Vattenfall først med C02-lagring i Danmark

Nu begynder et CO2-lagringskapløb for alvor i Danmark - og foreløbig har det svenske energiselskab Vattenfall lagt sig i spidsen foran Dong Energy.

I fredags fik både Vattenfall og Dong Energy nemlig tilladelse af Energistyrelsen til at starte seismiske forundersøgelser af CO2-lagringsmuligheder over hele landet. Men allerede tirsdag meldte Vattenfall ud, at man agter at starte i Nordjylland, hvor Nordjyllandsværket på 380 MW skal forsynes med et fuldskala-CO2-renseanlæg, som årligt skal rense 1,8 mio. ton CO2 ud af røgen og lagre den i to kilometers dybde knap 30 kilometer væk. Projektet vil koste den nette sum af to mia. kroner og kan optimistisk set sættes i drift i 2013, hvis altså lagerforholdene viser sig at være i orden.

Kulrøg skal renses

»Vi starter seismiske undersøgelser til september og skal senere prøvebore i området ved Vedsted. Vi regner med at kunne tage den endelige beslutning omkring projektet om godt to år,« siger ekspert i geologiske lagring, Niels Peter Christensen, som netop har skiftet sin ekspertstol i Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) ud med én i Vattenfall.

Vattenfall vil rense kulrøgen efter forbrændingen ved hjælp af en CO2-absorber, som det sker i pilotskala i Esbjerg. Det ekstra energiforbrug til rensningen betyder indtil videre, at Nordjyllandsværket, som før var et af verdens mest effektive kulkraftværker, må gå fra en elvirkningsgrad på 47 procent til bare 38 pct.

»Til gengæld leverer værket fjernvarme, og det vil gøre det muligt at udnytte overskudsvarmen fra CO2-renseprocessen - og dermed forbedre energiregnskabet,« siger projektleder for CCS Marius Noer. Han tror, at dette, det største og eneste projekt af sin art vil være rigtig godt kvalificeret til at blive ét af EU-Kommissionens 12 højprofilerede CCS-demonstrationsanlæg. CCS står for Carbon Capture and Storage.

Tilladelserne til forundersøgelser gælder ét år og indebærer ikke en generel godkendelse af geologisk lagring af CO2, Hvis et energiselskab ønsker at lagre CO2 skal ansøgningen godkendes ifølge undergrundslove af klima- og energiministeren og det energipolitiske udvalg.

Mobilt pilotanlæg til offshore-brug

Dong Energy udvikler på et koncept til et lille, mobilt CO2-injektionsanlæg, som kan turnere rundt på de tætte, danske kalkfelter og screene, om feltstruktur og udstyr egner sig til at få indsprøjtet CO2 for at øge olieudbyttet. Og dermed om felterne kan være aftager til den CO2, som kan renses ud af kulrøgen.

Projektet er støttet af Højteknologifonden og lige nu fokuserer projektgruppen på at udforme de bedste computersimuleringer af, hvad der sker nede i feltet under indsprøjtning af CO2. Man skal også teste rent fysisk, om stålrørene i brøndene kan tåle den store mængde let syreholdige væske i kort tid, og endelig vil man finde ud af, hvordan man undgår klumper i den olie/vand/CO2-væske, som kommer op igen.

Ifølge R&D Manager Morten Stage fra Dong Energy skal konceptet til et pilotanlæg være færdig i 3. kvartal 2009, og så kan interesserede operatører få det bygget og dermed checket, om deres oliefelt og -produktion kan have fordel af et skud CO2.