Vattenfall får grønt lys til Danmarks største vindmøllepark på land

Danmarks pt. største vindmøllepark, Klim Vindmøllepark, bliver snart overhalet. Illustration: Poul Steen Nordhagen, Nordhagen Kommunikation

Med et ja fra både Aalborg og Himmerlands Kommuner kan energiselskabet Vattenfall nu gå videre med at etablere, hvad der bliver landets største vindmøllepark på land på i alt cirka 150 MW i Nørrekær Enge sydøst for Aggersundbroen over Limfjorden.

Ja'et gælder i virkeligheden fase 2 af Nørrekær Enge projektet, hvor der siden 2009 har snurret 13 vindmøller med samlet kapacitet på knap 30 MW.

Læs også: Fordobling af danmarks næststørste vindmøllepark på vej

Anden fase omfatter på 36 vindmøller, der ifølge Vattenfall forventes at få en effekt på mindst 3,6 MW hver og en totalhøjde på max 150 meter, og som vil kunne producere cirka 400.000 MWh timer årligt svarende til det årlige forbrug hos omtrent 100.000 danske husstande.

To kommuner involveret

Planlægningen af udvidelsen har været længe undervejs, og da Nørrekær Enge ligger hen over kommunegrænsen mellem Vesthimmerland og Aalborg, fastlagde kommunerne i den overordnede planlægning, at planlægning i området skulle ske i et tæt og koordineret samarbejde mellem kommunerne.

Nørrekær Enge vindmølleparken, som bliver Danmarks største med en samlet effekt på 150 MW, ligger syd for Limfjorden tæt på Aggersund-broen. Illustration: Aalborg Kommune

Læs også: Miljøstyrelsen i modvind: 19 støjende vindmøller burde ikke være bygget

Og da planlægningen startede ultimo 2014 blev det fra kommunernes side præciseret, at man ikke ville sætte gang i en egentlig planproces, hvis der ikke var tale om ét projekt for hele området, der både omfattede Vattenfalls projekt og de private lodsejeres projekter.

Læs også: Antallet af landmøller skal halveres

I marts 2016 modtog kommunerne så det fælles projekt, der bestod af i alt 40 vindmøller i de to kommuner, som senere blev reduceret til 36, og det er dette projekt, som nu er godkendt.

Halvdelen på private hænder

I projektet var inkluderet en samarbejdsaftale mellem Vattenfall og lokale borgere, forankret i Nørrekær Enges Vindmølleforening, forklarer Helge Christiansen, Næstformand i Nørrekær Enges Vindmølleforening:

Læs også: Hver tredje landmølle har ingen nære naboer

»Det er lykkedes godt med samarbejdsaftalen med Vattenfall, der giver mulighed for, at op mod halvdelen af møllerne i projektet bliver på lokale hænder. Dels hos de lokale lodsejere, dels i form af naboernes køb af naboanparter og endelig i form af møller til vindmølleforeningen,« forklarer han i en pressemeddelelse fra Aalborg Kommune omkring projektet.

Også borgmestrene i de to kommuner er glade for, at vindmøllerne nu ser dagens lys:

Vi sætter nye standarder

»Projektet har været flere år undervejs, og det har været ventetiden værd. Med maksimal folkelig opbakning fra lokalområdet og et forbilledligt samarbejde med Aalborg Kommune, Nørrekær Enge Vindmølleforening og Vattenfall sætter vi nu nye standarder og principper i bestræbelserne for at sikre en grøn omstilling til vedvarende energiproduktion, som vi er meget optaget af her i Vesthimmerland,« siger borgmester i Vesthimmerland Kommune, Per Bach Laursen

Læs også: Teknologineutralt udbud gav fem gange så meget VE-kapacitet som forventet

Vattenfall har i forbindelse med projektet lavet købsaftaler på op til 26 ejendomme i området for at sikre, at påvirkningen af området minimeres.

Læs også: Vattenfall opkøber nordjysk landsby for at bygge vindmøllepark

Selve byggearbejdet skal efter planen først starte i 2020.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Da økonomien er så fordelagtig for landmøller, at el her fra i sig selv og på markedsvilkår vil konkurere alt andet ud, burde man nok se lidt på vægtningen af de forskellige former for miljøvurdering af el fra vind, fx i forhold til andre ekstremt miljøbelastende teknikker.

Problemstillingen omkring global opvarmning sætter de andre miljøhensyn ned på ranglisten.

Der er noget patetisk, kognitivt dysfunktionelt over, at danskerne af "miljøhensyn" forlanger de bare møller bortvist fra sin opmærksomhed, hvor samtlige danskere tillader sig at køre rundt de ekstremt larmende fossildrevne og usunde biler!

1 million danskere har forringet livskvalitet på grund af larm fra bilerne. Luften i byerne er belastet af udstødning fra bilerne. Asfalten fylder, hvor der kunne være grønt. Fugle, dyr og klima må lade livet, for at dansken kan komme frem i sit foretrukne ydre organ. Ingen skal fortælle dem, at bilerne skal humme sig!

Men de bare vindmøller, som hverken prutter, lugter eller forurener på anden vis, ja dem skal man ikke komme her med. De skal gennem godkendelsesprocedure og skærsild, før de må vise sig for den følsomme borger.

Det er ikke flatterende, at man på den måde tillader sig at skabe så gigantiske problemer for sig selv og livet på den lille endnu relativt blå planet, bare for sin egen kortsigtede mageligheds skyld.

En vision; Fremtiden vil se på samtiden som menneskehedens forbrydelse mod sig selv og selve livet.

 • 25
 • 7

Jeg synes at det er ligeså patetisk, kognitivt dysfunktionelt at både vores og andre landes politikere og meningsdannere vælger helt at se bort fra atomkraft som en del af løsningen på klimaproblemerne på grund af "miljøhensyn"

Man har i stedet valgt at satse 100% på et energisystem, der er afhænigt af naturens luner. Alt imens vi venter på at sol og vind redder os allesammen bulder kulkraftværkerne løs og forpester den luft vi indeånder med tusindvis af dødsfald og udledning af tonsvis af CO2 som følge heraf.

 • 4
 • 25

Det goer den naar en hav moelle ogsaa virker! Hvornaar virker en havmoelle = Landmoelle + lavlast det meste af den oevrige tid. Der er ikke mange timer hvor en hav moelle slet ikke producerer, hvormed at hav moeller giver bedre daekning. De tal jeg sidst har hoert er noget ala maks 45% kapacitets faktor paa velplacerede landmoeller mod 55% ditto hav.. De sidste 10 % (900timer x nominel P) kommer naar der er brug for dem.. via hoejere lavproduktion og faerre timer med 0% Det svarer faktisk til: 1GW havvind=1GW landvind+1GW solar. regnet paa leveret kW/h.

 • 2
 • 3

Jeg synes at det er ligeså patetisk, kognitivt dysfunktionelt at både vores og andre landes politikere og meningsdannere vælger helt at se bort fra atomkraft som en del af løsningen på klimaproblemerne på grund af "miljøhensyn

@Thomas Hvis det skulle have forbigået din opmærksomhed så er der lukket en del svenske atomkraftværker de senere år. De kunne simpelthen ikke konkurrere på prisen med vind el. I disse dage kan du også her på ing.dk læse at i Frankrig er man nået til samme konklusion. Så hvorfor er det lige, at du vil have de danske el-kunder til at betale MERE for at få el fra atomkraftværker ?

 • 16
 • 8

Hej Karsten.

Jeg ved udemaerket at at tilsyneladende er dyrere at bygge havvind. -Bygger du havvind har du ikke behov for landvind. Men bygger du landvind, er der noget andet der skal daekke de flere timer med meget lav eller ingen produktion.

Her og nu er landvind muligvis et hurtigt og billigt fix, men vi faar brug for den havvind ligemeget hvad. Naar havvinden er installeret massivt er der ikke mange "gode" timer paa en landmoelle. -I mange af de paastaaede billigere land projekter har man ikke ofret den reelle pris.. De lokale er ikke kommet med ombord/blevet kompenseret ordentligt hvorfor flere er koert af sporet langt henne i projektet. Den rigtige pris er naar alle parter er tilfreds.

Jeg er led og ked af elitaere projekter, hvor de mindre taetbebyggede omraader skal finde sig i vindmoeller eller nye kaempe hoejspaendingsmaster "for alles bedste" uden selv at faa noget ud af det. Os der bor ude i de omraader valgte det blandt andet for roen og udsigten. Angaaende udsigten vil jeg saa komme med en paastand: De smaa moeller der er valgt duer ikke, da de roterer for hurtigt. En Vestas 164/8 roterer meget langsommere og generer oejet mindre. Jeg er positiv overat saa stor del af moellerne er paa lokale haender eller i moellelaug. Det burde vare et krav paa alle land projekter.

 • 5
 • 3

Den rigtige pris er naar alle parter er tilfreds.

Det forekom også mig, da jeg observerede en mislykket etablering af et lokalt vindmøllelaug, at de to største problemer er faldende ejendomspriser og alt for lave erstatningsbeløb til de der bor nærmest vindmøllerne.

Erstatningsbeløbene skulle bruges til minimale støjafskærmninger og intet andet. Det skulle række fra omkring 30.000 kr til 250.000 kr, og det er dyrt for den boligejer, der må se sin bolig blive usælgelig.

Man fik trumfet igennem, at møllerne ikke skulle sættes op.

 • 1
 • 1

@Thomas Hvis det skulle have forbigået din opmærksomhed så er der lukket en del svenske atomkraftværker de senere år. De kunne simpelthen ikke konkurrere på prisen med vind el.

@Jakob Ja, det har forbigået min opmærksomhed, at svenskerne ligefrem lukker deres atomkraftværker. Mig bekendt er det enenske værk, som er blevet lukket, Barsebäck, der blev lukket af hensyn til detes hysteriske naboer på den anden side af Øresund. Jeg er dog opmærksom på, at de er ved at lukke nogle reaktorer på nogle af deres andre værker blandt andet fordi de ikke længere er profitable. Det, som du tilsyenladende ikke er opmærksom på, er at grunden til at de ikke er profittable, er at der i Sverige er skat på atomkraft, mens vind får støtte, så vind og atomkraft konkurrer ikke på lige vilkår Heldigvis er de ved at udfase denne skat og samtidig er der åbnet mulighed for at der med tiden kan bygges op til 10 nye reaktorer ved de eksisternde værker. Dette er på trods af at der i 1980 blev vedtaget at alle svenske atomkraftværker skulle lukkes senest i 2010 .

 • 3
 • 10

Ja, det har forbigået min opmærksomhed, at svenskerne ligefrem lukker deres atomkraftværker. Mig bekendt er det enenske værk, som er blevet lukket, Barsebäck, der blev lukket af hensyn til detes hysteriske naboer på den anden side af Øresund.

@Thomas Hvor mange reaktorer er der på Ringhals og Oscarsham ? Mig bekendt kun 2 på begge værker og begge er besluttet lukket. Hvor mange reaktorer/værker er der lukket i USA ? Atomkraftværker er en underskudsforretning med de alternative VE former vi har i dag.

 • 7
 • 5

Et enkelt ord kan få stor betydning. Skulle værre rettet Hvor mange reaktorer er der TiLBAGE på Ringhals og Oscarsham ? Mig bekendt kun 2 på begge værker og begge er besluttet lukket. Hvor mange reaktorer/værker er der lukket i USA ? Atomkraftværker er en underskudsforretning med de alternative VE former vi har i dag.

 • 8
 • 4

Som jeg skrev har svenskerne ikke udelukket at de vil bygge nye reaktorer og der er også et par nye reaktorer på vej i USA

Atomkraft har den store fordel at energiproduktionen er uahænig af om vinden blæser og solen skinner.

Hvis VE er alt andet så overlegen, hvorfor skal vi så til at afregnes på timebasis? Når energien er så billig, handler det så bare ikke om at producere den energi der er behov for, når behovet er der?

 • 4
 • 14

@Thomas Jamen så vi de da sikkert kigge ved naboerne fra Finland, hvor Olkiluoto 3 gik fra at skulle koste 3 milliarder euro til nu forventes at komme til at koste 8 milliarder.

Jeg mener nu at den endelige pris på OL3 ender på 8,5 mia Euro eller knap 64 mia kr.

Sammenligner man med Anholt vindmøllepark, der kostede 11,5 mia kr incl kabelforbindelsen til land, virker det som en OK pris. OL3 er på 1650 MW og Anholt vindmøllepark er på 400MW. Skulke Anholt kunne levere lige så mange kWh som OL3 ville den koste på den forkerte side af 100 mia og så ville produktionen stadig være uforusigelig.

 • 3
 • 13

En indisk atomreaktor af CANDU typen har kørt i 941 dage, non-stop, da den kan refueles under drift. Den har ovenikøbetgjort det med en kapacitetsfaktor på 99,4 % (egentligt KF=0,994), og har leveret 220 MWe x 365 x 24 x 0,994 = 1,9 TWh uden stop. Og alt dette på et areal på 10 ha.

Men naturligvis er vindmøller en LANGT bedre løsning, hvor vi kun skal bruge 180 landvindmøller på 3,6 MW, og et lille bitte batteri på nogle få GWh for at opnå det samme.

Nye CANDU reaktorer er på +1000 MW og kan også refueles uden stop, og de kommer fra et venligsindet land, Canada, og bruger naturlig forekommende Uran.

 • 4
 • 17

Det står lysende klart at vi ikke kan lide atomkraft i Danmark, men grundlaget for uviljen er baseret på løgne, fordrejninger og rent vrøvl.

Vi bygger derfor vindmøller og solcelle anlæg der skal overtage vore leverance af energi, udfra ædle motiver om at det skal være rent og pænt og især sikkert.

Men efter 30 år med vindmøller og solceller, så har vi idag et system betående af ca. 6200 vindmøller og ca. 100.000 solceller der leverer mindre end 10 % af landet samlede energiforbrug. Samtidigt har vi et komplet engisystem af termiske anlæg, der kører parallelt med vores VE system, for at kompenserer for VEs lidt ustabile natur.

Nu har verdens grønneste regering, så lovet os at vi har et CO2 frit samfund i 2050, og målet skal nås med Hav-vindmølleparker og elektriske biler?

Er der virkelig nogen her, der kan forestille sig at det sker, set i lyset af vores hidtidige succes, med electrificering af jernbaner, indførsel af kæmpe datacentrer, der ikke engang betaler skat, sabotagen af el-biler og fremme af store dieselbiler? Et politisk system der igen og igen gør det modsatte af ekspert-anbefalingerne, om energiafgifter, som gør flytrafik billigere og undergraver vores unikke fjernvarme system?

Vi kan ikke lide atomkraft, men hvad så?

 • 1
 • 5

Det står lysende klart at vi ikke kan lide atomkraft i Danmark, men grundlaget for uviljen er baseret på løgne, fordrejninger og rent vrøvl.

@Michael Det står lysende klart, at den danske befolkning og de valgte politikere ikke kan lide atomkraft. Grundlaget er baseret på de økonomiske og planmæssige realiteter der har været tilstede de sidste 30-40 år. Der er ikke udsigt til at dette skulle ændre sig ved dit vrøvl

 • 6
 • 3

Hvorfor skriver du så grimt?

Du ved udemærket godt at det du skriver ikke er sandt.

Danskere er hunderædde for atomkraft og vores politikere er bare et spejl af denne holdning. Det har intet med økonomi at gøre, for så havde vi valgt atomkraft for længe siden.

Traditionel økonomi er årsagen til at fossile brændsler og biomasse vokser hurtigere end VE overalt i verden og at Danmark er ved at drukne i dieselbiler, ikke har et elektrificeret jernbane-net og at vores CO2 udslip er blandt de højeste i verden, pr indbygger.

Der er mao, noget forkert i den traditionelle økonomiske model, og i erkendelse af det, har vi givet stats-støtte til vindmøller og (on-off) til solceller. Men ikke statstøtte til atomkraft, igen pga den irrationelle frygt, som vi har fået ind med alle medier i 40 år.

 • 0
 • 6
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten