I Varde udklækkes tusind nye laks – men de fleste danske vandløb halter bagefter

Illustration: Varde Kommune

Landets kommuner skal sætte ind nu, hvis de vil sikre den økologiske tilstand i de danske vandløb til gavn for fisk og smådyr, slog Miljøministeren for en måned siden fast i en pressemeddelelse.

»Der er desværre alt for lang vej endnu, med at passe bedre på fisk, dyr og planter i vores vandløb. Derfor er det meget vigtigt, at kommunerne prioriterer opgaven. For de tiltag, der er sat i gang for at fremme vandløbsindsatserne, virker. Jeg er ikke i tvivl om at engagementet til at løfte opgaven er til stede i kommunerne, men der skal mere fart på arbejdet,« sagde miljøminister Lea Wermelin ifølge meddelelsen.

Nu viser et eksempel fra Varde kommune, at den – tilsyneladende oversete – indsats i kommunerne kan gøre en forskel for arterne i vandløbene. Det konkluderer en undersøgelse af Ansager Å, som blev genetableret i 2018, blandt andet ved at etablere et såkaldt grusstryg, hvor laks kan gyde.

»Der var en totalspærring før, hvor kun enkelte laks kunne slippe igennem. Ovenfor den spærring var der så godt som fri for laks,« siger Flemming Sørensen, vandløbsmedarbejder i Varde Kommunes naturcenter.

Kommunens undersøgelse konkluderer, at stryget nu er hjem for cirka tusind lakseunger, hvilket kun vil øges fremover, vurderer han.

»Vi forventer stadig, at der kommer flere til over de kommende år, når laksene vender tilbage til stryget for at gyde,« påpeger Flemming Sørensen.

Kommunen omtaler de 1000 laks som »begyndelsen på en øget tilstrømning af fisk, der både skal styrke naturen og gøre Varde Kommune til en attraktiv destination for lystfiskere.«

De nyudklækkede lakseunger er alle udklækket på grusstryget på 640 meter, som blev etableret efter et dambrug blev nedlagt på stedet i 2018.

Ved at fjerne dambruget og genetablere det samme forløb, som åen ifølge gamle kort tidligere har haft, er det målet, at indsatsen skal være med til at øge biodiversiteten i området.

Tidligere var der så godt som ingen laks i området på grund af spærringen fra dambruget og vandet havde meget langsomt gennemløb og var opstuvet.

Fisketælling

Kommunen er nået frem til det store antal lakseyngel ved hjælp af såkaldt elfiskeri, hvor fiskene lammes med elektrisk stød for at kunne blive talt. I løbet af 100 meter vandløb talte repræsentanter fra kommunen, lokale lystfiskere og forskere fra DTU i alt 157 unge laks, hvilket derefter er blevet ganget op på hele åens længde for at nå tallet på ca. 1000 nye laks.

Udover denne type tiltag er det eksempelvis nedlægning af andre typer spærringer i vandløbene, der er i ministerens søgelys. Ministeriets vurdering var i september, at kun 30 pct. af de nødvendige tiltag var blevet til virkelighed med lidt over et år før vandområdeplanernes anden periode udløber i slutningen af 2021.

Det fik ministeren til at udsende et såkaldt hyrdebrev til kommunerne for at få dem til at nå i mål med indsatsen, hvor en statslig pulje skal sikre, at i alt 3600 km vandløb bliver forbedret.

Efter 2021 forventes nye vandområdeplaner, som skal gælde fra 2021-2027.

Opdateret 14:26 med kommentarer fra Flemming Sørensen.