Varmepumpe-mareridt: Jordslange var dybfrossen i maj

Graveholdet fra Rønde Fjernvarme i Østjylland var ikke helt sikre på, hvad de var stødt på, da de blotlagde et rør, mens de 7. maj var ved at grave stikledning ind til et 300 kvadratmeter stort parcelhus i Ugelbølle.

Røret havde en svag krumning og var cirka 45 centimeter i diameter, når Jorden rundt om blev målt med. Et gæt gik på kloak, men det lignede ikke, så driftsleder Torben Olsen blev tilkaldt.

Han var ikke meget klogere, men tog et foto af røret, som foreløbig fik lov til at blive liggende i solskinnet. Det viste sig at være en god idé, for efter fire dage var der ikke længere tale om et tykt rør, men en lille slange med en diameter på fire centimeter.

Sådan så jordslangen ud, da et grave-hold skulle lægge stikledning til fjernvarme ind til et hus i Ugelbølle 7. maj. Diameteren blev anslået til 45 cm. (Foto: Torben Olsen, Rønde Fjernvarme) Illustration: Torben Olsen, Rønde Fjernvarme

Så lang tid tog det at optø, hvad der viste sig at være en frostklump i rundt om parcelhusets jordvarmeanlæg, samt naturligvis den omkringliggende jord.

Torben Olsen og hans folk har syv gange tidligere koblet huse med jordvarme på Rønde Fjernfjernvarme, men de har ikke været i kontakt med jordslangerne før. Derfor ved de heller ikke, om fejlen er udbredt.

Derimod har den været katastrofal for husejerens elregning. Han var, oplyser Torben Olsen, blevet stillet et elforbrug på cirka seks megawatttimer årligt i udsigt, men han brugte næsten fem gange så meget. Det gav en strømregning på 44.000 kroner om året.

»Det her er et eksempel på, at det er gået helt galt,« konstaterer fjernvarmedriftslederen, hvis job det blandt andet er at tale kunderne fra varmepumper og over på fjernvarme.

»Min pointe er ikke, at jordvarme er en skidt løsning. Men i et område, hvor vi har fjernvarme, har det ingen berettigelse,« tilføjer han.

Ifølge driftslederen kan ejeren af det store hus i Ugelbølle se frem til en årlig fjernvarmeregning i omegnen af 15.000 kroner.

Han skynder sig normalt at tale med boligejerne i kvarterer, der står til at blive koblet på fjernvarmen. Kun ganske få vælger så at installere en ny varmepumpe.

»Mange taler om virkningsgrader på den anden side af fire for jordvarmepumper. Det er ikke vores opfattelse. Derfor siger jeg til folk, der vil have jordvarme, at de skal få sat en energimåler på anlægget, så de kan holde leverandøren op på løfterne,« siger Torben Olsen.

Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen fra Dansk Energis Brancheforening, som organiserer leverandører af energianlæg, kalder det »en af de klassiske synder« at underdimensionere jordslangen for at gøre hele installationen billigere.

Han oplyser, at væsken i jordslanger normalt er en brine, som skal under 10-15 graders frost for at fryse. Det betyder, at jorden lige rundt om røret kan nå under 0 grader og dermed fryse, hvis den er fugtig.

»Hvis jordslangernes længde ikke er tilstrækkelig, bliver brinetemperaturen lavere og jorden rundt om jordslangen køles yderligere, så der bliver mere frossen jord. Det betyder, at der afgives mindre energi til brinen, og varmepumpen får en dårligere effektivitet, som så betyder en højere elregning til kunden,« skriver Jørgen Nielsen i en mail til Ingeniøren.

»Men hvis jordslangerne har den rigtige længde, vil der være balance med den varme, som trækkes ud af jorden, og den varme, som tilføres jorden fra solen og luften henover året, så der ikke bliver permafrost i hele haven,« tilføjer han.

Denne artikel var tidligere skrevet, som om selve jordslangen var frosset. Det er imidlertid forkert. Slangen havde, som det nu fremgår, kølet den omkringliggende jord ned til under frysepunktet. Vi beklager fejlen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Varmen i den dybde kommer fra solopvarmning igennem sommeren. På en grund i nærheden af min har man netop nedlagt slanger til jordvarme. Grunden skråner stejlt.....mod nord.... Ikke smart.

 • 0
 • 0

Denne historie er noget jordslået. Vi har i dag den 21. oktober, så fra 7. maj og til nu er grinagtigt jordslået. Eller er det Storslået at infoen er tøet op så den kan komme ud.

Ejeren må da også være lidt bundfrossen i toppen, da han burde have gjort "anskrig" længe inden. Tilsyn med flowmålere og energimålere er et MUST når man har sådan noget teknik, der godt nok burde køres på lossepladsen, når det kan opføre sig på den måde. Brinevæsken skal da ikke kunne fryse dérude. Cirkulationspumpens relæbeskyttelse er da sat skævt op af en svipset teknikker. Pumpen selv kan stadig snurre da den varmer sig selv op. Varmepumpen må da være gået i sort, med en COP på mindre end 1. Ren elvarme plus ekstra udstyr.

Og så skal producenterne pakkes ind af Lykke Friis. Vor herre bevares. Molbohistorier behøver vi da ikke flere af. Stil nogle krav til producenterne om at sælge noget folk kan bruge - ellers må det tages tilbage og firmaet må meget gerne lukke hvis de ikke vil lege med på relevante betingelser. De skal ikke have en fribillet til folks lommer.

Leverandøren burde betale overprisen.

 • 0
 • 0

"cirka seks megawatttimer årligt i udsigt" er det ikke Kilowatt?

Frostproblemer eller ej - og pyt med at forbruget bliver fem gange så stort - jeg tager det, hvis udgangspunktet er 6 kilowattimer om året.

Dette var ironi - hvem kan dog tro, at man kan varme et hus op for 6 kWh årligt?????

 • 0
 • 0

6 Mw - helt i skoven - skulle nok have stået 6.000 Kwh - men så har leverandøren snydt kunden for 300 m2 skal godt nok være super isoleret, for t kunne nøjes med 6.000 Kwh for det svarer kun til 20 Kw pr. m2/år....

Jordvarme anlæg, der er fejldimentionerede giver anledning til mange dumme historier, denne incl.

Det enorme stømforbrug viser, at anlægget har kørt på el-patronen, og det er sket fordi det pga. en fejl er lykkedes at køle brinen ned under -15 grader - det burde ikke kunne ske, hvis anlægget er lavet korrekt. Men for få meter slange, gyldne løfter og tilbud efter konsultation over telefonen skal jo næsten føre til fejl, for man har ikke været ude og se på tingene.

Suk - hvorfor hører vi aldrig om alle de velfungerende anlæg - dem er der nemlig masser af. Installeret af kyndige folk, efter en grundig gennemgang, af ejendommen, varmesystemet, og ikke mindst jordbundsforholdene.

 • 0
 • 0

Bedre end at betale til EON fjernvarme

Havde jeg bare en jordvarmepumpe, da kunne jeg selv optimere.

Det har jeg så ikke, for alarmklokkerne ringede ikke da vi købte hus med fjernvarme - jeg troede dengang at fjernvarme var lig med en rimelig varmepris. Så solgte kommunen fjernvarmeværket til NESA der siden solgte til EON - efter samme model hvor en ruin handles mellem sammensvorne til stadigt højere priser og der hver gang hentes store beløb fra realkreditten. Her er bare forbrugerne der skal betale forrentningen af den fiktive pris.

Hver gang noget går i stykker bliver det lavet af et andet EON selskab og regningen sendes videre til de tvangsindlagte forbrugere med et ekspeditionsgebyr oveni.

 • 0
 • 0

6 Mw - helt i skoven - skulle nok have stået 6.000 Kwh - men så har leverandøren snydt kunden for 300 m2 skal godt nok være super isoleret, for t kunne nøjes med 6.000 Kwh for det svarer kun til 20 Kw pr. m2/år....

6MWh ER 6000 kWh.

Og så som noget andet og mindre relevant. Præfixet kilo er lille k. Enheden watt er med stort W. Og hvis man ikke putter det lille h for timer bagpå så får man effekt istedet for energi.

 • 0
 • 0

Er 6 MWh og 6000 kWh ikke sådan temmelig præcis det samme, for det vil jeg da mene det er...det lyder som en interessant pressemeddelelse fra - ja, gæt en gang...undrer mig da i øvrigt over at slangen skulle vokse til 10*diameteren, så vidt jeg ved er der kun en volumenforøgelse på 10% ved overgang fra vand til is - der må have været andet på spil også, f.eks røret er frosset så det har indespærret væske i en anden del af røret og dermed har øget trykket.Imponerende at det har kunnet holde til det.

 • 0
 • 0

Er SI-enheden for varme ikke Joule ? Og ikke watt !

Men nok om enheder. Budskabet er jo desværre det samme som er hørt adskillige gange før. Der er alt for mange useriøse udbydere af jordvarmeanlæg. Jeg har også 7-8 tilfælde, alene fra i år, hvor jordvarmeanlæg har været dyrere i drift end et gammelt oliefyr. Men det er jo jo heldigvis undtagelser. Mange jordvarmeanlæg virker udmærket, og jordvarme kan anbefales uden for fjernvarmeområder.

 • 0
 • 0

Joule er enhed for energi watt er enhed for effekt. Altså energi pr tidsenhed. (J/s = watt)

Som jeg forstår det, så er slangen ikke svulmet op, men det er en "klump" af frossen jord der har lagt sig rundt om slangen. Derfor kan væsken inde i slangen godt være flydende stadigvæk.

mvh Thomas

 • 0
 • 0

frostfri dybde der er dybere end den naturlige frostfrie dybde, da slangerne jo også "stjæler varme fra den omliggende jord.

Hvor dybt? Dybere er bedre, men ikke nødvendigvis nok. En varmepumpe, der hiver varme ud af undergrunden, vil konsekvent nedfryse undergrunden omkring et hus, uanset dybde. Medmindre, at der er gennemstrømning af grundvand, eller medmindre at der er en sjælden naturlig lune fra Jordens indre, nær. Eller, medmindre at man nedgraver så mange meter slanger, distribueret så vidt fra hinanden, at temperaturen kun bliver sænket så ganske lidt, at temperaturfaldet kan nå at blive indhentet af undergrundens evne til at lede varme. Et spørgsmål da: Er typiske danske huses grunde store nok til at gøre dette muligt? En "varmepumpe" er netop en pumpe, der flytter på varme, ikke danner varme, i hvert fald kun lidt, medmindre at anlægget er defekt. Som betyder, at man bør lade pumpen opspare varme i undergrunden om sommeren, ved at bruge pumpen til en behagelig nedkøling af huset, når hedebølger generer. Altså skal der tænkes i system, helårligt, med føring af regnskab, cirka hvor megen lune, som man i løbet af en sommer når at opspare i undergrunden. Psykologisk kan sådant fjerne en dårlig samvittighed, hvis man føler sig dejligt nedkølet når sol og sommer hærger udendørs, en levemåde som jo normalt bliver anset for fæl luksus.

 • 0
 • 0

Vi fik installeret vores første varmepumpe i 1992. I dag kører vi på varmepumpe nr. 2 på den samme jordslange. Alt har fungeret perfekt, og besparelsen har været, som vi fik stillet i udsigt. Den laveste indløbstemperatur på brinen til varmepumpen er om foråret og ligger omkring -5°C. I løbet af vinteren må man forestille sig, at jorden omkring jordslangen langsomt fryses.

De første år studerede vi spændt græsplænen de dage, hvor der var rimfrost, for at se, om nedkølingen kunne ses på overfladen. Det har vi aldrig kunnet se. Men vi har i mange år kunnet se, hvor jordslangerne ligger, idet jorden synker hvert forår, og græsset gror bedre over slangerne.

Vi bor i øvrigt i et fjernvarmeområde, men varmeprisen og tilslutningsafgiften var i sin tid overordentlig højj, så det var ikke var et realistisk alternativ, når vi ville af med oliefyret.

 • 0
 • 0

Efter 6 år med jordvarme i et hus på 284 etagemeter og et gennemsnitlig elforbrug til jordvarmeanlægget på 5.300 kWh er jeg godt tilfreds. Grunden er også specielt velegnet til jordvarme, da jorden hovedsaglig består at vådt stabilgrus. Der er nedlagt 320 m jordslange, og på intet tidspunkt er indgangstemperaturen fra jordslange under 0'C. Jordslangen ligger i ca. 1 m dybde. Før jordvarmeanlægget blev installeret var huset opvarmet med fjernvarme, og før det var der gammeldags elvarme.

 • 0
 • 0

[quote]6 Mw - helt i skoven - skulle nok have stået 6.000 Kwh - men så har leverandøren snydt kunden for 300 m2 skal godt nok være super isoleret, for t kunne nøjes med 6.000 Kwh for det svarer kun til 20 Kw pr. m2/år....

6MWh ER 6000 kWh.

Og så som noget andet og mindre relevant. Præfixet kilo er lille k. Enheden watt er med stort W. Og hvis man ikke putter det lille h for timer bagpå så får man effekt istedet for energi. [/quote]

Men det ændrer ikke på det faktum, at 6000 Kilowatt kun svarer til 20 Kwh / m2 pr. år, hvilket er urealistisk for et hus på 300 m2, med mindre det er et meget, meget velisoleret hus.

Noget tyder på, at såvel varmepumpe som jordslange har været groft underdimentioneret, så elpatronen har tråd ind alt for meget, deraf det høje elforbrug.

Jeg tror ikke at slangen har været udvidet til 45 Ø, men nok, at der har været is omkring. Den mængde is i maj omkring en jodslange i maj, tyder på fejldimentionering af anlægget.

 • 0
 • 0

20 kWh elektrisk energi pr. m^2 vil vel med en varmepumpe med en virkningsgrad på 3 give en varme effekt på 60 kWh pr. m^2. synes ikke 60kWh pr. m^2 lyder forkert til et nyere velisoleret hus.

 • 0
 • 0

Enig - der er noget helt skævt i artiklen. En alm. PEM 40 x 2,4 mm TN6 vil ende op med at have 0,2 mm godstykkelse, hvis den udvides til Ø 450 mm. (Hvis den udvides helt ensartet hele vejen rundt) - Mon den godstykkelse kan klare ½-1 bar tryk overtryk fra anlægget i åben grav ? - Jeg tvivler ....

Dét er så hvad dét er, men at den 4 dage efter er normaliseret til oprindelig størrelse. Dét er mere end et UNDER, hvis dét skulle kunne lade sig gøre uden VARME og FACONDYSE. Sådan kan det jo gå når man ikke sætter sig IND i sagerne, men bare finder UD af et eller andet. Der har lagt (ligget) en isklump af jord - tak guderne for dét, da man ellers havde gravet slangen over.

@Martin Jørgensen:

20 kWh elektrisk energi pr. m^2 vil vel med en varmepumpe med en virkningsgrad på 3 give en varme effekt på 60 kWh pr. m^2. synes ikke 60kWh pr. m^2 lyder forkert til et nyere velisoleret hus.

Dét kan du alså ik skriv bare! Der skal en tidsangivelse med på dine m². Er det pr måned eller år ;-D

300 m² hus skulle opvarmes med 6000 kWh elenergi ~ 12000 kr Han brugte næsten 5 gange så meget. ~ 44.000 kr. for 30.000 kWh. Det er sgu da billigt, men han har også fået lidt rabat med det strømforbrug. Også her er der noget der vist ikke lige stemmer med facts.

De lovede 12.000 kr (2kr/kWh) er da billigere end fjernvarmen til 15.000 kr.

Faktor 3 på JVP giver 18.000 kWh til 300 m² hvilket 60 W/m² som netop er fint til et moderne hus. Det er jo også hvad man har lovet ham.

Problemet er så at det i praksis er blevet til 300 W/m² og så må man spørge hvorfor. Har man prøvet at holde 25 grader i huset med åbne døre og vinduer. Det har man nok ikke, men der har måske været 23 grader i stedet for 20 og der har måske været en læk i varmtvandssystemet så han også har fået en vandregning. Har han en tør isolering på loftet eller er den fyldt med vand som jeg har set det nogle steder hvor undertaget stod "åbent i toppen" mens det styrtede ned i flere dage. Det er næsten som uden isolering overhovedet (eller over hovedet ;-D)

Pumpen har ikke været justeret af en fagmand, der vidste hvad han lavede.

Man kommer nemt til at betale, når man vil spare de forkerte steder.

Fjernvarme kan man i øvrigt også komme gevaldigt galt af sted med. Luft i en radiator betyder, at vandet pisker igennem uden at varme op, og så tæller taxameteret.

 • 0
 • 0

En SI-grundenhed er en af de syv grundlæggende fysiske enheder som er defineret i SI-systemet. Fra disse syv enheder kan alle andre SI-enheder afledes.

Energi, arbejde og varme måles i Joule ! Ikke i Watt (J/s) Watt er en målenhed for effekt.

Det er desværre en ofte forekommende fejl er at blande enhederne. Især kW og kWh ses blandet i en pærevælling.

 • 0
 • 0

[quote Fjernvarme kan man i øvrigt også komme gevaldigt galt af sted med. Luft i en radiator betyder, at vandet pisker igennem uden at varme op, og så tæller taxameteret.[/quote]

Det er ikke en helt korrekt vurdering Erik !

De fleste fjernvarmeværker har en eller anden for for energiafregning dvs. forskellen mellem fremløbs- og returtemperatur. Og så tæller det altså hverken mere eller mindre om der er luft i radiatoren. Men radiatoren vil selvfølgelig ikke afgive den tilsigtede mængde varme, hvis der er luft i systemet. Noget andet er at ved fjernvarme er man med i en "kollektiv forsikringsordning". Hvis noget sådant skulle ske, så kan man normalt få en del at merforbruget tilbagebetalt første gang det sker. Prøv lige at få dit elforsyningsselskab til at betale en del af regningen tilbage, fordi jordvarmeanlægget er fejldimensioneret eller fejlbetjent.

 • 0
 • 0

6 Mw - helt i skoven - skulle nok have stået 6.000 Kwh

Nu står der jo altså også "6 megawattimer".

Mig bekendt er 6 MWh det samme som 6.000 kWh. Og det lyder da meget sandsynligt.

 • 0
 • 0

Hvor dybt? Dybere er bedre, men ikke nødvendigvis nok.

Jeg vil jo nok mene, at jo dybere jo bedre, men SVJV er der regler, og grænser, for dybde aht. grund(drikke)vand.

Man er dermed begrænset til de øvre jordlag, hvor man må bruge et meget større areal, i stedet for at gå i dybden.

Logisk set burde man fokusere på dybden, da det er dér, der er mest geotermisk energi, men det er vistnok forbudt (aht grundvandet).

 • 0
 • 0

Flot reklame fra en fjernvarmesælger. Kan man ikke finde nogle fordele ved sin varer, kan man jo altid sætte nogle løgnehistorier i omløb om de andre.

Synd at ing.dk går med på den.

Hvis fjernvarme er så billig syntes jeg der skulle noget afgift på - så kunne man jo nedsætte elafgiften til os stakler med jordvarme.

 • 0
 • 0

Jamen jeg synes sørme da også vi skulle have nogle flere afgifter. Skulle vi ikke starte med nogle reelle CO2 afgifter. I den konkrete sag er der vist tale om fjernvarme fra Rønde, hvor de fyrer med halm. Så der kunne man jo passende give "miljøsvinene" med jordvarme en større afgift.

 • 0
 • 0

Ja men så lad os bygge nogle flere vindmøller som kan drive vores varmepumper. End da med mulighed for at bruge pumperne som regulering af overskud af vindmøllestrøm. Men slipper jeg så for CO2 afgiften. Næppe.

Hilsen et miljøsvin med varmepumpe :-)

 • 0
 • 0

[quote]Hvor dybt? Dybere er bedre, men ikke nødvendigvis nok.

Jeg vil jo nok mene, at jo dybere jo bedre, [...] [/quote]

Nej, det er ikke nødvendigvis tilfældet.

Jordvarme er bare sæsonlagret solvarme, hvis du kommer for dybt ned er varmeledningsevnen af den overliggende jord fordårlig og du begynder at fryse din undergrund ned.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

De lovede 6 MWh=6000 kWh virker ikke helt skævt, hvis der er tale om et nyt - eller i øvrigt velisoleret - hus. Normalt vil en moderne jordvarmepumpe kunne levere ca 20000 kWh varme om året for dette elforbrug, hvilket her giver ca 65 kWh/m2 pr år i specifikt varmeforbrug for huset. Der optræder så nogle mystiske forbrugstal, der ikke hænger sammen: Et ca 5 gange så stort elforbrug (~30.000 kWh) kan ikke købes for 44.000 kr. Og er dette alene forbruget til varmepumpen? Det er endvidere mystisk, at husejeren ikke har bemærket, at varmepumpen er gået over på ren elpatron-drift. Normalt fremgår det klart af et display - eller kræver manuel indkobling - at kompressoren erstattes af elpatronen. Varmepumpen må jo have kørt på normal vis gennem det meste af vinteren/foråret - ellers kunne der ikke ske den viste frysning af jorden omkring slangen. Denne udfrysning er slet ikke unormal, og udnytter jo den store energimængde, der ligger i vandindholdets frysevarme. En typisk frostvæsketemperatur om foråret, når den er lavest, ligger på minus et par grader. Kølemidlets fordampningstemperatur ligger da på ca -10 C. Derfor frostsikres jordvæsken normalt ned til -15C. Ofte vil en sikkerhedstermostat udkoble varmepumpen ved jordvæsketemperaturer under -5 C, hvilket muligvis er sket her uden husejeren har været opmærksom på det. Om årsagen er for kort jordslange, uventet stort varmebehov eller dårlig indregulering af varmepumpen er umuligt at sige på det foreliggende grundlag. Endelig er det mystisk, at en driftsleder ser det som sit job at "tale kunderne fra varmepumpe" al den stund at Danske Fjernvarmeværkers Forening selv har medvirket i rapporter, der viser varmepumpernes samfundsmæssige og privatøkonomiske fordele sammenlignet med fjernvarme.

 • 0
 • 0

Endelig er det mystisk, at en driftsleder ser det som sit job at "tale kunderne fra varmepumpe" al den stund at Danske Fjernvarmeværkers Forening selv har medvirket i rapporter, der viser varmepumpernes samfundsmæssige og privatøkonomiske fordele sammenlignet med fjernvarme.

Det lyder spændende ! Men det er ikke en konklusion jeg er stødt på noget sted. Varmepumper er selvfølgelig relevante, hvor de erstatter gamle oliefyr i huse i det åbne land. Men i fjernvarmeområder, mener jeg at senest Klimakommissionens rapport og før den Varmeplan Danmark og Varmeplan Danmark 2010 samt IDA´s Klimaplan 2050 anbefaler mere fjernvarme.

 • 0
 • 0

Med referance til nedenstående link, er det herigennem muligt at se den oprindelige artikel i "Fjernvarmen 10/2010".

Denne ovenstående artikel er primært taget herfra og så uddybet igennem en kort telefonsamtale.

http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/FJ...

For god ordens skyld skal jeg præcisere, at denne artikel ikke er ment som en underkendelse af varmepumper. Disse bør dog være lavet ordentligt, så man ikke oplever de/det omtalte eksempel. Ligeledes er det sådanne, at når vi som fjernvarmeværk skal ud i et nyt område, er vi jo nød til at dimensionere rør-ledningerne til at kunne trække hele området. Her mener jeg, at noget af det samfundsøkonomiske går af ideen, da vi jo vil få et procentvis større ledningstab hvis der så efterfølgende er en masse huse der vælger varmepumper. Min pointe er, at varmepumper er en god løsning men ikke inde i et fjernvarme område.

Jeg betragter det ikke, som en primær del af mit arbejde, at konvertere jordvarme over til fjernvarme. Men i tilfælde hvor potentielle fjernvarmeforbrugere/andelshavere kan mere end halvere deres varmeregning og så samtidigt slippe for service / reperationer og over tid udskiftninger, er det da både i fjernvarmens og forbrugerens interesse at konvertere.

Med venlig hilsen

RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

Torben Chr. Olsen - Driftsleder Tlf.: 86 37 17 51 Mob.: 40 51 59 39 tco@roende-fjv.dk www.roendefjernvarme.dk

 • 0
 • 0

Men i tilfælde hvor potentielle fjernvarmeforbrugere/andelshavere kan mere end halvere deres varmeregning og så samtidigt slippe for service / reperationer og over tid udskiftninger, er det da både i fjernvarmens og forbrugerens interesse at konvertere.

Hvem har hørt at fjernvarmekunder kan undgå at betale for service / reparationer og over tid udskiftninger.

Tilslutning-Anlægsudgiften nærmer sig en varmepumpes.

Rørene tæres op efter forbavsende få år hist og her, Kommer der vand i isoleringen, så er der ikke megen varme her og dér. Jo der er brug for noget professionel rådgivning fra teknikere, der véd hvad de har med at gøre. SUK!!! De er godt nok svære at finde.

Der løber også nogle rigtig gode historier rundt med horrible varmepriser fordi fjernvarmen ikke var justeret korrekt. Der var ikke tale om forbrugt energi, da den jo løb tilbage til fjernvarmenettet, men noj hvor blev citronen presset bare fordi måleren, i den defekte installation, havde talt på dét der løb IND i huset og så skidt med dét der løb tilbage.

 • 0
 • 0

Kære Erik.

Der er nok et par ting du kommer til at dokumentere:

Rørene tæres op efter forbavsende få år hist og her. Hvor sker det og hvor udbredt er det.?

Hvad koster service på et jordvarmeanlæg pr år og hvad koster service på en fjernvarmeinstallation i et hus pr år. ??

 • 0
 • 0

Hvem har hørt at fjernvarmekunder kan undgå at betale for service / reparationer og over tid udskiftninger.

Tilslutning-Anlægsudgiften nærmer sig en varmepumpes.

Rørene tæres op efter forbavsende få år hist og her, Kommer der vand i isoleringen, så er der ikke megen varme her og dér.

Jo der er brug for noget professionel rådgivning fra teknikere, der véd hvad de har med at gøre. SUK!!! De er godt nok svære at finde.

Der løber også nogle rigtig gode historier rundt med horrible varmepriser fordi fjernvarmen ikke var justeret korrekt. Der var ikke tale om forbrugt energi, da den jo løb tilbage til fjernvarmenettet, men noj hvor blev citronen presset bare fordi måleren, i den defekte installation, havde talt på dét der løb IND i huset og så skidt med dét der løb tilbage.

Erik

Fjernvarmekunders betaling for service og vedligeholdelse er indeholdt i varmeprisen. Tilslutningsafgiften er normalt mindre en 1/3 af prisen for et jordvarmeanlæg. Levetiden for dagens fjernvarmerør er +50 år Der vel 350 professionelle driftsledere m.fl. ved landets fjernvarmeværker. Varmepriser er reguleret af Varmeforsyningsloven og Energitilsynets praksis. Der skal som udgangspunkt altid betale hvad måleren viser, men ved et merforbrug kan der ikke uden uderligere dokumentation opkræves mere end 30 % af merforbruget. Ellers kan der klages til Ankenævnet for Energiområdet. Prøv lige at få dit elforsyningsselskab til at leve op til det !

 • 0
 • 0

Det ville være forholdsvis enkelt at udbygge anlægget, så man hurtig kunne varme jorden op igen. lad brinen passere gennem en luft/vand veksler placeret udenfor, hvis brinetemperaturen er lavere end udetemperaturen f.eks. på lune vinterdage eller forårsdage kan man starte blæseren og på den måde pumpe varme ind i første anlægget og tilbage i jorden. Dette ville øge virkningsgraden af anlægget væsentligt og eliminere ovenstående beskrivelse af frossen jord omkring slangen.

 • 0
 • 0

"Varmepriser er reguleret af Varmeforsyningsloven og Energitilsynets praksis."

Kunderne skal betale hvad det koster at lave varmen.

Fuldstændig uden skelen til priserne på andre afgiftsbelagte varmeformer

Det gav måske mening ved fælles eller kommunalt ejede værker, men professionelle spillere som DONG og EON forstår at "regne den ud" så alle ekstra omkostninger giver afkast på deres bundlinie.

Tænk hvis fjernvarmekunder kunne gå til et nævn der var på deres side som huslejenævnene og satte prisen ned til det den ville koste med naturgas eller varmepumpe. Så skulle I bare se løjer.

 • 0
 • 0

Tænk hvis fjernvarmekunder kunne gå til et nævn der var på deres side som huslejenævnene og satte prisen ned til det den ville koste med naturgas eller varmepumpe. Så skulle I bare se løjer.

Det er os naturgaskunder der skummer fløden ang. fyringsøkonomi :-)

 • 0
 • 0

Ebbe Det lyder lidt, som om du ikke er bekendt med Energitilsynets virke. De har faktisk (efter nogen tøven) sat EON under skærpet tilsyn.

Desuden må jeg endnu en gang gøre opmærksom på at varmeforsyningsvirksomhed må ikke give overdækning, og det uanset om man er DONG, EON eller et kommunalt værk.

 • 0
 • 0

"varmeforsyningsvirksomhed må ikke give overdækning"

Nåeh, EON er ligesom CocaCola, McDonalds og Nestlé tilstede i Danmark for at hjælpe danskerne?

Når rørene er for dårlige efter EON's mening kommer Tjæreborg Industri og skifter dem, og jo højere udgiften dertil er, des flere kroner tilflyder EON i administrationsomkostninger.

Jo mere varmetab i systemet, des mere gas bruges der, og selv med en promille i fortjeneste bliver det til penge.

Kun maksimalpriser på såvel faste som variable tariffer vil kunne gennemtvinge den rationaliseringsgevinst som politikerne stillede i udsigt ved privatiseringen.

Forskellen er som at få et tilbud på en reparation eller at få den lavet på timeløn af en skruppelløs entreprenør. Det kan godt være at timelønnen i sig selv er fair og at han vitterligt har været den opkrævne tid om det, men hvis en anden havde kunnet lave det for det halve har man gjort et dårligt køb.

 • 0
 • 0

Ebbe Det var dog usædvanlig grove og udokumenterede beskyldninger !

Jeg tror abslut heller ikke EON er kommet til Danmark for at hjælpe danskerne, men jeg tror at de har fundet ud af at man ikke må tjene penge på at sælge varme. EU´s regler har nogle klare beløbsgrænser (tærskelværdier) for hvornår en ydelse er udbudspligtig.

 • 0
 • 0

Vi har købt et hus, i et fjernvarmeområde, hvor prisen er 81 øre pr kw samt den normale afgift, 10 km fra denne by giver de kun 33 øre, så det er jo noget af en forskel.

Vi skal betale afgiften, men vi er ved at undersøge muligheden for jordvarme da det vil blive meget dyrt at fyre op i fjernvarme.....

Huset er på 400 m2, så det er jo noget af en pumpe vi skal have og hvor stor??

 • 0
 • 0

I skal nok undersøge hvad det koster at slippe for fjernvarmen først ! Mange er stavnsbundet til det !

 • 0
 • 0

Det har vi gjort og vi kan ikke undgå, at skulle betale den årlige afgift, men det er jo stadig billigere at bruge alt muligt andet varme end fjernvarme....jeg synes det burde være et krav til de mennesker der sidder i disse bestyrelser, at det skal være nogle med ordentlig økonomisk sans, da alle og enhver kan blive meldt ind i en bestyrelse og så lave nogle rigtige dumme investeringer....

 • 0
 • 0

....jeg synes det burde være et krav til de mennesker der sidder i disse bestyrelser, at det skal være nogle med ordentlig økonomisk sans, da alle og enhver kan blive meldt ind i en bestyrelse og så lave nogle rigtige dumme investeringer....

 • tja, bum bum...nu er de jo faktisk [b]valgt[/b]! Så i påkommende fald måtte dette princip være tusindfold mere relevant, når det kommer til folketing, 'sogneråd' mmm! :)
 • 0
 • 0

ved godt de er valgt, men hvad hjælper det at vælge en eller anden person fordi han er flink (og sådan fungerer det jo ofte i de små landsbyer) Men faktum er at hvis fjernvarmen skal kunne forsvares, skal prisen også være tilsvarende lavere end anden varme og det er den godt nok ikke her..øv! så nej fjernvarme er altså ikke altid et godt alternativ..

 • 0
 • 0

men hvad hjælper det at vælge en eller anden person fordi han er flink

 • jovist, men Løkke R. (fx.) er da også flink, ikk'? :)
 • 0
 • 0

Tja..der er noget om det...men tænk sig at skulle ud og se efter andre opvarmningsmuligheder det er altså lidt grotesk...de mennesker der har boet her før har brugt 60000 kw så det er altså dyrt at fyre op...jeg har også tænkt på en ispind, men er i tvivl om den kan fyre huset op og hvor meget forbruget er reelt (synes det er svært at se erfaringer)

huset er ellers hulmursisoleret og har forsatsvinduer og isoleret på loftet men kun 100 mm....så der skal vi igang...

 • 0
 • 0

...de mennesker der har boet her før har brugt 60000 kw så det er altså dyrt at fyre op...

 • ups ja; men det er selvfølgelig også et stort hus at varme 100% op hele tiden!

BTW: Forgængerne har sikkert brugt 60000 kw[b]h[/b] - ellers sku' de vist ha' haft rør af wolfram el. lign!? :)

 • 0
 • 0

Inden du kaster dig ud i et jordvarmeprojekt i din store ejendom, skal du nok finde ud af om dit hus er egnet til dette. Hvis dit hus er dimensioneret til høj temperatur i radiatorerne, vil en jordvarmeløsning måske ikke være det smarteste. Jordevarmeanlæggets "performance" falder ret kraftigt, hvis du skal over temperaturer på 55 grader. Du kan sagtens risikere at din COP falder til under 2,5, og så vil din investering have svært ved at tjene sig hjem. De bedste hilsener Jesper

 • 0
 • 0

[quote] [quote] Hvor dybt? Dybere er bedre, men ikke nødvendigvis nok.

Jeg vil jo nok mene, at jo dybere jo bedre, [...] [/quote]

Nej, det er ikke nødvendigvis tilfældet.

Jordvarme er bare sæsonlagret solvarme, hvis du kommer for dybt ned er varmeledningsevnen af den overliggende jord fordårlig og du begynder at fryse din undergrund ned.

Poul-Henning [/quote] Det er her at slangens længde kommer ind: Er den for kort, så bliver kuldeafgivelsen til den omgivende jord for stor. Slangen skal graves så langt ned at den er i frostfri jord og også dybere end det pga slangens kuldeafgivelse.

 • 0
 • 0

Skrevet af en fjernvarmesælger. Dårlige eksempler kan findes inden for alt. Læser man fjernvarmeværkets takster og udtalelserne om forventet omkostning til opvarmning vha fjernvarme, glemmer man vist den faste afgift, eller forudsætter huset er "super-lavenergi".

Endvidere tyder forbruget på at noget er riv rav ruskende gal med den jordvarmeinstallation. Desværre har vi igen noget der ligner 70'er og 80'er tilstande, hvor alle der har en rørtang monterer varmepumper. Der laves så urimeligt meget dårligt arbejde at det skriger til himlen.

Dimensioneres jordvarme korrekt er det godt nok svært at finde noget der ikke er værd at smile over. Støjsvagt, billigt og særdeles ydedygtigt.

Skal vi skyde lidt på fjernvarmen, kan jeg da foreslå at spørge folk i Hundslund eller Gylling. Der er man af politisk vej påtvunget en varmekilde der er DYRERE end direkte elvarme. Staklerne i de to forsyningsområder er stavsbundne til usælgelige boliger.

 • 0
 • 0

Iskappe er der intet sært i. Det har næsten alle her med denne vinter. Men noget rimer ikke. Et ekstremt stort forbrug peger på at elpatronen havde kørt. Men havde elpatronen kørt havde der ikke været tale om bundfrysning af slangen.

Tag tallene:

Forbrug el 44000 kr => 24400 kWh

Husholdning normalt 5000 kWh til rest = 19400 kWh svarende til et varmetab på 6,3 kW (hvis den havde kørt ren elpatron) hvilket igen er nogenlunde lig 20 W/m², hvilket er dybt urealistisk for et "ikke nyt hus"

Sådan en gammel kasse ville jeg nærmere gætte til 9 - 11 kW varmetab ved DUT.

Havde jeg kun husstørrelsen ville jeg måske skyde på en 11'er

11 kW varmetab, op till 55° fremløb, 11 kW VP = forbrug ca 9000 kWh.

Altså hvis varmepumpen kører bare nogenlunde snakker vi nærmere at huset forbruger 17 -20 kW til opvarmning ved DUT, hvis tallene skal passe

Et eller andet er fuldkommen forrykt der. Enten har ham der har projekteret anlægget slået hovedet, eller har fået fuldkommen forrykte oplysninger. Noget tyder på at der under alle omstændigheder er for lidt slange.

Journalisten våser også derhen at ret åbenbart blander forventet varmepumpeforbrug med årsforbrug på huset. Fjernvarmen, skal medgives, er nogle steder ret billig, men jeg køber slet ikke den mands "slyngen om sig med tal".

Rønde fjernvarme anslå de varmer sådan et hus op for 15000,-

Dvs 15000 - fast afgift 1250 - rumafgift 300 * 2,3 * 9,69 = 7063,9 at købe varme for. Rønde tager 431,25 pr mWh. Der kan således købes 16380 kWh varme fra Røndefjernvarmeværk.

Hvis dette så er den eviggyldige sandhed, hvordan kan varmepumpen så bundfryse jorden (kun ved at have en COP over 1), og hvordan kan forbruget så ligge så vanvittig højt?

 • 0
 • 0

Det er måske derfra drivhuseffekten stammer. siden de opdagede det er det jo blevet tæskekoldt.

Da vi så på hus i 1980 kørte radiatoren på fuld hammer og fyret stod på 70 grader. Fruen i huset skulle have frisk luft for at kunne trække vejret, så tagvinduet stod pivåbent.

Der er jo nogle ting folk ikke er i stand til at hænge sammen.

Der er sælgere af varmepumper der fremhæver deres COP på 8,4 (så jeg en gang) Det var sikkert ved ude /inde-temperatur på 20 grader og 50% belastning.

 • 0
 • 0

Til Søren Møller vil jeg lige gøre opmærksom på at det faste bidrag kun tæller til max 160m2 ved Rønde Fjernvarme, hvorfor regnestykket ser lidt anderledes ud. Derudover viser tilbagemeldinger fra de konverterede jordvarmehuse og dermed også ovenstående eksempel, at tallene stort set holder.

Med venlig hilsen RØNDE FJERNVARME a.m.b.a Torben Chr. Olsen - Driftsleder Tlf.: 86 37 17 51 Mob.: 40 51 59 39 tco@roende-fjv.dk www.roendefjernvarme.dk

 • 0
 • 0

De 15000 tror jeg ikke på. I sammenligner et totalt elforbrug (incl husholdningsel) med et gæt.

Hvad med at kortlægge bygningen's varmebehov? Hvad med at undersøger hvad man har haft i forforbrug? Hvad med at undersøge hvilken slangelængde der er anvendt?

Hvis ovennævnte artikel skal hænge sammen, skal varmepumpen være dybt underdimensioneret. Slangen skal være særdeles kraftig underdimensioneret. Huset skal være særdeles sølle isoleret, eller der hersker en vanvittig adfærd i huset.

Det svarer nogenlunde til at lave biltest's med en gammel udrangeret Lada og sammenligne denne med fabriksny bil.

At der syndes i med varmepumper er vi helt klar over. Vi ser bunker af håbløse anlæg udført af smede og elektrikere, hvor man groft tilsidesætter enhver form for anvisninger mht dimensionering og ikke mindst installation. Men udføre jordvarme korrekt vil jeg til enhver banke jeres priser på fjernvarme. Har selv en IVT 9 kW'er med 600 meter slange. Og det her skingrende gale vejr, betyder lige PT ret lav COP - i omegnen af 3,4 lige nu. Det betyder så at jeg giver 47 øre for en kWh varme lige nu. I sommerperioden og forår/efterår kan jeg eftervise langt højere COP (målt vel at mærke) på op over 4,5 sommetider endda 5. Så falder varmen pludselig til et par og tredive øre.

Men bevares billig fjernvarme er da skønt (når det findes). Men kig lidt på pristavlen over fjernvarmeværker og deres priser. For mange danskere er det ikke et alternativ - og er det - ikke altid et betalbart alternativ.

 • 0
 • 0

Jeg kan skam vise dig et anlæg, hvor man selvom man betaler dummebøder til fjernvarmeværket har en ganske klækkelig besparelse på at anvende jordvarme.

 • 0
 • 0

Men udføre jordvarme korrekt vil jeg til enhver banke jeres priser på fjernvarme. Har selv en IVT 9 kW'er med 600 meter slange. Og det her skingrende gale vejr, betyder lige PT ret lav COP - i omegnen af 3,4 lige nu. Det betyder så at jeg giver 47 øre for en kWh varme lige nu. I sommerperioden og forår/efterår kan jeg eftervise langt højere COP (målt vel at mærke) på op over 4,5 sommetider endda 5. Så falder varmen pludselig til et par og tredive øre.

En noget pudsig påstand Søren. Men Energitilsynet laver jo hver år en prisstatistik over fjernvarmepriser, så kan du jo selv se efter. Ved de 2 lokale værker jeg har tilknytning til, ville det være både dyrere og meget mere miljøbelastende, at anvende en varmepumpe. En COP værdi er jo ret uinteressant. Det er mere relevant at tale om SCOP værdien. Så får man den rette årsvirkningsgrad. I år er der næppe mange varmepumpeanlæg der kommer over 2,5 i SCOP.

 • 0
 • 0

Mere pudsigt er begrebet årsvirkningsgrad, et begreb der er udtænkt af TI, og fuldkommen uden hold i virkeligheden. Kun ejere af varmepumper der er reguleret med automatik fra 1980'erne kan komme i tanke at regulere som angivet i beregningsmetodikken fra TI. Det undrer fælt at man har lavet sådan noget sjusk. Mente egentlig at Claus Schønn Poulsen ikke var så dum endda.

Men prøv lige at repetere beregningsmetodikken for årsvirkningsgrad:

Man kører konstant med unødvendig høj brugsvandstemperatur (hvorfor, når nu næsten alle varmepumper har indbygget legionella-sikring).

På gulvarme anlæg køres konstant med 35 grader fremløb (hvorfor, når udekompensering er opfundet??)

På radiatorer køres med to relativt høje fremløbstemperaturer (hvorfor, når udekompensering er opfundet??).

På brugsvandet opereres med en tidsvægtet opvarmningstid.

Disse små "snedige" fif straffer temperatur-stærke varmepumper og giver dem en skidt årsvirkningsgrad, der intet har med virkeligheden at gøre.

Så begrebet SCOP er noget man ikke kan bruge til en pind. Det har intet med virkeligheden at gøre, tværtimod.

Her i huset bades meget flittigt, der opvarmer varmepumpen brugsvand 11% af tiden (ikke 20%).

Brugsvandet er rigeligt varmt med et setpunkt på 49 grader (hvorfor køre 55 når vi laver en spids i ny og næ).

Huset opvarmes af både radiator og gulvvarme - ergo er man nødt til at køre efter radiatorerne, da disse kræver varmeste fremløb. Huset kan snildt opvarmes ved fremløb på omkring 41 grader ved de seneste dages rekordfrost, med minus 17 udenfor. Resten af tiden nedregulerer udekompensatoren. Da jordvarme ikke skal afrime bliver min resulterende årseffektfaktor meget meget højere end de øjeblikseffektfaktorer jeg kan måle nu og her.

Iøvrigt græmmes jeg, når jeg hos kunder hos f. eks. Hundslund Fjernvarmeværk kan se slutpriser pr kWh på pænt over et par kr incl fastargift mm, og samtidig læse i avisen at man politisk påtvinger beboere i Hundslund at konvertere fra elvarme. Det er fandeme smart! Brug 50 000,- og giv tyve procent mere for varmen (dette eksempel er ekstremt, men dokumenterbart).

Artiklen er noget forvrøvlet noget, bygget på at man åbenbart har fundet et stygt åndsvagt dimensioneret anlæg. Dette underbygger man så med ualmindeligt optimistiske prisansættelser på fjernvarmen. Efterfølgende taler man så om konvertering fra VP til fjernvarme. Alt dette er fint, men man har uden tvivl ikke konvereteret moderne varmepumper til fjernvarme, vel?

Vi har pillet flere gamle Vølund'er ned (de gamle Orange) og sat noget moderne ind. Det giver almindeligvis en halvering af varmebudgettet. Samme oplevelse har vi, når gamle Luft/Vand anlæg skiftes til nyt.

Så ryk en 30 år gammel varmepumpe ned, der er slidt op, så kan det meste konkurrere (nok undtaget direkte elvarme).

 • 0
 • 0

Søren

Et vandbårent varmeanlæg er normalt dimensioneret efter DS469 Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medie. Her er temperatursættet 70/40 og 60/30. Ved nomineldrift dvs. -12 grader udetemperatur. Det er da fint hvis dit varmeanlæg er så "overdimensioneret" at det kan klare sig med en fremløbstemperatur på 41 grader, men det kan ikke forudsættes at være den normale standard i eksisterende byggeri. Det er da også kun glædeligt hvis dit varmepumpeanlæg har en bedre virkningsgrad end forudsat af fabrikanten, men det kan ikke forusættes at være den normale standard. Jeg har været med til i år 2010 at konvertere 8 varmepumpeanlæg til fjernvarme. Det nyeste var kun 3 år gammelt ! Jeg kan godt garantere dig, at disse kunder var absolut ikke tilfredse med virkningsgraden på deres varmepumpeanlæg.

Det er min erfaring at Teknoligisk Instituts afprøvninger giver et rimeligt retvisende billede af virkeligheden.Og hvorfor anvende varmepumper, når man som i mit nærområde kan få både billigere og mere miljøvenlig fjernvarme.

 • 0
 • 0

Kender udemærket dimensioneringerne.

Men oftest monteres varmepumperne i ældre bebyggelse der er blevet væsentlig efterisoleret. Så er hedefladen pludselig rigelig, til husets varmetab. Den slags kontrollerer ordentlige varmepumpesælgere først, INDEN de tilbyder varmepumpe. Ifald hedefladen vurderes for lille, tilbyder ordentlige varmepumpefolk større radiatorer, hvor dette måtte være nødvendig. I nye huse taler vi normalt ren gulvvarme og har slet ingen problemer.

Min varmepumpe er ikke bedre end fabrikanten oplyser. Tværtimod passer dens forbrug og ydelse ganske nøjagtigt med de effektkurver der kan rekvireres.

Lad os lige UNDERSTREGE. TI afprøver IKKE varmepumperne. De rekvirerer ydelser under forskellige temp-set og BEREGNER årsvirkningsgraden.

Sakset fra http://www.energiforumdanmark.dk/fileadmin...

Udetemperaturen og jordslangetemperaturen følges ad, således at følgende er gældende: o T_ude = -7°C svarer til en jordslangetemperatur på -5°C o T_ude = +2°C svarer til en jordslangetemperatur på 0°C o T_ude = +7°C svarer til en jordslangetemperatur på +5°C o T_ude = +15°C svarer til en jordslangetemperatur på +10°C

Dette uden hold i virkeligheden. Følger vi vores dimensioneringsregler, oplever vi 16 - 18 grader i jorden om sommeren og langt hen i efteråret. Om vinteren er det kun efter de sidste to måneders voldsom drift der ses brine ind i VP'en under 0. Normal vinter ses ikke brine under 0, på de anlæg vi laver.

2 Radiatorvarme For radiatorvarme er følgende forudsætninger gjort: • Fremløbstemperaturen til radiatorsystemet varierer mellem 45°C og 55°C afhængig af udetemperaturen. o Ved -7°C ude: 100% af rumvarmen leveres ved 55°C o Ved +2°C ude: 50% af rumvarmen leveres ved 55°C og 50% leveres ved 45°C o Ved +7°C ude: 100% af rumvarmen leveres ved 45°C o Ved +15°C ude: 100% af rumvarmen leveres ved 45°C • Fremløbstemperaturen ved produktion af varmt brugsvand er altid 55°C (hele året) Gulvvarme: For gulvvarme er følgende forudsætninger gjort: • Fremløbstemperaturen til gulvvarmesystemet er altid 35°C (hele året) • Fremløbstemperaturen ved produktion af varmt brugsvand er altid 55°C (hele året) Modellen og begrundet og beskrevet i et notat til Energistyrelsen, og giver efter Teknologisk Instituts mening et godt billede af de reelle årseffektfaktorer for disse typer af varmepumper. Norm-effektfaktorerner er retningsgivende og kan benyttes til sammenligning af forskellige varmepumper. Norm-effektfaktorerne kan ikke (alene) benyttes til at bestemme energiforbruget på et konkret hus. Dette vil kræve en mere detaljeret undersøgelse af det konkrete hus samt installation.

Hvorfor anvende en drifts- og styremetodik, der ikke har været anvendt siden klør konge var knægt????

Jeg er helt på det rene med at Rønde fjernvarme ikke er de dyreste, men der er MANGE fjernvarmeselskaber der opererer med anderledes høje priser. Jeg er ligeledes klar over, ar der laves gyselig meget klamp og GDS indenfor varmepumper. Men laves tingene ordentlig, duer det! Og jeg fastholder at TI's beregningsmetodik er fuldkommen uden hold i virkeligheden.

 • 0
 • 0

Kære Søren

Det er da prisværdigt at du gør det godt og ordentligt.

Jeg ville da ønske alle sælgere og installatører var på samme måde.

Men hvad koster et veldimensioneret og godt udrustet anlæg, sammenlignet med en skrabet model fra den lokale elektriker. ?

Og så har vi baladen fordi almindelige lægfolk kan ikke kende forskel på dit dyre anlæg og det billige fra den lokale.

Og helt på samme måde kan fjernvarmeværkerne karakteriseres. Der er de veldrevne, der er fremme i skoene med effektiviseringer og så videre og så er der dem der er gået i stå. Og det afspejles selvfølgeligt i prisen på fjernvarme.

Laves fjernvarme ordentligt, er det knaldbilligt og hamrende effektivt. Og endda helt ægte CO2 neutralt i mange tilfælde.

Hvilket varmepumper, der ikke kan tidsstyres, jo ikke er og ikke bliver, (altså helt ægte CO2 neutrale) sålænge den sidste kwh el til nettet skal produceres fossilt.

 • 0
 • 0

Selvom at man i et fjernvarmeanlæg er fremme i skoene behøver dette nødvendigvis ikke at betyde mindre regninger. Hos vores fjernvarmeværk er der kommet biogas, og det burde jo være meget økonomisk, men ak! 81 øre pr. kwh er altså ikke i orden.

 • 0
 • 0

Ja for os andre "stakler" der kun betaler det halve pr. kWh lyder det jo af en meget høj pris. Men hvad ville alternativet være ? Varmepumpe eller måske oliefyr ?

 • 0
 • 0

Vi har snakket om at aflaste jordslangerne på et gammelt anlæg; Når udeluften er tilpas varm kan varmen til brinen hentes der. Og når solfangerne er på kogepunktet om sommeren, så kunne man pumpe varme ned til jordslangerne... Utopi?

 • 0
 • 0

Og når solfangerne er på kogepunktet om sommeren, så kunne man pumpe varme ned til jordslangerne

Tidligere har Sabetoflex http://www.sabetoflex.dk/ lavet sådant et anlæg, men det kan jeg ikke længere finde på deres hjemmeside. Formoder de har solgt conseptet, så det stadig laves.

 • 0
 • 0

Nej måske nok ikke men når nabobyen får det til 33 øre pr. khw så føler jeg mig altså lidt snydt!! og jo jeg synes det er mange penge og det gør så også jeg vælger alternativt..

 • 0
 • 0

Din energipris er stadig væsentlig billigere end oliefyr og cirka det samme som et middelgodt naturgasfyr. Se nedenstående link for beregning af priser ved diverse opvarmningsformer http://www.energitjenesten.dk/index.php?id....

Nu ved jeg jo ikke hvor du bor, men hvis nabobyen har så billig varme, hvorfor så ikke lave en transmissionsledning mellem de 2 byer ? En stor af året vil i jo sikkert kunne forsynes næsten 100 % med den billigere varme ?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten