Vandboringer tjekkes en ekstra gang for giftige fluorstoffer

Om kort tid vil de danske myndigheder få et langt mere tydeligt billede af mængden af giftige fluorstoffer fra jordforureninger i Danmark, der sidste år blev fundet i høje koncentrationer under brandøvelsespladser.

Naturstyrelsen er f.eks. på vej med resultaterne af en helt ny screeningsundersøgelse, hvor koncentrationen af fluorstoffer er blevet målt i 45 udvalgte vandboringer jævnt fordelt over landet. Miljøstyrelsen er også på trapperne med en grænseværdi for stofferne, og i næste uge forventer styrelsen også at have et endeligt overblik over risikovurderinger af drikkevandet i de kommuner, hvor stikprøver viste høje koncentrationer af fluorstofferne i grundvandet.

»Vi har en række initiativer i gang for at få indkredset problemet yderligere, og flere vandværker har - ifølge vores oplysninger - også selv undersøgt deres drikkevand, blandt andet Hofor og Herning Vand, uden fund af stofferne,« siger kontorchef i Miljøstyrelsen Christian Vind.

Ingeniøren skrev en lang artikelserie om fluorstoffer i sensommeren sidste år, fordi Miljøstyrelsen i et halvt år havde haft kendskab til koncentrationer i grundvandet langt over de udenlandske grænseværdier uden at ane, om det var et problem for grundvandet.

Læs Ingeniørens tema om fluorstoffer.

Illustration: Lasse Gorm Jensen

Dengang cirkulerede ansvaret mellem de forskellige myndigheder, indtil miljøminister Kirsten Brosbøl (S) beordrede styrelserne at sikre, at kommunerne havde styr på drikkevandet.

Læs også: Minister sætter styrelser på plads: I skal sikre drikkevand uden fluorstoffer

Den nye screeningsanalyse ventes klar til foråret og giver svar på koncentrationen af 10 fluorstoffer. Undersøgelsen er den tredje i Danmark. Den første blev udført af Geus i 2010, hvor 43 vandboringer blev undersøgt uden alarmerende resultater. Siden udførte Miljøstyrelsen stikprøver i særligt mistænkte områder, hvor Miljøstyrelsen fandt koncentrationer i grundvandet flere steder på 1.000 ng/l, hvilket langt overstiger eksisterende grænseværdier. Og den nye screening er altså en reaktion på de tidligere fund.

»Vi gør det for en sikkerheds skyld,« siger kontorchef i Naturstyrelsen, Inger Bergmann.

Illustration: Lasse Gorm Jensen

Udsigt til 'konservativ' grænseværdi

Allerede om et par måneder er Miljøstyrelsen også klar med landets første grænseværdi, som er helt afgørende for, at kommuner og regioner ved, hvornår de skal handle, hvis de finder fluorstofferne i drikkevandet.

Et forslag til grænseværdier er nu i intern høring hos styrelserne, kommunerne, regionerne, og Kommunernes Landsforening. Og Christian Vind forventer ikke, at grænseværdierne bliver radikalt anderledes end dem i Sverige og Tyskland.

»Vi forventer, at de ender på cirka samme niveau, dog formentlig lidt mere konservative,« siger han.