Varmeværker advarer politikere mod salg af Dongs gasnet

Fjernvarmeværker frygter dyrere naturgas og fjernvarme, når Dongs gasnet skal sælges. De advarer derfor politikerne mod salg af Dong Energys gasdistributionsnet til Energinet.dk.

Fem naturgasfyrede fjernvarmeværker advarer nu politikerne: Vi får stavnsbinding af naturgaskunder samt dyrere naturgas og fjernvarme, hvis staten gennemfører sine planer om at sælge Dong Energys gas-distributionsnet til Energinet.dk.

Salget af Dong Energys gasdistributionsnet i Sønderjylland og på Sjælland indgår som element i børsnoteringen af selskabet, og et lovforslag om denne handel er i øjeblikket i høring:

»Hvis salget sker til en pris, der overstiger gælden i systemet, så bliver det dyrere at være gaskunde - men også dyrere at konvertere til for eksempel fjernvarme, hvis man ønsker det,« siger direktør Morten Hartmann fra Haderslev Fjernvarme.

Dong Energy ejer i dag gasdistributionsnettet i Sønderjylland og på Vestsjælland, markeret med den lysegrå farve.

Pas på restgælden

Haderslev Fjernvarme er ét af fem selskaber, der har skrevet et åbent brev til energi-, forsynings- og klimaministeren for at advare mod konsekvenserne af salget.

Kritikken går for det første på, at et salg vil øge restgælden i systemet (fordi køberen skal optage lån til købet), og at gasforbrugerne igen skal betale.

For det andet går kritikken på, at et salg til Energinet.dk vil give en sammenblanding af interesser, idet Energinet.dk så vil blive både systemansvarlig for gasnettet og samtidig bliver én af tre ejere af gasdistributionsnettet.

En konsekvens, som andre gasdistributionsselskaber og brancheorganisationerne Dansk Fjernvarme og Dansk Energi tidligere har advaret imod:

Læs også: Gasselskab kritiserer salg af Dong Energys gasdistributionsnet

Naturgas Syd-salg skræmmer

Ifølge Morten Hartmann fra Haderslev Fjernvarme er det i høj grad sporene fra salget af Naturgas Syd til daværende Dong i 1999, der skræmmer selskaberne:

»Sidenhen har både private naturgaskunder og fjernvarmeværkerne måttet betale forhøjede nettariffer for at forrente Dongs lån til købet,« siger han.

Ifølge den seneste opgørelse ligger gælden i Dong Energys Gasdistributionsselskab i Sønderjylland og på Sjælland på cirka 2,7 mia. kroner og vil være afviklet frem mod 2023.

»Det er glædeligt, at gælden vil være afviklet i 2023; det tidspunkt skal ikke udskydes på grund af et salg,« siger Morten Hartmann.

Salg bør ske i transparent proces

Ifølge brevet mener de fem selskaber, at salget af Dong Energys gasdistributionsnet skal gøres til genstand for en åben, transparent procedure, der er EU medholdelig, og som åbner for, at et eller begge øvrige gasdistributionsselskaber får mulighed for at forhandle/byde i processen.

Det er Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, der er blevet enige om at lade Dong Energy børsnotere og at sælge selskabets gasdistributionsnet til Energinet.dk.

Et lovforslag, som skal gøre dette muligt, er i øjeblikket i høring frem til 7. marts.

Brevskriverne har endnu ikke fået svar på deres henvendelse fra ministeren.

Kommentarer (11)

Så det bliver solgt fra et statsligt firma til et andet? Hvad får man ud af det bortset fra at flytte penge rundt og suge flere penge fra befolkningen?
Hvem er det nu der skal polstret sin direktør lønning?

 • 9
 • 0

I sin tid blev det betragtet som en fordel for gasbrugerne med flere selskaber og konkurrence. Det ville gøre det billigere. Nu blev det altså for billigt, og brugerne har jo betalt nettet, så derfor sælger vi det, og prisen baseres på en eller anden obskur beregning af hvad en indtjening bør koste. Præcis som da de lokale elnet blev solgt. Jeg synes ikke det ser godt ud, selvom det påstås at det er helt efter bogen. Måske vi læser forskellige bøger.

 • 10
 • 0

Ja. Det bliver vel solgt for at infrastrukturen bevares under statskontrol når DONG skal på børsen.

For det første bliver det nok sin sag at finde en køber til disse net.
Gassalget er stærkt faldende og vil fortsat falde.
Hvem vil købe en butik som er for nedadgående ?
De eneste der reelt ville have glæde af at købe det net, et de gasforbrugere som i dag er tilkoblet.
Det vil sikre dem mod økonomisk udnyttelse. Og tjene forbrugernes interesser iøvrigt.

 • 4
 • 0

I sin tid blev det betragtet som en fordel for gasbrugerne med flere selskaber og konkurrence. Det ville gøre det billigere. Nu blev det altså for billigt, og brugerne har jo betalt nettet, så derfor sælger vi det, og prisen baseres på en eller anden obskur beregning af hvad en indtjening bør koste. Præcis som da de lokale elnet blev solgt. Jeg synes ikke det ser godt ud, selvom det påstås at det er helt efter bogen. Måske vi læser forskellige bøger.

Helt enig Svend.
Og det er ikke nødvendigt at læse nogen bøger (fra RUC, CBS eller lignende) for at bevare sin sunde dømmekraft.

 • 1
 • 0

For det første bliver det nok sin sag at finde en køber til disse net.
Gassalget er stærkt faldende og vil fortsat falde.
Hvem vil købe en butik som er for nedadgående ?
De eneste der reelt ville have glæde af at købe det net, et de gasforbrugere som i dag er tilkoblet.
Det vil sikre dem mod økonomisk udnyttelse. Og tjene forbrugernes interesser iøvrigt.

@Flemming

Har du et bud på hvordan noget tilsvarende kan tilrettelægges mht. fjernvarmenettet.

Hvordan kan fjernvarmekonceptet leve op til EU's (minimums) krav på konkurrenceområdet så dels varmebrugerne kan vælge det energisystem de finder bedst (varmepumpe, pillefyr, brændeoven osv) og herunder at alle producenter af varme på lige vilkår kan tilfører varme til et givent fjernvarmenet. Så altså de frie konkurrance principper virker som EU og herunder konkurrencekommisæren er meget på vagt over for at de overholdes.

Fjernvarmenettet er et monopol hvor alverdens regulativer, lovforordninger, generelle forhindringer reelt gør det til et meget effektivt monopol.

 • 0
 • 3

Jeg læser artiklen som at Energinet.dk er langt fremme med planer om at købe det, så det ser da ud til at det er lykkedes at finde en køber. Energinet har også tidligere købt et gaslager af Dong, så en vist oprustning på den front er da i gang.
Om brugerne er i stand til at organisere sig med henblik på at købe (og drive og vedligeholde) gasnettet tvivler jeg på er realistisk.

 • 1
 • 0

Der er vel ingen garanti for at gasnettet bliver billigere, hvis det følger med resten af Dong på Børsen. Kunne man forestille sig at Goldmann Sachs går på indkøb?

Jeg fortrækker så absolut at vores energiforsyning er under offentlig ejerskab og kontrol!

 • 6
 • 0

...hvis staten gennemfører sine planer om at sælge Dong Energys gas-distributionsnet til Energinet.dk....

Barmarksværkerne bevirkede en stavnsbinding af kunderne. Det er længe siden, at vi har hørt nyt herom.
Men nu tyder det efter min mening på, at stavnsbindingen kan aktiveres en gang til.

Efter min mening burde man komme efter køberne og meddele dem, at stavnsbåndet er ophævet, og at deres investering rummer et usikkerhedsmoment.

 • 0
 • 0

Fjernvarmenettet er et monopol hvor alverdens regulativer, lovforordninger, generelle forhindringer reelt gør det til et meget effektivt monopol.


Det gælder vel al infrastruktur, hvor det ikke giver mening at have flere parallelle systemer? Vand, el, varme, togskinner, og nok flere ting.

Alle forordningerne er der for at privatejede selskaber ikke kan udnytte monopolet - ikke at det forhindre staten i selv at gøre det.
Den eneste vej ud er vel andelskonceptet, hvor det netop er brugerne selv som er ejere - og således vil skulle flå sig selv?

 • 2
 • 0

Fjernvarmenettet er et monopol hvor alverdens regulativer, lovforordninger, generelle forhindringer reelt gør det til et meget effektivt monopol.

Det gælder vel al infrastruktur, hvor det ikke giver mening at have flere parallelle systemer? Vand, el, varme, togskinner, og nok flere ting.

Alle forordningerne er der for at privatejede selskaber ikke kan udnytte monopolet - ikke at det forhindre staten i selv at gøre det.
Den eneste vej ud er vel andelskonceptet, hvor det netop er brugerne selv som er ejere - og således vil skulle flå sig selv?

Af landets ca 405 fjernvarmeværker er ca 350 andelsejede.
http://www.denoffentligesektor.dk/dansk-fj...

 • 0
 • 0