Vejdirektoratet: Lavere hastighed på motorvejen vil kun give lille klimaeffekt

Illustration: abcdk / Bigstock

Det er ikke overvældende, hvad en hastighedsnedsættelse på motorvejene betyder for CO₂-udledningen fra biltrafikken. Ifølge Vejdirektoratets beregninger vil en ændring i hastighedsgrænsen fra 130 km/t til 110 km/t reducere CO₂-udledningen fra den samlede trafik med 0,7 procent.

Det skriver transportminister Benny Engelbrecht (S), i et svar til Folketingets transportudvalg.

I 2017 var den samlede udledning fra biltrafikken på 11,26 mio. ton. Ifølge beregningerne ville tallet være 11,18 mio. ton CO₂, hvis man havde indført hastighedsnedsættelsen.

Kun få kører 130

Hvis en bil kører over 75 km/t vil vindmodstanden begynde at koste mere brændstof. Derfor udleder det mere CO₂, hvis en bil kører 130 kilometer i timen, end hvis den kører 110. Ifølge Vejdirektoratet kører de fleste bilister imidlertid ikke 130 kilometer i timen på motorvejene. Mange nøjes med at køre 120 km/t.

En ændring fra 120 km/t til 110 km/t vil nedbringe CO₂-udslippet med 7 procent for hver personbil i den givne periode. Samtidig er der imidlertid perioder, hvor trængslen er så stor, at gennemsnitsfarten falder til under 110 km/t. På den baggrund er vejdirektoratet nået frem til en CO₂-reduktion på bare 0,7 procent af det samlede transportarbejde.

Samtidig understreger de, at øget trængsel i fremtiden, samt indførsel af mere energieffektive biler, vil mindske klimaeffekten af en hastighedsnedsættelse.

Omvendt kan en hastighedsnedsættelse medføre et fald i biltrafikken, som også vil betyde en reduktion. Den type fald tager Vejdirektoratets beregninger ikke højde for.

Vejdirektoratet peger i samme svar på, at en hastighedsnedsættelse sandsynligvis vil påvirke trafiksikkerheden positivt, uden at det er specificeret nærmere.

Emner : Veje
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det vigtige er at sende et signal til os bilister om at vi skal begrænse vores udledninger. Jeg mener nu også at 0,7% eller ca. 80.000 tons CO2 er værd at tage med. Hvis vi så også får lov til køre 110 km/t i yderste venstre spor uden at skulle holde til højre hele tiden, får vi også glæde at vindskyggen og kan mindske udledning yderligere. En anden sideeffekt er færre uheld, bedre fremkommelighed, roligere trafikflow og længere rækkevidde for elbiler.

 • 26
 • 39

Budskabet i meddelsen fra Vejdirektoratet synes på alle mulige måder at være at hastighedsnedsættelse ikke er noget man skal beskæftige sig med (af CO2-mæssige grunde) ... Imponerende at de når til at det "kun" er 0,7 pct - men det er jo fordi det sættes i forhold til den samlede vejtrafik i hele Danmark (og ikke kun motorvejsnettet -som måske var mere relevant)

Hvis man nu satte det i forhold til CO2 udledningen i hele verden, så kunne man jo få det resultat at der er intet som helst i Danmark der kan betale sig .... Det håber jeg da så absolut ikke - da det efter min mening immervæk handler om "de mange bække små" i forhold til reduktion af CO2 udledning.

Procent-regning er "farligt" for selv store tiltag kan visuelt gøres små .... hvis de blot betragtes i forhold til noget der er "endnu større"...

 • 40
 • 20

Det vigtige er at sende et signal til os bilister om at vi skal begrænse vores udledninger.

GUD! Jeg troede bekæmpelse af klimaforandringer var det vigtigste. Nu viser det sig, signalværdien er vigtigere.

Hvad med vi sætter nogle skilte op, som giver bilisterne dårlig samvittighed? For eksempel "Du er et klimasvin" eller "I pisser på jeres børnebørn". Eller man kunne lade nogle børn stå og spytte på bilerne fra broerne.

Tilsvarende skilte skal stilles op hvor folk køber bøffer, tager fly, bruger el, tænder for varmen, tænder for aircondition, åbner for køleskabet, føder børn og smider affald ud.

Ironi forekommer - Anders, vi skal også leve.

 • 34
 • 16

Budskabet i meddelsen fra Vejdirektoratet synes på alle mulige måder at være at hastighedsnedsættelse ikke er noget man skal beskæftige sig med (af CO2-mæssige grunde) ... Imponerende at de når til at det "kun" er 0,7 pct - men det er jo fordi det sættes i forhold til den samlede vejtrafik i hele Danmark (og ikke kun motorvejsnettet -som måske var mere relevant)

Det er så også korrekt. Fordi lavere hastighed på motorvejene vil gøre motorvejene mindre attraktive at benytte, hvorfor flere vil vælge landevejene. Her er hastigheden lavere hvilket er godt for klimaet, men med flere stop på grund af krydsende veje, fodgængerovergange, jernbaneoverskæringer med videre, hvilket er skidt for klimaet (og for trafiksikkerheden og landsbylivet).

 • 15
 • 13

Hvis kun et fåtal bilisterne udnytter de 130 km/t (det er i øvrigt bestemt ikke min erfaring fra Vestmotorvejen på Sjælland) hvorfor i alverden er der så brugt mange millioner på tilpasning af afkørselsramper m. v., inden man med en noget blandet skiltning har hævet hastighedsgrænsen på stadig flere motorvejsafsnit? Så burde 110 km/t, hvad der i øvrigt er alt rigeligt i det her lille land, blot have været fastholdt overalt.

Nogle steder, blandt andet rundt om Slagelse, er det helt tåbeligt, også af støjmæssige årsager, med 130 km/t.

I Sverige og Norge, med meget større afstande (for ikke at tale om USA) har man aldrig påtænkt 130 km/t.

 • 20
 • 18

Når vejdirektoratet ser på trafik, antager de at det koster 6 kroner pr ekstra minut en bil tager om turen. Med den regnemetode vil det altid blive en dårlig ide, at sænke hastigheden. Formentligt ville Vejdirektoratet finde store samfundsgevinster, hvis vi satte hastigheden op til 180 kilometer i timen.

Der er et eller andet galt med den tankegang, for de siger jo selv, at mange slet ikke kører 130 km/t? Skal vi så antage, at de bilister er nogle idioter, som ikke ved, hvad der er til deres eget bedste?

Vejdirektoratet skulle hellere beskæftige sig lidt med, at få trafikken til at glide hurtigere og mere jævnt i byerne. Her ville det både spare CO2 og tid. Og så reducere ambitionsniveauet lidt på motorvejene.

Nå ja, hvis trafikken glider bedre i byerne, bruger bilerne mindre brændstof i byerne. Så stiger den procentuelle CO2-gevinst, ved at køre langsommere på motorvejene. Vi andre kan nemlig også regne med procenter....

 • 18
 • 7

At beholde hastighedsgrænsen på 130 giver god mening, så længe største delen af Europa også bruger det som grænse, fordi vi derved har en standard for biltraffik, som der kan udviklere kan forholde sig til. Hvis Danmark begynder at have andre grænser, vil der givetvis være forringelser for danske bilister og Danmark som helhed, da vi derved afviger fra standarden.

P.t. er 120-130 km/t grænsen i Europa, og selvom Tyskland ikke har en grænse på alle motorveje, er 130 km/t anbefallingen på dem uden grænse.

Dette billede fra Wikipedia giver et godt overblik af hastighedsgrænser verden over: Dette billede fra Wikipedia giver et godt overblik af hastighedsgrænser verden over

 • 8
 • 4

0,7% mindre CO2-emission ved at forsinke os alle sammen og overbelaste det sekundære vejnet er jo ingenting, når personbiltrafikken kun udgør vel rundt 8% af DK`s CO2-emission. Og hvofor i alverden skulle vi dog ødelægge transporten for de CO2-neutrale biler der er på vej ud i trafikken ? Men som sædvanligt ser vi den faste garde af bilhadere på banen så snart der fremkommer selv det mindste argument til ødelæggelse af gummihjulstrafikken. Måske politikerne burde spørge Banestyrelsen om det samme på skinnerne? Men det tør de jo ikke, for her vil svaret også indeholde et tal på hvor mange milliarder der så skal tilføres ekstra ud over de 4 milliarder DSB allerede får + alle tilskuddene til de små såkaldte "privatbaner" der futter rundt med 30 tons vogne og 5 passagerer.

 • 14
 • 18

Man skal bare huske, at hvis man sænker hastigheden f.eks. 20%, skal der 20% flere biler på vejen, for at flytte det samme.

Jeg er rimelig sikker på at lastevnen af en bil ikke falder bare fordi man nedsætter farten - men transporttiden stiger derimod, så de kommer lidt langsommere frem. Men hvorfor diskuterer vi overhovedet dette - hvis det alligevel er de færreste der overhovedet kører 130 km/t, så er der vel stort set ingen der vil bemærke hvis hastighedsbegrænsningen sænkens til fx 110 km - for det kører de jo åbenbart allerede?

 • 12
 • 12

Hvis de fleste kun kører 120, hvad der også er min erfaring, så kunne 130-grænsen bare ændres til 120. I min bil gør det en ret stor forskel på benzinforbruget, uden man vinder meget, og kører alle med samme fart undgås opbremsninger og accelerationer, der også koster.

 • 8
 • 6

Hvis vi så også får lov til køre 110 km/t i yderste venstre spor

Det vil være ulovligt at køre konstant i yderste venstre spor med 110 også selv om hastighedsgrænsen er 110. Og, det vil danne meget ekstra kø fordi: * De første biler bag dig kører også fint med 110. * Lidt nede i køen bag dig trækker en bil ud til venstre den vil gerne gøre 100 og overhaler en lastbil, flere længere bagude gør flere det samme. * Bilen der overhaler lastbilen med 100 trækker til højre når den er forbi. * Lidt bagved bilen der overhalede er hastigheden faldet til 105 * Biler der ligger bagude kan godt finde ud af at følge loven og trække til højre, det gør de når de kommer op på 110 * Men, biler bagude i venstre spor kommer aldrig op på 110 * Derfor kører alle til sidst i sporet mest til venstre.

 • 14
 • 3

Det er jo fint at nogle nøjes med at køre 110 km/t på motorvejene og sparer på både pengepunken og CO2-emissionen. Men det er jo ikke et argumet for at nedsætte max. hastighedsgrænsen for alle andre.

I øvrigt: man kan spare endnu mere på både pengene og CO2-emissionen hvis man lægger sig i slipstrømmen på truckernes med 80 km/t. Batteribilerne har også fundet ud af det når der er langt til ladestationen. Og så er man også af vejen for dem der vil hurtigt frem i ydersporet.

 • 15
 • 7

Mener du seriøst at folk vil tage landevejen hvis man sænker hastighedn fra 130 til 110??? Så når jeg skal fra holstebro til herning så tager jeg landevejen??? Det tror jeg simpelthen ikke på. Selv ved 90 så er motorvejen hurtigst, bare spørg lastbilerne.

Der er rigtigt mange strækninger i Danmark hvor det bedre kan betale sig med landevej, det skyldes at motorveje i Danmark (modsat de fleste andre lande) er bygget så sent at man var begyndt at tænke på hvad de ville genere og det har resulteret i at de som oftest er 5 ~25 km længere end samme strækning på landevej... Desværre har kommunerne også opdaget det og bygger nu en masse generende forhindringer på dem. Da dit benzin forbrug afhænger af kørte kilometer så kan det være mærkbar besparelse at tage landevejen - selv om du ikke må køre med trecifret hastighed.

 • 11
 • 0

@Henning Therkildsen Enig og du beskriver meget præcist trafiksituationen i dag på en dansk motorvej i myldertiden. Det der så også sker er at når små huller i inderbanerne opstår, holder vi til højre og man bliver overhalet af trafikanter som kører over grænsen. Næste lastbil er sjældent langt væk og nogle trafikanter (ikke jeg) presser sig ud i overhalingsbanen igen til væsentlig gene og der må bremses kraftigt og uheld opstår. Jeg oplever dagligt at trafikradioen melder om at flere biler er kørt sammen i venstre vognbane med de konsekvenser det har for de implicerede, den øvrige trafik samt de mindre omkringliggende veje og de mennesker der bor der. Resultatet er at de lovlydige ender bag lastbilerne og dem som kører for tæt og for hurtigt bliver til venstre. Er det virkelig dette vanvid vi fortsat skal støtte op om?

 • 11
 • 4

Det syntes som om at vejdirektoratet har fået en meget bundet opgave. Matematisk burde spørgsmålet have været, find CO2 besparelsen ved forskellige hastigheder. Der er ikke tvivl at besparelsen ville være markant med en højeste hastighed på 80 km/t!!!! Med hensyn til vejkapaciteten ved forskellige hastigheder er det et spørgsmål der kan besvares helt præcist matematisk med udgangspunkt i bremselængde og reaktionstid, relateret til bilafstand. Uden beregning vil man simpelt kunne sige at respektafstanden mellem biler er nogenlunde proportional med hastigheden. Så kører man 20% langsommere kan der være 20% flere biler på vejen.

 • 9
 • 8

Vejdirektoratets beregninger virker ikke seriøse. Det Europæiske Energiagentur angiver en besparelse på teoretiske 25 % men realistisk set 2-3 % i udledninger fra 120 til 110 km/t (afhængig af flere faktorer - se kilde nederst). Hvordan kan man så nå frem til 0.7 %. Da stigningen i udledning er noget nær eksponetiel må besparelsen i udledninger vel være en del større end de 2-3 % hvis man satte hastigheden ned fra fx. 130 til 100 km/t. Alle er enige om, at vi står overfor en omfattende klimakrise. Og vi kan i dag læse, at Energistyrelsen regner med at der kun er knap 300.000 elbiler i 2030 - og eksperter anser selv dette antal for ret usandsynligt. Samtidig harIDA beregnet. at vi skal stoppe med salg af ICE biler i 2022. hvis vi skal nå klimamålene. Hvorfor så ikke nedsætte hastigheden på motorvejen - i det mindste til vi får langt flere elbiler? Det er en meget let og smart måde at skære drastisk i udledningen, nedsætte antallet af alvorlige ulykker, nedsætte stress i trafikken, nedsætte støjniveauet og dermed også nedsætte sundhedsudgifterne (Ing.dk har fornylig fået aktindsigt i et notat, der viste at 1,3-1,6 mio husstande i Danmark befinder sig i område med trafikstøj over 53dB som WHO anser for sundhedsskadeligt. DTU og Kræftens bekæmpelse lavede for et par år siden en udersøgelse, der dokumenterede, at 1400 danskee får Diabetes 2 hvert år alene som følge af trafikstøj ). Så det er ren win-win - undtagen for dem der har meget travlt - de må så køre 5-10 minutter før hjemmefra. Mon ikke det går?

https://www.eea.europa.eu/themes/transport...

 • 7
 • 2

sikkert en udmærket ide at sætte hastigheden lidt ned, udover CO2 også af hensyn til støj og sikkerhed. Og så af hensyn til de venstre-spor-udsattes blodtryk og stresstilstand.

Somme tider kan man ane en vognfører bagved, bøjet hoved, knuede knoer om rattet, højlilla i ansigtet. Fordi bilen foran holder mindst 2 meters afstand til den næste, som måske kører 120 km/timen. Jeg har en mistanke om, at de er tæt beslægtet med de hæmningsløs-slalom-ved-motorvejsfletninger-ramte.

Endnu nogle oversete grupper, man burde fokusere mere på.

 • 15
 • 5

Under alle omstændigheder burde der nok komme væsentlig større fald i trafikken snart(?). Jf. Ritzau/DR:

"Af tallene kan man se, at selv hvis man tager højde for det traditionelle fald i trafik i forbindelse med det kinesiske nytår, er der røget 12 procent af containertrafikken fra Asien til Nordeuropa mellem uge 5 og 12.

Det svarer til, at alle containerskibene i den periode tog fri i en hel uge. I alt er der sejlet 290.000 færre containere i den periode."

(Mon ikke de mener uge 5 og uge 8, eller er det en helt anden tidsregning?) https://www.dr.dk/nyheder/penge/coronafryg...

 • 2
 • 0

Der findes faktisk et nyligt stillet borgerforslag om reduktion af hastigheden på danske motorveje til 100 km/t. Heri anslås en reduktion på 40% af den samlede udledning fra motorvejskørsel: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-f...

Tallene i dette forslag er ganske anderledes end dem, der præsenteres i denne artikel: "En hastighedsbegrænsning fra henholdsvis 110 og 130 km i timen til 100 km i timen på de danske motorveje vil reducere CO2-udledning med ca. 650.000 tons om året, hvilket anslås til 40% af den samlede CO2-udledning fra motorvejskørsel på de danske motorveje. Reduktionen svarer til 1,7% af det totale årlige CO2-udledning fra energiforbruget i Danmark. Besparelsen i udgifter til benzin/diesel vil beløbe sig til ca. 3 milliarder kroner." (citat fra Borgerforslaget)

I Borgerforslaget regnes der med en noget anderledes transportøkonomisk enhedspris på 100 kr/time, hvilket ender med at svare til en samfundsmæssig omkostning, der også svarer til 3 milliarder kroner i tabt tid.

 • 6
 • 3

Hvis vi så også får lov til køre 110 km/t i yderste venstre spor uden at skulle holde til højre hele tiden

Det er altså også for galt at skulle tage hensyn til andre i trafikken. /sarkasme off Jeg kan citere ganske kort fra en kørelærer, jeg kendte for år tilbage: "I trafikken har man ingen rettigheder - kun pligter" Hvilken indflydelse det vil have på udledningen af kultveilte, ved jeg ikke, men det vil have voldsom gavnlig indflydelse på uheldsstatistikken, hvis man kunne få stoppet folk, som mener at "have ret til" blæse på forskellige dele af færdselsloven. Herunder at holde til højre.

 • 5
 • 1

Hvilken indflydelse det vil have på udledningen af kultveilte, ved jeg ikke, men det vil have voldsom gavnlig indflydelse på uheldsstatistikken, hvis man kunne få stoppet folk, som mener at "have ret til" blæse på forskellige dele af færdselsloven. Herunder at holde til højre.

Hvem er det du mener der ikke holder til højre? Jeg føler mig bestemt ikke ramt, da jeg i dag har kørt bag en lastbil fra Skanderborg til Horsens, presset der ind af en anden bilist (behøver jeg at oplyse køn og bilmærke) som mente at 160 km/t var en mere passende rejsehastighed. Det sker tit og det er svært at komme ud igen da man har pligt til ikke at være til unødig gene ved vognbaneskift.

 • 2
 • 3

Har du lagt mærke til at elbiler i forvejen sjældent kører 130?

Ja, det har jeg. Men jeg mener at vi skal have indrettet vores vejnet og færdselslov til fordel for elbiler. Elbiler står i dag med valget mellem 80-87 km/t bag en lastbil eller 130 km/t og kortere rækkevidde. 110km/t er noget rod og giver gener for hurtig bagfrakommende trafik. Bilister i elbil bliver derfor fanget i et dilemma de ikke burde, hvis vi mener at folk skal køre i disse biler.

 • 0
 • 8

Endnu et argument for 100 km/t på motorvejen - så kan elbilerne kører længere og trafikflowet for alle bilister vil være langt mere glidende og behageligt, hvis folk ellers kan finde ud af at overholde hastoghedsbegrænsningen og holde tilpas afstand til de forankørende. Det størtse problem ifht. trafik og trængsel skyldes nok, at det er mennesker der kører bilerne ;-)

https://www.youtube.com/watch?v=iHzzSao6ypE

 • 3
 • 1

Procent-regning er "farligt" for selv store tiltag kan visuelt gøres små .... hvis de blot betragtes i forhold til noget der er "endnu større"...

Rigtigt. En endnu mere farlig diciplin er, når ligegyldige ting gøres vigtige fordi man ganger op så det absolutte tal bliver stort. "Problemet" med plastiksugerør for eksempel. En fuldstændig ligegyldig ting ift. det meste andet, men ganger man op får man noget med millioner, og så skal der reageres.

Begge dele bruges ivrigt af politikere til at få ligegyldige ting, der er nemme at gøre noget ved, til at virke væsentlige - og væsentlige ting, der er sværere at gøre noget ved (eller kræver mod!), ligegyldige.

 • 7
 • 0

Re: SignalværdiEndnu et argument for 100 km/t på motorvejen - så kan elbilerne kører længere og trafikflowet for alle bilister vil være langt mere glidende og behageligt, hvis folk ellers kan finde ud af at overholde hastoghedsbegrænsningen og holde tilpas afstand til de forankørende. Det størtse problem ifht. trafik og trængsel skyldes nok, at det er mennesker der kører bilerne ;-)

@Morten Telling. Jeg er meget enig i dine indlæg her på tråden. Men jeg kan godt forestille mig situationen hvor man vil overhale en flere kilometer lang række af lastbiler med 100 km/t. Der vil kun gå få sekunder før man har en leaset 320d med en kopimaskinesælger bag rattet, 5m fra ens kofanger og som en gang har været i Tyskland med fri hastighed, med mord i blikket og ønsker en ad ht. Derfor må vi samtidig have en diskution om at skulle holde til højre. Jeg ønsker ikke at lege politibetjent, men jeg vil gerne, please be be, have lov til at overholde gældende lovgivning og komme hel hjem til familien.

 • 2
 • 1

Man skal bare huske, at hvis man sænker hastigheden f.eks. 20%, skal der 20% flere biler på vejen, for at flytte det samme.

...i det samme tidsrum.

Men nu var det ikke hastigheden man ville sænke, det var hastighedsbegrænsningen.

Selv om der er en hastighedsgrænse på 130 km/t, så betyder det jo ikke at alle biler uden undtagelse kører 130 km/t. Hastigheden der reelt køres med er meget lavere i forvejen.

Egne erfaringer fortæller mig, at uanset hvilken hastighed (altså, 90, 100, 110, 120) man kører med, så tager en køretur knap 1 minut pr. kilometer. Undtagelsen er selvfølgelig hvis man kører fra københavn til skagen, kun ad motorvejene. Dér ville en hastighedsforskel på 30-40 km/t nok betyde en del, men den tur kører vi jo ret sjældent.

Vi kører jo ad biveje, hovedveje, motorveje med anden trafik, vi skal holde for rødt, og alt muligt andet. Hastighedsgrænsen på motorvejen hvor vi kører et stræk på 12½ km betyder ikke en dyt! Om det tager 6 eller 8 minutter kan vel være ret ligegyldigt på en tur der i forvejen tager tre kvarter?

Så såvidt jeg kan se, vil en sænkning af hastighedgrænsen kun have positive effekter.

 • 8
 • 1

Selvfølgelig skal man holde til højre. Og lastbiler burde forbydes at overhale og måske burde man endda forbyde kørsel med lastbiler på motorvejene i særlige tidsrum. Hvorfor skal vi alle sammen partout køre mellem 7-9 og igen 15-17? Måske skulle man sige, at lastbiler ikke måtte kører i de tidsrum. Det ville jo tage meget af belastningen i myldretiden. Og så kunne man passende køre 80-90 i højre side og 100 i venstre. Og hvis alle tilpasser farten og holder afstand, så glider det hele langt lettere og vi når det hele, for så ved man nogenlunde hvornår man er fremme. I stedet for at 10 % af billisterne insisterer på at ville køre mindst 150, 20 % vil køre 130, 30 % vil køre 120 og 50 % vil køre 110 - så er det ligesom på forhånd dømt til at gå galt... :-)

 • 2
 • 2

ikke fordi jeg er begejstret for al den overvågning. Men kameraerne er der jo allerede:

Evt. kunne det være muligt via it løbende at aflæse afstanden mellem lastbilerne oa. i højre bane, og tilsvarende afstand mellem bilerne i venstre bane. Tage foto af "kopimaskinesælgeren med med mord i blikket" i venstre bane, og sende ham en venlig faktura. Når tilpas mange har fået en sådan, vil flere måske overholde reglerne.

 • 0
 • 2

Re " .. Vejdirektoratets beregninger ikke højde for.... , uden at det er specificeret nærmere. .... "

Tja - mon ikke ministeren burde have spurgt nogen andre .... evt DN eller Connie Hedegaards gruppe ... så man kunne få et klart svar.

 • 0
 • 0

Hvem skal betale for, at lastbilchaufførerne holder 4 timers tvungen pause hver dag? Og hvor skal de allesammen parkere i den tid?

Det ved jeg ikke, men mon ikke mange lastbiler - eller i alt fald en hel del - ville kunne køre på andre tidspunkter end midt i myldretiden? Man kunne også flytte meget gods over på toget. og så have ellastbiler til at fordele det i byerne - det ville nok skære en del af lastbiltrafikken. Man må jo starte et sted og finde ud af hvordan det løses. Jeg kender ikke svaret., ,men er sikkerpå, der kan findes nogen løsninger, som er langt bedre end de nuværende, hvis der er vilje til det og man drøfter det i branchen og politisk i fællesskab.

 • 1
 • 2

Ja, det har jeg. Men jeg mener at vi skal have indrettet vores vejnet og færdselslov til fordel for elbiler. Elbiler står i dag med valget mellem 80-87 km/t bag en lastbil eller 130 km/t og kortere rækkevidde. 110km/t er noget rod og giver gener for hurtig bagfrakommende trafik. Bilister i elbil bliver derfor fanget i et dilemma de ikke burde, hvis vi mener at folk skal køre i disse biler.

Er i snart færdige med at lufte jeres fordomme og uvidenhed? Vi kører vores elbiler præcist ligesom alle andre biler. Der er ingen forskel.

Der er kun få minutters forskel på at køre 110 km (27 minutter) vs 130 km (23 minutter) på de 50 km af Sydmotorvejen hvor 130 er tilladt. Det var noget jeg regnede ud engang for 10 år siden da jeg pendlede fra Lolland i en benzindreven firehjulstrækker og følte at det var lidt for dyrt.

Man sparer altså kun 4 minutter og hvis jeg ikke har travlt, så kan jeg sagtens finde på at køre langsommere, simpelthen fordi det er mere behageligt. Prøver ofte at finde en hastighed, hvor jeg ikke behøver overhale i tide og utide.

Lad os se på hvor stor forskel det gør på energiforbruget:

model_s3x_consumption_metric.png.343ca127ba2fd5e3a25146e179d7c24f.png

Af ovenstående graf aflæses cirka at 110 km koster 15 kW (7 kWh) og 130 km er 22 kW (8,5 kWh). Bilen lader med 150 kW hvorfor det tager 40 sekunder at lade de 1,5 kWh.

Det er altså hurtigere at køre 130 km/t end 110 km/t OGSÅ i en elbil. For slet ikke at nævne, at de fleste ture ikke er så lange at det er nødvendigt at lade overhovedet, og så giver det sig selv.

 • 5
 • 1

Det sker tit og det er svært at komme ud igen da man har pligt til ikke at være til unødig gene ved vognbaneskift.

Hvilket får mange til at ligge konstant i venstre spor, fordi man aldrig slipper ud igen. Der er oven i købet biler der lige træder lidt hårdere på speederen for at forhindre folk i at slippe ud.

Venlighed er ikke ligefrem hverdag på motorvejen. Jeg opfatter dit 110 i ydersporet som en sjov provokation: Hvorfor er det de aggressive bilister, som skal have lov at bestemme?

Nå, min tese er, at vi mennesker ikke duer til at køre bil. Blandt andet fordi vi er så uenige om, hvordan det skal foregå. Så jeg ser frem til selvkørende biler i det lønlige håb, at de alle får de samme kørselsstrategier. Så kan vi langt om længe slippe for de daglige slagsmål på motorvejen....

 • 3
 • 2

PS: Hvis man betaler 2,9 kr/kWh ved superchargeren og du sparer 3 minutter ved at køre 130 km men til gengæld bruger 1,5 kWh ekstra, så giver det en timeløn på 90 kr/timen, for din ekstratid, at køre 110 km/t i stedet for 130 km/t. Skattefrit.

 • 2
 • 0

Af ovenstående graf aflæses cirka at 110 km koster 15 kW (7 kWh) og 130 km er 22 kW (8,5 kWh). Bilen lader med 150 kW hvorfor det tager 40 sekunder at lade de 1,5 kWh.

Sjov ide at inddrage ladetiden. Men man skal vel så også inddrage, at man skal lade efter færre kilometer, hvis man kører 130, ligesom ICE biler skal tanke efter færre kilometer, hvis de køres uøkonomisk. Det at komme hen til tanken tager jo også tid. Lige som de flere nedbremsninger ved 130 km/t æder af tidsgevinsten.

Men lad os sige, at det reelt sparer 2 minutter at spare den halve kWh. 2 minutter er 12 kroner værd i regnearket, mens ½ kWh jo kun koster 1 krone, så regnearket siger stadig, at det er en god ide at træde på speederen.

En anden grund til at glæde sig til selvkørende biler er, at så er tiden i bilen ikke nødvendigvis tidsspilde, så til den tid skal de 6 kroner pr minuts transporttid nedjusteres. Så kan vi forhåbentligt få fremmet en lidt mere klimavenlig trafikkultur...

 • 1
 • 2

Er i snart færdige med at lufte jeres fordomme og uvidenhed? Vi kører vores elbiler præcist ligesom alle andre biler. Der er ingen forskel.

Du mener vel at man kører sin Tesla som alle andre biler. Jeg har i dag kørt 275 km arbejdsmæssigt og det har jeg før gjort i en Model 3 LR - ingen problemer. Skulle jeg gøre det samme i en E-Up, Leaf, M3 SR+, E-Tron mv. ville jeg nok tage den lidt med ro, da jeg ikke har mulighed for at lade i løbet af dagen. Så nej, man kører ikke nødvendigvis sin elbil som alle andre. Prøv at spørge Jan Gintberg.

 • 3
 • 1

Det holder stadig selvom man måtte køre i en bil, der kun kan lynlade med 50 kW. Der er 50 kW lynladere på de fleste motorvejsrastepladser, så tidsstraffen ved at lade ekstra er minimal

Så skulle du prøve at stå med en Ioniq med coldgate på vej til et møde som kun lader med 25 kW. Der kører man ikke 130 km/t bagefter, med mindre man desperat forsøger at få noget varme i batteriet inden næste hurtiglader. Der er stadig langt fra Teslas temp. styring til mange af konkurrenternes.

 • 1
 • 0

Citat: "Derfor udleder det mere CO₂, hvis en bil kører 130 kilometer i timen, end hvis den kører 110. Ifølge Vejdirektoratet kører de fleste bilister imidlertid ikke 130 kilometer i timen på motorvejene. Mange nøjes med at køre 120 km/t."

Hvis der er så få der kører 130 Km/t, så er det vel næppe et problem, så hvorfor besvære sig med at ændre på tingenes tilstand?

 • 3
 • 1

Enig og du beskriver meget præcist trafiksituationen i dag på en dansk motorvej i myldertiden. Det der så også sker er at når små huller i inderbanerne opstår, holder vi til højre og man bliver overhalet af trafikanter som kører over grænsen. Næste lastbil er sjældent langt væk og nogle trafikanter (ikke jeg) presser sig ud i overhalingsbanen igen til væsentlig gene og der må bremses kraftigt og uheld opstår. Jeg oplever dagligt at trafikradioen melder om at flere biler er kørt sammen i venstre vognbane med de konsekvenser det har for de implicerede, den øvrige trafik samt de mindre omkringliggende veje og de mennesker der bor der. Resultatet er at de lovlydige ender bag lastbilerne og dem som kører for tæt og for hurtigt bliver til venstre. Er det virkelig dette vanvid vi fortsat skal støtte op om?

På motorvejen kan man nemt se hvem der forstår at begå sig og læse trafik, og dem der ikke kan. Jeg kører blandt andet i vores 320D (men sælger ikke kopimaskiner), og jeg overhaler OG bliver overhalet. Der går aldeles ingen skår af mig blot fordi jeg bliver overhalet. Til gengæld forstår jeg heller ikke at det skulle provokere andre, når jeg overhaler dem på en forsvarlig måde, selvom det måtte ske med liige godt 130 Km/t på motorvejen.

Med hensyn til højre/venste kørsel på motorvejen. Udover naturligvis at holde øje med trafikken foran, så holder jeg samtidig øje med om jeg ligger i vejen for biler bagfra. Jeg har intet problem med midlertidig at finde et hul i højre bane, hvis jeg ser en hurtigere bil komme op bag mig. Hvorfor skulle jeg dog forhindre ham i at komme hurtigere frem end det jeg er i færd med? Derpå kan man måske "generobre" sin plads i det yderste spor, mens lastbiler og Godtfred Sinkesen med traileren fuld af øl fra grænsen fylder inderste spor op. Tricket går ud på at tilpasse farten til dem man blander sig med. Altså find et hul i ydersporet, skaf plads foran en selv i indersporet, acellerer op, blink ud og - du er med derude. Måske lidt let at sige med en 320D med Performance kit :-) En anden detalje er at være bilisten i ydersporet på vej op mod ham, som er ved at blive fanget bag en lastbil om lidt. Han har sikkert kørt i ydersporet for få øjeblikke siden men holder ellers pænt til højre. Nu er det så at den trænede og hensynsfulde bilist linder lidt på gassen og lader ham komme ud foran en, så han ikke taber fart og vi begge kan overhale lastbilen.

 • 4
 • 2

Du bliver altid fornærmet når folk fortæller at de overhaler langsommere Teslaer på motorvejen, men ovenstående antyder at det kunne være dig? Hvad skal vi tro?

Det er et debatforum. Hver gang du troller forbeholder jeg mig ret til at gøre opmærksom på hvor forskruet det er.

Du mener også at vejdirektoratet tager fejl omkring gennemsnitshastighederne, fordi det har du bedre styr på med dine personlige observationer. Ved du hvad confirmation bias er? Ellers så læs mere her: https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation...

 • 3
 • 3

Hvorfor er jeg ikke overrasket over din reaktion. Det er nærliggende at at gentage min første sætning i mit forrige indlæg.

Ved ikke hvad du mener med at jeg troller.

 • 2
 • 4

...som har tilnærmelsesvis samme brændstoføkonomi ved 110 som ved 130 og skal op over 140 før der er mærkbar forskel i forbruget. Har du en 2 liters turbomotor (eller større) så er din økonomiske hastighed 120 ~ 130 km/t men hvis du kun har 1 liter så er din økonomiske hastighed 90 km/t

Jeg kører f.eks. 14,5 km/l ved 130 km/t men kun 12,1 km/l ved 80 km/t... det er en lidt større bil i VAG koncerens program (med 4 hjuls træk) - da udledningen er ligefrem proportionel med benzinforbruget (og ikke hastigheden) så er det ret klart at jeg burde køre 130 km/t hele tiden.

 • 3
 • 4

Ved ikke hvad du mener med at jeg troller.

Du bliver mødt af argumenter baseret på data og naturvidenskab og det i utallige tråde og alligevel gentager du samme fordomme uden noget forsøg på at dokumentere. Jeg kan kun konkludere at du taler imod bedre vidende også kaldet trolling.

Du har set beviser på at det ikke giver mening at køre langsomt i en Tesla. Hvorfor fortsætter du så? For at provokere? Også det er trolling.

 • 4
 • 2

Du bliver mødt af argumenter baseret på data og naturvidenskab og det i utallige tråde og alligevel gentager du samme fordomme uden noget forsøg på at dokumentere. Jeg kan kun konkludere at du taler imod bedre vidende også kaldet trolling.

Du har set beviser på at det ikke giver mening at køre langsomt i en Tesla. Hvorfor fortsætter du så? For at provokere? Også det er trolling.

Hvaf . . . , det er da en underlig reaktion. Jeg tilskriver den det skrevne medies mangler kontra diskussioner face to face.

Jeg skriver at jeg jævnligt ser Teslaer og andre elbiler køre i indersporet på motorveje med de hastigheder man nu engang fører sig frem med derinde, hvilket i reglen er noget under 130 Km/t hvor det gælder. Nu kalder Baldur mine konkrete observationer for fordomme, og at jeg ikke kan dokumentere dem. Det er endda ifølge Baldur i strid med naturvidenskab at elbilere kører i indersporet et stykke fra max. tilladte hastighed. Det giver end ”ikke mening at køre langsomt i en Tesla”. Nu skal jeg retfærdigvis nævne at jeg ikke er ene om mine observationer, men de andre har vist heller ikke fremlagt dokumentation. Hvad er i øvrigt gyldig dokumentation? Gælder GoPro videooptagelser? Jeg har faktisk et kamera som burde kunne bruges til formålet, dog et andet fabrikat. Imidlertid gider jeg ikke at køre med den konstant, og bruger den primært til vore ferieture i lejede biler for at have disse ferieminder.

Det er selvfølgelig muligt for elbiler at følge de hurtige tyskere (for det er det jo oftest) i ydersporet på vej til den næste kopimaskinekunde. Men som ret mange andre også nævner, så er den slags fremfærd gift for elbilens rækkevidde, og det kan være grunden til at vælge indersporet. Skal vi så fremlægge links og anden naturvidenskab fra et anerkendt institut for at fastholde vore konkrete observationer?

Nu har jeg hverken skoset eller rakt tunge af Teslabilisterne på grund af mine faktuelle observationer, for det er naturligvis enhvers eget frie valg at køre som beskrevet, og de underbygger endda selv adfærden med begrundelsen, at det er mere komfortabelt, hvilket vist står meget højt på en typisk Teslabilists prioriteringsliste. Jeg kan faktisk tilføje at de kører ganske pænt. Så hvorfor så denne aggressive holdning Baldur, og hvorfor bliver du provokeret? Er det længden på . . . æhh y'know, som du føler bliver kompromitteret ved ikke at erkende, at det kan give mening at køre lidt langsommere i en Tesla, for sådan kan dit forrige indlæg fremstå?

 • 4
 • 4

Hvaf . . . , det er da en underlig reaktion. Jeg tilskriver den det skrevne medies mangler kontra diskussioner face to face.Jeg skriver at jeg jævnligt ser Teslaer og andre elbiler køre i indersporet på motorveje med de hastigheder man nu engang fører sig frem med derinde, hvilket i reglen er noget under 130 Km/t hvor det gælder. Nu kalder Baldur mine konkrete observationer for fordomme, og at jeg ikke kan dokumentere dem. Det er endda ifølge Baldur i strid med naturvidenskab at elbilere kører i indersporet et stykke fra max. tilladte hastighed. Det giver end ”ikke mening at køre langsomt i en Tesla”. Nu skal jeg retfærdigvis nævne at jeg ikke er ene om mine observationer, men de andre har vist heller ikke fremlagt dokumentation. Hvad er i øvrigt gyldig dokumentation? Gælder GoPro videooptagelser? Jeg har faktisk et kamera som burde kunne bruges til formålet, dog et andet fabrikat. Imidlertid gider jeg ikke at køre med den konstant, og bruger den primært til vore ferieture i lejede biler for at have disse ferieminder.Det er selvfølgelig muligt for elbiler at følge de hurtige tyskere (for det er det jo oftest) i ydersporet på vej til den næste kopimaskinekunde. Men som ret mange andre også nævner, så er den slags fremfærd gift for elbilens rækkevidde, og det kan være grunden til at vælge indersporet. Skal vi så fremlægge links og anden naturvidenskab fra et anerkendt institut for at fastholde vore konkrete observationer?Nu har jeg hverken skoset eller rakt tunge af Teslabilisterne på grund af mine faktuelle observationer, for det er naturligvis enhvers eget frie valg at køre som beskrevet, og de underbygger endda selv adfærden med begrundelsen, at det er mere komfortabelt, hvilket vist står meget højt på en typisk Teslabilists prioriteringsliste. Jeg kan faktisk tilføje at de kører ganske pænt. Så hvorfor så denne aggressive holdning Baldur, og hvorfor bliver du provokeret? Er det længden på . . . æhh y'know, som du føler bliver kompromitteret ved ikke at erkende, at det kan give mening at køre lidt langsommere i en Tesla, for sådan kan dit forrige indlæg fremstå?

Nu er vi nok en del i denne tråd som interesserer sig for elbiler og bemærker dem i trafikken. Andelen af elbiler i den samlede flåde er vel desværre stadig under 1%, men om andelen som kører langsomt på motorvejen er større end andelen af ICE biler der gør det, ved jeg ikke. Der er mange ICE biler som gør det, men man tager ikke notits af det. Hvis man spørger Bjørn Nyland i Norge, mener han at den optimale hastighed for en Tesla Model 3 Performance er omkring 180 km/t hvis man vil tilbagelægge så mange km som muligt på så kort tid som muligt. Hurtigladere skal dog være placeret tæt. Se evt. hans 24 timers test i Tyskland på nettet. Dette vil også være tilfældet for andre elbiler med aktiv køl/varme af batteripakken (Taycan, EQC, E-Tron mv.) Det er biler i den dyre ende som vil være fine på langtur. Tesla M3 SR+ er nok den billigste jeg lige kan komme på. Elbiler i den "billigere" ende med luftkølede batterier og uden varmelegeme i batteripakken er fremragende pendlerbiler, men på langtur kan det måske være en fordel at køre med reduceret hastighed. Det kommer naturligvis an på hvilken model man har. Dette forhold ser jeg ikke noget kæmpe problem i, man skal blot være opmærksom på dette, når man vælger sin næste elbil.

 • 2
 • 1

Jeg nyder at køre brændstoføkonomisk. (mit svar er lettere forsinket)

Med hensyn til hastighed på motorvejene, så er jeg egentligt ret ligeglad! Jeg vil altid foretrække at køre på motorveje frem for hovedveje.

På hovedveje skal jeg holde øje med om der er modkørende, før jeg overhaler ellerten! På motorvejen er der hverken ellerter eller modkørende, så jeg trækker bare ud, når jeg vil overhale

Gad vide om der kan er noget der hedder dobbelt-ironi?

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten