Vejdirektorat: Ny motorvej i hovedstaden er uundgålig, så hold fingrene fra Ring 5

Trafikken på tværs af Københavns fem byfingre vil fortsætte med at vokse, og derfor er der på langt sigt behov for en transportkorridor, der reducerer trængslen. Det konkluderer Vejdirektoratet i en trafikal analyse af hovedstaden.

Rapporten bekræfter en tidligere analyse udført af Trængselskommissionen i 2013, som viste, at etableringen af en Ring 5-korridor vil være en samfundsøkonomisk gevinst.

’Anlæg af en vestlig ringkorridor vurderes at have en positiv samfundsøkonomisk effekt’, skriver Vejdirektoratet.

Ifølge direktoratet vil en motorvej på Ring 5 have 26.000-43.000 biler per hverdagsdøgn i 2025.

Analysen kommer efter et beslutningsforslag, som blev fremlagt af en tværpolitisk alliance mellem Konservative, Enhedslisten og Radikale Venstre i oktober 2015. Forslaget skulle ophæve arealreservationerne i Ring 5-korridoren.

Reservationen af korridorer til udbygning af vej- og jernbanenettet har været et politisk emne siden 1973, og i 1982 omsattes Ring 5-korridoren til reel arealreservation.

Dog har flere kommuner i området ville begrænse bredden af det reserverede areal, da det hæmmer muligheder for lokal byudvikling.

Læs også: Er virkeligheden løbet fra den 40 år gamle plan om Ring 5?

De tre sammensvorne partier ønskede dertil at skåne miljøet i korridoren, som blandt andet består af Store Dyrehave, der er udpeget til Unescos verdensarv, og Mølleådalen, som er et Natura 2000-område. Direktoratets rapport fremhæver ligeledes, at anlæggelsen af en motorvej i Ring 5 vil ’få væsentlige, negative konsekvenser for miljø og natur i de berørte områder.’

Direktorat: Behold arealreservation

Konklusionen fra Vejdirektoratet fraråder imidlertid at ophæve arealreservationen. Reservationen garanterer nemlig fortsat mulighed for et fremtidigt motorvejsnet i hovedstadsområdet.

’Arealreservationen til transportkorridoren sikrer, at det vil være muligt at anlægge en ringvej i de omfattede områder, uden at det påfører samfundet uforholdsmæssigt store ekstra omkostninger til ekspropriationer mv.’

I rapporten arbejder Vejdirektoratet med flere forskellige scenarier for reducering af trængsel.

F. eks. har direktoratet i Scenarie 1 beregnet virkningerne af kun at udbygge vejene i Ring 4-korridoren, hvilket aflaster Motorring 3 og den indre del af byfingrene, som begge er belastet af trafik. Derudover vil udbygningen af Helsingør- og Hillerødmotorvejene i Scenarie 2 forbedrer trængslen på Frederiksundsvej.

Til fælles for begge scenarier er dog, at de ikke er tilstrækkelige til at imødekomme de trafikale udfordringer på langt sigt. Anlæggelsen af et vejnet ved Ring 5 er således afgørende, mener Vejdirektoratet:

’Det vurderes således, at en Ring 5 ud fra et trafikalt perspektiv vil være en reel løsning i forhold til at skabe et mere sammenhængende vejnet i hovedstadsområdet på lang sigt.’

Delstrækninger af Ring 5 kan imidlertid også afhjælpe mange af de trafikale problemer, pointerer direktoratet. Anlægges Ring 5 Syd i kombination med udbygningen af Frederiksundsmotorvej og af Ring 4 er det muligt at opnå forbedret afvikling af trafikken, afslutter direktoratet.

Trafikken i tal

Trafikberegninger for antallet af biler i 2025, som krydser Ring 4, viser, at kun 6 pct. har destination i København indenfor søerne.

Mens retter hele 57 pct. kursen mod Ringbyområdet mellem Ring 4 og København. De resterende procentdele fordeler sig med 13 pct. til Amager og 25 pct. til de øvrige centralkommuner.

Samtidig vil trængslen på vejene forværres, blandt andet fordi mængden af vej- og jernbaneprojekter i gang vil stige, hvilket forsinker trafikken.

Antallet af biler og bilture vil ligeledes være løftet i 2025.

Emner : Veje
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Jeg forstår ikke, at man ikke bygger Fjernbane Roskilde-Helsingør Og S-tog Køge-Høje Tåstrup-Ballerup-Lyngby-Klampenborg.

For det er vanvid, at man skal indover Valby eller København, for at komme på tværs.

  • 0
  • 0

Jeg forstår ikke, at man ikke bygger Fjernbane Roskilde-Helsingør Og S-tog Køge-Høje Tåstrup-Ballerup-Lyngby-Klampenborg.

@ Jørgen Rasmussen

Det er så nogenlunde det formål Trafikkorridoren er reserveret til.

I stedet forsøger man sig med en Letbane i Ring 3-korridoren - helt håbløst.

Potentialet for en jernbane over Helsingør-Hillerød-Roskilde er dog meget begrænset (Ring 6-korridoren). Den servicerer ikke de store forstæder til København, da den ligger for langt ude.

Når der kommer fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg bliver sagen måske en anden. Så skal der være plads til godstog, det ændrer vilkårene, men dem vil man næppe sende gennem Hillerød og Roskilde hvis man kan undgå det med en Ring 5 i stedet for.

Desuden er det tanken med en ny Sydbane til højhastighedstog langs Sydmotorvejen, og så skal de interskandinaviske godstog ikke over Roskilde.

  • 0
  • 0

Kunne man ikke starte med at få Motorvej til nord for Hillerød. I dag er der en 1+2 vej med kun kapacitet til 1800 biler pr. time. (2 sec mellem bilerne). Den er konstant overbelastet. Total farlig med mange dødsulykker. Spild af tid hver dag. Hvad hjælper der politikerne ikke for løst de problemer der i samfundet. Vejen koster max 500 mill. Eller det samme som afgift/moms af vel ca. 5000 biler.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten