Vattenfall sælger sit sidste kulfyrede kraftværk i Danmark

Det svenske statsejede energiselskab Vattenfall har solgt sit sidste kulfyrede kraftvarmeværk i Danmark.

Det drejer sig om Nordjyllandsværket, der afhændes til det kommunalt ejede fjernevarmeselskab, Aalborg Forsyning. Pris: 823 mio. kroner.

Salget betyder, at Aalborg Forsyning nu kommer til at levere varme til hovedparten af kunderne i Aalborg samt el til elmarkedet.

Dermed lægger transaktionen sig smukt i forlængelse af Vattenfalls tidligere salg af kraftværkerne Fynsværket og Amagerværket, som alle er blevet købt af de lokale, kommunalt ejede fjernvarmeselskaber.

Læs også: Kommuner køber kraftværker for at holde varmen

Nu vil Aalborg Kommune gå i gang med at se på, hvordan værket kan ombygges til 'grøn energi':

»Vi vil sikre en omstilling fra kulbaseret varme til grøn energi, og inden udgangen af 2016 vil vi lave en strategi for, hvordan vi kan realisere en omstilling til grøn energi,« siger Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen i en pressemeddelelse fra kommunen i forbindelse med købet.

Af pressemeddelelsen fra Vattenfall fremgår det, at Aalborg Forsyning fra og med den 31. december 2015 overtager Nordjyllandsværket og en vindmølle, der står på den østlige side af kraftværket.

Værket overtages til en såkaldt virksomhedsværdi (EV; enterprise value) på 823 millioner danske kroner, bestående af 725 millioner danske kroner som kontantydelse samt overtagelse af afviklingsforpligtelser og miljøansvar.

Handelen er betinget af de relevante myndigheders godkendelse.

Læs også: Fjernvarme Fyn køber Fynsværket for 1,1 mia. kroner

Aalborg Forsyning overtager ligeledes alle nuværende medarbejdere, som har fået personlig besked om beslutningen af deres respektive ledere.

Nordjyllandsværkets blok 3, der er kulfyret, har en installeret effekt på 410 MW el og 490 MJ/s fjernvarme og anses for et meget effektivt kulfyret kraftvarmeværk.

Trods salget forbliver Danmark et kernemarked for Vattenfall, idet virksomheden er den største ejer og producent af landbaseret vindenergi i Danmark.

Læs også: 77 øre pr. kWh: Minister jubler over milliardbesparelse på ny havmøllepark

Virksomheden ejer og driver 262 danske vindmøller, fordelt på 37 vindmølleparker, som styres fra det internationale overvågningscenter i Esbjerg, ligesom selskabet driver en R&D- og tradingafdeling såvel som en transithavn i Danmark.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

..forlængelse af Vattenfalls tidligere salg af kraftværkerne Fynsværket og Amagerværket, som alle er blevet købt af de lokale, kommunalt ejede fjernvarmeselskaber.

Meeget interessant: I "gamle dage" da el værkerne var ejere af kraftværkerne var fjernvarmen et spildprodukt fra el produktionen, men nu ser billedet omvendt ud.

Da varmeproduktionen får "forkørselsret" i forhold til el, reduceres el produktionen til et spildprodukt fra varme produktionen.

Hvad sker der så, hvis det blæser kraftigt og samtidigt er behov for meget varme??

 • 1
 • 8

Perfekt eksempel på hvordan vi giver statsstøtte til at disse store selskaber kan opfører en masse vindmøller, vores el net slet ikke er indrettet til og derfor bliver alle andre stabile kilder urentable, og pålagt afgifter og dyre ombygninger plus faldene produktion, disse urentable og højt beskattede energikilder(som i øvrigt er nødvendige som aldrig før, netop pga. VE kildernes lave dækningsprocent og ustabilitet, men nu bare mange gange dyrere i drift), bliver solgt for en slik til skatteyderne. Så vi skatteydere sidder så tilbage med samtlige udgifter imens vi samtidigt yder store beløb i statstøtte til elselskabernes omsætning.

Yes yes hvor det bare kører...

 • 2
 • 13

Gad vide hvor mange gange forbrugerne har betalt for det samme kraftværk, først skal det bygges, så overtager staten det, så sælger staten det, og nu kan de stakkel forbrugere købe det igen.

 • 6
 • 2

"This means that Drax’s emissions from using Enviva pellets over 40 years could be more than 2 ½ times higher than continuing to burn coal."

Rolf. Om udslippet så var 100 gange så stort, så er det IKKE det der er problemet. Problemet er alene knyttet til at afbrænding af kul, olie og gas forøger mængden af kulstof i kulstofkredsløbet. Hvor i kredsløbet kulstoffet aktuelt findes er kun et tidsmæssigt spørgsmål. Det er den totale mængde ikke. At øge den totale mængde er en permanent skade som kun yderst vanskeligt lader sig genoprette.

 • 10
 • 2

Det er den totale mængde ikke. At øge den totale mængde er en permanent skade som kun yderst vanskeligt lader sig genoprette.

Helt korrekt! Eller som når man øger efterundersøgelsen efter træ for at lave lunken vand til fjernvarmerør og der nedlægges skov, regnskov mm og skovens kulstof flyttes til atmosfæren når co2-en vælter ud af fjernvarmeværkets skorsten. Og den tidsmæssige forskydning er enorm inden skoven i Rusland på de russiske stepper er vokset til igen, efter lokale landmænd har omlagt skovens areal til anden formål.

På verdensplan reduceres skovenes areal med 5 mio ha årligt.

 • 3
 • 6

og højt beskattede energikilder(som i øvrigt er nødvendige som aldrig før, netop pga. VE kildernes lave dækningsprocent og ustabilitet, men nu bare mange gange dyrere i drift), bliver solgt for en slik til skatteyderne.

Det forstår jeg ikke? Er det mere nødvendigt med kulkraftværker nu hvor vi har VE? i forhold til for bare 15 år siden hvor der ikke var så mange vindmøller og solceller? Hvor er alle de værker blevet bygget, for mig bekendt lægger man værker i mølposen...

 • 8
 • 2

På verdensplan reduceres skovenes areal med 5 mio ha årligt.

@Niels En helt igennem urelevant bemærkning i forhold til din tidligere påstand.

Helt korrekt! Eller som når man øger efterundersøgelsen efter træ for at lave lunken vand til fjernvarmerør og der nedlægges skov, regnskov mm og skovens kulstof flyttes til atmosfæren når co2-en vælter ud af fjernvarmeværkets skorsten.

Når træ til el- og varmeproduktion i Danmark primært hentes fra lande hvor skovene er i hastig vækst.

 • 1
 • 1

Men dog ikke hele den omsatte mængde træ. En del træ kommer fra områder hvor skovrydningen er stor. F.eks. træ til Randers kraftværk kommer fra områder i Afrika hvor skovrydningen er stor.

@Niels I betragtning af hvor gerne du blander dig i debatterne, så er det utroligt hvor lidt du ved om emnerne. For det du hentyder til er Verdo's køb af træ fra gummiplantager. Træerne fra Ghana var ’pensionerede’, fordi de var fuldt udnyttede til gummiproduktion. og alternativet var at træet blev afbrændt på stedet for at give plads til nye gummitræer.

 • 5
 • 2

I betragtning af hvor gerne du blander dig i debatterne, så er det utroligt hvor lidt du ved om emnerne. For det du hentyder til er Verdo's køb af træ fra gummiplantager. Træerne fra Ghana var ’pensionerede’, fordi de var fuldt udnyttede til gummiproduktion. og alternativet var at træet blev afbrændt på stedet for at give plads til nye gummitræer.

NU er regionen omkring Ghana, Nigeria osv. et af de områder i verden som har den største skovrydning, navnlig nord for Ghana i Sahel-regionen, hvor træ fældes til energiformål og navnlig til madlavning: Det forekommer mærkelig dels at flyte gamle gummitræer til Randers når der i regionen er en stor efterspørgelse efter træ til energiformål som netop virker til skovrydning og altså til at flytte kulstof fra træ op i atmosfæren.

 • 2
 • 4

Karsten Henneberg:

Og du kan proppe diverse certifikater op et sted hvor solen aldrig skinner. Der er intet i din forklaring der skulle kunne sikre at det er grønt og vedvarende produktion(i forhold til verdens nuværende status vil du praktisktalt aldrig kunne kalde det grønt eller VE at brænde træ af, da naturen i den grad er presset til det yderste både pga. vores areal forbrug og vores rovdrift på naturen, blandt andet ved at fjerne gamle og døde træer, og derved frarøve de helt basale økosystemer deres ressourcer), de bygger slet ikke på de sidste års forskning i økosystemer det burde du vide hvis du brugte bare 5 min på at læse diverse links jeg deler, i stedet for bare i kognitiv dissonans uddele dislikes som mennesker gør flest.

 • 1
 • 7

Flemming Ulbjerg:

Ja og hvis du ikke byggede din tilgang på kulstofkredsløbet på et utroligt forsimplet billede vi alle har fået igennem pressen, men på reel viden. Så ville du også vide at dit lille regnestykke med at CO2 fra afbrænding af træ, ikke rigtigt hænger sammen, fordi du ville vide at et træ ikke bare optager og udleder det kulstof som det gør når vi afbrænder det. Jo man kommer frem til den konklusion hvis ens vidensniveau kun rækker til at kigge på træet isoleret. Problemet med det er at man i den virkelige verden ikke kan kigge på træet isoleret, fordi for at binde dette kulstof er træet afhængig af en masse supplerende økosystemer som er ansvarlig for at når træet dør, at nedbryde det og føre kulstoffet videre i disse økosystemer og feks. at binde det i jorden(hvor træet i de mange første år af dets liv får det meste kulstof). Når vi begynder at udføre skovdrift og specielt i den industrielle skala vi gør nu, jamen så udsulter vi de supplerende økosystemer skoven er afhængig af og det betyder at vi begynder at udlede det kulstof som er lagret igennem tiderne i jorden og økosystemerne samt vi forhindre økosystemerne i at binde og akkumulerer dette organiske kulstof igen.

 • 2
 • 6

Michael Rangård:

Du må vist forveksle Danmark med Norge som køber vores strøm i store mængder til en gennemsnits pris af 16øre/kWh og har reguler kraften til det. Ja det har lige set fra en af mine bekendte som er på ferie deroppe, at det ikke engang gider at slukke for gade belysningen om dagen.

 • 1
 • 10

Flemming Ulfbjerg: Det ville faktisk ikke gøre så meget vi udledte det niveau af kulstof vi gør i dag, hvis naturen var i ok stand til at kunne binde kulstoffet i sine økosystemer.

Det er jo faktisk sådan at vi skal nedsætte niveau af kulstof i atmosfæren. Det kan vi kun gøre hvis vi giver naturen meget mere plads og forhold end den har i dag.

Så reelt kan man sige at det er bedre vi brænder kul af end vi brænder træ af, fordi træet vi brænder af var faktisk det fossile kulstof som skulle have været nedbrudt og blevet til mere natur og biodiversitet.

Men ja du har helt ret i at det selvfølgelig heller ikke er særligt smart med vores nuværende virkelighed at brænde fossile brændsler af, det er også derfor jeg og de fleste førende forskere på disse felter, går ind for VE suppleret med adv. nuclear. Det er ligesom den logiske og etiske løsning på selve energi området, og det er alene ikke nok til at løse vores problemer. Vi er også nødt til at hæve det teknologiske niveau for vores fødevare og råvare dyrkning, for at naturen kan få nok plads og vi kan få del i kalium og fosfor vi også løber tør for i kendte kilder om 30års tid. Vi er desuden også nødt til at hæve leve standarten globalt for at nedsætte befolkningstilvæksten globalt.

Alt andet er faktisk at betegne som uetisk ifg. nytteetikken vores samfund bygger på og med den viden vi har idag.

 • 2
 • 6

Men ja du har helt ret i at det selvfølgelig heller ikke er særligt smart med vores nuværende virkelighed at brænde fossile brændsler af, det er også derfor jeg og de fleste førende forskere på disse felter, går ind for VE

Rolf. Så er vi jo ikke så uenige, som det umiddelbart kunne se ud. Jeg er ikke biomasse pyroman på nogen måde. Min tilgang er OGSÅ at skaffe energi uden at brænde noget af. A kraft fraregnet.

Det vi ikke kan undvære af brændsel er jeg som sagt sikker på bør være biomasse. Gerne biomasse med en kort omsætningshastighed, som halm, udtynding etc.

At vi OGSÅ har en opgave vedr. en bedre forvaltning af vores førdevareproduktion er jeg også enig I.

Men for at der ikke skal herske nogen tvivl. At tilføre kredsløbet mere kulstof fra fossil energi, kan kun gøre opgaven endnu større på sigt.

 • 6
 • 0

Ja og hvis du ikke byggede din tilgang på kulstofkredsløbet på et utroligt forsimplet billede vi alle har fået igennem pressen, men på reel viden. Så ville du også vide at dit lille regnestykke med at CO2 fra afbrænding af træ, ikke rigtigt hænger sammen, fordi du ville vide at et træ ikke bare optager og udleder det kulstof som det gør når vi afbrænder det. Jo man kommer frem til den konklusion hvis ens vidensniveau kun rækker til at kigge på træet isoleret. Problemet med det er at man i den virkelige verden ikke kan kigge på træet isoleret, fordi for at binde dette kulstof er træet afhængig af en masse supplerende økosystemer som er ansvarlig for at når træet dør, at nedbryde det og føre kulstoffet videre i disse økosystemer og feks. at binde det i jorden(hvor træet i de mange første år af dets liv får det meste kulstof). Når vi begynder at udføre skovdrift og specielt i den industrielle skala vi gør nu, jamen så udsulter vi de supplerende økosystemer skoven er afhængig af og det betyder at vi begynder at udlede det kulstof som er lagret igennem tiderne i jorden og økosystemerne samt vi forhindre økosystemerne i at binde og akkumulerer dette organiske kulstof igen.

@Rolf Med den "svada" kan vi vist konstatere, at du ikke har gået på Københavns Universitet. For rapporterne herfra tegner et helt andet billede.

 • 5
 • 1

Niels - sandheden er at der lokalt er stor efterspørgsel efter energi. Det er der stort set overalt i Afrika. De vil bare hellere bygge kulværker, der kan levere den billigste strøm

Og det har du fået fortalt et par gange før ...

De lokal som lever i det nordlige Ghana som er stammefolk eller en befolkning som lever meget primitiv er ikke kandidater til strøm fra kulkraftværker, men de er derimod meget hårde ved de lokale skove, dels til gavntømmer, men væsentligst træ som bruges energiformål og navnlig til madlavning.

Og man har netop i Ghana en udmærket infrastruktur med tognet hvor man på tog kunne flytte det udtjente træ fra gummiplantagerne til de omtalte områder i det nordlige Ghana og træet kunne gøre nytte til madlavning og energiformål i øvrigt så den lokale skov kunne bevares.

Og det har du jo fået fortalt flere gange, hvorfor er det bare du overhovedet ikke vil ta' ved lære.

 • 1
 • 4

@Rolf Med den "svada" kan vi vist konstatere, at du ikke har gået på Københavns Universitet. For rapporterne herfra tegner et helt andet billede.

Hvis du havde læst materielt fra KU, så ville du vide at de Danske skove ud over den produktion af gavntømmer der i dag forekommer at en yderligere produktion til energiformål er i småtingsafdelingen, og vil end ikke kunne dække bare en mindre del at det nuværende forbrug af træ til energiformål i Danmark.

 • 0
 • 5

Hvis du havde læst materielt fra KU, så ville du vide at de Danske skove ud over den produktion af gavntømmer der i dag forekommer at en yderligere produktion til energiformål er i småtingsafdelingen, og vil end ikke kunne dække bare en mindre del at det nuværende forbrug af træ til energiformål i DanMark.

@Niels Du har vist ikke kun"misset" en enkelt time, men snarere et helt år i klassen. http://ing.dk/artikel/replik-vildfarelser-... I betragtning af hvor gerne du blander dig i debatterne, så er det utroligt, hvor lidt du ved om emnerne.

 • 1
 • 1

Du har vist ikke kun"misset" en enkelt time, men snarere et helt år i klassen. http://ing.dk/artikel/replik-vildfarelser-...

I forlængelse af hvor meget du blander dig i debatten så er det lidt skræmmende hvor lidt du ved om området, eller hvordan du igen og igen misfortolker rapporter og forskning inden for området.

Se http://www.skovdyrkerne.dk/omos/nyheder/ny...

Citat: Den gennemsnitlige tilvækst i de danske skove er 6,7 mio. m3/år. Når herfra trækkes hugsten samt det træ, der får lov at rådne op i skovbunden, viser det sig, at den stående vedmasse i skovene stiger med 2,4 mio. m3/år.

Altså 2,4 Mio m3 er den træmængde der er tilrådighed i de danske skove årligt.. Og og selv om der er mulighed for at øge skovens produktion så er og bliver det nul og nix i forhold til det overforbruger der bare i dag forekommer i energisektoren.

 • 1
 • 5

I forlængelse af hvor meget du blander dig i debatten så er det lidt skræmmende hvor lidt du ved om området, eller hvordan du igen og igen misfortolker rapporter og forskning inden for området.

@Niels Jeg har linket til en udtalelse fra 5 af de førende forskere på området i Danmark - hvad har du ?

Altså 2,4 Mio m3 er den træmængde der er tilrådighed i de danske skove årligt.. Og og selv om der er mulighed for at øge skovens produktion så er og bliver det nul og nix i forhold til det overforbruger der bare i dag forekommer i energisektoren.

@Niels Du har lige selv gjort den antagelse at den mængde der i dag får lov, at rådne op i skovbunden, ikke kan udnyttes ? Hvilket belæg har du for det ?

 • 3
 • 1

Kære Niels Hansen Nu er vi igen nået det niveau hvor det synes nødvendigt, at læse det for dig. Det er ikke god tone her i debatten at debattere det samme på flere tråde. Men jeg vil alligevel lave et kort indlæg fra det link, som jeg num2 gange har bedt dig om at læse citat: "man skal huske, at det enkelte areal i skoven kun er den del af helheden. Resten af skoven gror videre. Og da skal det igen understreges, at en samlet høj produktion i skoven er afhængig af, at den holdes ung ved regelmæssig foryngelse.

At brugen af træ skulle være mere skadeligt for klimaet end kul, som det også fremføres i kronikken, er et udsagn, som ikke har noget hold i egentlige forskningsresultater eller fakta om skove og klimasystemer. Det er desværre også et eksempel på, hvordan kæden er hoppet helt af i debatten omkring biomasse. En del af debatten drives tilsyneladende af følelser og holdninger frem for af et udgangspunkt i konkret viden og fakta, hvorfor 'cherrypicking' af resultater og pseudovidenskab har fået en beklagelig stor plads. Citat slut

Hvad er det du ikke forstår ?

 • 7
 • 1

Hvad er det du ikke forstår ?

Jakob

Jeg kan virkelig ikke forstå at du ikke kan sætte dig ind i KU's materiale om produktion af træ fra danske skove, hvor den nuværende skovproduktion kun er en mindre del af det samlede biomassepointale fra Danske 'kilder'. Det er præcis det samme som er gengivet her på side 11: Energiproduktion på DK’s areal se https://www.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2010/Sep...

Der er energiafgrøder på landmandens marker, der er energitræ som dyrkes på landmandens marker, der biogas som omsætter forskellig ting som gror på landbrugsarelaer, der er andre former for energiproduktion som ikke har noget med skovbruget at gøre.

ELLER EN ØGET DANSK ENERGIPRODUKTION FRA SKOVENS AREALER ER FORSVINDENDE LILLE I FORHOLD TIL DE ANDRE ENERGIPRODUKTIONER FRA DANSKE (landbrugs)AREALER.

Eller der er forsvindende lidt træ ekstra fra de danske skove til energiproduktion, og det vil du bare ikke forholde dig til. Og den mængde træ der om få år omsættes i de centrale værker, står på ingen måde i forhold til de minimale/mikroskopiske mængder de danske skove kan leverer ekstra.

Fra før omtalte link hvis man tager rub og stub med landskabsbeplantning, haveaffald, brænde fra skoven, dyrkning af energipil mm. så er der mulighed for 38 Pj ekstra 'træ', men skoven kan kun leverer 15 Pj ekstra flis og 3 Pj brænde. Altså nul og nix fra de Danske Skov til at drive dette exorbitante overforbrug af træmasse den danske energiindustri er eksponent for.

I 2013 brugte el og fjernvarme 301 pj energi...

 • 1
 • 5

Dong: Vores kraftværker bruger allerede billig vindmøllestrøm i el patroner

@Richard Foersom

Nu er det altså bare fjernvarmeselskaberne, der køber værkerne, så det er ikke Dong, der bestemmer.

 • 0
 • 3

@Max Kjeldgaard

Nu er det altså bare fjernvarmeselskaberne, der køber værkerne, så det er ikke Dong, der bestemmer.

Det har ikke noget at gøre med hvem der ejer værket. Reglerne gør det muligt for elværkerne at udnytte billig vindmøllestrøm til fjernvarme. Det er det Dong bruger på Studstrupværket som beskrevet i artiklen jeg linkede til. Samme metode kan Nordjyllandsværket benytte og det vil de helt sikkert gøre efter 2016 med deres grønne strategi.

 • 3
 • 0

Pressemeddelelsen kan hentes fra http://www.aalborg.dk/nyheder/alle-nyheder...

I meddelelsen står bl.a. dette citat fra borgermesteren:

Havde vi ikke købt værket, er vi ret overbeviste om, at forbrugerne ville komme til at opleve en stigning på varmeudgifterne. Med købet har vi sikret, at kommunens forbrugere også i fremtiden kan få varme til rimelige priser

Rådmanden Lasse Olsen har også udtrykt at en væsentlig årsag til købet er at kunne holde forbrugernes fjernvarmepris i ro. Det drejer sig om at det i de næste 13 år er billigere at købe kulfyret nu end at købe varmen af Vattenfall. Se evt. hans opslag på facebook https://www.facebook.com/lasse.olsen1/phot...

Nordjyllandsværkets elproduktion har givet pænt overskud til Vattenfall, mens de ikke mener, at de har fået nok ud af salget af varme. Derfor har Vattenfall varslet en genforhandling af kontrakten - og om nødvendigt en voldgiftssag for at få flere penge på varmen. Ifølge Aalborg Kommunes juridiske rådgivere ville de formentlig vinde en sådan sag, hvilket ville betyde højere varmepriser.

Det tyder på at kommunens jurister ikke tror at fjernvarmeforsyningens aftale med Vattenfall om levering af varme ikke er "stærk nok" (giver mulighed for) til at holde varmepriserne på det nuværende niveau. Mon det skyldes at varme-effekt-behovet overstiger restproduktionen fra el-produktionen i en stigende andel af driftstiden? Og at Nordjyllandsværket derfor i stigende grad brænder kul af for at dække fjernvarmens behov i stedet for rentabel el-produktion.

PS: 13 år er angiveligt rest-levetiden for kulfyret/kedlen, uden en genemgribende/dyr levetidsforlængelse.

 • 5
 • 0

Til Vattenfall: 725 mio. DKK Handelsomkostninger: 100 mio. DKK Kommunens nye holdingselskab + aktie-selskab og Aalborg havn betaler tilsammen 825 mio. DKK Ref: Artikel i Nordjyske: http://nordjyske.dk/nyheder/aalborg-koeber...

Aalborg Havn køber Nordjyllandsværkets havnearealer (1 mio. m²), kraner, tankanlæg, administrationsbygning og "ejedomme"(?) samt en vindmølle for 225 mio. DKK, der er en del af de 725 mio. DKK i den samlede handel. Ref.: Eget udsagn http://www.aalborghavn.dk/Nyhedsarkiv.10/A... og TV2/Nord http://www.tv2nord.dk/artikel/356372:Erhve...

 • 1
 • 0

...Reglerne gør det muligt for elværkerne at udnytte billig vindmøllestrøm til fjernvarme.

@Richard Foersom

Hvad koster el-fjernvarmen i forhold til den kul genererede fjernvarme?? Er der nogen. der har konsekvensregnet på de to alternativer. Det løber mig koldt ned ad ryggen, når du henviser til, at "reglerne" tillader det. Hvad er det for nogen regler.

 • 1
 • 1

@Max Kjeldgaard

Hvad koster el-fjernvarmen i forhold til den kul genererede fjernvarme?? Er der nogen. der har konsekvensregnet på de to alternativer.

Læs artiklen fra 2015-01-15 igen, den du allerede læste og kommentere i Januar.

Det interessante er at med elpatroner til fjernvarme-systemet har elværket muligheden for at vælge at generere elkraft (og varme) eller at bruge elkraft til varme. De vælger alt efter priserne på markedet. Det betyder også en større del af vindmølle-strøm kan udnyttes i elsystemet.

 • 0
 • 0

Det interessante er at med elpatroner til fjernvarme-systemet har elværket muligheden for at vælge at generere elkraft (og varme) eller at bruge elkraft til varme. De vælger alt efter priserne på markedet. Det betyder også en større del af vindmølle-strøm kan udnyttes i elsystemet.

Hvad interessant er der ved det, hvis der ikke kan fremlægges et estimat over hvor mange timer om året det er rentabelt, at bruge en elpatron ? Og dermed muligheden for at opstille en "business case"

 • 0
 • 0

Prøv at læse rapporten refereret i første linje i artiklen fra 2015-01-15.

@Richard Ja, det har jeg naturligvis gjort. Og du refererer sikkert til citat "Elpatroner i centrale kraftvarmeværker er ifølge en rapport det billigste virkemiddel for samfundet, "

Og ? Det siger jo stadig ikke noget om rentabiliteten for kraftværkerne

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten