Vedvarende bombardement med kometer skabte Titans atmosfære

Nye undersøgelser og forsøg viser, at Saturn-månen Titans tykke, kvælstofholdige atmosfære er blevet skabt for milliarder af år siden ved et vedvarende bombardement af kometer eller andre objekter.

Med de nye resultater har japanske forskere måske fundet løsningen på et stort mysterium, som har optaget astronomer i årevis: Hvorfor netop kun Saturns næststørste måne har en atmosfære, samt hvornår og hvordan den er opstået.

Titan er ikke den største måne i solsystemet, men det er den eneste med en tyk, gasholdig atmosfære. Trykket på Titans overflade er 50 procent højere end på Jorden og mere end 95 procent af dens atmosfære består af kvælstof. Astronomerne har længe undret sig over, hvorfor der overalt i solsystemet fandtes måner uden atmosfære, mens lige præcis Titan har denne udsædvanlige atmosfære.

Titans tykke atmosfære er blevet skabt ved det store bombardement for 3,8 til 4 milliarder år siden. (Foto: Nasa) Illustration: Nasa

Skabt ved bombardement

Ifølge de nye teorier er kvælstoffet i Titans atmosfære skabt ved, at kometer, asteroider og andre store legemer er smadret ned i Titans overflade med så meget energi, at den ammoniakholdige is er blevet kemisk revet i stykker.

Planetforskeren Yasuhito Sekine fra Tokyos Universitet i Kashiwa har sammen med sine kolleger efterprøvet teorien ved at affyre små projektiler via en laser ind i en blanding af frossen ammoniak og is. Projektilerne var af guld, platin og kobber. De blev sendt af sted med forskellige hastigheder.

Resultaterne viste, at den store varme og trykket, når de rammer med hastigheder større end 5,5 kilometer i sekundet, nedbryder ammoniakken i isen til kvælstof, brint og vanddamp.

For omkring 3,8 til 4 milliarder år siden blev de fleste legemer i solsystemet bombarderet med et stort antal kometer, asteroider og andre store legemer, hvilket førte til, at denne periode har fået betegnelsen "Det store bombardement".

Yasuhito Sekine og hans kolleger har beregnet, at selv om Titan var kold og uden en atmosfære på det tidspunkt, ville bombardementet have været nok til at skabe de mængder kvælstof, som findes i Titans atmosfære i dag. Havde Titan sin oprindelige atmosfære på inden bombardementet, ville den være blevet blæst væk og erstattet med den kvælstofholdige atmosfære, som findes i dag.

Atmosfæren er kommet til senere

Planetforskerne Catherine Neish fra John Hopkins Universitet i USA siger til tidskriftet Science, at indtil Nasas Cassini-rumsonde og ESA-sonden Huygens ankom til henholdsvis Saturn og Titan i 2004, var man ikke sikker på, om atmosfæren var blevet skabt samtidig med månen eller på et senere tidspunkt.

Data fra Huygens viste dog, at atmosfæren ikke er skabt samtidig med månen. Hvis det skulle have været tilfældet, ville der have været meget mere argon-36 i atmosfæren, da argon-36 er tungere end kvælstof og dermed har en større sandsynlighed for at blive indfanget af månens tiltrækning. Manglen på argon-36 viser ifølge Catherine Neish, at Titans oprindelige atmosfære er forsvundet, hvis den ellers nogensinde har eksisteret.

En anden teori om, at kvælstof i atmosfæren er skabt ved en fotokemisk nedbrydning af ammoniak kræver, at månen er blevet skabt ved varme temperaturer. Dette har nogle af de seneste data fra Cassini-rumsonden imidlertid afkræftet.
De nye resultater er blevet offentliggjort i online-versionen af tidsskriftet Nature geoscience.

Dokumentation

Artikel i Science
Artikel på Space.com

Emner : Kometer