Vedvarende energi overhaler kulforbrug i USA for første gang i århundreder

Illustration: Anton_Medvedev / Bigstock

USA anvendte i 2019 mere vedvarende energi end kul til nationens samlede energiforbrug. Det er første gang siden 1880'erne.

Det viser en oversigt over energiforbruget for USA fra U.S Energy Information Administration (EIA).

I EIA’s oversigt tæller man samtlige typer af vedvarende energi, når man sammenligner med kul. Det gælder også genrer som biobrændsel, træ og affald, samt sol, vind, vand og geotermi.

Det amerikanske energiforbrug for hhv. kul og vedvarende energi i 1950-2019. Al energiforbrug er her omregnet til energi-enheden British Thermal Units (BTU). Y-aksen viser billiarder BTU (1x10¹⁵ BTU) Illustration: U.S. Energy Information Administration, Monthly Energy Review

Læs også: Energistyrelsen giver biomasse-kritikere ret: Ikke al biomasse er klima-bæredygtig

Her er det vigtigt at holde sig for øje, at andre typer fossil energi ikke er med i sammenligningen, hvorfor olieforbrug i eksempelvis transportsektoren er fraregnet, mens biobrændsler samme sted er medregnet.

Det er sjette år i streg, hvor forbruget af kul daler. Man skal tilbage til 1964, siden kulforbruget har været så lavt, som det er nu, hvor det er nede på 11,3 billiarder BTU (British thermal units). Imens er forbruget af vedvarende energi i dag oppe på 11,5 billiarder BTU.

Læs også: Er Danmark klar til en fremtid uden affaldsforbrænding?

Det amerikanske energiforbrug for hhv. kul og vedvarende energi i 2019 fordelt på sektorer. Al energiforbrug er her omregnet til energi-enheden British Thermal Units (BTU). Y-aksen viser billiarder BTU (1x10¹⁵ BTU) Illustration: U.S. Energy Information Administration, Monthly Energy Review
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Men hvad har erstattet kul? Fra 2005 til nu er kul gået ned med ca 15 B-BTU, men de vedvarende er kun gået op med ca 5 i samme periode. Så enten har de brugt 10 B-BTU mindre energi, eller også er der noget andet som har overtaget ?

 • 7
 • 1

Det er lidt underligt

At de tre foregående debattører ikke har fundet ud af at klikke på linket til EIA-artiklen. Gør man det, er der endnu et link i moderartiklens 2-3 nederste linjer: "See EIA’s U.S. energy consumption by source and sector chart for data on all energy sources and sectors and Section 10 of EIA’s Monthly Energy Review for data on individual types of renewable energy."

som sætter læseren i forbindelse med en pdf-fil:

https://www.eia.gov/totalenergy/data/month...

der viser et simplificeret Sankey-diagram for 2018. Her kan man fx se, at akraft bidrog med 8% af bruttoenergiforbruget, naturgas med 31%, osv.

Øvelsen, som ing.dk gengiver, går kun ud på at vise, hvorledes 'styrkeforholdet' mellem kul og VE har udviklet sig. VE har indhentet kul som følge af væksten i forbruget af vind, sol og 'biofuels' (formentlig primært bioethanol og biodiesel og i mindre omfang fast biomasse) og det markante fald i kulforbruget.

 • 10
 • 1

Hehe endnu mere underligt den ser bort fra naturgas der er vokset massivt ;-)

Kunne være sjovt at have den med på grafen. Jeg tænker på har den der form for manipulation hvor man undlader elefanten i rummet ikke et navn?

 • 4
 • 12

Det er implicit i artiklen, at det er vedvarende energi der har udkonkurreret kul, mens faktum er at det i høj grad er naturgas. Der er masser af den, den er billig og udleder ca. ½ af den CO₂ pr energienhed ift. kul. Til gengæld kommer man så bare ikke længere ned i CO₂ udledning.

 • 8
 • 13

Det er lidt underligt, at man i artiklen har valgt at se helt bort fra kernekraft.

Vel ikke mere mærkeligt and at man har valgt at se bort fra naturgas?

Da budskabet er at VE har overhalet kul (og det er længe siden VE overhalede KK) er KK og NG naturligvis budskabet uvedkommende.

Jeg mindes lignende et lignende budskab da naturgas overhalede kul for få år siden, hvor VE og KK var selvsagt ligeså uvedkommende, og det næste vi hører er jo nok at VE overhaler NG.

Om det så bliver før eller efter at kul "underhaler" KK på vejen ned, må tiden så vise.

 • 13
 • 0

Det er implicit i artiklen, at det er vedvarende energi der har udkonkurreret kul, mens faktum er at det i høj grad er naturgas.

Sandheden er at VE pt udkonkurerer både NG og kul.

Jeg tror vi kan blive enige om at så længe NG's markedsvækst er stagneret og VE vokser med omtrent samme volumen som kul falder, så er det VE der udkonkurrerer kul og ikke NG.

Konkurrencen materialiserer sig bl.a. i at naturgasprisen længe har været alt for lav til at finansiere nye brønde, og den er fortsat faldende pga prispresset fra vind og sol.

NG har derfor ligget stort set fladt siden 2015, mens vind og sol er næsten fordoblet, og med mindre naturgasprisen af uransagelige årsager skulle lægge sig stabilt over $4 pr MMBtu, så vil NG stille og roligt forsvinde fra markedet i takt med at de eksisterende brønde tørrer ud.

Situationen er den samme for KK. Så længe elprisen på markedet bliver ved med at være for lav til at bygge nye værker, forsvinder KK fra merkedet i takt med at eksisterende værker bliver for dyre at vedligeholde, og da sol og vind bare poster mere og mere energi ind på markedet til 2-3 cent/kWh eller lavere, er der nogen får lyst til hverken at bygge nye KK værker eller bore nye gasbrønde.

 • 13
 • 1

Men hvad har erstattet kul? Fra 2005 til nu er kul gået ned med ca 15 B-BTU, men de vedvarende er kun gået op med ca 5 i samme periode. Så enten har de brugt 10 B-BTU mindre energi, eller også er der noget andet som har overtaget ?

Du glemmer at el genereret uden brændsler figurerer 1:1 af det primære energiforbrug i statistikken, mens de 15 BBTU kul kun leverer ca 5 BBTU el.

Der skal således kun ca 5 BBTU vindkraft, vandkraft og PV til at erstatte 15 BBTU kulafbrænding i elproduktionen.

 • 9
 • 0

Rapporten med nyheden, skal nok ses i en amerikansk politisk kontekst: Obama indførte skærpede regler som generede kulindustrien (Clean Air Act) og fremmede vedvarende energi på forskellig måde. Trump har gjort det modsatte: Lavet regler, som søger at fremme elproduktion med kul, og fjernet alle regler, som kunne fremme vedvarende energi i bred forstand.

I denne kontekst er det så relevant kun at se på forholdet mellem vedvarende energi og kul. Dette velvidende at naturgas spiller en stor rolle i den omstilling mellem energikilder der er sket.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten