Var den lille istid global?

Førtidspensionist og professionel kværulant Peter Ole Kvint ynder at stikke til videnskabsmænd. Her stiller han et spørgsmål om den lille istid:

"Var den lille istid et globalt fænomen. Jeg mener: Ja, da verdenshavene sank og isen fra denne periode er sur af svovlsyre fra vulkaner. Men DMI er den opfattelse at den kun var et lokalt fænomen.

Hvem har ret?"

Svaret kommer fra Signe Bech Andersen, der er seniorforsker i GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland):

"Det lille istid er først og fremmest dokumenteret på den nordlige halvkugle. IPCC (Intergovermental Panel of Climate Change) beskriver den lille istid som en periode mellem AD 1400 og 1900, hvor temperaturerne på den nordlige halvkugle generelt var koldere end i dag (mindre end 1 C), især i Europa.

Der findes dog også tegn på, at den sydlige halvkugle har været påvirket i perioder. Her ses for eksempel gletcher-fremrykninger i de New Zealandske Alper og i Andesbjergene i Peru, samt temperaturprofiler fra borehuller, som viser, at temperaturen på den sydlige halvkugle var lavere nogle steder og perioder under den lille istid.

Data fra den sydlige halvkugle er dog væsentligt mere sparsomme og temperaturændringerne passer ikke tidsligt mellem de forskellige regioner eller den nordlige halvkugle. Observationerne giver således ikke belæg for at konkludere, at den lille istid var et globalt fænomen.

Argumenterne i spørgsmålet, for at den lille istid skulle være global, holder ikke. Iskerneboringer viser ganske rigtigt, at der var højere vulkansk aktivitet under den lille istid. Men svovlsyrepartikler fra vulkanudbrud bliver kun i atmosfæren i op til nogle få år og kan således ikke forårsage globale temperaturændringer i hundreder af år. Med hensyn til vandstandsændringer findes der (mig bekendt) ikke data, der understøtter at verdenshavene sank under den lille istid. Tværtimod viser flere studier, at vandstanden var relativt konstant i perioden 0-1900."

Peter Ole Kvint vinder to billetter til Experimentarium for sit spørgsmål.

Foto: Twentieth Century Fox

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Første fejl: Hvis man forsker i klimaet så er det nødvendigt at kende havets temperatur i fortiden. Varmt vand fylder mere end koldt vand så kan man aflæse verdenshavets skiftende temperature på Grønlands kyst skråninger da hver havstigning afsætter en ny strandvold når havet synker igen, fordi landet hæver sig hurtigere. Noget tilsvarende kan man også se i danskefarvande, men da landhævingen er mindre så er det mindre tydeligt. Der er faktisk danske forsker som har dateret de forskelige havstigninger. (men hvem?). På Langeland kender man rester af en fiskerby fra 1500åerne som i dag ligger i strandkanten, men som må have ligget mindst en halvmeter over havet da den var beboet. I Fribrøder å har man bygget vikingeskibe langt oppe af åen. Hvilket må betyde at verdenshavene må have stået mindst 1,5m højere end i dag. Hvilket stemmer med at man kunne sejle med store skibe til Roskilde, omkring år 1100. Tilsvarende så lå Æbeltoft i en bugt i 1600tallet og i 1800tallet måtte man beskytte haverne med et dige. Man kan anføre mange af den slags data fra Danmark, men Grønland er bedre at måle på.

Anden fejl: Forholdet imellem kulstof 14 og kulstof 12 i atmosfæren ændre sig over tid. Da man kan måle dette forhold træernes årringe så kan man se om den lille istid adskilte sig fra den normale mellemistid. (Eller er det istid som er det normale?)

Tredje fejl: I dag bliver svovl omdannet til svovlsyre og falder ud af atmosfæren i løbet af kun tre år. Men dette skyldes den varme fugtige atmosfære. Da man kan se hvornår der skete vulkanudbrud i indlands isen så kan man også se hvorlænge svovlet var om at blive omdannet til svovlsyre. Og det blev hængende i mange år, længe nok til at der skete et nyt vulkanudbrud. Det vil sige at jorden i lange perioder lå i skygge i en regn af svovlsyre.

Det er måske en detalje men svovlsyrepartikler bliver ikke i atmosfæren længer end et halvt år. Det er kun svovldamp som er let nok til at kunne svæve i længere tid.

Når man måler forholdet imellem iltisotoperne indlandsisen for at måle temperturen i fortiden, så er det den temperatur man får ikke Grønlands temperatur men den temperatur hvor ved vandet fordampede under Krebsens vendekreds. Det er altså kun overflade temperaturen i de tropiske have man kan måle, da det er der hvor luften optager sin fugtighed. IPCC har besluttet regne ud fra at nedbøren på Grønland også er fordampet fra Grønland. Altså resultaterne fra IPCC kan ikke blive bedre end dette udgangspunk: Nedbøren på Grønland også er fordampet fra havet omkring Grønland.

Ja, ja jeg måtte selv finde svaret.

 • 0
 • 0

Ja, ja jeg måtte selv finde svaret.

Det lyder nu mest, som om du havde besluttet dig for svaret i forvejen.

Jeg vil godt vide, hvad du bygger alle din påstande på? IPCC er meget velanset og respekteret klimakredse, og jeg vil gerne se nogle kilder, der retfærdiggør, at du bare sådan kan afvise dem.

Men hvis vi skal snakke om fejl, så er den største fejl at springe til konklusioner, der ikke er undebyggede, og det lader det til, du gør: "en fiskerby fra 1500åerne som i dag ligger i strandkanten, men som må have ligget mindst en halvmeter over havet da den var beboet" og "Hvilket må betyde at verdenshavene må have stået mindst 1,5m højere end i dag."

Det er en flot konklusion at springe til, men tilsyneladende bygger du bare på egne uverficerede spekulationer. Jeg vil godt have andet end et par byers formodede lokationer til at dokumentere verdenshavenes vandstand. Især når vi lige har hørt fra SBA, at "Tværtimod viser flere studier, at vandstanden var relativt konstant i perioden 0-1900."

Jeg tror ikke, det er IPCC der er dumpet her!

 • 0
 • 0

At være kværulant er godt, men når det består i at fyre en masse indforstået, usammenhængende og udokumenteret teknopølsesnak af, så er nytten begrænset.

Det er muligt du har en pointe, men det er ikke til at se. Umiddelbart ligner det et forsøg på distanceblænding. Men du blænder vist bare dig selv.

Jeg hæfter mig ved at man - så vidt jeg husker - opgav Roskilde som havn fordi skibene blev for store (kogger?) - og anlagde eller udviklede i stedet for byen Havn (som senere blev til København)

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Det lyder nu mest, som om du havde besluttet dig for svaret i forvejen..

Nej, hvis jeg ikke kunne regne ud hvorfor IPCC var kommet til et mærkeligt resultat, så kastet jeg, mig over noget andet.

Jeg vil godt vide, hvad du bygger alle din påstande på?

Det er indlysende når man færtes i Den danske natur at havet til stadigthed ændre højde. Da vi ikke ville have disse systemer af strandvolde, hvis havet overflade var konstant.

IPCC er meget velanset og respekteret klimakredse, og jeg vil gerne se nogle kilder, der retfærdiggør, at du bare sådan kan afvise dem.

Nu er der 1500 forskere som har bidraget med hver deres stump til IPCCs reporter, og disse 1500 forskere er sådan set næsten alle i klimakredsen. Hvis man havde delt opgaven i tre grupper på 500 forskere så havde man stået med tre vidt forskelige og usammenlignelige reporter. Da en hver ændring af udgangs punktet ændre resultatet.

En kæde af forskning ikke er stærkere end det svageste led. Hvis en i starten laver en misforståelse eller fejl, så falder alt den følgende forskning til jorden.

Princippet bag forskning er at alle kan gentage alle led, men ofte står forskerne en talrække af ukendt oprindelse som han skal ændre til en global værdi ved at prøve sig frem. I denne afprøvning kan der ligge nogen fejl som ikke er indlysende for den forsker som skal få tallene til at passe sammen i en højere enhed. Det er helt logisk at når man har nogen talrækker fra Kina og Island så repræsentere disse klimaet i disse lande. Hvis man så har en talrække fra Grønland så er intet mere nærliggende end at tro at disse tal er Grønlanske og ikke er en måling af fordampningen fra et verdenshav.

Et helt andet problem er at de forskelige videnskabsgrene ikke samarbejder, således er det velkendt inden for Arkæologien at folk havde en mani med at bygge diger omkring år 1100. Se skalk 1998:2 side 9

Ellers læs: Skalk 1997:6, Skalk 1958.1.19 jeg har lige fundet: Historisk årbog fra Roskilde amt 1998 side 123 Men der må også være mange nyere.

Roskilde og København er nok jænt gamle men Roskilde var frem til indførslen af Øresundstolden større end Køberhavn. Da der kræves en flåde af skibe til at inddrive tolden, dels for at holde sørøvere væk så blev København hurtigt større. Det yngste skibsvrag fundet i Roskilde fjord er fra 1300 årerne. Efter den tid er havnen kun besejlet med pramme fra Fredriksund, frem til at man i 1880erne gravede en sejlrende.

 • 0
 • 0

Ja der er 1500 forskere ... Men så kommer den halvstuderede røver Peter Ole Kvint og afslører dem med et snuptag som fjolser.

Mage til koncentreret samling af studentikose floskler. Rend og hop.

Mvh Søen

 • 0
 • 0

Ja der er 1500 forskere ... Men så kommer den halvstuderede røver Peter Ole Kvint og afslører dem med et snuptag som fjolser.

Ja, da ingen blander sig og kritisere de andres fagområde, så kan de ikke opdage det hvis en laver en enkel fejl.

Det må bemærkes at de 20 tidligere klimamodeller var fejlbehæftet og er derforblevet erstattet. Det må næsten være opskriften på fiasko når man sætter så mange selvstændige forsker til at levere hver deres lille del til en uden at de direkte samarbejder om at sikre at teori og model går op i en højere helhed. Man må også undre sig over at det er lykkes flere gange at lave reporter, da det stadigt er usikkert om vejret ikke er kaotisk, og dermed uberegneligt.

Nej, [for]mange kokke fordærver maden. Tilsvarende så breder fejlene sig i videnskaben, hvis der ikke flere uafhængige forskere, som udføre de samme forsøg. Men hvis mange forsker opgiver fordi noget er uberegneligt, med en sidste forsker bliver ved fordi vedkommene ikke kan forstå at noget kan være uberegneligt, hvem er det da som får lov til at lave den nyeste klimamodel?

Der grænser for videnskaben, men vil forskerne kunne stoppe ved grænsen, eller vil de overskride den i forsøget på at flytte den? Det er faktisk fint hvis kun 15 ud af 1500 overskrider grænsen for den (i dag) mulige videnskablige erkendelse.

Peter

 • 0
 • 0

Jeg kender ikke måden klimapanelet arbejder på og har for så vidt ingen mening om hvorvidt deres setup er problematisk.

Der er rigelig grund til at tage advarslerne om en katastrofal klimaforandring alvorligt. Vi er derfor nødt til at handle nu - dvs sætter os det mål at udfase den fossile teknologi så hurtigt som overhovedet muligt. Der er en veldokumenteret risiko og at vente er dybt uansvarligt, for hvis teorien er rigtig er konsekvenserne fuldstændig uoverskuelige og kan i yderste fald betyde vores vcivilisations undergang. Ikke sandt?

Jeg er dødtræt af alle de forsøg på at forhindre handling, som man møder bl.a. her på bloggen og i det hele taget, ikke mindst blandt vore politikere og andre uvidende eller kyniske mennesker, på fuldstændig usagligt grundlag og på basis af konspirationsteorier som er plantet og promoveret af forskellige interesseorganisationer og deres naive medløbere.

Dit indlæg er blot en del at dette billede og jeg synes det er beskæmmende.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Der er en veldokumenteret risiko og at vente er dybt uansvarligt, for hvis teorien er rigtig er konsekvenserne fuldstændig uoverskuelige og kan i yderste fald betyde vores vcivilisations undergang.

Nu er der ingen veldokumenteret risiko for vores civilisations undergang. På grund af global opvarmning. Derimod er en global afkøling en seriøs trussel.

Meget af den strøm som jeg bruger, bliver brugt af dårlige transformatorer. De slukker ikke når jeg ikke tapper strøm af dem, og de udnytter ikke strømmen godt nok når jeg bruger dem. Hvorfor skal jeg betale for sådan noget skråt? Hvergang jeg køber noget?

Hvorfor er havet Hatterrev ikke fuld af vindmøller? Skal vinden bare havelov at blæse frit?

 • 0
 • 0

Data fra den sydlige halvkugle er dog væsentligt mere sparsomme og temperaturændringerne passer ikke tidsligt mellem de forskellige regioner eller den nordlige halvkugle

 • og det er heller ikke at forvente!:

Hvis man sammenligner iskernerne fra den nordlige halvkugle med dem fra Antarktis, så stemmer de ikke overens klimamæssigt. De kører omvendt af hinanden og viser et ganske klart mønster: når det er koldt mod nord, bliver det tilsvarende varmere mod syd og omvendt.

Læs mere her: http://www.klimadebat.dk/ren%E9-gummer-joe...

 • 0
 • 0

Derimod har vi alle uddannelse, fordomme og kæpheste, og det kan debattører måske tillade sig at have?

Min UDDANNELSE siger mig:

VARME STRØMMER FRA EN HØJERE TEMP. TIL EN LAVERE, ALDRIG IMOD. "Strømme" kan være ledning, konvektion og stråling.

VARME STRÅLER EFTER Q=si*(T1^4-T2^4), (forenklet).

VDI Wärmeatlas, behandler varmeteorier seriøst, kap. K om stråling.

Min FORDOM er, at man ikke bør dele strålingen i to led og kalde den ene del "modstråling". Det har ingen fysisk mening. Derimod kan stråling ske, transmitteres og absorberes, ved varierende bølgelængder, men varmeenergi kan ikke stråle fra en lavere temp. til en højere.

Min KÆPHEST er, at vi mennesker er en del af naturen med en masse idéer, som skal have lov til at findes og "udvikles frem og tilbage med stormskridt". I dag dukkede idéen op på nyhederne, at det kunne være godt med MERE CO2 for at udskyde den næste istid. Lad os udnytte vår natur, kultur og teknik til at leve på vår planet ikke konstruerer problemer for en usikker fremtid.

Lige nu har jeg ikke tid og "miljø" for en seriøs behandling af atmosfærens varmetekniske egenskaber, vi får is og sne nu og har en del af ansvaret for næste års "NORDIC SKATING" Kongres.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Hej Peter,

Ifølge IPCC vil en overskridelse af opvarmningen på mere end 2 grader med stor sandsynlighed vil have irreversible konsekvenser som. f.eks. afsmeltning af indslandsisen på Grønland, kollaps af Amazon osv. Disse alarmistiske forudsigelser er adopteret af FN, EU og en masse regeringer og altså danne grundlag for disse organisationer/landes beslutninger.

Alt tyder endog på at atmosfærens indhold af drivhusgasser indholdet vil stige til værdier som vil føre til temperaturstigninger større end 2 grader (der handles for lidt) og vi står så overfor en risiko som er svær at gøre op uden at bruge undergangslignende billeder.

Du mener åbenbart ikke at stigende drivhusgasindhold vil føre til stigende temperaturer. Heri er du ikke alene i dette ingeniørforum, men nogle saglige begrundelser er jeg endnu ikke stødt på, derimod en masse fordomme mod den professionelle forskning på klimaområdet.

Hvis du har lyst kan du iøvrigt kigge på følgende artikler: On the Risk of Overshooting 2°C eller How much warming are we committed to and how much can be avoided? af Malte Mainshausen (http://www.simcap.org/). Jeg synes det er alarmerende.

Dine overvejelser om transformere og Hatteras vil jeg ikke kommentere.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Søren, jeg ser INTET i Peter Ole Kvints indlæg, hvor han anfægter om vi står foran en klima udfordring. Det han mener at påpege, er nogle angivelige fejl eller betænkeligheder i den metode IPCC har anvendt! Det er faktisk det man gør, når man kritiserer en Phd eller doktorafhandling. Der er det netop vigtigt at metode er iorden, således at konklusionen kan have den fornødne videnskabelige vægt. Peter Ole Kvint er tydeligvis velbevandret i historie omend måske baseret på en lidt populærvidenskabeligt plan idet han tydeligvis læser Skalk. Skalk har en høj standard - det er jeg ikke i tvivlom, men regnes vel ikke som et egentligt videnskabelig tidsskrift med peer review og hvad ved jeg? Jeg syntes da det er en god pointe om man i i klimasammenhæng utraditionelle discipliner som arkæologi kan finde svar på nogen af de ting man ikke har kunnet læse ud af skriftlige kilder - også i klimaforskningen. Det er da fint nok at Søren Fosberg har taget IPCC's konklusion til sig - antageligt uden at have sat sig ind i baggrundsmaterialet:

Jeg kender ikke måden klimapanelet arbejder på og har for så vidt ingen mening om hvorvidt deres setup er problematisk.

Når man beskæftiger sig med emner på et videnskableigt plan er netop arbejdsmetode og setup vigtigt. Det er helt iorden at man ikke gider det - så er det bare ikke videnskab, men politik. ;-)

 • 0
 • 0

Hej Michael,

Peter stiller et spørgsmål vedr. uenighed med DMI, får svar fra GEUS og springer direkte til overskriften: IPCC er dumpet - efter fulgt af påvisning af 4 angivelige fejl fra IPCC's side uden på nogen måde at fortælle hvad IPCC har sagt om sagen. Er det sagligt? Videre fortsætter han med nogle principielle overvejelser vedrørende det at arbejde i store grupper uden igen at fortælle hvordan IPCC arbejder.

Han slutter af med at sige at der ingen dokumentation er for en global opvarmning og han mere frygter en afkøling. Men det er måske en joke.

Hvis du følger med vil du vide at IPCC konstant bliver mobbet her på bloggen og det er nærmest trendy at jorde organisationen uden at skele til kvaliteten af argumenterne. Hvad er meningen?

Jeg har selvfølgelig ikke noget mod saglig kritik af IPCC.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Første fejl: Hvis man forsker i klimaet så er det nødvendigt at kende havets temperatur i fortiden. Varmt vand fylder mere end koldt vand så kan man aflæse verdenshavets skiftende temperature på Grønlands kyst skråninger da hver havstigning afsætter en ny strandvold når havet synker igen, fordi landet hæver sig hurtigere. Noget tilsvarende kan man også se i danskefarvande, men da landhævingen er mindre så er det mindre tydeligt. Der er faktisk danske forsker som har dateret de forskelige havstigninger. (men hvem?). På Langeland kender man rester af en fiskerby fra 1500åerne som i dag ligger i strandkanten, men som må have ligget mindst en halvmeter over havet da den var beboet. I Fribrøder å har man bygget vikingeskibe langt oppe af åen. Hvilket må betyde at verdenshavene må have stået mindst 1,5m højere end i dag. Hvilket stemmer med at man kunne sejle med store skibe til Roskilde, omkring år 1100. Tilsvarende så lå Æbeltoft i en bugt i 1600tallet og i 1800tallet måtte man beskytte haverne med et dige. Man kan anføre mange af den slags data fra Danmark, men Grønland er bedre at måle på .

De ændringer du omtaler skyldes følgerne af regionale isostatiske landsænkning og landhævning.

 • 0
 • 0

De ændringer du omtaler skyldes følgerne af regionale isostatiske landsænkning og landhævning.

Den isostatiske landhævning er somregl helt jævn, uden de spring, som fremgår af strandvoldene.

 • 0
 • 0

Ifølge IPCC vil en overskridelse af opvarmningen på mere end 2 grader med stor sandsynlighed vil have irreversible konsekvenser som. f.eks. afsmeltning af indslandsisen på Grønland, kollaps af Amazon osv. Disse alarmistiske forudsigelser er adopteret af FN, EU og en masse regeringer og altså danne grundlag for disse organisationer/landes beslutninger.

Alt tyder endog på at atmosfærens indhold af drivhusgasser indholdet vil stige til værdier som vil føre til temperaturstigninger større end 2 grader (der handles for lidt) og vi står så overfor en risiko som er svær at gøre op uden at bruge undergangslignende billeder.

Du mener åbenbart ikke at stigende drivhusgasindhold vil føre til stigende temperaturer. Heri er du ikke alene i dette ingeniørforum, men nogle saglige begrundelser er jeg endnu ikke stødt på, derimod en masse fordomme mod den professionelle forskning på klimaområdet.

Hvis du har lyst kan du iøvrigt kigge på følgende artikler: On the Risk of Overshooting 2°C eller How much warming are we committed to and how much can be avoided? af Malte Mainshausen (http://www.simcap.org/). Jeg synes det er alarmerende.

Hvordan skal man argumentere imod det rene vrøvl?! Der er helt klart en sammenhæng imellem CO2 og temperatur da havet afgiver CO2 ved stigende temperaturer og CO2 øger planternes vækst og planterne afgiver den (giftige) drivhusgas H2O. Problemet er at hvis der sker et fald i temperturen så falder havets udslip af CO2 og landplanterne mistrives fordi planter lever af CO2 og uden landplanter vil indholdet af drivhusgassen H2O falde, og dermed vil havet afgive mindre CO2 og vi har en ond cirkel som nemt kan føre til en istid. Hvilket er sket mange gange før. Vi burde derfor gemme vores kul til at temperaturene falder, så vi kan holde liv i planterne.

Grønlands indlandsis er stabil over for en opvarmning, da mere afsmeltning bare betyder færre isbjerge og mere nedbør. En afsmelting af Grønlands indlandsis må nødvendigvis tage 20.000år, på grund af de lave temperaturer inden i isen.

Jeg må tilstå at ikke kan gætte hvad man mener med et kollaps af Amazonas.

Det er rigtigt at Vest Antarktisk kan bryde sammen, men det kan ikke skyldes mennesket påvirkning, da den ikke kan være trængt dybt nok ned i isen. Hvis isen på Vest Antarktisk bryder sammen er det bare istiden som helt naturligt ender i dette område.

 • 0
 • 0

Han slutter af med at sige at der ingen dokumentation er for en global opvarmning og han mere frygter en afkøling. Men det er måske en joke.

Hvis man laver en så simpel model af klimaet som muligt. Så er nutiden en gentagelse af fortiden. Så er det helt normal afslutning af en mellemistid at klimaet gradvist bliver varmer for så brat at blive koldere. Så det er ikke nogen joke.

Jeg har selvfølgelig ikke noget mod saglig kritik af IPCC.

Ja, jeg skal prøve at gøre kritikken så saglig som muligt.

 1. IPCC havde skrevet konklusion først. Derfor kan man godt have ret, men man er har skår i troværdigheden. Var det overhovedet tænkeliget at IPCC opdagede at der ikke nogen menneskeskabt drivhuseffekt af betydning?

 2. IPCC bygger deres antagelser på komplicerede komputermodeller, som igen bygger på den antagelse at jorden var i en særligt ideal tilstand da den industriellerevolution begyndte. Et problem med denne udgangsposition er at den er en rekonstruktion. Et andet problem er at komputermodellerne ikke har haft stigende evne til at forudsige fremtidens klima. En hel simpel forklaring på hvorfor vanskelighederne ved at forudsige klimaet, er uovervindelige, er at klimaet ikke har nogen ideal tilstand men hopper uforudsigelig og næsten kaotisk imellem istid og mellemistid. Bemærk at det ikke er muligt at simulere istiderne. Det vil sige at man ikke kan beregne de helt store klimaændring og alligevel tror man kan beregne de små.

Forenkelt sagt: IPCC forudsætter at jorden har en standart tilstand som man kan bregne på. Og jeg påstår at jorden både har istider og mellemistider.

Hvem mener du har ret?

 • 0
 • 0

Det undrer mig lidt, at ordene kosmisk stråling og solaktivitet ikke er nævnt i forbindelse med en diskussion af "den lille istid". Solens aktivitet var netop i den periode lav - man kunne ikke se solpletter, hvilket man kunne både før og efter perioden.

Og når Solens aktivitet er lav, må man regne med svagere magnetfelt fra Solen over hele solsystemet dvs. kosmisk stråling kan lettere nå Jorden og danne kondsationskim i atmosfæren. Det vil så muligvis/sandsynligvis resultere i flere hvide skyer, der bevirker mere reflekteret sollys og giver en lidt koldere jordoverflade.

I alt fald var den lille istid omtrent sammenfaldende med den periode, hvor der var få eller slet ingen solpletter - og dermed formentlig et svagt magnetfelt fra Solen.

Hvis Solens magnetfelt således (indirekte) har en mærkbar indflydelse på Jordens klima, bør der være spor heraf også på den sydlige halvkugle, og har man ikke fundet dem (endnu), har man ikke ledt de rigtige steder.

Variationerne af Jordens middeltemperatur (ved overfladen) de seneste 55 år antyder, at solaktiviteten og den kosmiske strålings aktivitet har sat sig (et svagt) spor. De seneste par år har solpletaktiviteten været svag - Solen befinder sig i er (ret langt) minimum i den sædvanlige 11-års periode. Det er sandsynligvis årsag (eller bidragyder) til det ret markante temperaturfald, der er registreret det seneste års tid. Se fx på adressen:

http://wattsupwiththat.wordpress.com/2008/...

Jeg garanterer ikke for kvaliteten af alle data angivet her, men et par af datasættene er i alt fald i overensstemmelse med originalerne.

 • 0
 • 0

Det må bemærkes at de 20 tidligere klimamodeller var fejlbehæftet og er derforblevet erstattet.

Man kan ikke modellere et system, hvor man ikke kender alle variabler og deres indbydes forhold, ergo er klimamodeller værdiløse.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Er der nogen der ved, hvorfor solpletaktivitet indgår så lidt i debatten? Kan det være fordi, det er for svært at beskatte?

Nej. Det er fordi det er en faktor som vi ikke kan gøre noget ved, og derfor kan AGW tilhængerne ikke bruge det til deres skræmmekampagner og som årsag til at vi skal forlade den snavsede og beskidte olie, gas og kul. Kort sagt vil solaktiviteten ikke støtte deres agenda.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Er det det rene vrøvl jeg skriver?

 • nej, såvidt jeg kan se, publicerede Maunder sine arbejdsresultater i perioden 1899 - 1913; spørgsmålet er så, hvor hurtigt de 'opnåede almen udbredelse', og det ved jeg ikke - selv mener jeg ikke at have hørt om solpletters klimaindflydelse før væsentligt senere. Men diverse klimahypoteser skortede det ikke på - fx. hævdede min mor ret hårdnakket, at der måtte være en forbindelse mellem de kølige somre i 60erne og de atmosfæriske atomvåbensprængninger! Hun kunne naturligvis ikke beskrive nogen præcis årsagssammenhæng, men jeg tror ikke, det var en 'teori', hun selv havde skabt, så der må ha' været 'forklaringer' af den art i offentligt omløb i samtiden!
 • 0
 • 0

Hvis man skal lave en klimamodel der kan forudsige fremtidens klima...skal man starte med at opfinde universet, så alle faktorer er kendte.

IPCC's opgave er at bevise den menneskeskabte globale opvarmning...en ret umulig opgave, da de naturlige påvirkning ikke er kendte. Derfor kan IPCC ikke sige noget sikkert om den menneskeskabte globale opvarmning.

Her er en glimrende artikel om IPCC's måde at skrive rapporter på. http://www.theaustralian.news.com.au/story...

 • 0
 • 0

Peter, du mangler pointen,

Nu er der 1500 forskere som har bidraget med hver deres stump til IPCCs reporter, og disse 1500 forskere er sådan set næsten alle i klimakredsen.

http://ing.dk/artikel/76817

Selvfølgelig var kuldeperioden kendt som "Maunders minimum" global, årsagen til den er Solens usædvanlige lille aktivitet. Men man kan ikke konkludere, at den havde samme effekt på den sydlige halvkugle, idet klimaet ikke styres af en enkelt faktor, som mange i debatten åbenbart mener. Der er almindelig enighed om, at både Solen og CO2 spiller en rolle for klimadannelsen. Uenigheden består alene i, hvor stor rolle de spiller. Det forrige århundredes største globale temperatur var ikke i 1997/98, men i 1934. Hvorfor de varmeste perioder indtraf før 2. Verdenskrig er der ingen, der har villet givet et bud på - bortset fra 3 danske forskere + en norsk. James Hansen overdriver CO2s effekter i stor stil, medens andre underspiller CO2s effekter incl. feed-back mekanismer. Du fik et svar der på glimrende måde fortalte, hvad man rent videnskabeligt kender med sikkerhed til det spørgsmål, du stillede. Svaret udelukkede ikke, at fremtidig forskning kan skabe mere klarhed over forholdene længere sydpå. Så du kan ikke bare affeje svaret - forskere skal ikke gætte, de skal kunne dokumentere. Den begrænsning har du ikke, du må i modsætning til forskerne gerne tage et kunstnerisk element ind i diskussionen - og det er da udmærket for debatten. Du har ret i dine betragtninger over ændringerne i vandstanden i tidligere perioder, klimaet har jo altid ændret sig. Vandstanden har f.eks. været stigende de sidste par hundrede år. Schmidejoch-passet i Alperne har været åben og lukket af sne adskillige gange i historisk tid, hvilket kan ses af sporene på lokaliteten. Det kan ikke skyldes CO2, der må være andre klimafaktorer, der spiller en rolle. Solativiteten er et godt bud, som 3 danske forskere har gjort opmærksom på, dengang latterliggjorde IPCC deres resultater. Nu er de modstræbende ved at tage teorierne med i deres overvejelser. Når klimaspørgsmål debatteres så intens skyldes det sikkert, at mange nøjes med at se på en enkelt faktor.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten