Vandsalamander sender larvefods-kraner hjem til Tyskland

De kæmpestore kraner, som skulle bruges til komprimere den gamle losseplads-grund, er for dyre at have stående uvirksomme. Illustration: Andreas Lindqvist

Først troede projektselskabet Fælledby I/S, at det kunne fortsætte arbejdet på Amager Fælled, da Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet i juli tillagde en miljøklage opsættende virkning.

Men så gik Amager Fælleds Venner i byretten med sagen, som sidst i august gjorde klart, at al aktivitet skulle standse på den gamle losseplads- og campinggrund, som også indbefatter et rasteområde for stor vandsalamander, en såkaldt bilag IV-art.

Dermed er arbejdet nu helt standset på området, som aktivisterne, der blandt andet inkluderer kendis-kokken Nikolaj Kirk, kalder Lærkesletten.

Læs også: Bygherre bag stoppet Amager Fælled-byggeri kærer til Landsretten

Hverken nedrivningen af det tidligere vandrehjem eller den indledende grundmodning på den bare del af området kan fortsætte, før klagenævnene har behandlet sagen færdig, forventeligt før januar.

Og derfor er der heller ingen grund til at have de kæmpestore indhyrede kraner på larvefødder på stedet længere - det var dem, der skulle bruges til at komprimere det gamle lossepladsfyld.

»De store maskiner sendes hjem nu fordi det hver dag koster penge at have dem holdende stille,« lyder det fra Erling Thygesen, projektdirektør i Fælledby.

»Det kan derfor nu bedre betale sig at sende dem hjem og få dem tilbage og lave komprimeringen af den resterende del af det lysåbne areal i sammenhæng med komprimeringen af kratområdet næste år,« siger han.

Dyr arbejdsstandsning

Det såkaldte Fælledby, som skal bestå af 2000 boliger rundt om tre pladser, bygges af Pension Danmark og By & Havn - og her vil man nu passe på pengene, indtil der kommer afklaring i den kontroversielle sag.

Byggepladsen bærer præg af, at arbejdet med nedrivning og modning måtte stoppe fra den ene dag til den anden. Illustration: Andreas Lindqvist

»Projektselskabet er forpligtiget til hele tiden at søge at reducere stilstandsomkostningerne og det er det vi gør nu,« siger projektdirektøren.

Det er uklart, hvor dyrt et bekendskab den store vandsalamander og dens venner bliver for projektet.

Læs også: Forskere beskylder arkitekt og rådgiver for greenwashing på Amager Fælled

Men i byretten bad projektselskabet om 25 millioner kroner i sikkerhedsstillelse til dækning af stilstandsomkostninger. Det tal vil højst sandsynligt blive højere nu, lyder vurderingen.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der sammen med Amager Fælleds Venner har klaget over de afværgeforanstaltninger i form af blandt andet et paddehegn, som projektselskabet har iværksat.

Det har nu indsendt yderligere oplysninger om salamanderne på området, som også skal overbevise klagenævnene om hvordan »den økologiske funktionalitet opretholdes på mindst samme niveau som hidtil«.

Med forbehold for det nuværende kontrovers, er det meningen at de første beboere skal kunne flytte ind i Fælledby i 2024 og hele byggeriet stå færdig i 2031.