Vakse rotter bliver alkoholikere

Tres hanrotter blev trænet i tre uger i en labyrint. Fra start til mål var afstanden 488 cm, hvis man gik ad den korteste rute. Ved målet ventede fem stk. Kellogg's Honey Rice Krispies. Det er guf for rotter, så de tog gerne den næsten fem meter lange tur igennem labyrintens snørklede gange. Man noterede sig, hvor mange gange de gik i en forkert retning undervejs, og hvor længe de totalt var om turen. Så gik man over til forsøgets næste etape: "Kroturen".

Rotterne kunne hver dag vælge imellem at drikke rent vand eller vand tilsat ethanol. Første dag var alkoholkoncentrationen to procent. Derefter øgedes den dagligt med to procent, indtil den var nået op på 10 procent. Rotter, der (frivilligt) indtog mindst 2.5 g ethanol pr. kg kropsvægt pr. døgn blev klassificeret som havende et højt alkoholforbrug. Sættes en genstand til 6.5 gram ethanol, svarer forbruget hos disse dyr altså til mere end 30 genstande pr. døgn for en 80 kg tung person. Så man må sige, at de med menneskelig målestok var drankere.

Derefter fulgte den statistiske analyse, der vurderede, om de, der drak meget, var dem, der klarede sig godt eller skidt i labyrintforsøgene. De kraftigt drikkende var omkring 4.25 minutter om turen. De mere moderat drikkende var 15 sekunder længere om det, men de gik forkert færre gange undervejs. Da man kombinerede fejlprocent og totaltid til en samlet performance parameter, fandt man, at jo mere "udforskende opførsel" en rotte er, så den klarer sig godt i labyrintopgaverne, desto større chance er der for, at den bliver alkoholiker, når den tilbydes ethanol i drikkevandet.

Dyr med god indlæringsevne havde risiko for alkoholisme. Brian Smith og hans kolleger på Concordia University i Montreal understreger, at man ikke heraf kan slutte, at kvikke mennesker også har større tilbøjelighed til alkoholisme end mere sløve artsfæller, men forsøgene viser, at det bestemt er værd at se på adfærdsmæssige træk, når man skal vurdere, hvem der er i risikogruppen. De, der hele tiden søger nye udfordringer og oplevelser, skal drikke med omtanke.

Forsøgene er beskrevet i artiklen "A relation between maze performance and increased ethanol intake in Long-Evans rats" i tidsskriftet Alcohol, Vol.26, p.121-6, 2002