Venstre beklager stigende brug af sprøjtegifte

Landmændene skal bruge mindre sprøjtegift, lød målet for den afgåede borgerlige regering, men det skete ikke. Det kritiserede statsrevisorerne i en beretning for nylig, og det har gjort indtryk.

Eyvind Vesselbo, der var miljøordfører for Venstre under den tidligere regering, beklager kritikken fra statsrevisorerne.

»Målet med pesticidplanen for 2004-2009 var at nedbringe pesticidforbruget. Vi har arbejdet ud fra, at målet skulle nås sammen med landbruget med en frivillig ordning. Det er så ikke lykkedes, og det er beklageligt«, siger han til Ritzau.

Han mener, at man nu må overveje, om frivillighed er vejen frem.

Landbrugets organisation peger dog på, at målsætningen dengang blev indgået på nogle andre forudsætninger, end dem der gør sig gældende i dag.

»Blandt andet at vi var kommet længere med nogle nye teknologier, end vi er. Og så har klimaet udviklet sig anderledes, end vi troede. De milde vintre har givet mere ukrudt og skadevoldende insekter«, siger Søren Korsholm, der er plante- og energipolitiks chef i Landbrug og Fødevare.

Han pointerer samtidigt, at de danske krav til sprøjtegifte er blandt de skrappeste i verden, samtidigt med at det danske forbrug af sprøjtegifte er blandt det laveste i verden.

Læs historien på dr.dk

Emner : Vandmiljø
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Når man i dette medie læser om landbrugets tekniske og biologiske forhold, virker det underligt, at mediet bærer navnet INGENIØREN. - Jeg har faktisk ikke en eneste gang set fokus lagt på det tekniske, når det gælder pesticider - altid er fokus på politiske udtalelser. På andre områder, kan der godt fokuseres på det tekniske, men da altid på de negative forhold. - Aldrig på fremskridtende - aldrig nogen "brainstorming" og forbedret produktivitet.

Det er en selvfølge, at når der politisk er fremsat et mål om reduceret behandlingshyppighed med pesticider i dansk landbrug, så må både Statsrevisionen og politikerne sige, at det ikke er tilfredsstillende, hvis det ikkesker i praksis. - Den opgave er det et politisk tidsskrifts område.

Et fagligt-tekniks- videnskabligt tidsskrift bør selvfølgelig fokusere på den saglige begrundelse for de politiske prioriteringer.

Citat fra oversigtsrapport om vort drikkevand fra Teknologirådet om den politiske handlingsplan:

Denne handlingsplan fokuserer derfor udelukkende på at sikre grundvandet mod forurening med pesticider. Her er vi allerede nået langt: Det danske godkendelsessystem for pesticider er Europas skrappeste, og på grund af afgifter er danske pesticider de dyreste i Europa. Forskningsinstitutionerne, rådgivningstjenesten og landmændene har gjort en stor indsats for, på et oplyst grundlag, at komme ned på et pesticidforbrug, som er et af de laveste i EU, og væsentligt under de lande, vi normalt sammenligner os med: Pesticidforbrug i hvede i fire EU-lande målt på behandlingshyppighed: England (2006) Frankrig (2007) Tyskland (2007) Danmark (2007) ...6,74 ...................4,1........................5,8.......................2,62 Gennemsnit Udbytte (T/hektar) ...8,2 ......................6,9.......................7,3........................7,3

<<< http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p10_vand... - side 28 Rapporten anbefaler også, at man i stedet for et meget tilfældigt mål for påvirkningen af grundvandet målt ved behandlingshyppighed, skal bruge stofmængde multipliceret med en skadelighedsfaktor. Målt ud fra det vil Danmark komme endnu bedre ud af sammenligningen, idet næsten halvdelen af Danmarks forbrud af pesticider er glyfosat, der - trods i brug i mere end 30 år - ikke har bevirket permanente lukninger af produktionsboringer selv med den den lave politisk bestemte grænse på 0,1 mikrigram. - Glyfosat er mindre farligt end køkkensalt, og detes nedbrydningsprodukt, AMPA - der oftest registreres - er brugt i svanemærkede vaskemidler.

  • 0
  • 0

Tak for artiklen ing.dk!

Uanset om miljøforandringer er bevist og/elle Roundup er sundt at drikke (eller ej) - så er miljøbekymringer velkommen her. Ligesom testkørsler af elbiler, artikler om design, kunst, astronomi, IT og byggeri.

Venlig hilsen Nicholas Colding

  • 0
  • 0

Nu er der igen fokus på "hyppighed", som hele tiden har været en teoretisk størrelse med mulighed for justering af miljøministeriet. Så selvom forbruget er faldet over 20 år, hvor målsætning herom er opfyldt, er grundlaget for "hyppighed" hele tiden ændret sig. Begrebet "hyppighed" har intet med hvad ingeniører forstår som hyppighed, men derimod blot et misbrugt fagligt begreb. For administrationen af pesticidforbruget landene imellem, er der dog reguleret for forskel i afgrødesammensætning, klima mm. Reguleringerne er dog grove, og tager ikke hensyn til variationer fra år til år eller langtidsvariationer i klimaet. Den tidligere regering har arbejdet for en anden model der mere inddrager en parameter som miljøbelastning ved beregning af pesticidafgiften. Dette for at skabe incitament til at fremme brugen af de mindst belastende midler, hvad L&F også har ønsket. Derfor er det "gratis" for den nye regering at overtage modellen og øge skatterne yderligere.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten