Vandværk henter drikkevand fra tæt bebygget område

Traditionelt har danske vandværker sjældent hentet grundvand fra tæt bebyggede områder, fordi myndighederne har ønsket at minimere indvinding og rensning af drikkevand, hvor der er risiko for miljøfremmede stoffer. Det har altid haft størst prioritet at beskytte grundvandet frem for at rense det.

Imidlertid kan den enkelte kommune give tilladelse til indvinding, og i Bagsværd har vandværket således fået lov fra Gladsaxe Kommune.

»Myndigheder og vandværker har diskuteret det i mange år, og nogle gange har man gravet sig ned i sort-hvide diskussioner om enten at beskytte eller rense grundvandet. Vi har valgt at hente og rense vandet fra et lokalt, bynært område ud fra tanken om, at vi vil skåne de regionale boringer, hvor vi måske påvirker vandløb og andet,« argumenterer Bo Lindhart, chef for vand hos det lokale forsyningsselskab Nordvand A/S.

Indvinding af grundvand fra et bynært område er muligt, fordi vandværket har valgt at investere i teknologi, som kan filtrere og rense vandet til den nødvendige drikkevandskvalitet.

Renseprocessen ligner konventionelle vandværker. Men på grund af miljøfremmede stoffer i grundvandet, som klorerede opløsningsmidler og sprøjtemidler, er der behov for ekstra tiltag.

»Det er vigtigt at påpege, at stort set alle vandværker i forvejen behandler grundvandet, inden det sendes ud til forbrugerne. Derfor er det også muligt at indvinde og rense grundvand fra tæt bebyggede områder, som kan have en større miljømæssig belastning,« fastslår Erling Fischer, markedschef for vandforsyning hos Krüger, der har leveret teknologien.

Vandets rejse til forbrugerne indledes med, at grundvandets naturlige indhold af forskellige stoffer filtreres gennem katalytiske og biologiske processer i et nydesignet 'to i en'-filtersystem. Et groft og et fint filter sørger henholdsvis for at fjerne jern samt ammonium og mangan.

Drift- og konstruktionsbesparelser

Filtersystemet, som er fremstillet af ekspanderet brændt ler, skal renses med jævne mellemrum, hvilket efterlader en vis mængde skyllevand.

Traditionelt opbevarer vandværker skyllevandet udenfor i overdækkede bassiner, hvor skidt fra omgivelser gør det nødvendigt at filtrere vandet, før det kan genbruges.

Ofte investerer vandværker flere hundrede tusinde kroner i konstruktion og drift af et filtrerings- og UV-anlæg til at genbruge det udendørs skyllevand.

Ved at undgå både at bygge bassin og anlæg udendørs og i stedet opbevare skyllevandet indenfor sparer Bagsværd Vandværk ikke kun anlæggelses- og driftsudgifter - selve opbevaringen er også betydelig mere hygiejnisk.

»Fordi vi har gjort opbevaringen mere hygiejnisk, kan vi springe nogle trin over som eksempelvis et filtrerings- og UV-anlæg. Det skal dog siges, at inden vandet forlader vandværket, har det passeret et indbygget UV-anlæg, der uskadeliggør eventuelle bakterier i vandet,« forklarer Erling Fischer.

Den indendørs beholder lagrer vandet i 12 timer, hvilket medfører, at okker og øvrige stoffer bundfældes som slam, hvorefter Bagsværd Vandværk kan genbruge vandet i toppen af beholderen til drikkevand ved dekantering. Slammet pumpes efterfølgende i kloakken.

Genbrug af skyllevandet sikrer et lavt vandspild på under 0,5 pct., vurderer Krüger-markedschefen. Et vandværk, som overhovedet ikke genbruger skyllevandet, vil have et vandspild på 3-5 pct. Den primære gevinst i indendørs opbevaring ligger derfor i omkostningsbesparelser.

Renset vand i hanen

Næste skridt i rensningsprocessen er essentiel for, at drikkevandskravene overholdes. Her strømmer vandet gennem Krügers Coplator-iltningsteknologi. Ejectoreffekten sørger automatisk for, at vandet, der løber fra toppen af Coplator-beholderen, trækker filtreret, bakteriefri og partikelfri luft med sig igennem Coplator-boksen.

’Beluftningen’ flytter de miljøfremmede stoffer fra vand til luft, hvorefter luften filtreres i aktive kulfiltre.

Systemet er derudover udviklet til, at den rensede luft recirkuleres, hvilket gør, at vandet bevarer sit naturlige indhold af kulsyre og dermed sin pH-værdi. Dermed undgår man kraftig kalkfældning, som kan skabe aflejringer i vandrørene.

Afslutningsvis pumpes det kommende drikkevand til efterpolering i aktive kulfiltre, som fjerner resterende indhold af miljøfremmede stoffer og organisk materiale.

Bagsværd Vandværk blev officielt indviet den 21. oktober 2015, men siden slutningen af september 2015 har forbrugernes haner været fyldt med vand, som har taget rejsen fra undergrunden i det bynære område og gennem renseprocessen hos vandværket.

I løbet af et år skal værket producere 1,2 millioner kubikmeter drikkevand, hvilket cirka er en tredje del af Gladsaxe Kommunes årlige forbrug.

Emner : Vandmiljø
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Vandet skal renses for jern, mangan, ammonium og andre miljøfarlige stoffer. Der blev de naturligt forekommende stoffer lige sat i bås med pesticider, klorerede oplysningsmidler og hvad der ellers måtte være af gode ting i bynært grundvand. Rensemetoderne er af samme grund ret forskellige. Det ville klæde jer at lade en fagperson læse jeres artikler igennem, inden trykningen. Ellers får bladet bare ry for at være på niveau med "ude og hjemme"

  • 0
  • 0

Hvor meget koster et sådant anlæg i indkøb og årlig drift? Jeg går og drømmer om varmepumpe-fordampere a la Augustenborg og der kommer en del destilleret vand ud af så og sige gratis. Hvis ifølge artiklen 1.2 million kubikmeter per år er en tredjedel af Gladsxes forbrug,hvor stort er så forbruget per borger per dag og vil det stige eller falde i fremtiden?

  • 0
  • 0

Hvis man drikker 5 liter vand om dagen, er det højt sat. En mini renser til køkkenbordet må være overkommelig, hvis man vil være helt sikker, eller hvad?

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten