Vandværker pumper arsenforurenet drikkevand ud til danskerne
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Vandværker pumper arsenforurenet drikkevand ud til danskerne

50-100 danske vandværker har de seneste fem år set stort på, at de leverer drikkevand til forbrugerne med for stort indhold af det giftige og kræftfremkaldende grundstof arsen.

Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort rapport, som to arsen-eksperter fra henholdsvis Geus og rådgivervirksomheden Alectia er ved at lægge sidste hånd på for By- og Landskabstyrelsen.

Rapporten indeholder den første samlede landsdækkende opgørelse af arsenindholdet i færdigbehandlet drikkevand, sammenholdt med det berørte antal forbrugere.

»Vores opgørelse viser, at der stadig er vandværker i Danmark, som efter fem år ikke har løst problemet med arsen i drikkevandet,« siger civilingeniør Loren Ramsay fra Alectia.

Han tilføjer, at overskridelserne af de gældende grænseværdier fordeler sig jævnt over landet i de områder, hvor arsen forekommer.

Loren Ramsay understreger, at man endnu ikke har opgjort, hvor mange forbrugere, der drikker det arsenforurenede vand, men at der primært er tale om mindre vandværker. Rapporten vil indeholde et estimat, når den er færdig om et par måneder, ligesom den vil indeholde anvisninger på, hvad værkerne kan gøre, når de finder arsen i vandet:

»Mange små værker står famlende over for, hvad de skal gøre. Men metoderne til at rense vandet for arsen har været kendt i flere år,« siger Loren Ramsay.

Han tilføjer, at andre muligheder kan være nye boringer med optimal filterplacering eller sammenlægning med andre vandværker.

Naturligt forekommende gift

Arsen er et naturligt forekommende giftstof i det dybtliggende grundvand i visse dele af landet, hvor det frigives under iltfrie forhold. Derfor kommer det med op, når man borer dybt efter vand - ofte fordi de øverste grundvandslag er forurenet med blandt andet pesticider.

Sådan har det altid været, men i 2001 blev grænseværdien for arsen i drikkevand rykket markant - fra 50 mikrogram pr. liter til 5 mikrogram pr. liter på grund af ny viden om giftstoffets farlighed i selv små mængder. Grænseværdierne gælder i det danske drikkevand fra december 2003, og det giver fortsat mange vandværker problemer med at overholde grænseværdierne.

Den seneste opgørelse af arsen i grundvandet (2006) viser, at der forekommer arsen i koncentrationer over grænseværdien i 15 procent af 8.681 grundvandsanalyser, men at en del arsen forsvinder i vandværkernes sandfilter, hvor det binder sig til det naturligt forekommende jern og manganforbindelser i vandet. Arsenforekomsterne er højest i Østjylland, på Fyn, Sydsjælland og Vestlolland.

Det er kommunerne, der fører tilsyn med vandværkerne og derfor skal gribe ind, hvis grænseværdierne overskrides. Hos KL vil miljøudvalgsformand Jens Stenbæk imidlertid ikke tage stilling til de dystre tal, før hele rapporten kommer på bordet.

Fra Foreningen af Vandværker i Danmark, der organiserer de mindre, private vandværker, erkender direktør Bent Solberg, at værkerne skal fjerne det giftige arsen fra drikkevandet:

»Men vi kan kun henstille og oplyse værkerne, og det har vi også gjort,« siger han.

Formanden for Folketingets Miljøudvalg, Steen Gade fra SF, er overrasket over de nye oplysninger. Han vil derfor spørge miljøministeren, hvordan han vil sørge for, at vandværkerne overholder loven, så forbrugerne ikke skal drikke kræftfremkaldende, arsenforurenet vand.

FAKTA: Arsen

  • Arsen er et kræftfremkaldende grundstof - nok mest kendt i form af giften arsenik As2O3, der er brugt som rottegift. Arsenforbindelser blev desuden i mange år brugt til at trykimprægnere træ, men det er forbudt nu. Ikke alle arsenforbindelser er lige giftige.

  • En stor del af arsen er bundet til overfladerne af jordens mineraler. Især bindes arsen af visse jernholdige hydroxider som ferrihydrit. Når disse kommer fra et iltrigt til et iltfattigt miljø, vil mineralet opløses og dermed blive frigivet til grundvandet som opløst stof. I Danmark er ferrihydrit meget almindeligt, og opløsning af mineralet mistænkes derfor for at være en vigtig kilde til arsen i drikkevandet.

  • Indtagelse af arsen med drikkevand medfører risiko for kræft ved længere tids indtagelse. Ifølge WHO forventes en risiko for cirka 17 kræfttilfælde pr. 10.000 personer ved de gældende grænseværdier.

Kilde: Geologisk nyt og Loren Ramsay

Danva benytter enhver lejlighed til i rosende vendinger at fortælle om dansk drikkevands fortræffeligheder og afholder endda årligt et vand grand prix med præmiering af det mest velsmagende vand.
(Køge var med i opløbet for et par år siden).
Men hvor langt er der fra toppen i dansk vandkvalitet til bunden? Kunne man forestille sig en brancheforening som Danva åbent og redeligt arbejde for at samtlige vandværker efterlever lovgivningen og arbejde med en holdning til, hvad det er man lader intetanende vandforbrugere lappe i sig.
I disse uger tager Folketinget stilling til en vandsektorlov, der ganske givet vil gøre det endnu mere umuligt for befolkningen at følge med i Vandsektorens gøren og laden med drikkevands-forsyningerne kvalitet og vandpriserne.
I vandsektorlovens L150 har Regeringen glemt at sørge for at samtlige vandforsyninger uanset ejerform og selskabsform skal efterleve offentlighedsloven (§14).
Danva og dansk vandforsyning kan pudse egen glorie, men det bliver på bekostning af de borgere der oplever ubehag ved en for ringe dansk vandkvalitet.
Og der findes vel ikke et forbrugerård for danske vandforbrugere (endnu?).
Myndighederne kan flytte rundt på grænse-værdierne, men hvad nytter det, når der ikke findes en effektiv vandkvalitetsmyndighed, der slår ned på de brådne kar.
Vi taler jo ikke om e-mærkede farver på bolsjer, men om en primær fødekilde som mennesker og dyr har brug for og der næsten ingen valgmulighed er mellem forskellige vandkvaliteter i lokalområderne.
Men lad os få lavet et kort med de ringeste vandforsyninger i Danmark. Offentlige gabestokke har jo vundet indpas i Danmark.
Og Danva kan tage dette emne op på deres generalforsamling den 12. maj 2009.

  • 0
  • 0

Jeg har aldrig hørt noget oma at arsen skulle være kræftfremkaldende. I de gamle dage, også i mit barndom blev den brugt som roborant, dvs. i små mængde til at hjælpe menneske som var svækket af en eller anden sygdom. Ikke at tale om at for to hundrede år siden blev den brugt som skønhesmiddel som gave fyldte læber og dejlige øjne.
Jeg tror at idag kaldes alle kemiske stof til kræftfremkaldende uden at rigtig blev dokumenteret. Jeg opfatter ikke en mutation hos en drosophille myk, fremkaldt af en stof, som bevis.

  • 0
  • 0

Arsen i drikkevand og risikoen for kræft
Det er veldokumenteret, at arsen har en skadelig virkning på menneskers helbred. Derfor kan det antages, at længerevarende indtagelse af arsen gennem drikkevand øger risikoen for kræft.

Formålet med projektet er, at undersøge om der i Danmark er en sammenhæng mellem eksponering for arsen i drikkevand og risikoen for kræft. Problemstillingen undersøges i et kohortestudie. Geografiske Informations Systemer (GIS) anvendes til at finde sammenhængen mellem kohortemedlemmernes bopæl og vandforsyning.

  • 0
  • 0