Vandsparer: Mig og min vandvagt

Et halvt år med en Vandvagt i bryggerset har givet mig tætte relationer til vores vandsystem. En blinkende lampe fortæller, hver gang nogen åbner en hane, eller der bliver skyllet ud i et toilet. Når alle lamper er i ro, ved jeg til gengæld, at
installationerne er i orden, og intet vand går til spilde.
Kort sagt virker Vandvagten som lovet i den annonce, der gav mig lyst til at prøve den nyligt patenterede opfindelse. Den var vist som en boks uden særlige dikkedarer - så jeg blev unægtelig lidt forundret, da jeg modtog en ret stor kasse, der foruden
boksen også rummede en flowmåler, en magnetventil, en samleboks plus diverse ledninger og stik.

Det så indviklet ud, men var ikke mit problem, da Vandvagt skal installeres af en autoriseret vvs-mand. Han startede med at flå isoleringen af røret ved husets vandmåler og skar et stykke af for at gøre plads til flowmåleren og magnetventilen.
Derpå skruede han Vandvagtboksen og elsamleboksen fast på væggen og forbandt tingene indbyrdes og med en stikkontakt. Det tog et par timer, hvorefter jeg kunne notere, at væggen og de uisolerede vandrør ikke just var nogen øjenfryd.

Ingen vand uden strøm
Før jeg havde vænnet mig til synet, forsvandt vandet i hanerne, så vi gentagne gange måtte sætte systemet i gang ved at trykke Reset. Helt som den skulle lukkede Vandvagten nemlig for vandet, fordi et toilet løb. Igen måtte vi
have fat i vvs'eren, der fjernede noget grums i cisternen - uden at ville erkende, at det nok kunne stamme fra det nylige rørarbejde.
Flere gange siden har installationen bestået sin prøve korrekt.
Som den dag, jeg ikke fik lukket ordentligt for haveslangen, så der sivede en stille strøm. Uden Vandvagten kunne der sagtens være gået dagevis, før miseren var blevet opdaget.
Vandvagt slog også til, da vi i sommer rensede havefliser med en højtryksspuler. Pludselig var der ingen vand, fordi forbruget havde nået de 100 l pr. aftapning, systemet var indstillet til at reagere på.
I sådanne tilfælde med unormalt stort vandforbrug, skal man blot trykke på knapperne reset og ferie on/off samtidig.
Det kunne jeg nu ikke få til at fungere - hvorfor jeg i stedet satte den tilladte tappemængde op fra 100 til 500 l, og så var det klaret. På dette punkt var der åbenbart en fejl i min Vandvagt - en fejl dimsens opfindere siden har rettet på få minutter.
Nu er min eneste bekymring, at apparatet lukker for vandet ved strømsvigt. Det går an, hvis HFI-relæet slår fra i tordenvejr.
Men frygten sidder i mig med tanke på de dage i december sidste år, da orkanen gjorde os elløse i tre dage. Da havde vi dog vand, om end det var koldt. Skulle det ske igen, mister vi både strøm og vand.

Betaler for sikkerhed
Vandvagts opfindere, elektromekaniker Klaus Høst og automekaniker Torkild Møller Jensen, trøster med, at man kan ændre installationen, så vandet kan strømme uafhængigt af elforsyningen. Men dermed mistes muligheden for, at
Vandvagt kan give et nedslag i præmien for rørskadeforsikring. En mulighed, der ikke kan betragtes som nogen ret, viser mine opringninger til selskaberne Topdanmark, Alka og if-skadeforsikring.
Skal Vandvagt give besparelser, må man finde vandspild. Det kan gøres ved at nulstille måleren og tjekke, hvad forskellige handlinger kræver af vand. Eksempelvis hvor meget vaskemaskinen bruger til en kogevask, teen agedatteren lader flyde i et
brusebad, sønniken an vender til at vaske bilen, og husherren sætter over styr under havevanding etc. Hvert tjek kræver imidlertid, at alt andet vandforbrug indstilles eller modregnes. Så almindelig omtanke er måske nemmere.
Ingen med et normalt vandforbrug kan tjene Vandvagt ind ved at spare vand. I en husholdning som vores skal vandforbruget på knap 100 kbm/år reduceres med over 10 procent blot for at forrente den bundne kapital (ca. 6.000 kr. inkl. installation) og
betale ca. 100 kr. for effekten på 9 watt.
Det skal nok passe, når Vandvagts opfindere hævder, at et utæt toilet kan spilde for 3.000 kr.
om året, og i så fald kan investeringen fint tjene sig ind. Men mon dog ikke de fleste ret hurtigt vil få mistanke om, at der er noget galt med et sådant wc?
For mig er Vandvagts absolut vigtigste funk- tion, at den giver vished for, at en eventuel skade i f.eks. skjulte rør straks vil blive opdaget og stoppet. Men den sivende vandslange var det selvføl gelig også rart at blive gjort opmærksom på. n