Vand, affald og spildevand får nu sin egen minister

Med regeringsskiftet holder også regulering af affalds-, vand- og spildevandssektoren flyttedag.

Området flytter fra Miljøministeriet og over til det nye Energi-, Forsynings- og Klimaministerium, hvor regulering af el-, gas- og varmesektoren allerede befinder sig.

Dermed samles den økonomiske regulering af alle forsyningsarter under én hat, fremgår det af regeringsgrundlaget. Det ser branchen meget positivt på.

Danva mener, at vilkårene for at bygge fremtidens renseanlæg i Billund kan blive enklere, når alle forsyningssektorer samles under ét. (Foto: Billund BioRefinery) Illustration: Billund BioRefinery

For Dansk Vand- og Spildevandsforening, Danva, giver det for eksempel håb om, at reguleringsmæssige barrierer mellem de forskellige sektorer hurtigere kan blive ryddet af vejen:

»Vi ser flere og flere projekter i sektoren, der bevæger sig på tværs af de forskellige forsyningsarter, og vi tror på, at en ensartet regulering vil være en fordel,« siger kommunikationschef i Danva, Karsten Bjørno.

Han henviser for eksempel til det kommende rensningsanlæg i Billund, Billund Biorefinery, hvor man både renser spildevand, producerer biogas på basis af affald og spildevands-slam og leverer gødning til markerne og materialer til bioplast.

Læs også: Fremtidens plastpose kan laves af spildevand

Også fra brancheforeningen Dansk Affaldsforening er man positiv over for, at reguleringen af forsyningssektoren samles ét sted, fordi det handler om ydelser, der skal være til rådighed for alle borgere alle steder i landet:

»Helt overordnet handler det også om, hvordan man som borger skal betale for de ydelser, som man ikke kan undgå at modtage. Ved at samle hele forsyningsområdet under én minister, mener vi, at man får mulighed for at udforme fælles og gennemtænkte løsninger for fremtidens forsyningssektor,« siger adm. direktør Jacob Simonsen fra Dansk Affaldsforening.

Læs også: Her er planen, der fjerner en fjerdedel af affaldet fra forbrændingsovnene

I Regeringoplægget hedder det også, at der er et betydeligt potentiale for effektiviseringer i sektoren. Regeringen vil sikre, at vi får mere ud af forsyningssektoren.

Hos Danva ser man ikke nogen ny trussel i denne formulering:

»Der findes allerede et bredt politisk forlig på vandsektor-området fra i år, hvor der er aftalt besparelser på 1,3 mia. kroner i 2020. Men det er klart, at ønsker politikerne flere grønne arbejdspladser, teknologiudvikling og eksport, så kræver det, at man ikke fjerner innovationskraften i vandforsyningerne,« siger Karsten Bjørno.

Læs også: Dansk system skaber rent vand i Bangladesh

Hos Dansk Affaldsforening forklarer Jacob H. Simonsen, at den gamle regering og KL i forvejen var i gang med at finde løsninger på at effektivisere sektoren med 200 mio. kroner frem mod 2020. Forhandlingerne var del af økonomiaftalen, som ikke blev afsluttet inden folketingsvalget.

Læs også: Vismænd går i kødet på kommunernes affaldsmonopol

Han ser regeringsgrundlaget som et tegn på, at man nu lægger op til en effektivisering af sektoren, og at regeringen givetvis vil bringe non-profit-princippet (hvile i sig selv-princippet) i spil på affaldsområdet:

Læs også: Blåt flertal: Nu skrotter vi hvile i sig selv-princippet for husholdningsaffald

»Det eksisterende non-profit-princip har været under beskydning i lang tid, men vi synes det er et godt princip, der sikrer, at borgerne ikke kommer til at betale ekstra for ydelserne, fordi nogen skal tjene på dem,« siger han og tilføjer:

»Nogen betragter non-profit som en hængekøje, men sådan ser vi slet ikke på det, og det er nok der, at kampen kommer til at stå,« siger han.

Teleydelserne flytter også med over til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvor Venstres Lars Christian Lilleholt - energiordfører gennem mange år - er blevet ny minister.