Vejle Spildevand vil mikroplast til livs

Dækslid, malingrester og tøjstumper. Mikroplast er trods sin ringe størrelse en af de helt store syndere i vandmiljøet. Når først den svært nedbrydelige og ofte usynlige plast er landet i havet, søer og åer, er der risiko for, at plasten senere ophobes i dyr og mennesker.

I Vejle undersøger et pilotprojekt lige nu, hvor effektivt mikroplast kan filtreres fra spildevandet i et nyudviklet membramfilter.

Det er firmaet KD Group, der har udviklet det nye membranfilter, som i disse dage står sin prøve på rensningsanlægget Vejle Spildevand. Her undersøges det blandt andet, hvor mange af de små og svært nedbrydelige plastrester, der effektivt kan tilbageholdes. Forsøget begyndte efter nytår og varer i tre måneder.

»Mikroplast hører på ingen måde hjemme i naturen, og vi skal begrænse spredningen af mikroplast, så den ikke ender i vandmiljøet og fødekæden. Én af løsningerne kan være at rense spildevandet for mikroplast. Lykkes forsøget i Vejle, er det et skridt i den rigtige retning,« siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der i mandags besøgte spildevandsanlægget, i en pressemeddelelse på ministeriets hjemmeside.

Vækst i dansk vandrens

Vandrensning og vandteknologi er områder, som Miljøministeriet generelt spår danske virksomheder gode eksportmuligheder inden for. Under den tidligere regering satte ministeriet sammen med branchen et mål om at fordoble eksporten af vandteknologi i 2025. Det vil ifølge vandsektoren skabe op mod 4.000 nye danske job.

»Vi skal udnytte de kompetencer, vi har i Danmark, når det gælder vandteknologiske løsninger. Mange danske virksomheder ligger i front, når det gælder udvikling af ny teknologi, der kan eksporteres til udlandet, og det arbejde støtter regeringen op om,« siger Eva Kjer Hansen i pressemeddelelsen.

Det er ikke kun miljøministeriet, der i disse dage har blikket rettet mod Vejle-forsøget.

For tiden følger amerikanske forskere fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) også med på sidelinjen, mens ingeniørfirmaet Envidan står for at dokumentere resultaterne. Hver anden uge udtages der nye prøver for løbende at tjekke op på effektiviteten.