Vedvarende energi sætter rekord i USA

Illustration: USAF/Wikipedia

Nyeste tal fra US Energy Information Agency (EIA) afslører, at andelen af vedvarende strøm i USA sætter rekord med 16,9 pct. i første halvår af 2016. Den samlede andel af strøm fra sol, vind, vandkraft, biomasse og geotermisk energi lå til sammenligning på 13,7 pct. i 2015

Mens produktionen af el fra kulfyrede kraftværker faldt med 14 pct. fra 2014 til 2015 og med yderligere 20 pct. i første halvår af 2016, er produktionen af vind- og solenergi steget med henholdsvis 23 og 31 pct.

Den vedvarende energi er således ved at indhente de fossile brændstoffer. Og i Iowa har vindkraft allerede overhalet kul som den største kilde til elproduktion.

Ny rekord i 2017

Med yderligere tusindvis af megawatt sol og vind under opførelse, forudser det amerikanske netværk for vedvarende energi, Renewable Energy World, at andelen af strøm fra vedvarende energi vil stige yderligere i 2017.

Iowa tegner således til i 2017 at blive den første stat i USA's historie, der får størstedelen af sin strøm fra vindkraft.

Og udviklingen er stort set den samme i alle stater. I Texas, Oklahoma, Kansas, Iowa, og Colorado har man således sammenlagt øget produktionen af el fra vind i årets første seks måneder, svarende til det årlige forbrug i tre millioner hjem.

Og i staterne California, North Carolina, Nevada, Arizona, og Georgia har man i den samme periode øget produktionen af solenergi svarende til forbruget i yderligere en million hjem.

Højdespringeren er Utah, hvor man har øget produktionen af solenergi med hele 700 procent i 2016 indtil nu.

Dystre udsigter for a-kraft.

Selv om også produktionen af el fra kernekraft er steget med cirka 1 pct. i 2016, ser fremtiden dyster ud for atomkraft. Der er i dag kun planlagt to nye værker i USA, mens det er besluttet at lukke værkerne i Illinois, Massachusetts, Nebraska, og New Jersey med udgangen af dette årti.

Tallene fra EIA viser, at produktionen af el fra vindenergi er fordoblet i perioden 2010 til 2015, og at mængden af solenergi er steget over 20 gange i samme periode.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Thomas: Gas og markeds forvridende støtteordninger.

Martin Brorsen: Vås, atomkraftværkerne har hele tiden skulle betale for forsikring og dekommissionering.

Årsagen skyldes primært støtteordninger der favoriserer VE kilder, samt lave gaspriser, hvilket også er hvad der primært erstatter kul og ikke VE kilder som journalisten nævner, og måske kan skulle udstyres med en lommeregner, så han kunne regne ud at el-produktionen fra naturgas er steget 10870 GWh imens den samlede VE-produktion uden hydro kun er steget 3528 GWh, og vi kunne slippe for så pinlig en artikel.

I øvrigt er 4 reaktorer under opførsel som vil producerer estimeret 7884GWh hver årligt, hvilket vel bare understreger pointen...

 • 0
 • 0

Hvad er forklaringen på at a kraft er under afvikling i USA

Det er flere sammenstødende faktorer.

 1. Efter 3-mile island forsvandt investeringslysten

 2. En branche uden nye værker er en branche unge mennesker ikke går ind i

 3. Sikkerhedsomkostningerne er enorme og kræver derfor store blokstørrelser, flere penge og ... nej tak.

 4. Der er ikke den store entusiasme for atomkraft udenfor et hardcore teknokratiske/teknofacistisk segment af befolkningen.

 • 0
 • 0

"...udenfor et hardcore teknokratiske/teknofacistisk segment af befolkningen."

Du mener de reelle videnskabsmænd(feks. i IEA) der forholder sig til fakta som let kan regne ud at 4 x 7884GWh er 31536GWh stabil el-produktion som korrelerer til forbrug modsat den samlede VE(uden hydro)-produktion som kun er på 28448GWh, der kræver tilsvarende 1-3 gange gas kapaciteten til backup og lastfølge, grundet høje andel af energikilder som vind og sol og næppe gør el-nettet CO2 neutralt i en overskuelig tid...

Måske af samme grund at mange selskaber afventer DoE afsatte midler til at udvikle godkendelse procedure til Adv. Nuclear og modulærer reaktorer(Feks. NuScale og B&W SMR der allerede er afsat midler og oprettet planer om test reaktorer til godkendelse og endda fundet afsat grund til de først nævnte hvis ikke jeg husker forkert) med bedre lastfølge egenskaber som giver bedre økonomi og et reelt CO2 neutralt alternativ til gas, i et net med fluktuerende produktion og priser...

 • 0
 • 0

og måske bør dette også nævnes:

" The installed price of solar energy has declined significantly in recent years as policy and market forces have driven more and more solar installations.

Now, the latest data show that the continued decrease in solar prices is unlikely to slow down anytime soon, with total installed prices dropping by 5 percent for rooftop residential systems, and 12 percent for larger utility-scale solar farms. With solar already achieving record-low prices, the cost decline observed in 2015 indicates that the coming years will likely see utility-scale solar become cost competitive with conventional forms of electricity generation. "

Læs videre her:

http://blogs.scientificamerican.com/plugge...

 • 0
 • 0

Måske af samme grund at mange selskaber afventer DoE afsatte midler til at udvikle godkendelse procedure til Adv. Nuclear og modulærer reaktorer [...]

Uhm, det er ikke DoE der godkender atomreaktorer.

Godkendelse af alle atomfaciliteter henhører under NRC der som udgangspunkt skal betales af brugerne.

Kun ca. 10% af NRC's budget betales af skatteyderne og dækker udgifter relateret til statens faciliteter i forbindelse med atomvåbenproduktion.

NRC har faktisk bedt om 5 mio USD i deres 2017 budget, til at kigge på "Advanded Reactors Research and Development".

Med mindre de får(/har fået?) de 5 mio USD af Kongressen, kan NRC ikke gøre andet ved "Advanced Reactors" end at vente på at nogen indsender en ansøgning og betaler den tilhørende "filing-fee".

 • 0
 • 0

En artikel fra en tidligere formand for NRC: https://www.technologyreview.com/s/602155/...

Læs også kommentar sporet til samme artikel. Der er en masse gode pointer - flere af dem fra folk som tilsyneladende ved noget om det. F.eks:

 • Hvor skal det tage 4 år, og koste 2 mia dollar at få en tilladelse fra NRC til at bygge og drive et KK-værk.
 • NRC har intet encitament til at få tingene til spille nemt for KK-operatør.
 • NRC skulle have modtaget ansøgninger.

Men iøvrigt syntes jeg at det er helt fint at VE vinder indpas i USA.

Føler mig dog overbevist om at vi også får behov for KK. :-)

Mvh Thomas

 • 0
 • 0

• I USA betalte kernekraftværker oprindeligt 0,1 c/kWh, eller årligt $ 375.000.000 til en privat forsikring/fond (Price-Anderson Act.) https://en.wikipedia.org/wiki/Price%E2%80%... • Da det opsparede beløb nærmede sig astronomiske højder ændredes reglerne: Nu indbetaler firmaerne ikke penge under Price-Anderson Act. • Alle producenterne skal indbetale til en Fond, hvis der sker uheld, men ikke før. Der er sat et max. beløb pr. reaktor som producenterne indbetaler. • Det er vigtigt at adskille “Nuclear Waste Policy Act”, som omhandler betaling for lagring af radioaktivt affald og “Price-Anderson Nuclear Industries Indemnity Act”, som er “forsikringsordningen”, der angiver måden, hvorpå udgiften ved uheld skal financierens. I den ene er der løbende betaling. I den anden skal producenterne først have penge op af lommen, hvis der er et problem. Gad vide om denne del af diskussion er afsluttet.

 • 0
 • 0

• I USA betalte kernekraftværker oprindeligt 0,1 c/kWh, eller årligt $ 375.000.000 til en privat forsikring/fond (Price-Anderson Act.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Price%E2%80%...

Og som dit link siger:

"The Act establishes a no fault insurance-type system in which the first approximately $12.6 billion (as of 2011) is industry-funded as described in the Act. Any claims above the $12.6 billion would be covered by a Congressional mandate to retroactively increase nuclear utility liability or would be covered by the federal government."

12,6 mia $ dækker end ikke 5% af hvad Fukushima foreløbig har kostet.

Kalder du det at være ansvarsforsikret?

 • 0
 • 0

PHK: Hvis jeg nu skulle tage dine argumenter mere seriøse, kunne det være du skulle starte med at læse hvad jeg egentligt skriver. Feks. skriver jeg intet om at DoE godkender reaktorer, men at de har afsat midler til og styrer forskningen til at udvikle godkendelsesprocedurer, så NRC har noget reel substans at godkende ud fra.

 • 0
 • 0

Gad vide hvornår vindkraft ejere skal betale sådanne ansvarsforsikringer, de forsager trodsalt 3-4gange så mange døde per produceret energi i forhold til atomkraft, så burde de ikke betale endnu højere ansvarsforsikringer grundet højere risiko for fatale skader og hvad med risiko for katastrofale materielle skader grundet risiko for overspændinger igennem hele nationers el-net(oplevede Polen vist sidste år), grundet igen disse kilders ustabile natur og afhængighed af regulerkapacitet?

http://www.nextbigfuture.com/2008/03/death...

 • 0
 • 0

Man SKAL ansvarsforsikre sin bil Man KAN forsikre sig mod skader på egen bil.

Lad være med at blande disse to begreber sammen når talen er om Fukushima.

Derudover ville det være gavnligt hvis man frasorterede forskellige falske rædselsberetninger.

 • 0
 • 0

ad 1: Fordi NRC skal overholde den lov som Kongressen har vedtaget, for at undgå flere three-mile-island ulykker.

ad 2: Forkert. De er betalt af atomkraftindustrien og de har derfor (alt for) store incitamenter til at den vokser på alle måder den kan. I tidens løb er de gentagne gange taget i at være alt for vennesæle med den branche de skal kontrollere og holde i skak.

ad 3: Og de er ved at blive behandlet.

Bare fordi en flok "iværksættere" har fået en ide til at tjene enorme penge hurtigt, betyder det ikke at NRC skal kaste sig næsegrus foran dem.

Tværtimod, NRC's fornemmeste opgave, det står i loven, er at forhindre gentagelser af fortidens mange nucleare miljøsager.

 • 0
 • 0

hvad med risiko for katastrofale materielle skader grundet risiko for overspændinger igennem hele nationers el-net

Det er ikke op til vindmøllerne at finde ud af, hvornår el-nettet er over-ophedet. Det er op til grid company at fortælle vindmøllerne de skal skrue ned for strømmen. Dette kan gøres på millisekunder hvis man er presset.

Mht. ansvarsforsikringer er problemet ikke personskader. Det koster omtrent en mio. kr. pr. dødsfald, og det er trods alt begrænset hvor mange som kan komme til skade af et fatalt vindmølle kollaps. Atomkraft har skabt enorme materielle skader, og det kan være rasende dyrt at holde stille pga. selv mindre fejl. Det hele drejer sig egentlig om en risikovurdering, og vindmøllers risiko er langt mere snæver end for atomkraft, hvorfor forsikrings præmien også er langt lavere.

 • 0
 • 0

Gad vide hvornår vindkraft ejere skal betale sådanne ansvarsforsikringer, de forsager trodsalt 3-4gange så mange døde per produceret energi i forhold til atomkraft

Kilden for hvor mange der dør af vindkraft er ualmindeligt ringe. Din henvisning er til en kilde fra 2008 (!) som blot citerer et gæt fra 'Paul Gipe'. Det samme tal er gentaget i senere analyser, men ikke opdateret. Så vidt jeg kan komme frem til, skyldes det at man ikke registrerer dødsulykker for vindmøller. Det gør man sådan set heller ikke for de andre brancher, men for bl.a. vandkraft er dødsulykker primært koblet på ekstrem hændelser, hvor det er mere ligetil at få antallet af døde. I den anden boldgade har vi kul, hvor man via forsknings artikler kan estimere hvor mange som dør direkte af kul pga. åndedræt problemer. Det ser dog ud til, at din kilde har sammenlignet pærer og bananer i estimaterne.

 • 0
 • 0

PHK - en proces eller lovsæt, der dikterer at det koster 12 mia kr bare at søge om tilladelse til at opføre og drive et kernekraftværk, må i alle normale menneskers hoved være det samme som en bevidst obstruering.

Man kan jo forlange forsikringer mod alt og det vil selvfølgelig presse prisen ind i himlen, hvorfor de aldrig bliver bygget. Det bringer os jo bare ikke videre.

Mvh Thomas

 • 0
 • 0

12,6 mia $ dækker end ikke 5% af hvad Fukushima foreløbig har kostet.

Beregningsmetode og Kilde?Be om?

Ovenstående beløb er citeret fra Thorkil's wiki-link.

Costs and Consequences of the Fukushima Daiichi Disaster

"Estimates of the total economic loss range from $250[iv]-$500[v] billion US."

http://www.psr.org/environment-and-health/...

Beregningsmetode:

$12,6 mia / $250 mia = 5% $12,6 mia / $500 mia = 2,5%

Resultat:

Price Anderson kan dække 2,5-5% af Fukishima's estimerede skadesomkostninger.

Resten skal i et sådant skadesomfang dækkes af the federal government (dvs skatteyderne), da en retroaktiv 20-40 dobling af utility liability med sikkerhed vil dreje nøglen om på samtlige akraftværker i USA.

 • 0
 • 0

Tak for kilden der er 4 år gammel og måske lidt farvet .De beder ihvertfald om støtte. Er det for meget at håbe på en Lars Andersen kommentar?

 • 0
 • 0

Resten skal i et sådant skadesomfang dækkes af the federal government (dvs skatteyderne)

Det startede endda med, at Tepco selv skulle dække det hele. Det kunne de ikke, så i dag er Tepco statsejet.

"Estimates of the total economic loss range from $250[iv]-$500[v] billion US."

Andre kilder peger på, at der ca. er $200 billion i skader og kompensation, og $300 billion i underskud pga. a-kraft værkerne ikke producerer, og staten derfor skal producere via andre metoder. Derfor, om det lige er 5% kan diskuteres, afhængig af hvad vi snakker om. Men ændrer ikke på at Fukushima katastrofen blev rasende dyr for Tepco.

 • 0
 • 0

Tak for kilden der er 4 år gammel og måske lidt farvet .De beder ihvertfald om støtte. Er det for meget at håbe på en Lars Andersen kommentar?

En farveløs kommentar fra Lars Andersen? :-)))

Måske er Forbes mindre farveløs i dine øjne (de beder ikke om støtte), og artiklen er mere aktuel:

"The direct costs of the Fukushima disaster will be about $15 billion in clean-up over the next 20 years and over $60 billion in refugee compensation. Replacing Japan’s 300 billion kWhs from nuclear each year with fossil fuels has cost Japan over $200 billion, mostly from fuel costs for natural gas, fuel oil and coal, as renewables have failed to expand in Japan. This cost will at least double, and that only if the nuclear fleet is mostly restarted by 2020."

http://www.forbes.com/sites/jamesconca/201...

15 + 60 + 200 = 275 [mia $]

... hvilket mindst fordobles, selvom hovedparten af akraften genstartes i 2020.

Der er således en vis enighed om skadesomfanget, kilderne imellem, men nok ikke noget Lars A. ikke kan bortforklare til din tilfredsstillelse. ;-)

 • 0
 • 0

PHK - en proces eller lovsæt, der dikterer at det koster 12 mia kr bare at søge om tilladelse til at opføre og drive et kernekraftværk, må i alle normale menneskers hoved være det samme som en bevidst obstruering.

Det er lovgivernes privilegie at sætte fingeren på skålen som de mener bedst for landets tarv.

Hvis loven siger sådan, må man enten følge den, eller overbevise politikerne om at lave den om.

At give sig til at skælde og smælde på embedsmænd der bare følger landets lovgivning efter bedste evne er uciviliseret.

 • 0
 • 0

15 + 60 + 200 = 275 [mia $]

Som jeg læser det kommer de 200 milliarder fra køb af fossilt brændsel eller om man vil,nøl med at sikre de overlevende værker og så komme igang igen. Vind har åbenbart ingen gang der og moralen er : Dem der klarer KK vinder,dem der klumrer kommer til at betale og vi andre forsvinder bare. Det er da vist Merkels program

 • 0
 • 0

Vind har åbenbart ingen gang der ...

Det har sol så til gengæld.

4% af det japanske elforbrug, dækkes i dag af de ca 40 GW solceller, som japanerne har installeret siden 2011, eller mere end 3 gange den elproduktion, som de har opnået ved at genstarte akraftværker.

Tallet stiger pt med godt 1% per år, og med tiden, som solcellerne kun bliver billigere, bliver det kun sværere at se - især for japanerne selv - hvorfor de ikke bare skulle fortsætte ad den vej.

http://www.bloomberg.com/news/articles/201... .

Dem der klarer KK vinder,dem der klumrer kommer til at betale og vi andre forsvinder bare. Det er da vist Merkels program

Hvorfor skulle man dog forsvinde, fordi man ikke længere forsøger at "mestre" en alt for dyr og kompleks energikilde?

... når man (som japanerne, USA'nere, tyskere, svenskere m.fl. nu har indset) i stedet kan etablere en billig energikilde, som med gratis brændsel og ingen forsikrings- eller affaldproblemer, kan mestre sig selv, når først den er installeret?

 • 0
 • 0

Som jeg læser det kommer de 200 milliarder fra køb af fossilt brændsel eller om man vil,nøl med at sikre de overlevende værker og så komme igang igen

- tjaeh, så er der jo det med proportionssansen (, Maude): G$ 65 svarer jo til, hvad i-landene ved COP 21 lovede at overføre til u-landende hver ottende måned!:

Ilandene, inklusiv Danmark, har i aftalen genbekræftet deres løfte om at mobilisere 100 mia. USD om året fra 2020 fra forskellige kilder til ulandenes klimaindsats

Kilde:

http://www.efkm.dk/energi-forsynings-klima...

Så hvis 'vi' nu lod japanerne slippe lidt billigere i nogle år, er den vel næsten hjemme? :)

(Såvidt jeg husker, fik ripenserne tilstået 10 års skattefrihed efter byens store brand i 1581(?)).

 • 0
 • 0

@PHK, det er for nemt. Mig bekendt kritiserer du gerne myndigheder eller andre som du er uenig med uagtet at du ikke selv er ekspert på deres områder.

Jeg kan iøvrigt godt forstå at de her priser på ny KK afskrækker virksomheder fra at prøve. Var det 100 mia kroner for Hinkley Point i England? Det lyder sindssygt dyrt.

Mit postulat, bla med reference til artiklen på Technology Review, er at prisen på ny KK er kunstig høj bla grundet regler, der målrettet hæver sikkerhedsniveauet så det bliver astronomisk dyrt. Det, kombineret med nogle hysterisk lave grænseværdier for ioniserende stråling, skaber en ufortjent dæmonisering af en teknologi som vi kunne få stor glæde af.

Mvh Thomas

 • 0
 • 0

Jeg må tage hatten af for Søren Lund, der henviser et link til en Bloomberg artikel, der strengt taget ikke særlig godt underbygger, at solceller er vejen frem for Japans elforsyning.

Trods en fordobling af den installerede solcelle-effekt, fra 40 til 80 GW siden 2011, bidrog solcellerne i 2015 kun med 3.4 procent af elproduktionen, som forestås af 10 store private, integrerede elselskaber, der har monopol i deres respektive region. Og selvom det er næsten 10 gange mere end den andel på 0.4 procent, som man nåede op på i 2012, så er man nu i Japan nødt til at sætte sin lid til at det næste boom for solceller skal komme solpaneler på tagene af bygningerne: 65 GW ud af en forventet stigning på 94 GW solceller mellem 2016 og 2040.

Det beror på en kombination af stramme offentlige budgetter (som gør det svært at fortsætte de rundhåndede støtteordninger for solceller) og for lidt plads, simpelthen. Et af Japans helt store problemer, ikke bare i energisektoren, men sådan helt generelt, synes at være at der er for lidt plads på kæden af øer, 3000 styk, hvoraf de 4 største er Hokkaido, Honshu (hovedøen), Shikoku, og Kyushu (iflg. Wikipedia).

Fremfor at gengive indholdet i en god oversigt om Japans energisektor, lavet af USA’s energi informations administration, http://www.eia.gov/beta/international/anal...

vil jeg nøjes med at sige, at Japans elproduktion og elforbrug i seneste 10 år synes at være stagneret på ca. 1000 TWh (svarende til ca. 8 MWh/indb.), og at Japan (endnu) ikke er elektrisk forbundet med hverken Kina eller Rusland eller Sydkorea.

 • 0
 • 0

en proces eller lovsæt, der dikterer at det koster 12 mia kr bare at søge om tilladelse til at opføre og drive et kernekraftværk, må i alle normale menneskers hoved være det samme som en bevidst obstruering.

Det kommer an på, hvad der er tale om. Hvis der er tale om 12 mia kr for at tjekke et nyt design, så kan jeg ikke blive overrasket. Mon man kan få ret meget mere end 10.000 mandår ingeniører for den pris? Hvis alle beregninger skal dobbelttjekkes og dokumenteres, så skal det nok tage så mange ressourcer.

 • 0
 • 0

Et af Japans helt store problemer, ikke bare i energisektoren, men sådan helt generelt, synes at være at der er for lidt plads på kæden af øer

Tja, jeg prøvede at lege lidt med tallene. Jeg fandt et solpanel på 265w der fyldte 1640mm*992mm. 94GW opnås med små 600km^2. Sætter man 100m^2 på hver bygning skal man bruge 6 millioner bygninger. Det er ikke mange, når Japans befolkning er 127 millioner. 600km^2 er ca 0,2% af Japans areal. Det burde ikke være et større problem at finde den plads, hvis statsmagten bruger sin magt.

 • 0
 • 0

Trods en fordobling af den installerede solcelle-effekt, fra 40 til 80 GW siden 2011, bidrog solcellerne i 2015 kun med 3.4 procent af elproduktionen

Ikke helt præcist. Der var installeret ca 33 GW med udgangen af 2015. Disse leverede hvad der svarer til 3,4 % af elforsyningen, så det er altså ca 1% pr 10 GW, med den nuværende virkningsgrad og forbrug.

Med en estimeret udbygningstakt på 10 GW pr år, formoder jeg der må være ca 40 GW nu, som så dækkerer ca 4% af forbruget.

I 2015 blev der installeret 11,5 GW, og der estimeres (i artiklen) ca 10 GW pr år i 2016-2017.

Du har ret i at artiklen ikke udtrykker sig specielt optimistisk ift den kommende udbygning, pga de nedtrappede feed in tariffer, og der fokuseres på de mange solcelleinstallatører, som er bukket under i den hårde konkurrence.

Jeg ser dog sidstnævnte som et sundhedstegn, i en vis forstand, da der selvfølgelig vil opstå en overkapacitet af installatører på markedet, med så høje feed in tariffer, som de startede med i 2011-2012. De er siden blevet trappet voldsomt ned siden, så nu er det survival of the fittest - men det er dog ikke værre end at man kan estimere en fortsat udbygning på 1% af elfordruget pr år, dvs tæt på rekord-niveauet fra 2015.

 • 0
 • 0

Det beror på en kombination af stramme offentlige budgetter (som gør det svært at fortsætte de rundhåndede støtteordninger for solceller) og for lidt plads, simpelthen.

Den med for lidt plads, har jeg lidt svært ved at tage alvorligt.

En tidobling af den nuværende solcellekapacitet til 400 GW, eller godt 40% af elforbruget, vil kræve et areal af solceller, svarende til ca 0,6% af Japans landareal, eller ca 3 gange eksklusionszonen omkring Fukushimaværket (som jo passende kan anvendes til det formål), og vil man ikke ofre jordarealer, kan det hele installeres på ca 18 m2 tag pr indbygger, inklusiv boliger, offentlige bygninger, industrihaller, shoppingcentre osv.

Så mon ikke de finder pladsen i takt med at behovet opstår.

 • 0
 • 0

Det er muligt, at jeg overdrev pladsbehovet til solpanellerne, men så lad mig dog understrege, at selv i den opgående sols rige, går solen altså ned.

Det ses af, at benyttelsestiden for den støt stigende solcellekapacitet i årene 2010-2015 har svinget mellem 783 og 913 timer/år, svarende til 9-10% kapacitetsfaktor. Vindmøllerne i Japan klarer sig ikke ret meget bedre: Den installerede vind-kapacitet er steget fra 2,4 GW i 2010 til 3,1 GW i 2015, mens produktionen er steget fra 3,9 TWh til 5,4 TWh. Ergo er kapacitetsfaktoren forbedret fra 18 til 20 procent (ifølge BP 2016).

Hvis man følger Søren Lunds forslag om at øge solcellekapaciteten til 400 GW, vil man få godt nok kunne få 40% af elbehovet dækket. På årsbasis, ja, men der skal stadigvæk være installeret mindst 300 GW konventionel kapacitet (jfr. EIA-notitsen) til at dække behovet for både elektrisk energi og effekt, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Man har p.t. taget 48 'operable' reaktorer på 16 a-kraftværker ud af drift, med en samlet effekt på 42 GW. (oveni de 4,6 GW på Fukishima).

Japan bør under alle omstændigheder - ikke bare for at fremme RE-løsninger - kigge meget nøje på, hvorledes man får de 10 ‘kejserdømmer’ underlagt en stærk og uafhængig TSO. Sådan som Mr. Takehiro Kawahara, analytikeren fra Bloomberg New Energy Finance, siger til sidst i artiklen.

 • 0
 • 0

@Mads Torben Christensen

Det ses af, at benyttelsestiden for den støt stigende solcellekapacitet i årene 2010-2015 har svinget mellem 783 og 913 timer/år, svarende til 9-10% kapacitetsfaktor. Vindmøllerne i Japan klarer sig ikke ret meget bedre: Den installerede vind-kapacitet er steget fra 2,4 GW i 2010 til 3,1 GW i 2015, mens produktionen er steget fra 3,9 TWh til 5,4 TWh. Ergo er kapacitetsfaktoren forbedret fra 18 til 20 procent (ifølge BP 2016).

De kapacitets faktorer er ikke korrekte, de er nogle procenter højere. Du har fejlagtigt sagt en vindmølle installeret i December 2015 medregnes som har den produceret energi i et helt år, så du beregner en for lav kapacitetsfaktor.

Hvad du burde gøre: Under antagelse af jævn månedlig installation, kan kun halvdelen af af ny kapacitet fra 2015 antages at have været energiproducerende.

 • 0
 • 0

@ synkronisering Ja ja da, så laver vi følgende modifikation: Jeg bruger inst. kap. i År n-1, og produktion i År n til at beregne kap. faktor i År n. Derved hæves kap. faktorerne med nogle procent-point, så middel over årene 2009-2015 bliver 15% for sol og 21% for vind.

Denne middel kap. faktor, 15%, for sol ligger i overkanten af de kap.faktorer, som IEA antog for Japan i sin WEO 2014, nemlig 13% i middel for 2020, 2025, 2030, 2035 og 2040. Den beregnede middel kap. faktor for vind, 21% ligger derimod i underkanten af middel for de tilsvarende, antagne kap. faktorer for de samme år, nemlig 27%.

EIA viste sidste år, http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cf... et par interessante oversigter over kap.faktorerne (middel for 2008-12) for en række lande/regioner og en række teknologier. For Japan lå sol på 12% og vind på 20%.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten