Varmen hjælper BP i Den Mexicanske Golf

Mindst 5.000 tønder eller 800.000 liter olie fosser dagligt ud fra olieselskabet BP's boring i Den Mexicanske Golf, og der er i øjeblikket langt mellem succeshistorierne.

Sikkerhedssystemerne har ikke fungeret, og nu satser man på uafprøvede løsninger.

Der er dog ét lyspunkt: Heldigvis for det britiske olieselskab og kystmiljøet nær olieudslippet er temperaturen i Den Mexicanske Golf høj.

Envisats radarbillede af oliekatastrofen i Den Mexicanske Golf, optaget den 2. maj kl. 05:45 dansk tid. (Foto:ESA) Illustration: ESA

Heldigvis, fordi varmen gør, at olien nedbrydes hurtigere, end hvis ulykken var sket et koldere sted.

»De umiddelbare miljøkonsekvenser er de samme. Fugle bliver indsmurt i olie og dør. Men når det er varmt, forsvinder olien hurtigere, og miljøet kan hurtigere reetablere sig. Dels damper olien af, dels bliver den biologisk nedbrudt. Det betyder, at bakterier spiser olien,« siger Pia Lassen, seniorforsker ved DMU.

Mikroorganismer som bakterier arbejder hurtigere ved høje temperaturer, og det er en fordel, når olien skal nedbrydes. Olien består af kulstof, der danner grundlaget for alt liv på jorden, og for nogle mikroorganismer er det mums. De fortærer lystigt olien.

»Hovedparten af olien består af lange kæder, der er forholdsvis nemme at spise for bakterierne. Bakterierne hakker kæderne i stykker og spiser dem, og for bakterierne er olien ikke giftig, men i stedet en kilde til at gro på. Når der er olie, vil der være en tendens til, at de bakterier der kan nedbryde olien vokser, og der kommer flere,« siger Pia Lassen.

Når mikroorganismerne fortærer olien, betyder det ikke, at de ophober de giftige stoffer. De bruger i stedet olien til at vokse på, og på den måde formerer de sig, så der bliver flere. Det giver en forstærkende effekt. "Survival of the fittest" kalder Pia Lassen det.

Skræddersyede bakterier

Tidligere er der blev eksperimenteret i at udvikle bakterier, der kan bruges i tilfælde af oliekatastrofer.

I forsøg har skræddersyede bakterier været i stand til at fortære forskellige dele af olien, og helt få den til at forsvinde.

Men det har ifølge Pia Lassen vist sig ikke at fungere ret godt i praksis, fordi de fremstillede baktier har haft vanskeligt ved at klare sig under naturlige forhold.

De naturlige bakterier som findes i Den Mexikanske Golf må altså selv tage sig af alle olien, og på sigt vil størstedelen af olien da også blive nedbrudt.

Men olien har alvorlige konsekvenser for dyr, der kommer i kontakt med den, og dele af den er svære at nedbryde.

»På den lange bane, er det især tjærestoffer, der giver problemer, fordi de ophobes i dyrene. De eksisterer naturligt i olien, de er kræftfremkaldende, og fordi de dannes i forbindelse med forbrænding, er de forholdsvis svære at nedbryde, da de holder til høje temperaturer,« siger Pia Lassen.