Vejen Kommune vinder årelang vejstrid mod storbonde

23. oktober 2019 kl. 15:1147
Vejen Kommune vinder årelang vejstrid mod storbonde
Den 1,3 km lange Skovgårdsvej blev i 2014 anlagt over storbonden Martin Lund Madsens marker. Siden har han kæmpet med kommunen for at få en højere erstatning. Sagen har været omkring Højesteret, men nu har kommunen lovliggjort vejen efter et andet lovgrundlag end det, som Højesteret underkendte. Illustration: Vejen Kommune.
Vejdirektoratet har nu sagt god for, at Vejen Kommune kan ekspropriere en del af storbonden Martin Lund Madsens marker. Det skal lovliggøre en allerede anlagt vej, som han har spærret siden han fik medhold i Højesteret. Sagen kan imidlertid stadig ankes og få en femte afgørelse.
Artiklen er ældre end 30 dage

Striden mellem Vejen Kommune og storbonden Martin Lund Madsen om anlæggelsen af vej over storbondens grund har nu rundet endnu en milepæl. I forlængelse af Banedanmarks projekt med elektrificering af jernbanen har Vejdirektoratet nemlig sagt god for, at Vejen Kommune eksproprierer en del af Martin Lund Madsens jord til en allerede anlagt vej. Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

»Jeg er glad for at Vejdirektoratet med sin afgørelse opretholder Vejen Kommunes beslutning om ekspropriation. Nu kan processen med at åbne vejen igangsættes. Borgerne i Askov har været hårdt prøvet og ventet meget tålmodigt på en løsning af trafikudfordringen, det skylder vi dem tak for. Det samme er tilfældet for de virksomheder, der har oplevet længere transporttider og dermed øgede omkostninger i den tid Skovgårdsvej har været spærret og lukket for gennemkørsel,« siger kommunens borgmester Egon Fræhr (V) i pressemeddelelsen.

Vejdirektoratets afgørelse kan stadig ankes til domstolene, men det er endnu uvist, om storbonden vil det.

At der bliver tale om en genåbning skyldes sagens langstrakte forløb. Striden mellem kommunen og Martin Lund Madsen begyndte allerede i 2013. Dengang var Banedanmark i gang med at forbede elektrificeringen af strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov, som går gennem Vejen Kommune.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at kunne hænge ledninger over banen, skulle en gammel bro rives ned og erstattes af en ny. I den forbindelse bad Vejen Kommune Banedanmark flytte den nye bro 900 meter længere mod øst i forhold til den gamle, fordi den så ville være tættere på et areal, som kommunen overvejede at udvikle til et nyt erhvervsområde.

Læs også: Dom kan tvinge Banedanmark til at fjerne ny vej og bro

Storbonden Martin Lund Hansen var imidlertid utilfreds med, at vejen til broen skulle gå midt igennem hans jorder og klagede derfor over afgørelsen. Klagen stoppede ikke byggeriet, og både bro og vej stod klar i september 2014.

Et år senere afgjorde byretten i Esbjerg imidlertid, at der ikke var hjemmel i Elektrificeringsloven til at flytte broen og vejen så meget – og at begge anlæg derfor var opført ulovligt. For at undgå at skulle fjerne vejen og broen og anlægge nye, ankede Banedanmark dommen til Landsretten. Med held. I 2017 omgjorde Landsretten således dommen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Landsret redder Banedanmark: Skal alligevel ikke fjerne vej

Men Martin Lund Hansen ankede afgørelsen endnu engang, og i 2018 gav dommerne i Højesteret Martin Lund Hansen ret. Derefter spærrede storbonden vejen, så de 1.280 bilister, der ifølge kommunen dagligt benyttede vejen, måtte finde en anden rute.

I december tilbød kommunen ifølge avisen Jyske Vestkysten at betale to millioner kroner i erstatning - det samme beløb som Banedanmark tidligere havde tilbudt – men Martin Lund Hansen krævede 60 mio. kr.

Dommen i Højesteret fik imidlertid blot kommunen til at ekspropriere det område, som vejen var anlagt på, efter Vejlovens bestemmelser i stedet. Den fremgangsmåde klagede Martin Lund Madsen også over, og I foråret afgjorde Vejdirektoratet at klagen skulle have opsættende virkning. Nu har Vejdirektoratet sagt god for ekspropriationen. Derfor vil kommunen nu genåbne vejen.

Ifølge TV2 Syd ønsker Martin Lund Madsen endnu ikke at kommentere Vejdirektoratets afgørelse.

47 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
45
29. oktober 2019 kl. 17:58

ingen grænser for, hvor grundigt man kan tryne hin enkelte (med?)borger! :(

Det er åbenbart ligemeget med de 1280 bilister, der dagligt brugte vejen, og som ifølge artiklen siden 2018, har måttet finde en anden rute, pga. afspærringen.

42
29. oktober 2019 kl. 14:32

.......på magtfordrejning og så i et retssamfund som vort .....jøsses!

40
28. oktober 2019 kl. 18:11

*Kommuneplanen bør helst være så langsigtet og til at stole på ikke laves væsentligt om på kort tid.

Her tyder det på at kommunen har ladet sig lokke af en mulighed for at ændre væsentligt, uden en længere varende planlægningsfase med høring.*

Du har ret i , at kommunen ikke kan ændre i kommuneplanen uden forudgående høring efter planloven, men dermed forudsætter du også, at der skulle en ændring af kommuneplanen til for at muliggøre projektet. Hvor finder du evidens for det? Og hvor ser du evidens for, at kommunen skulle 'have ladet sig lokke af mulighed for at ændre væsentligt, unde en længere varende planlægningsfase med høring'? Dit indlæg virker noget tendensiøst.

39
28. oktober 2019 kl. 10:40

Svaret på dit spørgsmål fremgår af artiklen.

Hvis svaret findes i dette:

I den forbindelse bad Vejen Kommune Banedanmark flytte den nye bro 900 meter længere mod øst i forhold til den gamle, fordi den så ville være tættere på et areal, som kommunen overvejede at udvikle til et nyt erhvervsområde.

ligger området (ved Norgesvej) stadig nord for jernbanen og tæt ved motorvejen.

Så det.

37
28. oktober 2019 kl. 09:21

Det der betyder noget er placering, infrastruktur og om der er administrativ stabilitet i kommunen. Kommuneplanen bør helst være så langsigtet og til at stole på ikke laves væsentligt om på kort tid.

Her tyder det på at kommunen har ladet sig lokke af en mulighed for at ændre væsentligt, uden en længere varende planlægningsfase med høring.

36
28. oktober 2019 kl. 08:27

Mon ikke alle der overvejer at etablere sig i regionen, har hørt om sagen. Hvor mange af dem tror du har fået et positivt indtryk af kommunen.

35
27. oktober 2019 kl. 20:39

Tror reelt Vejen kommune har tabt GIGA stort - en stor seriøs virksomhedsleder er brevet behandlet meget dårligt - tror du andre virksomheder ønsker at flytte dertil, og risikere en tilsvarende dårlig behandling. NO - Never.

Mon ikke potentielle virksomheder, der påtænker at flytte til området, ser lidt mere nuanceret på det, og mere ser på om der f.eks. er gode adgangsforhold, generelt god infrastruktur, adgang til/match med regionens udbudte arbejdstyrke, og sikkerhed for den påtænkte investering, herunder at kommunen f.eks. ikke planlægger for boliger klods op ad erhvervsområdet.

34
27. oktober 2019 kl. 20:19

Hvad var så formålet med at ændre et eksisterende vejforløb? Tilkørselsforholdene til industriområdet fra motorvejen var og er ret ideelle.

Svaret på dit spørgsmål fremgår af artiklen.

33
27. oktober 2019 kl. 17:11

Tror reelt Vejen kommune har tabt GIGA stort - en stor seriøs virksomhedsleder er brevet behandlet meget dårligt - tror du andre virksomheder ønsker at flytte dertil, og risikere en tilsvarende dårlig behandling. NO - Never.

32
27. oktober 2019 kl. 17:02

Kommunen må IKKE give mere i erstatning end hvad den er forpligtet til. Man kan ikke skalte og valte med borgernes penge.

Der er mulighed for jordfordeling, så andre bønder kan købe tillægsarealer. Til det er der nok til andre priser, og ordninger under Landbrugsstyrelsen. Det koster ikke kommunens skatteborgere noget.

Til selve vejen er der selvfølgelæig kun erstatning for arealet og for den gene byggearbejdet har medført mens den varede.

Det er muligt det ikke kommer op på det krævede beløb, men det er en hjælp til at afhænde ejendommen til markedspris uden kommunen giver en overpris.

30
26. oktober 2019 kl. 23:34

Hvorfor skulle kommunen betale for ekspropriation af hele ejendommen? og hvorfor 60 mio. kr.? Grundejerens areal er, så vidt jeg kan se, fortsat landzone, og er ikke kommuneplanlagt til bymæssige formål såsom bolig eller erhvervsformål.

Kommunen må IKKE give mere i erstatning end hvad den er forpligtet til. Man kan ikke skalte og valte med borgernes penge.

29
26. oktober 2019 kl. 23:05

– men Martin Lund Hansen krævede 60 mio. kr.

Der er forskel på at nøjes med den jord vejen fylder og hele ejendommen. Det er også uvist, hvad der har været investeret i ejendommen inden forløbet. Hvis der investeres store beløb, bør det kunne regnes med at kunne tjene investeringen hjem. Derfor findes kommuneplaner, så borgeren ved hvad der kan ventes. Det er kommunen der bruger skatteborgernes penge.

27
26. oktober 2019 kl. 21:09

I december tilbød kommunen ifølge avisen Jyske Vestkysten at betale to millioner kroner i erstatning - det samme beløb som Banedanmark tidligere havde tilbudt – men Martin Lund Hansen krævede 60 mio. kr.

Der er ikke grundlag for at antage, at ekspropriationserstatningen skulle være mindre efter vejloven. Det er formentligt samme beløb - altså de 2 mio. kr, som Banedanmark tilbød.

26
26. oktober 2019 kl. 21:01

Der er en grund til, at vejlov, planlov, lov om elektrificering mv. giver mulighed for ekspropriation, da det skal være muligt for myndighederne for almenvellets skyld at etablere f.eks. veje til gavn for alle, uden at private grundejere kan sætte en kæp i hjulet, som storbonden her forsøgte på.

Det var ikke det "storbonden" forsøgte. Kommunen tillader sig sjusk og vilkårlighed, fordi de ved der ikke kommer en løftet pegefinger. Måske fordi kommunen ville spare den lidt større omkostning ved en ekspropriationssag ifølge vejloven, ligesom der sjuskes med kommuneplaner. Fordi loven ikke blev fulgt, påføres det tab en dårligere arrondering og infrastruktur for den borger det går ud over.

Kan vi overhovedet stole på en kommune, der hellere leger grever end folkets tjenere? Viste borgmesteren overhovedet anger, da højesteret gik imod? Penge spiller vist en underordnet rolle.

25
26. oktober 2019 kl. 19:38

Storbondens advokat burde have vidst, at kommunen selvfølgelig ville træffe e ny afgørelse efter vejloven. Der er en grund til, at vejlov, planlov, lov om elektrificering mv. giver mulighed for ekspropriation, da det skal være muligt for myndighederne for almenvellets skyld at etablere f.eks. veje til gavn for alle, uden at private grundejere kan sætte en kæp i hjulet, som storbonden her forsøgte på.

24
24. oktober 2019 kl. 21:34

Ja - det er vist rigtigt - hvis vejen har vaeret korrekt igennem alle processer.

22
24. oktober 2019 kl. 19:00

Der eksisterer en direkte vej fra Askov til motorvejen ad Vejenvej og Boulevarden via rundkørslen mod nord.
Den nye er Estrupvej, Skovgårdsvej og Esbjergvej til samme rundkørsel.

Det er da meget fint, at I kan sidde på Sjælland med Google Maps og gætte.

Jeg bor i området og har engang i mellem ærinde i Askov. Jeg nåede et par gange at bruge den nye vej, inden den blev lukket. Den nye vej udgør en meget bedre forbindelse til motorvejen, sammenlignet med at køre via Boulevarden.

Det ændrer dog ikke på, at det er noget svineri, at man i sin tid gennemførte en ekspropriation, hvor man elegant hoppede over hele den besværlige del med at vurdere, om vejflytningen var til så stor gavn for almenvellet, at det kunne berettige en ekspropriation. Den vurdering blev kun gennemført for selve elektrificeringen.

19
24. oktober 2019 kl. 14:35

Jeg synes, at det er imponerende, at Vejdirektoratet kan omgøre en Højesteretsdom. Alle vigtige sager bør fremover forelægges Vejdirektoratet.

En senere vedtaget lov kan ikke ændre retstilstanden i 2013.

18
24. oktober 2019 kl. 14:12

Jo, Ole, Svinebaronen blev i første omgang tilbudt 2 millioner kroner. Det var ikke nok for ham, han krævede kr. 21.000.000.

16
24. oktober 2019 kl. 12:28

Det gør 'den nye bro' så også. Skovgårdsvej ender i de samme små veje som den tidligere forbindelse via Estrupskovvej/Estrupvej.

Ja, og de små veje til små byer er næppe et problem.

Skovgårdsvej ender 283 meter før Askov begynder. Men vigtigere er det, at Skovgårdsvej mere direkte forbinder Askov med Industriområdet og motorvejen.

Valg 1) Byg en ny bro der hvor den gamle stod, og de fleste skal køre en omvej.

Valg 2) Byg en ny bro i en mere direkte linie mellem der hvor flest bor og dertil flest skal hen. Sidegevinst: Nyt erhvervsområde kan udvikles

Ikke svært af finde ud af hvad der er i almenvældets interesse.

14
24. oktober 2019 kl. 11:48
13
24. oktober 2019 kl. 10:52

Den eksisterende vejforbindelse kunne nemt have klaret trafikken - dog med en opgradering af broen over jernbanen - men kommunen havde som bekendt en anden plan...

Et simpelt kig på google earth afslører klart, at den nye vej mere direkte forbinder Askov syd for banen, med et allerede eksisterende industriområde nord for banen og motorvejen.

Den tidligere bro lå "in the middle of nothing", uden opland og uden at forbinde andet end marker og gårde med andre marker og gårde.

Kommunen har allerede bygget en sidevej til Skovgårdsvej; Norgesvej. Den enden blindt, og har ingen beboere. Men viser klart kommunen mener det seriøst at man ønsker industri forbundet med den nye vej.

Naturmæssigt ligger den gamle vej, Estrupskovvej, lige op ad en skov, mens der kun er marker til nabo for den nye vej.

12
24. oktober 2019 kl. 09:22

Nu er borgeren, bag selskaber der bl.a. driver et af de største svineproduktioner. Så en lille eller almindelig bonde, er der ikke tale om.

11
24. oktober 2019 kl. 09:01

Ing.dk som ellers er seriøst og faktaorienteret vælger at skrive om borgeren som STORBONDE. Ordet er i dag (=de sidste flere hundrede år)kun kendt som en nedsætte betegnelse- tjek selv i ODS - på linje med kulak og lignende. Hvorfor?

9
23. oktober 2019 kl. 23:12

Estrupskovvej er blevet en mere fredelig stillevej. Om trafiktallene er store nok til at behøve Skovgårdsvej? Det skulle da til være for Hans Friesensdahl A/S, selv om en forbindelsesvej til Boulevarden havde været at foretrække. Det er mere direkte adgang til motorvejen.

Der mangler givetvis en lokalplan, begrundelsen er for vilkårlig.

Skal borgere hver gang føre sager helt til højesteret og borgmestrene misbruger skattekroner på at side domme overhørig. Vi ved jo alle at hverken byret eller landsret er ligeså grundige som højesteret. Forstår godt at landmanden ikke orker mere, bykongerne er de facto hævet over gud.

8
23. oktober 2019 kl. 21:47

Desværre medfører Skovgårdsvej en ikke ubetydelig øget trafik på forbindelsesvejene - veje der er 5 m brede og ganske dårlige vedligeholdte - den øgede trafik og tilmed tung trafik - skal igennem Askov by, som i forvejen er belastet af trafik.

  • og burger-baren ligger i den anden retning :-)

Nogen der kan forklare, hvad den forcromede ide kan være med netop den vejføring? Som det ser ud på kortet (GoogleMaps: "Skovgårdsvej, Vejen", man kan se bondemandens spæring), så fører den vel nærmest ingensteder hen. Kan der være en langsigtet overordnet plan for en videreføring?

7
23. oktober 2019 kl. 20:32

Vejen kommune har brugt millioner af skattekroner (5 mill. +) for med alle midler at få ret.

De penge kunne de såmænd have budt landmanden fra starten, mon der så havde været en sag?

6
23. oktober 2019 kl. 19:35

Et citat fra højsteret dommen : "..Ekspropriationsbeslutningen må også tilsidesættes som følge af væsentlige tilblivelsesmang- ler, idet hverken Transportministeriet eller ekspropriationskommissionen har foretaget den forudsatte retlige prøvelse af hjemmelsgrundlaget, ligesom ekspropriationskommissionen ikke har foretaget en vurdering af, hvorvidt der var lokalplanpligt. .."

5
23. oktober 2019 kl. 19:08

Et citat: ".. Flertallet lagde til grund, at der var valgt et mere vidtgående projekt, end hvad der var nødvendigt for at gennemføre elektrificeringen af jernbanestrækningen, og at valget af projektet var sket for at imødekomme kommunens ønsker vedrørende trafikafviklingen i området. Herefter fandt flertallet, at ekspropriationen ikke var gyldigt for etage.. " - der er ingen trafik i området - men det kan der komme, hvis erhvervs området udvikles. At bruge stats ekspropritions Loven fik et nej af højsteret - så nogen i det system må have Røde ører. Sagen burde have vaeret stoppet i kommisionen. Så vejloven kunne blive brugt. Forstår godt at borgeren giver op https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11706406/landmand-opgiver-vejstrid-med-vejen-kommune/

4
23. oktober 2019 kl. 18:36

Skovgårdsvej er flyttet ca. 900 m for at skabe forbindelse til et industriområde - et industriområde, hvor kommunen ikke har haft særlig stort held med at sælge grunde i - indenfor de seneste 5-10 år har kun én virksomhed etableret sig i området - de øvrige virksomheder har ligget der i over 20 år.

Kommunen har brugt rigtig mange skattepenge på at opkøbe jord, etablerer brede asfalterede veje og vejbelysningen i den dyre klasse - men indtægterne udebliver, derfor skal Skovgårdsvej ses som et desparat forsøg på at gøre industriområdet mere attraktivt.

Desværre medfører Skovgårdsvej en ikke ubetydelig øget trafik på forbindelsesvejene - veje der er 5 m brede og ganske dårlige vedligeholdte - den øgede trafik og tilmed tung trafik - skal igennem Askov by, som i forvejen er belastet af trafik.

Kommunene har indtil nu, ikke været synderlig aktive for at forbedre forholdene - forhold som Skovgårdsvej har skabt yderligere behov for at forbedre, men fokus fra kommunenes side har udelukkende været en åbning af Skovgårdsvej - en vej som om noget er borgmesterens ønske og værk.

Den eksisterende vejforbindelse kunne nemt have klaret trafikken - dog med en opgradering af broen over jernbanen - men kommunen havde som bekendt en anden plan...

3
23. oktober 2019 kl. 16:23

Dommene står i artiklen ovenfor. Kommunen skulle have ført en ekspropriationssag i henhold til vejloven.

Kommunen står med meget røde ører, siden de måtte lovliggøre en ulovlig beslutning. Tænk at de slap uden dagbøder!

1
23. oktober 2019 kl. 15:22

Det er ikke i almen vaeldes interesser at flytte en vej 900 meter for at en erhvervschef i en kommune kan få vaerdi i hans jord. Kommunen bør afstå erhverv jorden til landmanden, for et beløb på 2 millioner.