Vejdirektoratet: Bilisterne kan ikke vente ni år på, at Hofor skybrudssikrer Lyngbyvej
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Vejdirektoratet: Bilisterne kan ikke vente ni år på, at Hofor skybrudssikrer Lyngbyvej

Lyngbyvejen er blevet oversvømmet igen og igen og en løsning vil ifølge Hofor først være klar i 2025. Det er ikke godt nok for de 70.000 daglige brugere, siger Vejdirektoratets trafikdirektør Niels Tørslev. Illustration: Bax Lindhardt/Scanpix

Vejdirektoratets trafikdirektør, Niels Tørslev, er klar i spyttet efter gårsdagens udmelding fra Hofor i Ingeniøren om, at det vil tage forsyningsselskabet ni år at sikre Helsingørmotorvejen
ved Lyngbyvej mod oversvømmelser:

»Vi oplever med efterhånden jævnlige mellemrum, at det samme sted på Lyngbyvejen bliver oversvømmet i forbindelse med voldsomme regnskyl. Det er ikke en acceptabel situation for vores trafikanter, og vi betragter det som en hovedopgave at sørge for, at de kan komme frem på statsvejnettet – også når det regner voldsomt. Vi kan derfor ikke leve med en udmelding om, at problemet først bliver løst om ni år. Der er 70.000 trafikanter, der bliver berørt når den inderste del af Helsingørmotorvejen ikke fungerer på en hverdag,« påpeger han.

Læs også: Efter søndagens skybrud: Sikring af Lyngbyvej først klar i 2026

Kloaker kan ikke klare presset

Oversvømmelserne skyldes både til- og afledning: Når kloakledningen fra Emdrup Sø oversvømmes under skybrud, begynder vandet at strømme på overfladen og ned i det laveste punkt på Helsingørmotorvejen – dér hvor S-banen krydser både motorvejen og Lyngbyvejen. For at håndtere tilstrømmende vand har Vejdirektoratet to store pumper placeret i 'hullet.' Men under skybrud fyldes hovedkloakken – Vilhelmsdalsløbet, der har overløb i Svanemøllebugten – op over sin kapacitetsgrænse, så Vejdirektoratet ikke kan pumpe vand i kloakken. Og når hovedkloaken er fyldt, løber vand fra de lokale gader også ned i hullet.

Løsning forsinket ni år

Vejen bruges dagligt af omkring 70.000 bilister. Derfor besluttede Københavns Kommune allerede i 2014, at Hofor skulle bruge 12 mio. kroner på et projekt, der skulle lede vand fra Emdrup Sø over vejene til et forsinkelsesbassin i Ryparken. Projektet skulle have været klar i 2016, men byggeriet af bassinet er blevet udskudt, fordi der skal anlægges skakter til en såkaldt skybrudstunnel i Ryparken. Tunnellen vil skabe ekstra kapacitet i kloakkerne, og bassinet vil give mulighed for at opbevare vandet fra Emdrup Sø, indtil der igen er plads i kloakkerne.

Læs også: Rør over Lyngbyvej skal sikre trafikken mod skybrud

Men tunnellen vil først være klar i 2025, hvorefter byggeriet af bassinet kan gå i gang.

»Hofor fik denne opgave overdraget i 2014. Med opgaven fulgte der betydelige midler, blandt andet fra Vejdirektoratet. Vi forventer, at Hofor som en stor og seriøs aktør på dette felt tager opgaven på sig og finder en løsning, der kan etableres hurtigt og ikke først om ni år,« siger Niels Tørslev.

Vejdirektoratet: Vi er ikke problemet

I gårsdagens artikel nævnte chefkonsulent Jes Clauson-Kaas fra Hofor også, at en af årsagerne til søndagens oversvømmelse var, at afvandingssystemerne på Lyngbyvej er underdimensionerede.

»Vejafvandingssystemerne på Lyngbyvej er slet ikke designet til at aflede den slags vandmængder, så dér står Vejdirektoratet med en udfordring med at omdesigne vejafvandingssystemerne til større vandmængder, ligesom vi har gjort det med de såkaldte skybrudsriste i Indre By.«

Læs også: Kunstig sø reddede Aarhus fra 600.000 m3 vand

Men det står Vejdirektoratet uforstående over for:

»Vores eksperter har mandag underkastet hændelsen en grundig analyse, og den viser, at oversvømmelsen ikke skyldtes problemer med vores riste men snarere det forhold, at vandet ikke kunne blive ledt væk fra vejen, fordi Hofors system var fyldt til bristepunktet,« siger Niels Tørslev.

Kræver ny tidsplan

Teknikere fra Vejdirektoratet og Hofor skal mødes torsdag, hvorefter Niels Tørslev forventer at få en ny tidsplan for, hvornår motorvejen er skybrudssikret.

»På baggrund af søndagens hændelse vil vi fra Vejdirektoratets side skrive til Hofor og bede om en nærmere forklaring på oversvømmelsen af Lyngbyvejen i søndags. Vi vil samtidig bede Hofor om en tidsplan for, hvornår de kan have en oversvømmelsessikring af dette udsatte sted på det københavnske vejnet klar, så trafikanterne ikke i de næste mange år skal leve med disse tilbagevendende hændelser,« siger trafikdirektøren.

Det er tankevækkende, at hyppigheden af oversvømmelser af Lyngbyvej ved Ryparken er eksploderet efter, at man lukkede Lersøgrøften i 2008. Noget tyder på, at man tog en forkert beslutning, da det blev vedtaget. Eller i hvert fald at man fejldimensionerede rørsystemet, der erstattede grøften:

http://dams.dk/Vejret/Vejret141.pdf (s. 28- 34 - særligt s. 32 ff)

 • 6
 • 0

Jeg er sikker på at der har værret mange folk i marken der har kunne se at det gik galt men folk ved skrivebordene og regnearkene så kun deres tal og snævre område og de vidste jo at alt var godt.

Spørgsmålet er så om det skal være en ret at kunne køre på strækningen under alle forhold eller om der ikke er sund fornuft i at sige at der er korte perioder hvor vejen er lukket. Eller er folk virkelig så forvent/forkælet at deres verden bryder sammen fordi en vej er lukket i 7-8 timer? for så er der nok større problemer end et vejstykke under vand der skal tages fat på.
Naturligvis giver det problemer hvis vandet underminere vejen så ser regnestykket anderledes ud.

 • 8
 • 9

Noget tyder på, at man tog en forkert beslutning, da det blev vedtaget. Eller i hvert fald at man fejldimensionerede rørsystemet, der erstattede grøften:

Beboerne omkring renden er nok meget glade for, at det ikke lugter af kloak mere.

http://politiken.dk/kultur/art4970879/Lort...

"[Lersøgrøften] skal nu lægges under jorden med Danmarks indtil videre største kloakrør - der er så store, at en lastbil kan køre gennem dem. "

I øvrigt enig i, at det er uholdbart, at en vigtig motorvej oversvømmes så ofte.

 • 3
 • 0

Samfundsomkostninger?

Det er vel mere en omkostning for den ene bilist, at vedkommende ikke kan arbejde, og dermed oppebære lønnen den dag. Det går ikke ud over samfundet. Ligesom at køproblemer ikke nødvendigvis er samfundsøkonomiske, men privatøkonomiske overvejelser om, at man gerne vil bo billigt og langt fra alfarvej, hvor bilen er det primære transportmiddel. At man så skal bruge sin fritid i bilen, er jo et personligt valg. Det går ikke ud over samfundet.

Nu skete det her en søndag, så manglende fremfærd har af den grund nok heller ikke været så stort for "samfundet". Af andre årsager, kan det selvfølgelig være relevant at udbedre det og mange andre steder, fx Svanemøllen, hvor der også typisk står vand og hindrer togdriften.

 • 3
 • 14

Det er jo godt at Vejdirektoratet tager til orde overfor "de andre".
Men jeg undrer mig nu over, at det ikke er gået op for dem tidligere - hvis planen, aftalen, handlede om færdiggørelse i 2016 ?

Eller er det her endnu et eksempel på "ud af øje, ude af ......" ?

Men hvis problemet er, at ANDRE kloakker overfyldes og der sker tilbageløb til viadukten, hvorfor så ikke lukke disse tilløb ?
Eller har HOFOR i dølgsmål dømt viadukten som det "mindste onde" ?

OG! Hvis det er tilfældet, hvor er så lys og bomme, som ved "højt læs" som sender trafikken via parallelvejen ? (Som andre har foreslået ved brug af automatik).

 • 6
 • 0

Der er intet der forhindre folk i at komme på arbejde, de skal bare køre en anden vej som kan tage længere tid. Hvad går disse folk når det sner? blæser? eller gys.. at der skal ny asfalt på ...
At 70.000 personer ikke kan tilbagelægge en given (kort) strækning i en kort tidsperiode er altså intet der vælter samfundet. Problemet er vel mere at folk er forkælet og man har et design der er et strengs så når der sker noget så er der intet backup hverken på vejnettet eller i hovedet på folk.
Ja det er ikke gennemtænkt at der kan stå vand i dette hul men at gøre det til en mindre national katastrofe er nok lige at overreagere.

 • 11
 • 9

Indtil man får optimeret afledningen kan det konstateres at "Helsingørmotorvejen" er et udmærket LAR (Lokal Afledning af Regnvand) bassin.

I de tilfælde, at skybrud rammer det nordlige København, bør man have en "afledning" af trafikken ind på Lyngbyvejen - det der I gamle dage hed lokalgaden. Der vil være mulighed for to baner, hvis bustrafikken I disse sjældne tilfælde må finde sig I, at de dedikerede busbaner bliver allemands eje.

Jeg opfatter de samfundsøkonomiske tab som store, hvis folk ikke kommer på arbejde og "produktionen" den pågældende dag forstyrres. Derfor skal afledningen ske ved Tuborgvej ind mod byen. Den anden vej - hjem fra arbejde- må trafikken vente til efter Tuborgvej for atter at finde ind på Helsingørmotorvejen ud for B1903's baner.

Rundt om Helsingborg benytter man netop Österleden på ovennævnte måde, så det er ikke engang nytænkning.

 • 4
 • 1

Hvorfor i alverden er der ikke sat bomme op?
Ligesom ved Storbæltsbroen når den lukkes grundet blæsevejr.
De få timer/dage om året vejen vil være lukket betyder intet.

Som bonus slipper vi for billeder af bilister der har bildt sig selv ind at deres biler er amfibie køretøjer.

 • 6
 • 0

Grøndalsparkvej ved Flintholm er et sted hvor man skal tænke sig om efter skybrud o g ligeledes ved Lergrav parkvejs ogLyngbyvejens/Helsingørmotorvejens underkørsler under togbane legemerne..

Ville den billigste løsning ikke at være at føre vejene over togbanerne?

 • 1
 • 2

I stedet for at ødsle et mia-stort beløb på Nordhavnsvejen, der blot sender endnu flere biler ind i den by, der allerede lider af trafikforstoppelse, da havde det nok været mere begavet, om div. myndigheder havde brugt tid og penge på at forhindre fremtidige oversvømmelser. Her ved en langt mere effektiv kloakering.

 • 2
 • 1

Indtil man får optimeret afledningen kan det konstateres at "Helsingørmotorvejen" er et udmærket LAR (Lokal Afledning af Regnvand) bassin.


Hvis man nu havde udformet den nye Nordhavnsvej som et trug med solid beton bund og beton sider, så kunne den have fugeret som afløb for hele området, og lede vandet ud i Svanemøllehavnen. Dette trug vil tilmed kunne løse problemerne med store mængder af vand der samler sig på banetæregnet ved svanemøllen station.

Men det tænkte man jo ikke på dengang, og nu er det for sent...

 • 1
 • 0