Vagthunde: Statens jagt på konkurrence ødelagde forskningsmiljø på DTU

20. februar 2019 kl. 17:278
Vagthunde: Statens jagt på konkurrence ødelagde forskningsmiljø på DTU
Et arkivfoto fra dengang, da der stadig var grise i staldene på øen Lindholm. Nu viser en ny beretning, at hele DTU's veterinære forskningsmiljø er smadret, fordi det ikke blev til noget at flytte staldene til Lyngby. Illustration: DTU.
Kun 27 ud af 288 medarbejdere på DTU's veterinærområde flytter med over til Københavns Universitet og Statens Serum Institut, viser Rigsrevisionens undersøgelse.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det har ødelagt et helt forskningsmiljø på DTU, at tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sammen med Fødevarestyrelsen besluttede at udsætte universitets veterinærinstitut for konkurrence. Den endte med at flytte statens veterinære beredskab fra DTU til Københavns Universitet og Statens Serum Institut.

Seruminstituttet er nu begyndt at opbygge sit eget forskningsmiljø på Amager, men det bliver ikke med de erfarne medarbejdere fra DTU. Kun 27 ud af de 288, som var ansat ved indgangen til 2018, flytter nemlig med.

Det viser en beretning fra statens vagthunde i Rigsrevisionen, som har kulegravet udbuddet af det veterinære beredskab. Heraf fremgår det, at Statens Serum Institut desuden ansætter 58 helt nye medarbejdere.

Ministeriet kiggede ikke på forskningsmiljøet

Det ødelagte forskningsmiljø påkalder sig kritik fra de statsrevisorer, som er udpeget af Folketinget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med konkurrenceudsættelsen ikke har vurderet, hvilken virkning flytningen ville have på det veterinære forskningsmiljø,« lyder den.

DTU har på grund af tabet af det veterinære beredskab set sig nødsaget til helt at lukke sit veterinærinstitut fra næste år. Det sker dog med et betragtelig tab, konstaterer Rigsrevisionen, på i alt 89 millioner kroner.

Læs også: Usikkert om DTU får udbetalt 80 millioner til veterinærbyggeri

Hovedparten, 63 mio. kr., er gået til at projektere det staldbyggeri, som DTU forberedte i Lyngby, men som blev droppet i 2017. Staldene skulle erstatte bygningerne på øen Lindholm i Stege Bugt, som var blevet for dyre at drive.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: BAGGRUND: Lindholms skift fra laboratorium til udrejsecenter

På Lindholm var der plads til at udføre forsøg med store husdyr som kvæg, og byggeriet i Lyngby var planlagt til at kunne det samme. Men for to år siden stod det pludseligt klart for DTU, at Fødevarestyrelsen slet ikke ville kræve stalde til så store dyr.

DTU: Vi blev holdt i mørke

DTU endte derfor med at tage forbehold for byggeriet i sit bud på det veterinære beredskab og har siden i flere redegørelser og interviews klaget over at være blevet holdt hen i mørke af Fødevarestyrelsen.

Læs også: Redegørelse: Kaotiske vilkår ledte op til tabt udbud på DTU

Rigsrevisionens kritik af udbuddet er dog i den absolut milde ende: Miljø- og Forskningsministeriernes håndtering af udbuddet har »ikke været helt tilfredsstillende«. Samtidig har ministeriet ikke »bidraget tilfredsstillende til at afklare de økonomiske rammer for myndighedsbetjeningen på veterinærområdet«.

Det er langt fra en bekræftelse på den mistanke om iscenesat udbudsteater, som den daværende formand for statsrevisorerne Peder Larsen (SF) luftede, da statsrevisorerne sidste år satte Rigsrevisionen i gang med rapporten.

Læs også: Statens vagthunde i oprør: Minister nægter ansvar for vaccine-fadæsen

Den skete i kølvandet på en langt mere kritisk beretning fra Rigsrevisionen om salget af Statens Serum Instituts vaccinefabrik på Amager. Underskuddet i vaccinesalget, it-rod og en voldsomt forsinket salgsproces betød, at salget drænede statskassen for 1,5 milliarder kroner, og Statens Serum Institut blev efterladt på randen til fallit.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Analyse: Skandalesalg af vaccine-fabrik udstiller regeringens krig med kritiske revisorer

Mistanken var derfor, at det veterinære beredskab skulle være redningskrans for seruminstituttet, og DTU's vedvarende kritik af udbuddet var den næring, som fik Peder Larsen til at kræve undersøgelsen med disse ord:

»Spørgsmålet er, om man bevidst er gået efter at fjerne den opgave fra DTU og få den over til Statens Serum Institut og Københavns Universitet. Det vil vi have undersøgt, for man skal ikke redde Statens Serum Institut på bekostning af DTU.«

Læs også: Rigsrevisionen skal kulegrave, om DTU blev offer for iscenesat udbudsteater

DTU får selv kritik

Det finder Rigsrevisionen altså ingen beviser på. DTU får til gengæld selv på hattepulden for ikke at have sikret sig en klar aftale om de økonomiske rammer, inden universitet planlagde fremtiden for det veterinære beredskab.

Beredskab gav store underskud i en årrække, og DTU havde ifølge beretningen baseret sine planer på »en bevillingsforøgelse, som Miljø- og Fødevareministeriet ikke havde givet tilsagn om«.

Beretningen giver ikke anledning til den helt store optimisme for, at det lykkes de offentlige kasser at spare en formue ved at flytte opgaverne til Københavns Universitet og Statens Serum Institut. Foreløbig har ministeriet således måttet betale 23 millioner kroner ekstra til Statens Serum Institut til dækning af, hvad Rigsrevisionen kalder »overgangsomkostninger«.

Om fem år mangler seruminstituttet stadig at betale 84 pct. af regningen

Statens Serum Institut skal desuden bygge helt nye laboratoriefaciliteter, og de er blevet forsinket. Det betyder, at forsøgene med husdyr på under 15 kg i en overgangsperiode skal udføres på et tysk laboratorium.

I forvejen har Statens Serum Institut og Københavns Universitet indgået en aftale om at udføre forsøg med husdyr på over 15 kg på et spansk laboratorium.

Læs også: DTU kritiserer: Vitale danske dyreforsøg flytter til Spanien

Når laboratoriet til de små dyr står færdigt på Amager, må seruminstituttet krydse fingre for, at opgaven med det veterinære beredskab ikke skifter hænder igen de første mange år. Kontrakten med Fødevarestyrelsen løber til 2025. Til den tid vil kun 16 procent af investeringen være afskrevet, har Rigsrevisionen beregnet.

»Hvis opgaven derefter flyttes, vil SSI skulle finde alternativ finansiering til de resterende ca. 84 % af bygningens omkostninger til renter og afskrivninger eller foretage en straksafskrivning af de sidste ca. 75 % af bygningens værdi,« lyder det ildevarslende.

Fødevarestyrelsen har dog oplyst, at styrelsen »ikke forventer at flytte opgaven efter 2025«.

Den omfattende polemik om det veterinære beredskab fik sidste år Miljø- og Fødevareministeriet til at sætte konkurrenceudsættelsen af andre områder af universiteternes myndighedsbetjening i bero.

Læs også: Universiteter dumper Miljøministeriet: Har udskudt kritiseret konkurrenceudsættelse

8 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
7
1. marts 2019 kl. 11:26

Jeg er lidt i tvivl om baggrunden for at fjerne veterinær-forskningen fra DTU.

1.mulighed Der er en overkapacitet inden for veterinær-forskning. Under dække af udbud, har man så lukket DTU's veterinær forskning.

2.mulighed DTU er blevet lukket ned af idologiske grund. Var der ikke en sag med en prof, der ikke var enig med Landbruget vdr MRSA ? jf nedskæringeren på Danmarks Radio.

3.mulighed Det kan være ren neoptisme, f.eks. at nogle af cheferne i Fødevarestyrelsen har familie/venner ansat i SSI ?

Jeg tviler på, at det er et økonomisk argument, der er årsagen til lukningen af DTU's veterinære forsknng.

Det tager 10-20 år at opbygge en forskningsmiljø, der kan tiltrække dygtigte forskere fra udlandet eller fra andre forskningsmiljøer i Danmark.

Hvis man principelt altid sender forskningsopgaver i udbud hvert år eller hvert 10 år, vil den veterinæe forskning aldrig nå et international nivaeu, men det forstår xxxxxxxx i Fødevarestyrelsen tilsyneladende ikke.

Jeg er meget vred over en sådanne tåbeligheder, som Fødevare styrelsen har udført.

Det man skulle have gjort var, at gennemtvinge en koordinering mellem forskningsmiljøerne og så foretage en sammenlægning i ro og mag over en længere periode.

6
20. februar 2019 kl. 22:17

Problemet ligger vel ret beset i at folketingets udvalg ikke udfylder sine nye roller?

Tidligere havde vi bagstoppere i de lovgivnings-screeninger embedsværket udførte, men man har ønsket fra den siddende regerings side at lade tvivl om lovlighed komme lovforslagene til gode. Samtidig er diskussioner om jura havnet i "ministerbetjenings-kassen" og det lovgivningsmæssige rum som lukkethedsloven har designet til dette formål.
Det kan både være godt og skidt, men det efterlader alt andet lige et langt større ansvar for kvaliteten hos alle andre parter i lovgivningsprocessen (hvis man da gider gennemføre det hele forfra med Tordenskjolds Soldaters meninger!).

Det er derfor idag udvalgenes ansvar både at sikre en kontinuitet indenfor de enkelte områder i tilfælde af magtskifte - eller skal vi kalde det vagtskifte? - og at sikre imod de værste hjerneblødninger og mangler fra de ideologiske skyttegrave. Samtidig er Europaudvalget - af gode grunde i øvrigt - afskaffet, hvorfor yderligere arbejde i form af holdninger til EU-arbejdet undervejs forpligter udvalgsmedlemmerne på konsistente holdninger over gentagne læsninger. Det er tydeligt at langt fra alle udvalgsmedlemmer er i stand til at jonglere disse opgaver idag og der er også mere fokus på medietække, symboler og økonomi end egentlige resultater i udvalgene. At folketingsudvalgene så tilsyneladende heller ikke er givet adgang til noget nær de ressourcer de har behov for, for at kunne honorere det forøgede ansvar tilfredsstillende er så en anden side at samme sag! Ingen over, ingen ved siden af... Eller er den æra forbi for altid?

4
20. februar 2019 kl. 19:18

DF er regeringsbærende.

3
20. februar 2019 kl. 19:14

De har jo ingen mening om noget som helst, udover fremmedhad?

1
20. februar 2019 kl. 18:01

Nu dette sidste eksempel, og der kommer mange flere.

En stat er ikke en foretning og forskning og undervisning skal IKKE styres som et indtægtsgivende foretagende. Især ikke når den øverste ledelse også er dybt inkompetent.

Danmark er godt igang med at sætte sit gode ry og rygte overstyr, i international sammenhæng, med de sidste 20 års, blanding af uhæmmet kaptalisme, racisme, fremmedhad og "minimalstaten".

Vi ser det tydligere og tydligere i alle debatter, at tilliden til vores ledelse er mindre og mindre og hvad værre er, vi har også tabt tilliden til ministerier og rådgivere fra universitetet og organisationer.

Den uhæmmede brug af konsulenter der aflevere rapporter, hvor konklusionen er forudbestilt, udhuler kun tilliden yderligere.

Toppen af lorte-kransekagen, er at vi har saboteret faktureringen i "firmaet Danmark" med den ufatteligt inkompetente håndtering af SKAT.

Perlerækken bliver længere og længere, som vi kan læse her, hver dag.

Men hvem skal jeg stemme på ved næste valg? Aner det ikke, valget er mellem pest og kolera.