Vagthund: 744 klima-milliarder til europæiske landbrug var forgæves

Illustration: Bigstock

Selv om EU fra 2014 til 2020 havde afsat 100 mia. euro (svarende til 744 mia. kr.) af landbrugsstøtten til klimatiltag i unionens landbrug, har det ikke haft effekt på sektorens udledninger.

»De 100 mia. euro i landbrugsstøtte, der blev afsat til klimaindsatsen i perioden 2014-2020 havde kun en ringe indvirkning på landbrugets emissioner, som ikke har ændret sig væsentligt siden 2010,« hedder det blandt andet i konklusionerne i en rapport fra den europæiske revisionsret.

Læs også: Landbruget er den store klimasynder: Nu vil de skære 62 procent af udledningen

Efterspørger 'quid pro euro'

Når udledningen fra landbruget har været nogenlunde konstant siden 2010, er det spektakulært fordi udledningerne faktisk faldt med 25 pct. fra 1990-2010. Også i Danmark har udledningerne fra landbruget været konstante siden 2010, mens de i de foregående år faldt 16 procent.

Centralt i kritikken står, at der ikke er stillet modkrav om specifikke reduktioner til de grønne milliarder, hvorfor man ikke har fået reduktioner for pengene.

Revisionsretten efterlyser blandt andet, at man sikrer, at landbrugsstøtten reducerer udledninger fra landbruget, at man sikrer, at udledningerne fra dyrkede lavbundsjorder nedbringes og at der løbende skal afrapporteres om klimafremskridt i sektoren.

Det er imidlertid ikke kun selve landbrugsstøtten, der står for skud i rapporten. Også de såkaldte krydsoverensstemmelsesregler, der danner grundlag for, om et landbrug kan modtage støtte står for skud.

De skal blandt andet sikre, at et landbrug skæres i støtte, hvis regler om miljøbeskyttelse, folkesundhed, dyresundhed, dyrevelfærd eller arealforvaltning ikke overholdes. De er imidlertid ikke tilstrækkeligt tilpassede de nye ambitioner, påpeger retten.

Læs også: Forskere: Grib til lommerne eller glem landbrugets klimamål

»På trods af de øgede klimaambitioner ændrede krydsoverensstemmelsesreglerne og foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne sig kun lidt i forhold til den foregående periode. Derfor gav disse ordninger ikke landbrugerne incitamenter til at vedtage effektive klimaafbødningsforanstaltninger. Selv om det var meningen, at grønnere ordninger skulle forbedre den fælles landbrugspolitiks miljøpræstationer, har deres indvirkning på klimaet været marginal.«

Lavbundsjorder og husdyr

Halvdelen af landbrugets klimaudledninger stammer fra husdyr – et tal, der ikke har ændret sig siden 2014. En del af forklaringen på det problem kan findes i landbrugsstøttens opbygning, påpeger revisionsretten.

»Landbrugsstøtten forsøger ikke at begrænse antallet af husdyr, og den giver heller ikke incitamenter til at reducere det. Den fælles landbrugspolitiks markedsforanstaltninger omfatter fremme af animalske produkter, hvis forbrug ikke er faldet siden 2014,« påpeger revisionsretten.

Læs også: Ny teknologi i landbruget er »et kvantespring ligesom den grå Ferguson«

Hertil kommer, at de udskældte lavbundsjorder også står for skud i revisionens rapport. Landbrugsstøtten går nemlig også til områder, der opdyrker lavbundsjorder i stedet for at udtage dem af drift og genopvæde dem. Genopfugtede arealer er derimod ikke berettiget til støtte, påpeger revisionsretten.

Endelig påpeger rapporten, at heller ikke skovrejsning har modtaget mere støtte i perioden 2014-2020 end i den foregående periode fra 2007-2013.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Atter ser vi at INGEN af de klima tiltag vi bruger har den fjerneste effekt.

Tværtimod kunne vi have opnået gigantiske CO2 reduktioner for de samme penge ved at investerer i energi teknologi, der faktisk fungerer.

Hvornår indser vi at alle disse politiske emner hører tæt sammen og skal løses som en helhed:

Klima = Energi = Miljø = Landbrug = Boliger = Industri.

 • 6
 • 23

Vi som forbrugere ved hvordan vi gør landbruget både mere effektivt, klimavenligt og miljørvenligt.

Man kune fint have brugt 744 mia til VE, som ville have skabt lokale arbejdspladser, sikret forsyningen og reduceret afhængigheden af regimer vi ikke bryder os om.

 • 21
 • 5

Havde EU-landene investeret massivt i udvikling og udbygning af atomkraft, ville CO2-udledningen være reduceret væsentligt. Vi kunne også gå over til, at betragte CO2 som livsnødvendig og ikke som livsfarlig, for så kunne landbruge koncentrere sig om tiltag, hvis effekt er synlige og målbare. WeekendAvisen 24/2021 bringer en interssant artikel, som Frede Vestergaard har skrevet: Klimamodellerne overdriver. Men det er ikke første gang at de politiske revisorer påpeger den manglende målbare effekt af klimainvesteringer. Det burde give beslutningstagere stof til eftertanke. Revisionsretten siger bl.a. at EU ikke har behov for den effektive landbrugsproduktion og at mindre ville være mere (min udlægning). Hvis der kan findes økonomisk balance i en reduceret produktion og dette vil betyde en reduceret fødevareeksport til u-landene f.eks., ville det gavne på begge sider. EU burde ikke eksportere subventionerede fødevarer til u-landene og med EU-støtte ødelægge de lokale producenter. Det er ikke nødvendigt, at flyve dybfrosne kyllinger til Afrika; de afrikanske bønder kan ganske udmærket selv producere dem lokalt. Kan en lokal produktion opretholdes, vil det reducere afrikanernes ønske om, at imigrere til EU. Michael Fos skriver ganske korrekt, at der skal handles på et helhedsbilled omfattende Klima = Energi = Miljø = Landbrug = Boliger = Industri. Jeg vil tilføje transport, idet den en vigtig del af velstands- og velfærdskæden.

 • 11
 • 25

Frivillig ordning. Mon ikke det hænger sammen med at lavbundsarealerne med størst CO2-udledning er de mest veldrænede, og dermed mest rentable, som man så forsøger at ekstensivere via frivillig ordning med kompensationer langt under markedsniveau? Selvfølgelig virker det ikke, man får jo kun ekstensiveret de urentable, der samtidig har begrænset CO2-udledning.

 • 4
 • 2

Da de mange milliarder i tilskud blev besluttet, var det mere en form for ekstra social hjælp til særligt de syd- og østeuropæiske lande, der sikrede flertallet for de såkaldte klimamilliarder.

Danmark, særligt i rød blok, er helt vilde med at flytte landbrugsstøtte fra den dirrekte støtte til andre formål. Der hvor der er størst kontrol er på den direkte støtte, mens kontrol på de andre støtteformer er mere vilkårlig.

Måske var det intentionen med denne "klima-støtte"? En forløber for EU-gældsunionen?

 • 5
 • 11

Bjarne Bisballe

Supplerer lige https://www.weekendavisen.dk/2021-24/samfu...

Det er sludder at påstå at indsatsen siden 1990 ikke har virket og at klimagas udledningen er mere end fordoblet.

Siden 1990 er de årlige globale menneskeskabte klimagas udledninger steget 60% og klodens økonomi er steget med 235%.

Koonin er rundforvirret og anekdotisk manipulerende på samme måde som Lomborg.

Hans mest idiotiske ide er at flertallet af klimaforskere tager fejl og fordi han mener de tager fejl, så skal der nedsættes en art kommission med klimaspektikere i som skal vurdere om klimaforskningen er god nok.

Find nu for pokker bare en fejl eller flere fejl og underbyg så de fejl og indpas så de underbyggede data og præsenter dine resultater i en videnskabelig artikel. Nej nej sådan spiller klaveret ikke i Whataboutisme drejebogen, næh her er det nok at påstå at man ikke bliver taget alvorligt fordi man er klimaskeptiker og at påstå at det videnskabelige niveau i klimaforskning er for lavt samt at påstå at klimaforskere over en bred kam er alarmister.

Løgn på løgn på løgn. Man kan gå direkte tilbage til Svante Arrhenius og derefter plotte alle videnskabelige forudsigelser om klimaet og finde en helt systematisk konservatisme, hvor den faktiske udvikling har været mere drastisk end den forudsagte.

Og nej manden er ikke respekteret, fordi han har valgt at trække sig selv igennem sølet med outreret opførsel.

 • 22
 • 5

Som det fremgår af Petter B's link: Den i weekendavisen roste klimabortforklarer Steven Koonin "....considered for an advisory post to Scott Pruitt when he was administrator of the Environmental Protection Agency". Krage søgte mage?

 • 16
 • 2

@#10 Jeg har selv læst hele bogen og den er spækket med links som dokumentation af de påstande som den fremkommer med - og det er alle meget seriøse links fra både IPCC selv og forskningsartikler af en vis standard. - Det er netop en af bogen største forcer -Hvad mener du at du mangler dokumentation for, så kan jeg nemt linke med Koonins egne links.

Re Arrhenius: Han blev senere klar over at han havde overdrevet. "In ähnlicher Weise bererechne ich, das eine Verminderung des Kohlkensäuregehalts zur Hälfte oder eine Zunahme desselten auf den dobbelten Betrag Temperaturänderungen von -1,5gC. bzw. + 1,5gC. entsprechen würde." (Arrhenius, 1906)

Richard Toll i en peerreviewed artikel, Fra Abstracts: "A claim has been that 97% of the scientific literature endorses anthropogenic climate change (Cook et al., 2013. Environ. Res. Lett. 8, 024024). This claim, frequently repeated in debates about climate policy, does not stand".

 • 4
 • 16

@ #13 Hvorfor så mopset?

Alle Koonins links? så må du investere i bogen. Der er 14 kapitler hver med 20- 30 links i hvert.

Hvis du ikke vil købe bogen fx i Kindleversion eller ikke orker at læse den hele, hele kan du frit læse hele dens meget læseværdige INTRODUCTION på ca 20 sider her https://www.amazon.com/Unsettled-Climate-S...

Fortæl! Fordi der der i #10 siges at alle forudsigelser har vist sig undervurderende

https://www.sciencedirect.com/science/arti...

http://www.applet-magic.com/arrhenius.htm

 • 4
 • 14

»Landbrugsstøtten forsøger ikke at begrænse antallet af husdyr, og den giver heller ikke incitamenter til at reducere det. Den fælles landbrugspolitiks markedsforanstaltninger omfatter fremme af animalske produkter, hvis forbrug ikke er faldet siden 2014,«

Det handler vel mere om, at støtten skal fremme en reduktion i udledningen per husdyr end selve antallet. Det må efterspørgslen vel klare.

Og hvor nemt er det at identificere en reduktion i udledningen fra husdyr, hvis beregningerne baseres på standardfaktorer, som ikke opdateres årligt og derfor ikke fanger de landbrug som måske gør en forskel.

Beregninger af udledningen fra landbrug er forbundet med væsentlig større usikkerheder end for andre sektorer, hvor man bare sætter 'en måler' på. Opgørelsen af arealet for lavbundsjorde i DK blev jo også lige pludseligt kraftigt opjusteret.

Dertil kommer at mange reduktioner, som landbruget bidrager med, som fx biogasproduktion der fortrænger fossil naturgas, bliver regnet som en reduktion i Energi sektoren.

Så det ligner en revisorrapport der kigger på tal i et regneark og ikke forstår nuancerne.

 • 4
 • 1

Hej Jan C Damgaard

Danmark, særligt i rød blok, er helt vilde med at flytte landbrugsstøtte fra den dirrekte støtte til andre formål.

Jeg tror det er første gang du har udtalt noget positivt om rød blok. Det er flot at man har ambitioner med den støtte man giver. Spørgsmålet er om det er støtten der er givet forkert eller modtagerne, der ikke har leveret.

Der hvor der er størst kontrol er på den direkte støtte, mens kontrol på de andre støtteformer er mere vilkårlig.

Man skal passe på med at forveksle stor kontrol med at man ikke har fundet noget.

Det er klart, at når man kobler et krav til en støtte, må man kontrollere om kravet er opfyldt.

Hvis man bare, som i direkte støtte, giver støtte uden krav er kontrolbehovet meget mindre.

 • 12
 • 0

@BB:

Alle Koonins links? så må du investere i bogen. Der er 14 kapitler hver med 20- 30 links i hvert.

Hvis du ikke vil købe bogen fx i Kindleversion eller ikke orker at læse den hele, hele kan du frit læse hele dens meget læseværdige INTRODUCTION på ca 20 sider her https://www.amazon.com/Unsettled-Climate-S...

Du henviser til links, dermed er det din forbandede pligt at vise dem!

Du kan ikke forvente at vi andre skal investere i en bog.

Fortæl! Fordi der der i #10 siges at alle forudsigelser har vist sig undervurderende

Og dermed gør du dig selv til idioten som tror at en 115 år gammel fejl ikke er blevet rettet siden!

I øvrigt er det ganske korrekt at forudsigelserne i mange tilfælde undervurderer hvor hurtigt klimaændringerne faktisk sker: https://videnskab.dk/forskerzonen/naturvid...

 • 13
 • 3

paul sehstedt kommer med to udsagn, der tydeligt viser et skisma blandt "hellere død end rød" segmentet.

De røde hader atomkraft, derfor elsker vi det.

Havde EU-landene investeret massivt i udvikling og udbygning af atomkraft, ville CO2-udledningen være reduceret væsentligt.

De røde er tænker klima, derfor er vi klimaskeptikere.

Vi kunne også gå over til, at betragte CO2 som livsnødvendig og ikke som livsfarlig, for så kunne landbruge koncentrere sig om tiltag, hvis effekt er synlige og målbare.

Typisk forsøger man at jonglere mellem de to modsatrettede betragtninger og holde dem fra hinanden. Men ligesom manden med kone og elskerinde, så mislykkes det indimellem og man promoter atomkraft, som en CO2 løsning i samme mundfuld luft, som man taler klimaproblemet ned.

 • 13
 • 1

@#17 Nu går du da vist helt over gevind. Læs hvad jeg skriver i #12

Jeg tilbyder links til dokumentation bag konkrete kontroversielle påstande, som Koonin er fremkommet med, så det jeg beder om er at få at vide, hvilke kontroversielle konkrete påstande fra Koonin, man måtte ønske dokumentation for.

Du er godt i gang med den udskamningen som er så typisk for diskussionsmiljøet her på Ing (det værste sted for den slags på internettet imho)

Klimamodeller forsøges justeret ved at sammenligne med andre modeller og ved at mingelere dem, så de viser fortiden rigtigt, men det giver ingen garanti for, at de viser fremtiden rigtigt. - Der er ikke noget Frankfurter Funkuhr at stille dem efter - først om mange år ved man det. Man kan heller ikke stille sit armbåndsur efter gennemsnitt af hvad alle urene inde i en urmagerbutik viser og stueuret derhjemme skal gerne gå flere dage/uger før man ved hvor præcist det går.

Men fremtiden er jo nu, set fra 1990 og de modelforudsigelser, der fremkom dengang fra IPCC har siden vist sig at fejle fælt - det dobbelte på temperaturen og det tredobbelte på havstigningen og klimamodeller er ikke blevet bedre med tiden - de er blevet mere komplicerede med flere parametre og dermed mere upræcise

https://www.aier.org/article/climate-model...

 • 2
 • 20

@BB:

@#17 Nu går du da vist helt over gevind. Læs hvad jeg skriver i #12

Dette er et naturvidenskabeligt site. Understreger naturvidenskabeligt site.

Det er voldsomt irriterende at kommentarsporet i samtlige artikler om klima forpestes af en lille højtråbende flok idioter som ikke fatter hvad videnskab er, ikke fatter hvordan den videnskabelige metode fungerer, ikke evner at sættes sig ind i videnskabeligt stof, ikke kan læse og forstå en graf, ikke evner kildekritik, og desuden postulerer lodrette løgne!

Du har hermed fået min helt ærlige mening om dig og dine ligesindede!

 • 23
 • 4

(det værste sted for den slags på internettet imho)

Ingen tvinger dig til at være her - - - og så længe du poster uvidenskabeligt juks på vores teknisk videnskabelige forum, vil du få som fortjent. Herinde vil folk som bare ikke kan eller vil forstå videnskab aldrig komme til at føle sig velkomne.

I øvrigt er jeg - hvad jeg aldrig har lagt skjul på - helt enig med Peter i #20. Og nej, det er på ingen måde et udtryk for at være presset - det er blot irritation over, at det der burde have været saglig debat forplumres af idioter.

Steve Koonins bog har imho berettigelse for benægterne på samme måde, som det gamle testamente har det for jehovas vidner: Det er en måde for de, der er så forankrede i troen at de fuldstændigt nægter at acceptere viden at stive sig selv lidt af. Og ligesom jehovas vidner har også benægterne (åbenbart) en ubændig trang til at forkynde ☹️

Lighederne mellem de to sekter er mange - er du jehovas vidne også Bjarne? ?

 • 14
 • 5

nix omvendt Præcise vægte giver nøjagtige vejninger, når de er velkalibrerede

Hvordan skulle det være omvendt?

En præcis vægt giver det samme resultat hver gang du vejer din bøf. Ikke nødvendigvis den rigtige vægt. Men altid det samme resultat.

En nøjagtig vægt giver i gennemsnit den rigtige vægt. Men ikke nødvendigvis det samme resultat hver gang.

En kalibreret -og dermed nøjagtig- og præcis vægt giver så den samme rigtige vægt hver gang.

En model kan altså godt få forbedret nøjagtigheden uden at præcisionen forbedres. Og det gør det stadig til en bedre model.

Jeg er godt klar over at det er en spidsfindighed der nok går over hovedet på en del mennesker.

 • 13
 • 1

En model kan altså godt

Det interessante her er imho, at benægterne desperat forsøger at så tvivl om modellernes kvalitet - ved at køre rundt i alt muligt ævl, når fakta rent faktisk er, at de spiller ret så fantastisk, kompleksiteten af systemerne taget i betragtning. Det mest deprimerende er jo, at virkeligheden er ved at overhale selv de mest pessimistiske fremskrivninger.

Der er intet galt med modellerne, men der er rigtigt meget galt med benægternes opfattelse af, hvad der sker med klimaet.

 • 11
 • 3

@#25 En upræcis vægt giver alt andet lige en større spredning i måleresultatet, end en præcis vægt.

Om modeller. IPCC selv, AR5, WG1

However, every bit of added complexity, while intended to improve some aspect of simulated climate, also introduces new sources of possible error (e.g., via uncertain parameters) and new interactions between model components that may, if only temporarily, degrade a model’s simulation of other aspects of the climate system. Furthermore, despite the progress that has been made, scientific uncertainty regarding the details of many processes remains.

dvs modellerne bliver mindre præcise jo mere der læsses på dem og de giver dermed resultater med større unøjagtighed (større spredning)

 • 3
 • 14

@Peter Larsen

Dette er et naturvidenskabeligt site. Understreger naturvidenskabeligt site

Pøhh

Hvis man renser kommentariet for de to nederste lag i Grahams uenigheds hierarki, er der ikke meget substans tilbage. Prøv selv at udføre øvelsen på Flemming Rasmussens kommentarer c",)

“Religion is a culture of faith; science is a culture of doubt.” ― Richard P. Feynman

“I would rather have questions that can't be answered than answers that can't be questioned.” ― Richard Feynman

 • 3
 • 12

dvs modellerne bliver mindre præcise jo mere der læsses på dem og de giver dermed resultater med større unøjagtighed (større spredning)

jf. Fermi/von Neumann:

When a stunned Dyson tried to counter by emphasizing the agreement between experiment and the calculations, Fermi asked him how many free parameters he had used to obtain the fit. Smiling after being told “Four,” Fermi remarked, “I remember my old friend Johnny von Neumann used to say, with four parameters I can fit an elephant, and with five I can make him wiggle his trunk.” There was little to add

https://statmodeling.stat.columbia.edu/201...

 • 0
 • 13

Forskellen på en vægt og en klimamodel er at mens vægten skaber et estimat for tyngdekraftens lokale effekt på et legeme, skaber en klimamodel et horoskob ud fra forskellige menneskeudvalgte sigtelinier for et begrænset udvalg af de ubegrænsede fysiske udfaldsrum i et stort og kaotisk klimasystem.

 • 2
 • 14

Ingeniører er ikke forskere, og det skal vi være glade for. Ellers ville det være svært for os at få bragt forskningsresultaterne ud i virkelighedens verden. Formelsnedkerne gør det muligt med stor entusiasme og troskab overfor konsensus, og det er godt, men derfra og til aktivisme og propaganda er det ikke helt så godt

 • 1
 • 15

Pøhh

Selv pøhh! Din totale uvidenhed udstiller du skamløst i denne kommentar.

Forskellen på en vægt og en klimamodel er at mens vægten skaber et estimat for tyngdekraftens lokale effekt på et legeme, skaber en klimamodel et horoskob ud fra forskellige menneskeudvalgte sigtelinier for et begrænset udvalg af de ubegrænsede fysiske udfaldsrum i et stort og kaotisk klimasystem.

Ubegrænset udfaldsrum? Vi kan altså ende med alt mellem nul kelvin og en supernovaeksplosion?

Skammer du dig ikke over at udstille din uvidenhed med sådan en tåbelig kommentar?

Lad mig lige gentage:

Kaos i matematisk og fysisk forstand er et ulineært system. Det er ikke kaotisk i sproglig forstand, og og det er i høj grad muligt at forudsige inden for hvilke rammer systemet bevæger sig. Læs videre her (eller søg viden på nettet): https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory

Klimamodeller modellerer et ulineært system.

Et andet kaotisk system er strømhvirvler bag en pæl i et vandløb. Lige som for klima er udfaldsrummet ikke uendeligt, trods din påstand om det modsatte. Nøje observation vil vise at hvirvlernes antal og størrelse følger et mønster som er klart forudsigeligt: nogle få størrelser går igen, og størrelser mellem dem mangler eller er sjældne.

Kort sagt, strømhvirvlerne er klart forudsigelige, præcis som klimaet er det.

 • 14
 • 2

“I would rather have questions that can't be answered than answers that can't be questioned.” ― Richard Feynman

Et klasse citat fra Feynman - en meget beundringsværdig fysiker - det har desværre ikke rigtigt nogen anvendelse i klimadebatten her på sitet, da alle de "spørgsmål", som benægterne har, er stillet - og ikke mindst besvaret - et utal af gange før. Og det er ikke befordrende for en konstruktiv debat, når en "debattør", der ikke er tilfreds med det saglige svar, han får på sit "spørgsmål", blot stiller det samme igen og igen i nye indpakninger.

Så hvis der vel og mærke var tale om reelle konkrete spørgsmål til AGW - og ikke blot merchants of doubt og whataboutism, ville der jo (naturligvis) være en fornuftig debat om dem - men det er jo netop ikke (reelle) spørgsmål, der kommer fra benægterne - men derimod forsøg på nedsabling af videnskaben.

 • 14
 • 2

“Religion is a culture of faith; science is a culture of doubt.” ― Richard P. Feynman

Hvis vi skal uddybe lidt på den:

Religion is a culture of unquestionable faith; science is a culture of qualified doubt.

Men når den troende går i rette med den vidende, kommer Feynmans visdomsord til kort - geologer og antropologer vil f.eks. heller ikke diskutere med kreationister - uanset the benefit of culture of doubt - sommetider er tvivlen simpelthen for idiotisk.

Det handler - som så meget andet - om perspektiv - - -

 • 15
 • 1

Din præcise badevægt giver stadig et unøjagtigt resultat, hvis ikke den er kalibreret. Problemet med klimamodeller er at de ikke kan kalibreres med noget som helst der giver mening. Man må vente en masse år. Nu har vi ventet 30 år på at kunne tjekke modellerne der var de bedste i 1990 - og det faldt ikke godt ud.

 • 2
 • 16

Din præcise badevægt giver stadig et unøjagtigt resultat, hvis ikke den er kalibreret. Problemet med klimamodeller er at de ikke kan kalibreres med noget som helst der giver mening

Fint. Så jeg må leve med at min nøjagtige klimamodel ikke giver et præcist resultat.

Det er ikke noget problem for mig og 99% af resten af befolkningen.

Hvorfor tror du at der vil være nogen som helst forskel i konklusionen baseret på vores nuværende nøjagtige klimamodeller og så den magiske præcise og kalibrerede model du åbenbart savner?

 • 13
 • 2

Det bliver et problem for befolkningen, når politikerne bruger sådanne upræcise klimamodeller til at legitimere hundedyre klimatiltag, der alligevel nærmest intet vil ændre. Pengene kunne bruges meget mere fornuftigt.

 • 3
 • 15

@BB:

Problemet med klimamodeller er at de ikke kan kalibreres med noget som helst der giver mening. Man må vente en masse år.

LØGN!!!

Man tester selvfølgelig mod fortidens klima! Er der overhovedet grænser for din dumhed?

Nu har vi ventet 30 år på at kunne tjekke modellerne der var de bedste i 1990 - og det faldt ikke godt ud.

LØGN!!!

Gennemsnit på modellerne giver pålidelige resultater! Du antager øjensynligt at man benytter modeller anno 1990? Er der overhovedet grænser for din dumhed?

Det bliver et problem for befolkningen, når politikerne bruger sådanne upræcise klimamodeller til at legitimere hundedyre klimatiltag, der alligevel nærmest intet vil ændre. Pengene kunne bruges meget mere fornuftigt.

Tiltagene er ikke hundedyre, tværtimod er VE forlængst blevet den billigste energikilde.

Mener du at vi skal fortsætte med at være afhængige af olieimport fra ustabile diktaturstater? Er der overhovedet grænser for din dumhed?

 • 15
 • 4

Det bliver et problem for befolkningen, når politikerne bruger sådanne upræcise klimamodeller til at legitimere hundedyre klimatiltag, der alligevel nærmest intet vil ændre.

Igen; En upræcis model er ikke nødvendigvis forkert at handle på, jf. badevægten ovenfor. Men du mener måske, at med mindre min badevægt er præcis på 3. decimal ud over at være nøjagtig, skal jeg ikke handle ud fra den viden jeg får om min vægt?

For du anfægter vel ikke stadig at vores klimamodeller er nøjagtige?

 • 11
 • 1

For du anfægter vel ikke stadig at vores klimamodeller er nøjagtige?

derom hersker der (stærkt) delte meninger!!

...Climate modeling has arguably been worse than nothing because false information has been presented as true and “consensus.” Alarmism and disruptive policy activism (forced substitution of inferior energies; challenges to lifestyle norms) have taken on a life of their own. Fire, ready, aim has substituted for prudence, from science to public policy.

Data continue to confound naïve climate models. Very difficult theory is slowly but surely explaining why. The climate debate is back to the physical science, where it never should have left.

https://www.aier.org/article/climate-model...

 • 1
 • 16

Jeg tror det er første gang du har udtalt noget positivt om rød blok. Det er flot at man har ambitioner med den støtte man giver. Spørgsmålet er om det er støtten der er givet forkert eller modtagerne, der ikke har leveret. ...

Man skal passe på med at forveksle stor kontrol med at man ikke har fundet noget.

Det er klart, at når man kobler et krav til en støtte, må man kontrollere om kravet er opfyldt.

Hvis man bare, som i direkte støtte, giver støtte uden krav er kontrolbehovet meget mindre.

Nu var det ikke positivt ment.

Der er undersøgt hvor der er mest kontrol og hvor mange afvigere der er. Ved den direkte støtte er der meget kontrol og der findes uendeligt lidt fejl i dem. Helt anderledes er der fundet mange fejl i de andre støtteformer (landdistrikt, økologi, teknologi, byggeprojekter).

Når du selv skriver at det er klart at koble krav og at de skal kontrolleres, så er der underligt at der er slækkes på kontrol af de krav på midler der er flyttet fra den direkte støtte.

Din påstand om den direkte støtte skulle være uden krav og kontrol er helt hen i hegnet. Det er det område hvor der er pålagt flest krav og allermest kontrol.

Hvis SKAT havde haft samme nidkære kontrol omkring betaling af udbytteskat til svindlere, var landet noget rigere. Et hul der iøvrigt ikke er forsøgt lukket.

Jeg er kritisk med at EU har oprettet denne støtte i sin tid, og er ligeså kritisk til denne pseudo social- og gældsunion vi har fået ad bagdøren. Det øger ikke konkurrenceevnen men derimod korruption og ineffektivitet i EU.

 • 3
 • 11

Hej Jan C Damgaard

Nu var det ikke positivt ment.

Det ikke positive mente, er det baseret på støtten eller kravet?

Der er undersøgt hvor der er mest kontrol og hvor mange afvigere der er. Ved den direkte støtte er der meget kontrol og der findes uendeligt lidt fejl i dem. Helt anderledes er der fundet mange fejl i de andre støtteformer (landdistrikt, økologi, teknologi, byggeprojekter).

Hvilket heller ikke overraker mig, hvilket jeg skriver en tænkelig forklaring på.

Når du selv skriver at det er klart at koble krav og at de skal kontrolleres, så er der underligt at der er slækkes på kontrol af de krav på midler der er flyttet fra den direkte støtte.

Er det det?

Din påstand om den direkte støtte skulle være uden krav og kontrol er helt hen i hegnet. Det er det område hvor der er pålagt flest krav og allermest kontrol.

Jeg skriver at kontrolbehovet er mindre, det er ikke det samme som uden kontrol.

Kan du uddybe hvad krav der er tilknyttet til for eksempel hektarstøtte, slagtepræmie og mælketillæg?

Hvis SKAT havde haft samme nidkære kontrol omkring betaling af udbytteskat til svindlere, var landet noget rigere. Et hul der iøvrigt ikke er forsøgt lukket.

Skal vi ikke blive enige om at skandalen med svindlere, der valsede ud SKAT med lommerne fulde ikke skal være målestok for andetadminstartion af offentilige midler?

Jeg er kritisk med at EU har oprettet denne støtte i sin tid, og er ligeså kritisk til denne pseudo social- og gældsunion vi har fået ad bagdøren.

Jeg er fuldstændig enig angående din kritik af støtten, din kommentar med hensyn pseudo social- og gældsunion bør vi tage i et andet fora. Hvem har fået den ide, at betale forurenere at holde op med at forurene?

 • 12
 • 1

Hej Jan C Damgaard

Yderligere krav er det at kunne bruge en arbejdsbyrde svarende til 4-5 gange en udvidet selvangivelse for selvstændige. Noget de fleste hyrer konsulenter til at bøvle med.

Synes du virkelig, at det kan kaldes et krav, at skulle udfylde ansøgningskemaet?

Et krav er når man binder en støtte sammen med en adfærdsændring. Det er ikke et krav at man får penge for jord eller en ko man ejer i forvejen.

 • 15
 • 1

Synes du virkelig, at det kan kaldes et krav, at skulle udfylde ansøgningskemaet?

Underligt at de ikke kan læse dem til hvilke krav der stilles. Øjensynligt er der ikke læst noget af det Fødevarestyrelsen skriver. Der er mange andre "selvangivelser" og udfordringer i forhold til drift. Der er mange andre angivelser (op til 5-6 gange i løbet af året) der skal holdes styr på. Mange modstridende regler, som ikke gavner noget andet end at gøre det let for kontrol. Ikke noget der forenkler driften.

Vær de glad for at de ikke skal bøvle med alle de krav som landbruget stilles. Det er ikke adfærdregulering, det er kontraproduktivt bøvl, for at beskæftige folk der ikke har sans for drift.

Bevis: Se på hvordan de absolut ikke duede til noget i aflivningen af minkerhverv. Praktisk arbejde er ukendt i de kredse, og koster os alle mere end hundrede gange mere end det var nødvendigt. De andre styrelser er ikke et hak bedre og dyreværnslove må lempes for naturfolks manglende empati med dyrene i naturparker til en pris der langt overstiger driften af DTU. Det sammenliget med at landmænd betalte pagt for at passe dyr på samme areal med høj dyrevelfærd.

Men deres ukendskab til landbrugsdrift er øjensynlig grunden til deres selektive blindhed.

 • 1
 • 10

Hej Jan C Damgaard

Synes du virkelig, at det kan kaldes et krav, at skulle udfylde ansøgningskemaet?

Underligt at de ikke kan læse dem til hvilke krav der stilles. Øjensynligt er der ikke læst noget af det Fødevarestyrelsen skriver. Der er mange andre "selvangivelser" og udfordringer i forhold til drift. Der er mange andre angivelser (op til 5-6 gange i løbet af året) der skal holdes styr på. Mange modstridende regler, som ikke gavner noget andet end at gøre det let for kontrol. Ikke noget der forenkler driften.

Din kommentar adressere ikke min pointe, at skulle udfylde ansøgningskema er ikke et krav. Et krav er når man binder en støtte sammen med en adfærdsændring.

De penge der bliver til landbrugsstøtte starter livet som "andre folks penge", og mon ikke at "andre" synes det er fint at det er let for kontrol. Men vi kan fint blve enige om at papirgang skal være effektiv.

Det er ret pudsigt at din beklagelse over "selvangivelser" er nøjagtig den samme kontanthjælpsmodtagere kommer med.

Bevis: Se på hvordan de absolut ikke duede til noget i aflivningen af minkerhverv. Praktisk arbejde er ukendt i de kredse, og koster os alle mere end hundrede gange mere end det var nødvendigt.

Man kan ikke bruge et enkeltstående tilfælde som bevis på noget generelt og hvad har minksagen egentlig at gøre med klimakrav til landbrug?

At minksagen koster os alle mere end hundrede gange mere end det var nødvendigt kan vi takke dine venner i blå blok for.

Vi har diskuteret minksag før, du er velkommen til at finde den gamle tråd frem.

 • 12
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten