Vanskelig reparation på havets bund

Små revner i Kontek-kablets muffer betyder, at forbindelsen skal repareres for mellem 240 og 550 millioner kroner. Det viser en undersøgelse, som ejerne Elkraft Transmission og Vattenfall Europe Transmission, har foretaget.

Det 168 kilometer lange olieisolerede kabel fra 1995 skulle efter planen holde i mindst fyrre år. Men for godt ét år siden blev der opdaget små revner i en muffe ud for den tyske kyst. Revnerne var ikke store, cirka én centimeter, men kabelolie piblede ud, og derfor skulle muffen repareres.

Umiddelbart havde det ikke nogen betydning for den elektriske drift af kablet, men da der kort tid efter blev fundet endnu en muffe med revner i besluttede ejerne, at årsagen skulle findes.

Undersøgelsen blev udført af Force Techology og peger på, at revnerne muligvis opstod, fordi blykappen, som forbinder muffen med selve kablet, er udsat for mekaniske påvirkninger. Det sker, fordi Kontek-forbindelsen overfører meget store mængder energi, der ofte skifter retning flere gange i døgnet.

Force Technology forudså, at der vil komme flere fejl, og derfor nedsatte Elkraft Transmission en projektgruppe, der skulle detektere fejlårsagen og beskrive og teste løsninger til at ombygge mufferne.

Seks nye fejl

Fra maj 2003 til september 2003 tikker yderligere seks identiske fejl ind. Alle de fejlramte muffer er såkaldte gennemgangsmuffer, der tillader olien at passere fra ét kabelstykke til det næste. På nær én ligger de alle sammen på landjorden. At der er fundet flest fejl på land, skyldes muligvis, at mufferne til havs er bedre kølet og bedre armeret.

Der er i alt 153 gennemgangsmuffer. Statistiske beregninger viser, at 75 procent af alle gennemgangsmufferne vil have fejlet inden december 2007.

Projektgruppens foreslår to strategier: Enten repareres alle 153 gennemgangsmuffer, eller også nøjes man med mufferne på land og lægger et helt nyt søkabel. Prisen er henholdsvis 240 og 550 millioner kroner.

En del forskellige reparationsløsninger har været overvejet. For eksempel at støbe hele muffen ind i beton eller at fiksere blykappen bedre til kablet. Løsningerne blev forkastet, da de ikke gav nogen garanti for, at der alligevel ikke ville opstå revner, som kunne lække olie. Blandt andet fordi der sandsynligvis vil opstå revner på flere af mufferne.

Løsningen bliver at omkranse hele muffen i en kobberkappe, der loddes på i hver ende. I praksis vil olien kunne sive ud i kobberkappen, som dermed bliver et ekstra oliekammer. Det maksimale olietryk ligger på cirka seks bar, men kobberkappen kan modstå et olietryk på op til 30 bar. Metoden har tidligere været brugt til reparation af kabelmuffer, men for at være sikker har Kontek-ejerne konsulteret internationale eksperter, som har sagt god for løsningen.

Dykkerklokke overvejes

Mens reparationen på land umiddelbart ser overkommelige ud, ser det straks anderledes ud med hensyn til søkablet. Kablet blev i sin tid spulet ned i havbunden sammen med et lyslederkabel. Projektgruppen har overvejet at hive hele kablet op og reparere det på et skib, men den løsning giver stor risiko for at beskadige både Kontek-kablet og lyslederkablet. En anden mulighed er at klare hele arbejdet på havbunden i en såkaldt habitat, hvilket svare til en meget stor dykkerklokke. Det er meget vanskelige arbejdsbetingelser, som ingen endnu har afprøvet i forbindelse med kabelreparationer.

Den største havdybde, som kablet ligger på er godt 30 meter. Et af problemerne er, at alle, der arbejder i en habitat, skal være dykkeruddannede. Spørgsmålet er derfor om det er nemmest at uddanne dykkere til at kunne klare montagearbejdet eller uddanne montørerne til dykkere. Samtidig kan tidsplanen let forrykkes halve år, hvis der ikke lige er en egnet habitat, jack up-rig og andet udstyr ledigt på det rigtige tidspunkt.

Hos Elkraft Transmission overvejer man for tiden hvilken strategi, der skal vælges for søkablet. Arbejdet med landkablet forventes at gå i gang til foråret og vil sandsynligvis vare op til seks måneder. Hvis der skulle opstå en forsyningskrise under reparationsarbejdet, vil det være muligt at indkoble kablet med nogle dages varsel.