Velux indstiller energieffektive modulære ovenlysvinduer

VELUX ovenlysmodulerhtml {overflow:visible};.tblGenFixed td {padding:0 3px;overflow:hidden;white-space:normal;letter-spacing:0;word-spacing:0;background-color:#fff;z-index:1;border-top:0px none;border-left:0px none;border-bottom:1px solid rgb(255,255,255);border-bottom:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);border-right:1px solid rgb(255,255,255);border-right:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);} .dn {display:none} .tblGenFixed td.s0 {background-color:#cfe2f3;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:180.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#073763;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s2 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s1 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:top;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s9 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s7 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s8 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s5 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s6 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s3 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s10 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s4 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s11 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;}

.Kandidat til Produktprisen 2012
.Produktets navn:VELUX ovenlysmoduler
.
.Firma:VELUX Danmark A/SBreeltevej 182970 Hørsholm
.
.Beskrivelse af produktet:Produktets profildesign baserer sig teknologisk på et kompositmateriale udviklet i VKR Gruppens selskab DOVISTA, og baserer sig på intensivt samarbejde gennem fire år. Samarbejdet har været i internationalt regi med VELUX Gruppens arkitekter og designere som ansvarlige for projektet, og den designmæssige styring har været koncentreret i udviklingsafdelingerne i Hørsholm og Østbirk. Den danske VELUX Gruppes mere end 70 års erfaring med modulære inddækningssystemer i taget, har været omdrejningspunktet i designet af VELUX ovenlysmoduler, således at den danske basisteknologi har ligget til grund for udviklingen af produktet til fladtagsløsninger. Der er ansøgt om flere patenter på delkomponenter til det nye produkt bl.a. i forbindelse med profilets design, multiinddækninger og integrerede opluk.
.
.Produktkategori:Globalprisen (eksportpotentiale/arbejdspladser)
.
.Produktets betydning:I den vestlige verden er der en stigende tendens til at anerkende sammenhængen mellem adgang til frisk luft og dagslys og menneskers trivsel. Gennem mere end 70 år har det været VELUX Gruppens vision, at skabe optimale levebetingelser for mennesker, ved at tage ansvar og lederskab i udviklingen af effektive løsninger til at bringe dagslys og frisk luft gennem taget på bygningen. Med afsæt i VELUX Gruppens kompetencer inden for dagslys og naturlig ventilation, er VELUX ovenlysmoduler introduceret i 2012. Produktet er særligt velegnet til større ovenlysløsninger i erhvervs- og offentligt byggeri med hovedfokus på det flade tag og tagflader med lav hældning. I disse bygninger kan baggrunden for ovenlys være ønsket om dagslys, komfort- eller brandventilation. Med VELUX ovenlysmoduler ønsker VELUX Gruppen, at transformere markedet for kommercielle ovenlysløsninger, og udbrede det modulære koncept med henblik på at optimere projekteringsomkostninger, installationstid og energieffektiviteten i bygningen.VELUX er forankret i Danmark, og med salgsselskaber i 40 lande har VELUX Gruppen den ideelle platform for udbredelse af VELUX ovenlysmoduler til nye strategiske markedssegmenter, og målgrupper som eks. arkitekter, konstruktører og entreprenører. Hermed vil VELUX Gruppen forstærke sit image, som en internationalt orienteret mønstervirksomhed med fokus på bæredygtighed og produkter af højeste kvalitet. Inden for to år forventes omsætningen på VELUX ovenlysmoduler, at overstige 100 mio., og det er målsætningen at indsatsen rettet mod erhvervs- og offentligt byggeri vil udgøre en betragtelig del af VELUX Gruppens forretning i fremtiden.
.
.Betydning i kategori:VELUX ovenlysmoduler henvender sig til alle typer af bygninger hvor der ønskes dagslys og ventilation. Dagslyset, solens energi og den friske luft er naturens uendelige ressourcer, som VELUX Gruppen gennem sine produkter maksimerer udbyttet af for at optimere menneskets levebetingelser. Menneskets naturlige behov for dagslys og frisk luft er globalt. Bortset fra de varmeste egne på jorden fra +/- 30 breddegrad, er ovenlys i bygninger allerede en anerkendt metode til at opfylde disse behov. Gennem eksisterende salgskanaler i 40 lande i VELUX Gruppen, er perspektiverne for VELUX ovenlysmoduler betydelige. Gennem 5 år har produktets design, udvikling, test og lancering beskæftiget op til 40 medarbejdere, og der er fra 2011 etableret en separat produktionsenhed i VELUX Gruppens produktionsmæssige udspring i Østbirk ved Horsens.
.
.DesignDesign har haft en central rolle i produktudviklingen. Det anerkendte arkitektfirma Foster + Partners fra London og VELUX Gruppen, har gennemført en co-creation proces, og nogen af verdens mest fremtrædende industrielle designere har samarbejdet i designprocessen. Designet med produktion i komposit, har suppleret mangeårige traditioner i VELUX Gruppen, for at producere med hovedvægt på træ og aluminium. Det har været afgørende i udviklingen, at kunne tilbyde et produkt med et let og svævende udtryk uden synlige komponenter til opluk, selv i meget lange installationer. Yderligere har det været et vigtigt indsatsområde, at produktet kan designes ind i bygningers tagflade i store frie spænd uden brug af traditionelle metalspær, træspær, kipbjælker mv. Efterspørgslen på modulære byggekomponenter er stærkt stigende, og i mange produktområder inden for byggeri efterspørges modularitet for at skabe grundlag for bedre bygninger, som kan opføres hurtigere med lavere omkostninger og driftsudgifter. VELUX Gruppen og Foster + Partners har designet VELUX ovenlysmoduler med udgangspunkt i denne modularitet med henblik på at give arkitekter, konstruktører og entreprenører mulighed for at kombinere modularitet med fleksibilitet og mange løsningsmuligheder. På grund af de store frie spænd i bygningernes tagflader er det nødvendigt at VELUX ovenlysmoduler har stor styrke og formstabilitet. I samarbejde med Foster + Partners statiske designere, har det været muligt at designe et slankt og funktionsdygtigt profil i kompositmateriale, og profilets overflade understøtter mange offentlige- og erhvervsbygningers interiør på en elegant måde. Det anerkendte og velafprøvede inddækningskoncept kendt fra VELUX Gruppens øvrige produkter, er blevet tænkt ind i designet af det nye produkt. Hermed mødes grundlæggende ny teknologi inden for modulære byggekomponenter og design med velafprøvede principper for hurtig og effektiv inddækning i taget. I den kontekst har designet og VELUX ovenlysmodulers samlede udtryk været i fokus, således at det ydre og æstetiske kombineres med hensynet til energieffektivitet og lang levetid uden unødige driftsomkostninger for bygherren.
.
.UdviklerteamBrent Møller, arkitekt hos VELUX A/SStephan Verkuijlen, arkitekt hos Foster + PartnersPaul Kalkhoven, senior partner hos Foster + PartnersErik Kjærgaard, produktudviklingschef hos VELUX A/S
.
.Lanceretjanuar 2012
.![Eksternt billede](//images-docs-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://ing.dk/modules/xphoto/library/originals/7/0/70120.jpg&container=docs&gadget=docs&rewriteMime=image/*&resize_h=136&resize_w=209)
.
.
.
.
.
.
.
.
.VELUX ovenlysmoduler markerer et skift inden for ovenlyssystemer i større bygninger. Det er et fuldt præfabrikeret ovenlyskoncept, der rummer alle fordelene ved et modulært system, og samtidig tilbyder et elegant design og fantastisk energieffektivitet i alle former for offentligt og erhvervsmæssigt byggeri. Systemet er 100% modulært i mindste detalje, hvilket gør det enkelt at specificere, installere og servicere. VELUX ovenlysmoduler introducerer tre elegante indbygningsløsninger, der hver opfylder forskellige krav i forhold til størrelse, placering og funktionalitet. En livscyklusanalyse viser, at VELUX ovenlysmoduler har en bedre miljøprofil end traditionelle ovenlyssystemer i aluminium, på grund af en overordnet bedre energimæssig ydeevne. Bygningens temperatur og dagslysmængde kan kontrolleres med naturlig ventilation og særligt udviklede rullegardiner, som er moduleret til systemet, så det æstetisk får et flot og elegant udtryk. De fleste ovenlys i større bygninger skal kunne åbnes i forbindelse med brand eller almindelig komfortventilation, og VELUX ovenlysmoduler har skjulte motorer således at åbnefunktionen understøtter det flotte og elegante design.
.
.Hjemmeside[www.velux.dk](http://www.google.com/url?q=http://www.velux.dk&sa=D&usg=ALhdy28DtNe0hPHoIBsOAMb1ctb8ZU3Nbw)
.Beskrivelse (PDF)[www.ovenlysmoduler.velux.dk/tekniske-data/veluxbrochurer](http://www.google.com/url?q=http://www.ovenlysmoduler.velux.dk/tekniske-data/veluxbrochurer&sa=D&usg=ALhdy29rh0kCQ_keUvDL5W70UG73iVWq5g)
.Video

www.ovenlysmoduler.velux.dk/velux_ovenlysmoduler/introduktion/se_vores_film/design_med_dagslys