Værsgo: Alle 309.277 sider med teknologi er på plads

I den forløbne uge er digitaliseringsprojektets sidste ca. 110.000 sider indlæst på ing.dk, så alle nu kan bladre i en halv snes danske ingeniørtidsskrifter, der er udkommet fra 1892 til 2000. De 108 års udgivelser, projektet spænder over, viste sig at have et omfang på ret præcist 309.277 sider.

Projektet omfatter kun de mest betydende ingeniørtidsskrifter og tekniske nyhedsblade; nemlig de publikationer, som har haft størst oplag og været mest udbredt. Ved siden af disse udgivelser har ingeniørforeningernes lokale afdelinger og faggrupper i årenes løb udsendt utallige små publikationer til deres medlemmer, gerne kvartalsblade i A5-format, som har mindre generel interesse.

Denne underskov af ingeniørblade rådede vi ikke over til projektet, der i øvrigt kun har omfattet publikationer, som Mediehuset Ingeniøren har - eller har arvet - udgiverrettighederne til.

Men listen over de tidsskrifter, der indgår i arkivet, skriver i sig selv ingeniørbladenes og ingeniørforeningernes egen historie.

Ingeniørhistorie i tidsskriftform

Som det første står det oprindelige Ingeniøren, der blev etableret som medlemsblad for den nystartede Dansk Ingeniørforening (DIF) for kandidater fra Den Polytekniske Læreanstalt i Sølvgade i København. Bladet udkom fra 1892 til 1966, men blev allerede fra 1957 overlappet af foreningens mere letfærdige Ingeniørens Ugeblad i tabloidformat.

Det næste blad på listen er Tidsskrift for Ingeniør- & Bygningsvæsen, der udkom fra 1906 til 1975, men som først blev fælles medlemsblad for kandidater fra landets teknika, da Ingeniør-Sammenslutningen (I-S) blev dannet 1937, hvor flere foreninger for teknikumingeniører fusioneredes.

Også i DIF var der bevægelse, og fraktionen af yngre og mere fagpolitisk interesserede medlemmer udgav i perioder deres eget tidsskrift, Polyteknikeren, eller Polyteknisk Tidsskrift, som er det næste på listen. De årgange af bladet, vi har fundet, udkom fra 1919 til 1928 og igen fra 1951 til 1963.

Herefter følger Tidsskrift for Elektro- og Maskinteknik, EMI, der udkom fra 1920 til 1937 som medlemsblad for en forening af teknikumingeniører og konstruktører, som indgik i fusionen og blev en del af I-S i 1937.

Behov for tekniske nyheder

Samtidig med at det oprindelige Ingeniøren blev mere videnskabeligt og ingeniørteknisk, opstod i DIF et behov for en egentlig teknisk nyhedsavis. Derfor startede man som nævnt det næste blad på listen, Ingeniørens Ugeblad i BT-format, til nogen forargelse for nogle medlemmer. Foreningen udgav derfor to tidsskrifter, dog med samme redaktionelle ledelse, indtil man af økonomiske grunde måtte lukke Ingeniøren i 1966.

Det næste på listen er det videnskabelige tidsskrift Forskning, som DIF i 1966 startede som et månedsblad, der skulle supplere det mere populært skrevne Ingeniørens Ugeblad. Men læserne og økonomien svigtede, så bladet gik ned allerede i 1999.

Samtidig startede DIF bladet Management i 1966 som et populærvidenskabeligt tidsskrift om ledelse og økonomi, som følger efter på listen. Management fortsatte i foreningens regi indtil fusionen af foreningsbladene i 1975 og blev derefter udgivet af det daværende Teknisk Forlag frem til 1979. Her stopper vores digitaliserede genudgivelse af bladet, som i øvrigt senere blev til Børsens Nyhedsmagasin og endnu senere overtaget af Berlingske.

Annoncefrit blad fik kort levetid

Helt siden 1940'erne har det gamle Ingeniøren udgivet en 'årskavalkade', kaldet 'Teknisk Rundskue for året 19xx' og senere blot 'Året Rundt'. Men fra 1965 og frem til 1993 udkom Året Rundt som selvstændige publikationer eller tillæg, indtil 1975 sammen med Ingeniørens Ugeblad og derefter som separat tillæg til det nye Ingeniøren i tabloidformat. Disse tillæg har vi derfor placeret for sig selv på listen.

Det næste blad på listen fik kun kort levetid. I slutningen af 1970'erne opstod hos Ingeniørens bestyrelse et behov for at styrke det fagpolitiske og arbejdsmarkedsrelaterede stof, og derfor startede man et annoncefrit månedsblad, Job & Tekniker, i 1980 som tillæg til Ingeniøren. Bladet fik dog kun to års levetid, før der indtraf en økonomisk nedtur, så der ikke mere var råd til at udgive det.

Som rosinen i pølseenden følger den nuværende avis Ingeniøren, der opstod som fællesblad for de daværende to ingeniørforeninger ved fusionen mellem Ingeniørens Ugeblad og Ingeniør- og Bygningsvæsen i 1975. Nyhedsmagasinet er siden 1992 udgivet af Mediehuset Ingeniøren A/S, og ved fusionen af DIF og I-S i 1995 blev det naturligvis medlemsblad for den nye ingeniørforening, IDA.

Et væld af muligheder!

Man kan i øvrigt vælge at søge i et enkelt af tidsskrifterne eller på tværs af dem alle. De enkelte blade præsenteres som pdf med søgeresultaterne i form af e-Pages - lige til at bladre i. Søgningen sker i alle former for tekster i både artikler, notitser, indholdsfortegnelser, navnelister og f.eks. også billedtekster, ligesom de fleste annoncetekster er søgbare.

Teknikken tillader desuden, at man kan gemme de enkelte numres sider som pdf-filer på sin computer, og at man kan markere og gemme enkelte sider eller udsnit af en side.

Projektet har kostet godt 1,5 mio. kr. at gennemføre. Det er IDA og faggruppen IDA - Historisk Teknologi (HITEK), der har stået for at skaffe finansiering, mens Mediehuset Ingeniøren har stået for projektets tekniske og praktiske gennemførelse, herunder afklaring af rettighederne gennem Copydan.

Det kræver ikke login på ing.dk at læse og downloade indholdet af de tidsskrifter, der indgår i digitaliseringsprojektet, til privat- eller forskningsmæssig anvendelse.

Ingeniørernes gave til det danske folk

Af forskellige grunde indgår kun udgaverne af Ingeniøren til og med år 2000 i projektet, og foreløbig kan kun de nyere udgaver af bladet fra 2006 og frem læses som pdf på ing.dk, hvilket imidlertid kræver login. Redaktionen arbejder for tiden på at lukke 'hullet' med årgangene 2001 til 2005, og når disse årgange ikke umiddelbart er synlige, skyldes det et skift af redaktionelt redigeringssystem i 2006.

I anledning af at alle 310.000 tidsskriftsider nu er digitaliseret, overdrager IDA-formand Frida Frost officielt projektet som 'Ingeniørernes gave til det danske folk' ved et arrangement i Ingeniørhuset i København på fredag den 15. april.

Læs mere om projektet på adressen ing.dk/kulturarven eller gå direkte til søgefunktionen på ing.dk/kulturarven/arkiv.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fantastisk at læse om teknologi for 125 år siden.

Måske kan arkivet en dag køre uden Flash, så det er mere universelt tilgængeligt.

 • 4
 • 0

Håber I har styr på databevaring.

Også i DIF var der bevægelse, og fraktionen af yngre og mere fagpolitisk interesserede medlemmer udgav i perioder deres eget tidsskrift, Polyteknikeren, eller Polyteknisk Tidsskrift, som er det næste på listen. De årgange af bladet, vi har fundet, udkom fra 1919 til 1928 og igen fra 1951 til 1963.

Det tolker jeg som at adskillige årgange er gået tabt. Er dette korrekt har de første 100 år medført et datatab på hundredevis af sider.

Bl.a. Silent data corruption og menneskelige fejl gør databevarelsen til en svær opgave når tidshorisonten er hundrede af år. Sammenfald af uheldige omstændigheder, pokkers osse osv. Risarkivet er eksperterne. Alternativt og som supplement kunne folket hjælpe med at passe på gaven til folket: Torrent.

 • 0
 • 0

Bl.a. Silent data corruption og menneskelige fejl gør databevarelsen til en svær opgave når tidshorisonten er hundrede af år. Sammenfald af uheldige omstændigheder, pokkers osse osv. Risarkivet er eksperterne. Alternativt og som supplement kunne folket hjælpe med at passe på gaven til folket: Torrent.

Fremtiden: (Google)-briller med hele jordens civilisations information i milliarder af år (op til 1000°C)?

02/07/2012, OPTICAL DATA STORAGE: Holographic data storage uses volumetric crystal media

February 19, 2016, 'Superman Memory Crystal' Could Store Data for 13.8 Billion Years: Citat: "... In 2013, the researchers recorded a 300-kilobyte text file, but the capacity of a single glass data disc is 360 terabytes (1,000,000,000 kilobytes), they reported. The discs are stable up to 1,832 degrees F (1,000 degrees C). ..."

Feb 17, 2016, Superman memory crystals could store data for billions of years: Citat: "... "As a very stable and safe form of portable memory, the technology could be highly useful for organizations with big archives, such as national archives, museums and libraries, to preserve their information and records," the researchers said. ..."

Tidligere artikel:

2013, 5D data storage by ultrafast laser nanostructuring in glass. Jingyu Zhang, Mindaugas Gecevičius, Martynas Beresna, Peter G. Kazansky. (pdf)

 • 0
 • 0

I starten af projektet var der nogle appetitvækkere. Herunder en artikel "Tunnel under Frederiksgade, København" på side A.209 i Ingeniøren Nr 23 fra 16. Juni 1945 Jeg kan nu sagtens finde selve bladet, men digitaliseringen giver mig kun adgang til siderne 1 - 28 og elektroteknik tillægget side E45 til E52. Men ingen steder findes siderne A209-220 hvordan finder jeg artiklen?

Og kun fordi jeg havde gemt årstallet, genfandt jeg Daimlers Benzinvogn i Ingeniøren fra 27 juni 1896.

Det er et super dejligt projekt, og tusind tak fordi I har givet os denne uvurderlige adgang. Jeg håber at fremtiden vil bringe et søge system med en lidt bedre hit rate, for det er lidt svært at finde artikler hvis ikke man er meget præcis i søgningen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten