Vagthund holder fast i hvert et kritisk ord om salg af vaccine-fabrik

Illustration: Tuala Hjarnø

Så står de dér - på hver deres side af hegnet. Begge råber, at de har ret, at modparten tager fejl og ikke lytter til argumenterne.

Langt fra en optimal situation, når den ene part er Danmarks fremmeste vagthund, Rigsrevisionen, og hundeførerne, de politisk udpegede statsrevisorer. Modstanderen er regeringen repræsenteret ved Sundheds- og Finansministerierne.

Læs også: Analyse: Skandalesalg af vaccine-fabrik udstiller regeringens krig med kritiske revisorer

Striden mellem parterne er fuldstændig fastlåst, faktisk så håbløs, at det truer hele vagthundens eksistensberettigelse. Mere om det senere.

Solgt for 15 mio. kr. - udgifter for 1,5 mia.

Først til stridens kerne, salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion. Køber var AJ Vaccines, et selskab kontrolleret fra Saudi Arabien. Tjek faktaboksen for forløbet, men bid mærke i prisen: 15 millioner kroner.

Rigsrevisionen anslog i den stærkt kritiske beretning om vaccinesalget, som udkom i januar, at statens samlede udgifter, mens salget stod på, løb op i mellem 1,3 og 1,5 milliarder kroner. Her vejer driftsunderskuddet i vaccineproduktionen tungest.

Læs også: Endnu værre end frygtet: Salg af vaccineproduktion kostede statskassen ca. 1,5 milliarder

Rigsrevisionen kritiserede salget på så mange punkter, at vi må henvise til tidligere artikler for at gennemgå dem alle, men her er et par fra opsummeringen:

Læs også: ANALYSE: Bevidste omskrivninger af sandheden og total inkompetence i salg af vaccinefabrik

  • »Ministeriet undervurderede salgets kompleksitet og sikrede på trods af et langstrakt forløb ikke, at helt grundlæggende vilkår for et godt salg i tilstrækkelig grad og på rette tidspunkt blev tænkt ind i forløbet.«
  • »Det var endvidere det mest positive forventede økonomiske resultat, der lå til grund for salgsscenariet, og grundlaget var ikke opdateret med den nyeste negative udvikling i vaccineproduktionens økonomi.«

  • »Den manglende plan for it-adskillelsen og prioriteringen af den sideløbende it-adskillelse for Diagnostica har forlænget it-adskillelsen og derved salget unødigt i en periode, hvor underskuddet for vaccineproduktionen voksede. Dette skete, til trods for at det allerede i beslutningsgrundlaget fremgik, at der var behov for, at salgsprocessen ikke trak ud.«

Ministre beskylder Rigsrevisionen for at politisere

Kun det sidste punkt kunne sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skrive under på. Adskillelsen af it-systemerne var en stor mundfuld, som ministeriet burde have planlagt bedre. Alt andet afviste hun blankt.

På et samråd beskyldte ministeren endda Rigsrevisionen for udelukkende at bygge sin kritik på en enkelt konsulent, som intet kendte til sagen.

Læs også: Minister om vaccinesalg: Rigsrevisionens konsulent vidste ikke et klap om sagen

Så i stedet for at sige pænt undskyld og love bod og bedring gik Ellen Trane Nørby sammen med finansminister Kristian Jensen til modangreb og beskyldte Rigsrevisionen for at blande sig i den politiske beslutning om at sælge vaccineproduktionen.

Læs også: Eksdirektør modsiger minister: Selvfølgelig anbefalede vi ikke ubetinget at sælge vaccinefabrik

Det skete både mundtligt og i et ti sider langt, officielt svar til de tidligere så respekterede vagthunde.

Rigsrevisor står ved hvert et ord

Nu har Rigsrevisionen udgivet sit afsluttende notat om salget. Heri fastholder rigsrevisor Lone Strøm hvert eneste ord af sin oprindelige kritik. Sundhedsministeriet fremførte allerede kritikken, mens vagthundene kulegravede salget, og der er intet nyt kommet frem, skriver hun.

Alle oplysningerne i redegørelsen indgår således allerede i den endelige beretning, og Rigsrevisionen kan på den baggrund stå fuldt inde for konklusioner, vurderinger og faktuelle oplysninger i beretningen, fremgår det.

Læs også: Leder: Vaccine-salg – den virkelige skandale er at ignorere eksperterne

De politisk udpegede statsrevisorer fulgte trop med en pressemeddelelse, hvori de blandt andet slår fast:

»Statsrevisorerne finder således fortsat, at der er grundlag for at kritisere Sundheds- og Ældreministeriets langsommelige gennemførsel af salget, som medførte og et stort provenu- og driftstab for staten. «

En vagthund uden tænder?

Så er vi tilbage ved, at skældsordene fyger over hegnet. Den situation kan Rigsrevisionen og statsrevisorerne dårligst leve med. De har nemlig ingen formelle sanktionsmuligheder, men nyder normalt så stor respekt, at når de kritiserer et ministerium, så bliver der lovet bod og bedring.

Læs også: Statens vagthunde i oprør: Minister nægter ansvar for vaccine-fadæsen

Nu virker kritikken og arbejdet med at komme frem til den nytteløs og vagthunden tandløs. Det er ingen mere opmærksom på end Peder Larsen (SF), formand for statsrevisorerne i 20 år.

»Det var en åben krigserklæring,« siger han om brevet fra sundheds- og finansministeren.

»Men vi har ikke tænkt os at lægge os fladt ned. Det er mig meget magtpålæggende, at magtbalancen mellem Rigsrevisionen og regeringen ikke bliver ændret, og det er min opgave at forsvare institutionen.«

Læs også: Salg af offentlig virksomhed: Medarbejderne så deres fyresedler på lysavisen

Han svarer derfor nej til, at enden på slagsmålet bliver, at ministerierne blot kan hævde, at Rigsrevisionen er fyldt med løgn, og så vende ryggen til.

»Problemet er, at regeringen i højere grad vil tillade sig at sige, at hvad der står i en beretning fra Rigsrevisionen ikke stemmer overens med deres virkelighedsopfattelse. Det er indtil videre kun sket én gang, men det går selvfølgelig ikke i det lange løb,« lyder det fra statsrevisor-formanden.

»Vi arbejder for Folketinget. Derfor er det Folketinget, der må afgøre, om det vil støtte Rigsrevisionen. Hvis vi skal lykkes med at bevare vores status, skal vi have folketingsopbakning.«

Derfor vil statsrevisorerne forsøge at sætte møder op med i første omgang Folketingets finansudvalg og senere Folketingets præsidium for at drøfte konsekvensen af striden med regeringen om salget af vaccinefabrikken. Peder Larsen tvivler dog på, at det bliver muligt at afholde møderne inden Folketingets sommerferie.

Næste beretning kommer efter sommerferien

Det bliver også først efter sommerferien, at Rigsrevisionen kommer med en beretning om en anden del af balladen af Statens Serum Institut, nemlig overtagelsen af det veterinære beredskab. Det ligger i dag på DTU, men Statens Serum Institut vandt sidste år beredskabet sammen med Københavns Universitet. DTU har gennem hele forløbet følt sig udsat for unfair konkurrence fra Fødevarestyrelsen, som styrede udbuddet.

Læs også: Rigsrevisionen skal kulegrave, om DTU blev offer for iscenesat udbudsteater

Det veterinære beredskab er afgørende for seruminstituttets økonomi efter frasalget af vaccineproduktionen.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Rigsrevisionen kritiserer en politisk ideologi! Hvad have de forventet? At regeringen skulle falde på halen og erkende at deres ideologiske grundlag er forkert? Selvom en ideologi ikke virker i praksis, er det almindelig kutyme at stå fast og vise styrke. Der skal bare endnu mere af det samme til, for at løse problemerne!

Hvis virkeligheden er for kompliceret til at forstå, er der mange der kan lide at vælge en simplere model for den. En der virker troværdig, fordi den er logisk. Hvis det så viser sig at den ikke virker, må det jo være virkeligheden der opføre sig ulogisk og dermed forkert!

(Det mest forunderlige er, at virkeligheden nogle gang ser ud til at underordner sig, og følger udbredte holdninger - lige indtil de underliggende strukturer bryder sammen, og ikke længer kan bæres at en fælles tro :)

  • 2
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten