Vejdirektoratet anbefaler første del af Hærvejsmotorvejen: Flere vil have projektet stoppet

Illustration: David Peperkamp / Bigstock

Efter en VVM-undersøgelse og mere end 700 høringssvar kommer Vejdirektoratet nu med sin anbefaling til placeringen af første del af den omdiskuterede - og muligvis kommende midtjyske motorvej - Hærvejsmotorvejen.

Selvom størstedelen af høringssvarene argumenterer for, at motorvejsprojektet bør droppes, så anbefaler Vejdirektoratet, at der arbejdes videre med en linjeføring øst om Billund og vest om byen Vandel med tilslutning til E45 ved enten Christiansfeld eller ved Haderslev.

Det vurderes at medføre en lavere anlægsomkostning og et lidt mindre arealmæssigt indgreb at tilslutte motorvejen ved Christiansfeld (Øst 2), mens en linjeføring direkte til Haderslev (Øst 1) har en lidt højere samfundsøkonomisk forrentning.

Det fremgår af en indstilling samt gennemgang af høringssvarene for VVM-undersøgelsen fra Vejdirektoratet, der har undersøgt seks forskellige linjeføringer for motorvejsprojektet, hvor tre af dem går vest om Billund, mens tre af dem går øst om.

Her vurderes det, at de samlede gevinster for trafikanterne er mellem 9 og 30 procent større ved forslagene øst om Billund i forhold til de tilsvarende forslag vest om Billund.

»På nuværende tidspunkt vurderes infrastrukturprojekter med en samfundsøkonomisk forrentning på ca. 3,8 procent eller mere som samfundsøkonomisk rentable. Det er alene Øst 1 blandt de vurderede alternativer, der medfører større gevinster end udgifter og dermed er samfundsøkonomisk rentabelt,« fremgår det af indstillingen.

Vejdirektoratet vurderer, at den interne rente for Øst 1 ligger på 3,9 procent og vil stige med ca. 0,8 procentpoint, hvis også en strækning fra Give til Hobro etableres.

Efter Vejdirektoratet offentliggjorde projektets VVM-undersøgelse i januar, sagde transportøkonom Mogens Fosgerau, der er professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, følgende til Ingeniøren:

»Den bedste linjeføring lander på en intern rente på 3,9 procent, og det er ikke ret meget. Vi er nede i den lave ende af, hvad man vil have lyst til at bygge.«

Læs også: Transportøkonom: Hærvejsmotorvej vil ikke reducere trængsel ret meget

Artiklen fortsætter under billedet.

Illustration: Vejdirektoratets VVM-undersøgelse

Høringssvar: Projektet bør droppes

Vejdirektoratet har modtaget mere end 700 høringssvar, hvoraf størstedelen kommer fra borgere. Dertil kommer 27 høringssvar fra organisationer og politiske grupperinger, 16 fra virksomheder og 16 høringssvar fra myndigheder. Størstedelen af høringssvarene anbefaler, at motorvejsprojektet droppes, noterer Vejdirektoratet.

Læs også: Forsker om CO2-beregning på ny Hærvejsmotorvej: »Det er fugle på taget«

Det argumenteres med, at projektet blandt andet ikke underbygger regeringens og Folketingets målsætninger på klimaområdet, og at de negative påvirkninger af naturen ikke står mål med de samfundsmæssige gevinster. Derudover kommer motorvejen til at påvirke de nærtliggende bysamfund og boliger.

Læs også: 160.000 ton – Så meget CO2 kan Hærvejsmotorvejen udlede

Vejdirektorater vurderer i deres indstilling, at motorvejprojektet kommer til at betyde, at mellem 55 og 80 ejendomme skal totaleksproprieres, enten fordi ejendommens arealer skal bruges til vejprojektet, eller fordi vejens påvirkning på ejendommene vil være så voldsom, at det vil være uacceptabelt.

Derudover kommer en række landbrug til at blive negativt påvirket »som følge af gennemskæring af landbrugsarealer og totalekspropriation af flere større landbrug«. Motorvejsprojektet kommer også til at betyde, at et »større antal boliger vil blive belastet med vejstøj,« skriver Vejdirektoratet.

Læs også: Vejdirektoratet: Hærvejsmotorvej vil ødelægge unik og uforstyrret natur

Hærvejsmotorvejen vil medføre, at antallet af boliger belastet med vejstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB stiger mellem 117 og 134 boliger. Antallet af stærkt støjbelastede boliger (mere end 63 dB) forventes at være uændret.

Samlet set medfører forslagene øst om Billund marginalt flere støjbelastede boliger end forslagene vest om Billund. Varianten øst om Vandel medfører flest støbelastede boliger på grund af motorvejens nærhed til Vandel by, vurderer Vejdirektoratet.

Læs også: Ny jysk motorvej vil trække 116 boliger over støjgrænsen

»Flere høringssvar fra myndigheder, organisationer og privatpersoner opfordrer til en snarlig politisk beslutning om motorvejsprojektet, da utryghed om valg af løsning er en stor belastning for mange borgere og har afgørende betydning for ejendomsmarkedet i de berørte områder,« fremgår det af Vejdirektoratets indstilling.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor skal motorvejen vest om Billund ind og møde Vejle-Herning motorvejen syd for Give? Det vil da ovenfra betragtet give mere mening hvis motorvejen vest om Billund mødte Vejle-Herning motorvejen nord for Brande. Er det "bare" fordi der ligger en motor-trafik vej mod Give? Næste spørgsmål er så hvorfor der ligger en motor-trafikvej der.

 • 1
 • 2

Troede dog dette tåbelige projekt var ryddet af bordet, men åbenbart ikke. Danmark må snart have flest motorvejs-kilometer pr. indbygger i hele Europa, lad os få proppet noget mere ned oven i. Men pengene skal åbenbart smides ud af vinduet. Hvis man endelig vil bruge penge, så opret dog en jernbaneforbindelse til Danmarks 2. største lufthavn. Er vist mere snak end realiteter (ikke at man ikke vidste det i forvejen), at man går efter en eller anden omstilling til mere bæredygtige løsninger.

 • 17
 • 23

Troede dog dette tåbelige projekt var ryddet af bordet, men åbenbart ikke. Danmark må snart have flest motorvejs-kilometer pr. indbygger i hele Europa, lad os få proppet noget mere ned oven i.

Det er jo en måde at promovere et land med en god infrastruktur. Begrebet fremkommelighed er essentiel og nær sammenkoblet med landets økonomi. Tænk blot på de våde drømme om bedre jarnbaneforbindelser, selvom de dækker et langt mindre transportbehov.

Men pengene skal åbenbart smides ud af vinduet. Hvis man endelig vil bruge penge, så opret dog en jernbaneforbindelse til Danmarks 2. største lufthavn.

Tjoh - den har sine tilhængere OG sine modstandere. Dels går der vist en rum tid inden der igen opstår behov for Billund banen, og dels ligger denne bane for langt fra de mest indædte jernbanetilhængere. De bor mindst to broer væk fra Billund.

Er vist mere snak end realiteter (ikke at man ikke vidste det i forvejen), at man går efter en eller anden omstilling til mere bæredygtige løsninger.

Nok er motorveje ikke elbilers livret, men de må gerne køre der. Her deler man endvidere ikke vej med de bløde trafikanter, hvilket vi vel alle er glade for.

 • 16
 • 12

lodret uenig! Det giver rigtig god mening at aflaste området omkring Kolding og over Vejle. Også fordi der el/brint baseret vejtransport stadig vil kræve plads - og fordi omlægning til mere bane baseret godstransport kræver meget udbygning før det er helt realistisk. Kom nu igang!

 • 12
 • 12

Løsning Øst 1, vil aflaste Christiansfeld og særligt Taps. Øst 1 i forhold til Vest 1 vil spare nogle km og dermed spare brændstof/energi ved fragt. Løsningerne 2 og 3 (vest som øst) ville ikke reducere trafikbelastningen væsentlig. Der er meget fragt nord-syd.

 • 2
 • 0

Det ligger vel i sagens natur at høringssvar er kritiske. Det er netop formålet, at der kan gøres indsigelser, foreslås ændringer, eller markere modstand. Dermed kan oversete faktorer tilpasses så projektet bliver bedre. Det forhindrer selvfølgelig ikke de politiske beslutningstagere at lukke ørene for det som fremlægges - det ser man tit.

 • 5
 • 0

"Vejdirektoratet anbefaler første del af Hærvejsmotorvejen: Flere vil have projektet stoppet"

Det tager cirka 10 år at bygge en motorvej. Derfor skal den planlægges og bygges, inden behovet opstår. Derfor er det ikke så mærkeligt mange ønsker projektet stoppet på nuværende tidspunktet, behovet er ikke rigtigt opstået endnu.

Den dag det tager en halv dag at køre fra Aarhus til Kolding, vil der være flere som kan se værdien af projektet.

Den bedste protest mod en motorvej, er at blive hjemme elelr at køre med kollektiv trafik. Så opstår behovet for en ny motorvej aldrig. Men i Midt- og Østjylland er S-toget ikke en mulighed, og for næsten alle som kører, er det fordi bilen er den eneste realistiske mulighed.

Med stigende befolkningstal, mere specialisering af arbejdskraften og højere uddannelseskrav, er det logisk folk må pendle længere for at finde de rigtige uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Derfor er der behov for mere motorvej i fremtiden.

 • 10
 • 6

Projektet har vel vel ikke meget med Billund lufthavn, billundbanen eller godstransport på skinner at gøre, der er højest minimale afledte fordele. Det er vel for at aflaste den nuværende motorvej ved Vejle. Ville det ikke give mere mening med et spor mere på den nuværende motorvej. Om 10 år er det forhåbentligt nok kombineret med bedre elektronik så en del biler måske kan køre “kolonne” med mindre afstand. Droppe den lokalpolitiske billundbane, det er begrænset hvor mange der tager toget til Vejle for at skifte til en lokal “sporvogn” der tager lang tid til Billund fordi den skal kringle sig afsted med stop i alle mulige landsbyer. De fleste lokale ender nok med at tage bilen når der er relativt kort. Man burde snarere bygge en hurtig jernbane fra Aarhus til Esbjerg over Billund med få stop; og så lukke Aarhus og Esbjerg lufthavne (i hvertfald støtten). Det er jo helt sindssygt hvor mange lufthavne der er i Jylland med så kort afstand imellem.

 • 2
 • 2

Det er da klart at the usual suspects som ren refleks er imod motorvejsprojekter. Hvad vi savner er en organisation som vil kæmpe ligeså ihærdigt mod ødelæggelse af bestående veje af lokalegoister, således at den vundne tid på motorvejen sættes til. Eks Køge-Taastrup Landevej og Ballerup Boulevard og hele Københavns Kommune

 • 5
 • 4

Projektet har vel vel ikke meget med Billund lufthavn, billundbanen eller godstransport på skinner at gøre, der er højest minimale afledte fordele.

Det er mere transport sydfra mod Give - Herning, dermed aflastning af eksisterende veje. Det er ved Kolding og Vejle der er problemer nu, ekstra spor begrænses fysisk af broer, slugter og vandløb. Hvis man ikke har kørt strækningerne, forstår man det ikke. Længere vestpå er landskabet mere fladt.

 • 2
 • 0

Hej Bent Johansen Hvorfor er S-toget ikke en mulighed i Midt- og Østjylland? (eller et tilsvarende jernbane system). Jeg ved godt, at folk på Sjælland mener, at Jylland ikke består af andet landbrug, men kigger man på de 10 største byer i Danmark. København. Aarhus. Odense. Aalborg. Esbjerg. Randers. Kolding. Horsens. Vejle. Roskilde. Så er de 7 af dem i Jylland. Så der burde være borger nok til at "S-toget" kunne være en mulighed i Jylland.

Er det den jyske trafikmafia, som er den primær grund til, at der ikke er en lyst til at opbygge et S-tognet i Jylland?

 • 6
 • 6

Vejdirektoratet har lavet lavet mange undersøgelser inden forslaget. Problemet er at et 3. spor Kolding Syd til Vejle/ Taulov vil "sande til" i løbet af få år.

Eneste reele alternativ er en ny "parallel" motorvej med skyldig hensyntagen til Vejleådalen

Ja, det er jo det jeg skrev, pånær at strækningen allerede er ved at sande til. Et fjerde eller femte spor bliver et problem. Ja, Vejle-ådalen skal krydses, evt. med en bro, kender både topologien og naturen i å-dalen. Omvejen vest for Billund virker ikke optimal, for de områder hvor støjbelastningen bliver højere bør jo eksproprieres. Projektet bliver dyrere men når man tænker på hvor længe vi skal have løsningen, så er det et plus.

Om det kun aflaster i en periode, så vil Fehmarn-bælt forbindelsen jo aflast en del når den er bygget.

 • 0
 • 0

Vi har rigelig plads på motorvejene - den er bare indeni bilerne. Hvis kapaciteten blev brugt lidt klogere/bedre (fx mere samkørsel), ville der ingen problemer være med køer. Så vi har motorvej nok i Danmark. En letbane direkte mellem Vejle og Billund vil være den hurtigste forbindelse mellem byerne, kunne have 20-minutters drift og dermed mange skiftemuligheder på den østjyske bane, som vil få markant øget betjening, når etape 2 af Timemodellen er indfaset. Det vil give et mobilitetsløft lokalt og regionalt. Jernbanen mellem Jelling og Billund har så mange indbyggede problemer, at det ikke kan betragtes som en trafikal løsning. Hvilket i øvrigt også gælder mange vejudbygninger.

 • 1
 • 5

dog under den - i praksis sjældent opfyldte - forudsætning, at de samkørende (samtidigt) skal bringes (nogenlunde) samme sted hen, og at de (nogenlunde) samtidigt skal (direkte) retur til udgangspunktet (/-området)! ;)

Nu vil jeg gerne bidrage med lidt viden (hvilken siden jo opfordrer til): 1) Du behøver ikke køre frem og tilbage med den samme (det kan selvfølgelig være praktisk i nogle situationer, men er ikke en nødvendighed). Allerede her mangedobles mulighederne. 2) Samkørsel kan kombineres med andre transportformer, således at man cykler til et park 'n ride-anlæg eller bliver samlet op/sat af ved en station/et busstoppested. 3) Der findes glimrende portaler som fx Gomore og Pendlernet, der kan hjælpe med at finde ture, så man ikke behøver stå i vejkanten med tommelfingeren oppe :-)

 • 2
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten