Vandforureningen stammer fra mennesker

Foreløbigt sidste punktum er ved at blive sat i vandforureningssagen fra Lille Skensved ved Køge, hvor et forhøjet indhold E. coli-bakterier i slutningen af juni tvang borgerne til at koge drikkevandet.

Teknologisk Institut har taget en DNA-prøve, og resultatet foreligger nu: Forureningen stammer fra mennesker, ikke fra dyr.

Det oplyser formanden for Lille Skensved Vandværk, Jens Olsen. Han tilføjer, at den gamle boring, som hele tiden har været den hovedmistænkte i sagen, er blevet lukket permanent. Vandværket tør ikke »løbe risikoen en gang til« og genåbne boringen.

Ikke muligt at udpege synderen

Offentligheden skal dog ikke gøre sig nogen forhåbninger om, at det nogensinde vil lykkes at finde den præcise kilde til forureningen.

DNA-prøverne kan nemlig kun påvise, om der er tale om dyr eller mennesker - ikke om forureningen stammer fra en bestemt person.

Så Køge Kommune er så småt ved at lukke ned for sagen ved at undersøge spildevandsforholdene i de nærliggende ejendomme:

»For en god ordens skyld undersøger vi området. Men vi kan ikke spore DNA-prøverne tilbage til en konkret kilde og komme helt ned på individniveau,« forklarer afdelingschef i Natur og Miljø i Køge Kommune, Bjarne B. Svendsen.