Vandsalamandere stopper omstridt byggeri på Amager Fælled - indtil videre

Illustration: By & Havn

Det omstridte byggeri af boliger, daginstitutioner, butikker og mere på i alt 219.000 kvadratmeter på Lærkesletten på Amager Fælled i København skal standses øjeblikkeligt. Det har Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemt, efter en række organisationer, blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner, har klaget over byggeriet.

Begge nævn traf onsdag afgørelse om at tillægge klagerne opsættende virkning, hvilket betyder, at byggeriet ikke må fortsætte, før nævnene har truffet endelig afgørelse om blandt andet »klagepunktet om påvirkningen af stor vandsalamander«, fremgår det af en meddelelse fra Nævnenes Hus.

»Afgørelserne er begrundet med, at der efter oplysningerne i sagerne er et rasteområde for stor vandsalamander, som bliver fjernet ved realiseringen af projektet. Nævnene finder, at der i tilfælde, hvor der sker en nedlæggelse af et rasteområde for en bilag IV-art, må forudsættes nærmere oplysninger om beliggenhed, størrelse, kvalitet og funktion af de rasteområder, som nedlægges, set i forhold til omkringliggende raste- og yngleområder,« fremgår det.

Såkaldte bilag IV-arter er beskyttet af EU’s Habitatdirektiv og er omfattet af en streng beskyttelse. 39 danske dyrearter er klassificeret som bilag IV-arter, og de må ikke slås ihjel, og der er forbud mod forstyrrelse eller ødelæggelse af deres yngle- og rasteområde.

Læs også: Nyt københavnerkvarter bygges på forurenet losseplads med methan 'over eksplosionsgrænsen'

WaterTech, der er Ingeniørens medie for vandsektoren, har tidligere omtalt, at projektselskabet Fælledby P/S, som er ligeligt ejet af Udviklingsselskabet By & Havn og PensionDanmark, har fået dispensation fra den såkaldte artsfredningsbekendtgørelse af Miljøstyrelsen.

Afgørelsen, som WaterTech har fået aktindsigt i, blev truffet, fordi der er »indbygget en række afværgetiltag i projektet for på den måde at begrænse de afledte påvirkninger på miljø og omgivelser ved anlæg og drift«, og styrelsen vurderer, at med de afværgeforanstaltninger »vil levevilkårene for stor vandsalamander forbedres.«

Ifølge Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet er det imidlertid ikke tilstrækkeligt belyst i København Kommunes såkaldte § 25-tilladelse, der er en tilladelse til projekter omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering, »hvordan de konkret fastsatte afværgeforanstaltninger effektivt kan sikre, at den økologiske funktionalitet opretholdes på mindst samme niveau som hidtil«.

»Nævnene har endvidere lagt vægt på, at en realisering af projektet kan medføre uoprettelig skade på den økologiske funktionalitet af rasteområder for stor vandsalamander,« skriver Nævnenes Hus, der forventer, at begge nævn vil kunne træffe afgørelse i sagerne inden udgangen af januar 2022.

Læs også: Forskere beskylder arkitekt og rådgiver for greenwashing på Amager Fælled

Amager Fælleds Venner: »Det er fantastisk«

Indtil da er byggeriet af Fælledby, som byggeprojektet nu kaldes efter tidligere at have haft navnet Vejlands Kvarter, altså sat på pause. Det vækker glæde hos organisationen Amager Fælleds Venner, der ønsker at få stoppet alt byggeri på Fælleden.

Læs også: DTU-forskere: Danmarks største træbyggeri kan blive en brandfælde

»Det er fantastisk, at vi oplever det her. Vi havde selvfølgelig håbet på, at man havde reageret hurtigere på vores klage, hvor vi netop søgte om den her opsættende virkning, men nu hvor den er kommet, så er vi selvfølgelig lykkelige, for det er hårdt at være inde i sådan en her kamp år efter år og føle, at det går den forkerte vej,« siger Steffen Rasmussen, der er talsperson for Amager Fælleds Venner, til Ingeniøren.

»Det her viser virkelig, at vi har fat i noget, og det skal vi arbejde videre med. Vi prøver at arbejde med det her på mange forskellige måder - ikke kun det juridiske - vi forsøger også at overbevise politikerne om, at det her er en dårlig ide.«

Professor i miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pagh, fortæller til TV 2 Lorry, at sagen er ganske opsigtsvækkende, og at det ikke tidligere er sket i Danmark, at man har stoppet byggeri efter at have tillagt klager opsættende virkning.

»Det, som afgørelsen siger, er, at man ikke har forholdt sig aktivt til, at der er beskyttede dyrearter, som der skal tages hensyn til i byggeriet. Så det er et meget stort slag og et kæmpe økonomisk tab,« siger han til TV 2 Lorry og tilføjer, at afgørelsen læner sig op ad de seneste års domme fra EU, men at de danske domstole indtil nu ikke har fulgt en praksis.

By & Havn og PensionDanmark, der er projektets bygherrer, oplyser begge til Ingeniøren, at de ikke ønsker at udtale sig omkring sagen, før de har undersøgt nævnenes afgørelser nærmere. Heller ikke Københavns Kommune, der modtog afgørelsen i går, ønsker på nuværende tidspunkt at kommentere på, hvad afgørelsen kan have af konsekvenser.

»Vi er i gang med at vurdere rækkevidden af afgørelsen i samarbejde med vores eksterne advokat og kan derfor ikke sige mere på nuværende tidspunkt,« oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i en mail til Ingeniøren.

Omstridt byggeri

Byggeriet på Amager Fælled har været stærkt kritiseret af en række miljøorganisationer. Området har tidligere været fredet, men blev i foråret 2019 affredet som en ud af tre naturgrunde. Det var ifølge Danmarks Naturfredningsforening »helt uden fortilfælde, at fredninger ophæves med det formål, at kommunen kan få en økonomisk gevinst ud af at sælge grundene til boligbyggeri«.

»Som naturorganisation finder vi det fuldstændigt uacceptabelt. Det er et opgør med mere end 100 års fredningstradition, at Folketinget nu begynder at sælge ud af vores fredede natur udelukkende med det formål at sikre profit til kommunen,« lød det fra præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, efter Folketinget ophævede fredningen i marts 2019.

Efter affredningen vedtog et flertal på Københavns Rådhus den 4. februar i år en ny lokalplan, der gjorde det muligt, at naturområdet Lærkesletten kan sælges til private investorer med henblik på byudvikling af 2.000 boliger.

Baggrunden for at ophæve fredningen af Lærkesletten og de to andre naturområdet er, at Borgerrepræsentationen i København har indgået en politisk aftale for at sikre, at der er penge til metrobyggeriet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er heldigvis noget som borgerne nu kan få indflydelse på ved at stemme på en ny sammensætning af borger repræsentationen til det kommende valg

Det er forøvrigt tankevækkende at en offentlig organisation kan ende i en sådan situation. Det bekræfter at der er et eller andet galt med By & Havn konstruktionen

 • 32
 • 3

Denne del hvor staten har affredet tidligere fredede arealer for at kommunen kan tjene lidt penge. Det er nærmest skandaløst. Jeg vil i hvert fald ikke være tryg rundt omkring i det ganske danske land med fredede områder, der pludselig kan inddrages hvis kommunen mangler lidt penge. "Byggeriet på Amager Fælled har været stærkt kritiseret af en række miljøorganisationer. Området har tidligere været fredet, men blev i foråret 2019 affredet som en ud af tre naturgrunde. Det var ifølge Danmarks Naturfredningsforening »helt uden fortilfælde, at fredninger ophæves med det formål, at kommunen kan få en økonomisk gevinst ud af at sælge grundene til boligbyggeri«."

 • 32
 • 3

Projektet er mærkeligt - hvorfor placeres byggeriet ikke ved metro stationen. Hvor for skulle der betales for en metro station, hvis den ikke skal bruges alligvel. Så kunne vandrehjemmet fortsætte og salamanderne også. Øresunds boulevard er falsk varebetegnegelse men det kan man stadig nå at rette op på. NU burde med alle de chikaner kaldes for Øresstads genevej eller snarvej, for det har da intet med en boulevard at gøre. I det hele taget er det en skændsel at København ikke synes at have en neeste strategi for til og fravejskørsel andet end maksimal chikane. Det gælder naturlige veje som Vejlands Alle. Øresund boulevard, Englands vej, Wibjerg alle Kastrupvej.

 • 8
 • 6

Projektet er mærkeligt - hvorfor placeres byggeriet ikke ved metro stationen. Hvor for skulle der betales for en metro station, hvis den ikke skal bruges alligvel.

Fordi der nord for Vejlands Allé op ad Ørestads Boulevard ligger den rigtige strandeng. Dog ligger der i hjørnet et underligt bygningsværk kaldet "Kærlighedsøen". (se mit link til https://map.krak.dk/?c=55.643759,12.575644... )

Metrostationen betjener bl.a. Bella Centret Copenhagen

 • 5
 • 1

Er der nogle fornuftige mennesker der har regnet på hvad prisen er for at nogle smådyr kan leve et år længere, for byggeriet skal nok komme

Det behøver man slet ikke regne på. Prisen er at de kortsigtede privatøkonomiske interesser for en gangs skyld må vige for at vi får genoprettet bare en brøkdel af den natur vi engang havde i Danmark og som vil komme alle danske borgere til gode på den ene eller anden måde fremover hvis det lykkes. Personligt er jeg meget meget glad for at der endelig bliver taget et skridt i den rigtige retning imod en bedre fordeling imellem hensynet til økonomisk vækst og hensynet til naturen og dens genoprettelse. Det er så sandelig på tide!

 • 26
 • 9

Projektet er mærkeligt - hvorfor placeres byggeriet ikke ved metro stationen.

Det er en gammel diskussion.

Byggeriet skulle have ligget ved Sundby metrostation. En-eller-anden idé om, det vist er en god idé at lægge boliger tæt på en metrostation.

Så gik der Frank Jensen og kommunalvalg i den. Og byggeriet blev lagt ud hvor det deler Amager Fælled fra Kalvebod Fælled, så man skulle tro det var et mål at genere naturen mest muligt.

Samtidigt blev det lagt, hvor der ikke er nærhed til god kollektiv trafik, så man skulle tro det gik ud på at fremme privatbilismen.

Vandvittigt.

Som en gloende fortaler for byens udvikling, for det moderne storbyliv og ingen særlig interesse eller kærlighed til naturen vil jeg sige - stop det byggeri! Når selv ikke jeg længere kan se nogen mening med det, så er det fordi det her projekt er, bogstaveligt talt, for langt ude på landet. Boliger skal bygges ved metrostationerne, og hvis vi ikke kan finde ud af det, så må vi finde en anden løsning. Der er MASSER af byggeri i København som er helt uden skønhed, helt uden historie og langt fra lever op til moderne standarder. Der er stadig masser af gamle industribygninger uden funktion, plads i Nordhavnen, Lynetteholmen og Holmene hvor der er, eller bliver, masser af plads.

 • 13
 • 0

Prisen er at de kortsigtede privatøkonomiske interesser for en gangs skyld må vige for at vi får genoprettet bare en brøkdel af den natur vi engang havde i Danmark

Det meste af den del af fælleden der bygges på nu var før 2. verdenskrig havbund (*), så skal man genoprette det til den oprindelige natur, så skal digerne fjernes så vi kan få havbund igen.

(*) Se evt side 18 her: https://naturstyrelsen.dk/media/180703/naturparkplan_naturpark_amager_endelig_vers.pdf

 • 5
 • 4

For meget saltvand.

Nu er øerne jo ikke oversvømmet, så de få søer med regnvand, burde være fersk nok. Kan de etablere sig på amager, så er det i princip ikke et problem. Rigtig nok kan de ikke svømme til øerne, men kan udsættes. Når man kan det med bævere, er pader ikke et problem.

 • 0
 • 12

Prisen er at de kortsigtede privatøkonomiske interesser..........

Øh! Det er kommunen, By- og havn og Metroselskabet som ønsker det her byggeri. Det gør de, fordi metroen ikke er betalt. Pengene er lånt, i forventning om man kunne sælge grunde tæt på metroen til en høj pris efter metroen blev bygget.

Jeg undersøger det lige. Jo, den er god nok. Både kommunen, By- og havn og Metroselskabet er 100% offentlige virksomheder.

Du mangler bare at skrive det hele skyldes USA og Donald Trump så er den 100% venstreorienterer bingo-galle.

 • 4
 • 16

Øh! Det er kommunen, By- og havn og Metroselskabet som ønsker det her byggeri. Det gør de, fordi metroen ikke er betalt. Pengene er lånt, i forventning om man kunne sælge grunde tæt på metroen til en høj pris efter metroen blev bygget.

Jeg undersøger det lige. Jo, den er god nok. Både kommunen, By- og havn og Metroselskabet er 100% offentlige virksomheder.

Du mangler bare at skrive det hele skyldes USA og Donald Trump så er den 100% venstreorienterer bingo-galle

Kære Bent, jeg tror ikke helt du forstår pointen. Det interessante her er at Nævnenes hus, som er øverste myndighed i disse sager er kommet frem til at det retlige grundlag for byggeriet ikke er undersøgt tilstrækkeligt. Jeg debatterer imidlertid helst ikke med folk der som dig ikke kan holde en ordentlig sober tone, så du må gerne kalde mig alt muligt nedladende og fyre dine tåbelig ståmandsargumenter af. Det eneste du opnår er at latterliggøre dig selv. Ha en fortsat god dag Bent

 • 9
 • 2

Godt at se at ing.dk faktisk sletter indlæg fra de værste trolls som tilsynelanden intet formål har i tilværelsen andet en at forpurre debatten med deres idiotiske off topic indlæg og nedladende uvelkomne besyndelige bemærkninger. Tak for det!

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten