Vejtrafik er største kilde til luftforurening i Europa

Illustration: NadyGinzburg/Bigstock

Vejtrafik udgør næsten to tredjedele af alle indrapporteringer, når det kommer til overskridelser af EU’s grænseværdier for luftforurening. Det fremgår af en briefing fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

Lige under to tredjedele af alle indrapporterede overskridelser mellem 2014 og 2020 af luftkvalitetskravene til EEA kommer fra den samme kilde: Trafik. Nærmere bestemt, så kommer de fra tætbefolkede bykerner og fra steder tæt på hovedveje, hvor det primært er kvælstofoxider (NOx), der overskrider grænserne.

Læs også: Vi indånder langt flere NOx'er og partikler end WHO anbefaler

I Danmark døde 4000 mennesker for tidligt i 2021 som følge af luftforurening, ifølge NOVANA’s rapport .

Stemmer overens med dansk rapport

Ifølge briefingen, så har seks europæiske lande rapporteret overskridelser af luftkvalitetskravene for NOx, der er registreret nær vejtrafik: Danmark, Finland, Holland, Portugal og Storbritannien, der dog meldte sig ud af EU i løbet af perioden.

Det er den samme konklusion, som Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet (NOVANA), kom frem til i deres rapport om luftforurening i Danmark, der udkom i starten af februar i år.

Læs også: Se hvor luftforureningen er værst i København og Aalborg

Her kan man også se, at NOx er en af de helt store kilder til luftforurening, ligesom forureningen er værst i trafikale knudepunkter og i de store byer, blandt andet på H.C Andersens Boulevard, der er notorisk kendt for at være stærkt forurenende som følge af den tunge trafik.

NOx-niveauerne i Danmark overskrider ikke EU's grænseværdier for NOx, men ligger over WHO's anbefalinger på flere parametre.

Læs også: Næsten alle europæiske byområder er forurenet af sundhedsskadelige partikler

Boligopvarmning udgår også en markant kilde

I øst- og sydeuropa er boligopvarmning ligeledes en stor kilde til især partikelforurening ifølge briefingen. Blandt andre lande som Kroatien, Italien, Polen, Cypern, Bulgarien, Rumænien, Slovenien og Slovakiet har meldt, at PM10-partikler fra boligopvarmning er en stor kilde til luftforurening.

EU’s medlemslande er påkrævet at lave planer for at nedbringe partikelforurening, og ifølge briefingen er der blevet indsendt hele 944 planer for, hvordan medlemslandene vil nedbringe luftforureningen på steder, hvor den overskrider grænseværdierne.

Omkring to tredjedele af de fremsatte planer fokuserer på at nedbringe NOx-forurening fra trafik, mens kun 12 procent af dem fokuserer på at nedbringe partikelforurening fra boligopvarmning og 4 procent har fokus på landbrugssektoren.

Ifølge rapporten 'luftkvalitet i Europa 2021', så særligt partikelforurening en markant kilde til for tidlige dødsfald. I de 27 medlemslande har partikelforurening kostet 307.000 mennesker livet, og NOx-partikler har kostet 40.000 mennesker livet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvor lange nede ligger så de kraftværker der producerer varme og el baseret på affald, kul og gas? De må vel også have en indflydelse på forureningen, selv om skorstenen er noget højere end dem på trafikken.

 • 3
 • 2

Der dør åbenbart (for tidligt) flere af luftforurening end af covid! Alligevel er det ikke blevet en samfundskritisk sygdom med dertil hørende restriktioner.

 • 14
 • 5

Har du noget statestik, der understøtter din "åbenbare" påstand.

Nej, for luftforurening er ikke en officiel dødsårsag der optræder som mulighed når folk er døde. For tidligt døde er ren statistik og store matematiske udregninger baseret på forudsætninger der måske ikke holder helt.

Der er godt nok udgivet en masse artikler om emnet, men de fleste refererer til hinanden, og de grundlæggende undersøgelser er få og gamle.

 • 8
 • 5

Er EURO 6 standarden ikke god nok? Hvis den er, så var det måske på tide at kræve, at køretøjer der kører ind i byområder overholder den standard.

 • 9
 • 2
4 spørger om NOx for gas.

Jo der er nok mindre udslip af NOx fra gas end så meget andet, men der findes "Lav-NOx brænder, til kedler i industri, på gas" og det må der jo være en årsag til. Så NOx kommer nok også derfra.

Formodningen om røgrensning er netop der hvor vi må stille spørgsmåltegn. Bliver det gjort effektivt nok i energisektoren? Når nu transportsektoren bliver forbedret i løbet af de næste år, hvilken NO2/NOx kilde kommer så frem lige derefter? Energisektoren eller?

 • 0
 • 1

Er EURO 6 standarden ikke god nok? Hvis den er, så var det måske på tide at kræve, at køretøjer der kører ind i byområder overholder den standard.

Euro 6 er (næsten) helt fin. Det er de forudsætninger der for hvordan og hvornår den skal opfyldes den er gal med.

Hvad må forureningen være når motoren er kold?

Hvor lang tid må den bruge på at blive driftsvarm så renseteknikkerne virker efter laboratoriemålingerne?

Ved hvilke temperaturer må bilfabrikanten slå renseteknikken helt fra?

Desværre har vi korte afstande i Dk så ofte bliver en moderne og (relativt) effektiv ICEV ofte ikke driftsvarm på pendlerturen. Ligeledes har vi morgen temperaturer der ofte ligger i det område hvor fabrikanterne må slå renseteknologierne fra med den begrundelse at de vil beskytte motoren.

Alle de ovenstående problemer forværres for PHEVer fordi de tænder og slukker motoren ofte med mange koldstarter til følje. Jeg har derfor en mistanke om at PHEVer i den virkelige verden har større udledninger af partikler og VOCer end en tilsvarende ICEV.

 • 5
 • 2

@Allan Kraftvarmeværker renser luften for partikler og NOx når de afbrænder affald og fossiler, men jeg mener at have læst at det ikke er et krav ved afbrænding af flis og træpiller, kan bare ikke finde oplysningen igen. Kan du evt. be/afkræfte?

 • 2
 • 1

NOx forureningen er vel ikke stor for naturgas? Og jeg formoder at kul- og affaldsforbrænding har røgrensning, det er lidt mere besværligt på mobile enheder...

Både N og O i NOx kommer fra atmosfæren og det dannes under forbrændingen.

Det kunne elimineres helt ved at mindske mængden af N i den luft som bruges ved forbrænding (som bekendt er ca 70% af luften N), hvorvidt det er teknisk muligt at bygge et anlæg til køretøjer som kan gøre det er jeg lidt i tvivl om.

Det ville til gengæld betyde (skudt lidt fra hoften) at en 1 liters motor fodret med benzin og nitrogenreduceret luft ville svare til en 2 liters motor fodret med benzin og luft (70% af forbrændingskammeret er jo nu fyldt med en gas som bare fylder).

btw. jeg søger en ingeniør/fysiker til udvikling af en nitroeliminator(R) til forbrændingsmotorer ;-)

 • 1
 • 2

Det kunne elimineres helt ved at mindske mængden af N i den luft som bruges ved forbrænding (som bekendt er ca 70% af luften N), hvorvidt det er teknisk muligt at bygge et anlæg til køretøjer som kan gøre det er jeg lidt i tvivl om.

Man må kunne have en ilttank i bilen og så køre på en blanding af benzin eller diesel og så rent ilt :) Så kan PtX-fabrikkerne også sælge ilten (i en overgangsperiode) når de udvinder brint :)

 • 2
 • 2

Både N og O i NOx kommer fra atmosfæren og det dannes under forbrændingen.

Det kunne elimineres helt ved at mindske mængden af N

Det er ret simpelt at reducere NOx med urea(AdBlue) til vand og N2. Derfor udleder de nyeste dieselmotorer ikke NOx.

Ved kørsel i indre København udleder de reneste motorer mindre NOx end de suger ind, så man kan faktisk sige at de renser luften en smule. Ældre motorer uden denne teknologi udleder store mængder NOx (Dieselgate)

Til gengæld er det rigtig svært at fjerne både partikler og NOx fra brændeovne.

 • 3
 • 1

@Henning #10, det ved jeg desværre ikke så jeg kan hverken be- eller afkræfte. Men det er da relevant at vide.

Det jeg dog ser er at biogas udleder mindre NOx og partikler end alternativerne. Der er iøvrigt nu også traktorer der kører på biogas, så det kommer nok også snart til de andre landbrugsmaskiner.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten