Vækst i kulforbruget giver rekordhøj global CO2-udledning

Illustration: Roberto castillo | Dreamstime.com

CO2-emissioner fra fossile brændsler og cementproduktion verden over slog endnu en gang rekord i 2012 med et udslip på 35 milliarder ton, og hovedårsagen er et stigende kulforbrug.

Det fremgår af forskningsnetværket Global Carbon Projects (GCP) årlige opgørelse af CO2 emissioner, der offentliggøres i forbindelse med det igangværende FN-klimatopmøde, COP 19 i Polen.

Stigningen i forhold til 2011 er på 2,2 pct. – hvilket dog er lidt mindre end den gennemsnitlige vækst på 2,7 pct. de seneste 10 år.

»Verden over ser man en positiv udvikling i anvendelse af vedvarende energiformer, men den øgede produktionskapacitet fortrænger blot ikke kulforbruget,« siger Glen Peters, én af forfatterne bag rapporten, som til daglig arbejder ved et klimaforskningsinstitut i Norge ved navn Cicero.

(Figur: Global Carbon Project) Illustration: Global Carbon Project

Kul dækker 68 pct. i Kina

Det er først og fremmest Kina, der er årsag til rekord-udledningen, idet 70 pct. af stigningen kommer fra kinesiske kraftværker og skorstene, som øgede deres CO2-udledning med 7,9 pct.

Kul er det foretrukne brændsel i Kina, hvor det dækker 68 procent af det kinesiske energiforbrug, mens vandkraft og vedvarende energi tegner sig for omkring 8 pct.

»Selv om anvendelse af vedvarende energi og vandkraft i Kina voksede med omkring 25 procent i 2012, så kommer denne vækst fra et lavt udgangspunkt og bliver mere end opvejet af væksten på 6,4 procent i kulforbruget,« siger Glen Peters.

Også lande som for eksempel Tyskland, Japan og Indien har i 2012 øget deres afhængighed af kul. For eksempel steg det tyske kulforbrug med 4,2 pct., det japanske med 5,6 pct. og det indiske med 10,2 pct. I EU som helhed faldt de samlede emissioner med 1,3 pct., mens emissionerne fra kul steg 3,0 pct.

USA og Kina skifter plads

I USA gik det den anden vej i 2012 - takket være skifergassen.

Her faldt kuldioxidemissionerne med 3,7 procent, fordi kulforbruget faldt med 12 procent. Hvis denne udvikling fortsætter, vil det, ifølge Peters, kunne føre til, at Kina kommer til at overhale USA i udledning per indbygger i perioden 2020-2025.

Kinas udslip pr. indbygger er i dag på 7,0 ton CO2 per person, hvilket ligger på samme niveau som i EU.

Ifølge den seneste IPCC-rapport må de akkumulerede CO2-emissioner ikke overstige 2900 milliarder ton, hvis vi skal holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur under to grader. Indtil videre har verdenssamfundet udledt 69 procent af denne mængde.

Organisationen Global Carbon Project (GCP) blev etableret i 2001 for at samle viden om kulstofkredsløbet og dets betydning for Jordens bæredygtighed. Det videnskabelige mål med projekterne er at udvikle et komplet billede af det globale kulstofkredsløb og samspillet mellem de biofysiske og menneskelige aktiviteter.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Og Kina får hele skylden.

Kina har en økonomisk vækst på omkring 8% og en vækst i kulforbruget på cirka 8%. Europa har en økonomisk vækst på cirka 0% og en vækst i kulforbruget på cirka det samme. Kan der være en sammenhæng?

Kina gør det vi har gjort i cirka 160 år nu: Opbygget vores velstand via afbrænding af de billigste ressourcer først. Det har gjort os rige, og det er i færd med at gøre Kina rigt. Miljøet betaler prisen, for at kineserne kan producere vores billige iPhones (også den Johanne Schmidt render rundt med).

Påfaldende at det er verdens store kommunistiske nation som er den store forurener, ligesom de kommunistiske lande i Østeuropa før 1989 var berygtede for sort- og brunkuls afbrænding.

Miljødiskussionen er desværre vanvittig enkel: Der er 7 milliarder mennesker på denne planet, det er 3-4 milliarder for mange. Vi har valget mellem at lade et par milliarder mennesker sulte, eller ødelægge planeten i forsøget på at producere mad nok til alle. Ligeledes vil de fattige U-lande (Kina, Indien og herefter de afrikanske lande) stræbe efter at få den samme rigdom som os eller mere, og hvem kan fornægte dem i det? I deres jagt på denne rigdom, brænder de de billigste energikilder af først, først kul, så olie og først når der ikke er mere af det eller når prisen på vind- vand- og geoenergi overstiger prisen på energi fra olie og kul vil de, og vi, for alvor ændre adfærd. Problemet er, at til den tid står vi nok med et uoverskueligt klimaproblem.

Løsning: Vi skal simpelthen være færre mennesker på denne planet. Primært i de lande som end ikke i dag kan proppe nok mad i munden på deres befolkning. De skal simpelthen holde op med at producere børn. Det gælder selvfølgelig Somalien, Egypten og Etiopien men også vestlige lande med en fødevareproduktion som ikke kan brødføde befolkningen uden at ødelægge naturen.

I den forbindelse er U-landshjælp en katastrofe, og også det kinesiske kommunistpartis plan om at kineserne skal have flere børn igen, så Kina ikke kommer til at stå med en stor ældrebyrde eller manglende arbejdskraft. Katastrofalt!

Se denne, det bør være en borgerpligt (selv i et frit land): http://www.youtube.com/watch?v=umFnrvcS6AQ (kopier linket til et nyt vindue, direkte link virker desværre ikke)

 • 11
 • 5

Altså, enhver kulbrinte som kan hentes op af undergrunden vil blive brændt af, uanset hvor meget vedvarende energi vi producerer. Vedvarende energi betyder blot at kulbrinter bliver billigere, og de høje afgifter i Vest Europa er kun til fordel for andre dele af verden som så får deres energi billigere.

 • 7
 • 5

Må jeg foreslå, at du til gengæld ser denne video med Bill Gates, specielt 3:56 - 7:00:

http://youtu.be/JaF-fq2Zn7I

Der findes måder at producere energi på, som ikke udleder CO2 (i betydelig grad). De har den fordel, at det ikke bliver nødvendigt at slå alle de fattige ihjel, og samtidig kan opnå større velstand. Dem kommer BG ind på senere i talen, og ender med den konklusion, at atomkraft er det eneste, der virkelig batter. Det kan man så mene om, hvad man vil, men der er metoder.

For at metoderne bliver anvendt, er det dog en væsentlig forudsætning, at de ikke fordyrer prisen på energi væsentligt. Heri synes jeg at være uenig med Palle G Jensen. Ikke så meget i personlig smag, men i tro på, hvad der kan lade sig gøre i den virkelige verden, drevet af økonomiske hensyn.

Den virkelige driver er ikke penge, men hvor mange ressourcer man skal kaste i energiproduktion, som ikke kan bruges på anden hævelse af velstanden.

 • 5
 • 1

Altså, enhver kulbrinte som kan hentes op af undergrunden vil blive brændt af, uanset hvor meget vedvarende energi vi producerer.

For det første bliver VE hele tiden billigere, og på et tidspunkt vil det være konkurrencedygtigt med "fossilenergi" (fx vind kan meget vel allerede være det hvis man ikke kun ser på produktionsomkostningerne, men også prissætter omkostninger relateret til luftforurening mv.).

For det andet har jeg svært ved at se hvorfor Europa, USA mv. ikke skulle kunne stille miljøkrav til importerede varer på samme måde som vi gør til vores egen industri, således at fx produkter produceret på basis af "kulenergi" blev pålagt en afgift (så længe kineserne ikke selv gør det), så den konkurrencemæssige fordel af ikke at tage hensyn til miljøet forsvinder (i stedet for - som mange desværre gør - at gøre sig til talsmand for at vi skal slække på vores regler).

For det tredie behøver man bare kigge på kinas problemer med luftforurening for at se at det kan næppe fortsætte i længden - uanset hvor billigt det er (og som allerede nævnt er forurening i øvrigt ikke gratis). I takt med at velstanden i Kina (og tilsvarende lande stiger) stiger vil flere og flere finde forureningen uacceptabel, og de vil senest da være tvunget til at gøre noget ved problemet (og mit personlige gæt er at det nok endda vil ske før set lyset af hvor store problemer de har allerede - jeg var selv i kina for et år siden, og var chokeret over hvor voldsom særligt luftforureningen forureningen var).

Så der er bestemt ingen garanti for at alle fossile brændsler vil blive brugt, og derfor heller ingen undskyldning for ikke at prøve at nedbringe forbruget.

 • 5
 • 1

Kjeld, det er den slags mental mørke der er årsagen til at vi er i den her situation. Du fejrer ligefrem tankeløsheden.

Tja det kan du jo mene. Men hvis det er den virkelighed vi ser ind i hvad så?

Hvordan vil du forhindre at de nationer (hvoraf nogle er blandt verdens fattigste) som har de fossile lagre i undergrunden, skal udvinde og markedsføre disse?

Skal vi sende militære styrker og okkupere deres miner/oliefelter?

Faktum er at selv rige lande som Danmark jubler når nye olie- og gasfelter kan åbnes eller eksisterende kan bringes til at levere mere end først antaget. Vi er med til at pushe verdens energi-drug. At vi laver green washing for at fremstå grønne ændre ikke fundamentalt ved at vi er parate til at markedsføre alle de kulbrinter som vi nu og i fremtiden har mulighed for at hente op af vores undergrund.

 • 11
 • 0

I denne situation ville vi tage et teknologisk skridt ind i fremtiden med alle de goder der følger. Vi får frisk luft og godt helbred, vi bringer resten af verden i skamme og ændrer den derved.

Hvis vi ikke vil bruge mere olie/gas/kul, så kan vi snart få en masse frisk luft, for det bliver slut med at bygge broer og huse og en masse andre ting. Det kan også blive svært at brødføde os selv, for der bliver ikke meget landbrug tilbage uden traktorer og mekaniske hjælpemidler. http://www.jti.se/index.php?mact=News2,cnt...

 • 3
 • 5

En artikel om Kinas energi-forbrug - uden at nævne, at det er det land i verden, der lige nu bygger flest kernekraftværker. Må det ikke nævnes, eller det (igen) en forglemmelse? Det er omvendt argumentation at skrive, at al den fossile energi, der hentes op af undergrunden, bliver brændt! Nej, der hentes kun det op, som man ved, man kan sælge og tjene penge på! - Så hvis VE virkede efter hensigten, ville efterspørgslen på fossil energi aftage, og så ville der blive hentet mindre op. Og til en, der ville have flere vindmøller: Hvis du kan få dem til at levere el, når det ikke blæser, så ville vores diskussion her være unødvendig. Så ville jeg gå 100% ind for vindkraft + udnyttelsen af biomassen. Og måske solcelle-energi i lande med mere solskin end i DK. - Hvis altså, du/I kan få solen til at skinne hele døgnet!

 • 9
 • 0

@ Thomas Pedersen

Citat: "Der findes måder at producere energi på, som ikke udleder CO2 (i betydelig grad). De har den fordel, at det ikke bliver nødvendigt at slå alle de fattige ihjel, og samtidig kan opnå større velstand. Dem kommer BG ind på senere i talen, og ender med den konklusion, at atomkraft er det eneste, der virkelig batter. Det kan man så mene om, hvad man vil, men der er metoder"

Du har fuldstændig ret i der findes metoder til miljøvenlig energiproduktion. Masser af metoder. Der findes ingen forureningsfri energiproduktion som Palle skriver, en vinmølle skal også produceres og de holder ikke evigt.

Men det er slet-slet-ikke det diskussionen går på.

Kina (og Danmark) producerer billig EL fra kulkræft. Billig EL gør for eksempel stålproduktion billig. Derfor er vores stårindustri stort set lukket helt ned, og værftsindustrien er fulgt efter (Helsingør skibsværft, Nakskov skibsværft med videre).

Der produceres dog stål som aldrig før. I Kina og Indien.

Hvorfor? Fordi arbejdskræften er billigere og EL er billigere og alt andet er billigere (undtagen korruptionen).

Derfor er udviklingen i Europa gået i stå. Vores produktion er simpelthen for dyr, blandt andet fordi EL fra vind koster cirka 3 gange så meget som EL fra kul, det lyder underligt, men det passer faktisk.

Citat: "...og ender med den konklusion, at atomkraft er det eneste, der virkelig batter"

Tak for linket til en konklusion at A-kraft er den eneste mulighed. Jeg tror desværre den debat er død i Danmark. Desuden er sikkerhedskravene til moderne A-kraft i dag så høje, at EL-prisen bliver for dyr. Og så kan vi igen ikke konkurrere med Kina, som laver EL af kul.

Og så er affaldsproblemet med A-kraft desværre stadig ikke løst. Se bare på lageret i Tyskland som skulle holde i tusindvis af år, men allerede er utæt eller den danske debat om deponering af affaldet fra Risø.

Kjeld Flarup Christensen har desværre ret: Så længe kul er billigere end vedvarende energi til EL-produktion med videre, vil kullen blive gravet op et-eller-andet sted i verden. Og det land får de billigste produktionspriser og den højeste vækst. Det giver velstand og velfærd og arbejdspladser, og det elsker folk.

 • 1
 • 0

Er CO2 udslippet fra kul direkte proportionelt med mængden af afbrændt kul? I så fald: Hvis vi antager en fortsat vækstrate på 2.7% i forbruget af kul, så ligger vi og roder med en fordoblingstid på 26år. Dvs at vi i perioden fra 2000-2026 vil have afbrændt mere kul end alt kul menneskeheden har afbrændt i menneskets hidtige historie . Ved fortsat growth rate på 2.7%: 2026-2052 historien er den samme, i denne periode vil vi have afbrændt mere kul end i hele menneskets hidtige historie osv..

Hvor meget kul er der?

 • 1
 • 1

Jamen, når nu CO2- og anden problematisk udledning stiger i forbindelse med væksten i anvendelse af fossil energi, så er det jo genialt, at vi her i Danmark yder en kraftanstrengelse for at nedbringe brugen CO2-neutral energi med en forsyningssikkerhedsafgift.

 • 2
 • 0

Dieseltraktorer kører ganske udmæket på rapsolie og syntetisk brændstof( Dimethylether) og benzintraktorerne kværner også bioethanol, methanol, generatorgas, naturgas, samt brint med stor fornøjelse....ingen problemer dermed.

Elektrolyse anvendt som frembinger af brint til transportformål, svarer nogenlunde til sprænge tunneller i klipper med enøres kinesere. Det er simpelthen bare hul i hovedet.

Her er det langt bedre og mere lønsomt, at pumpe vand med den overskydende vindkraft op i højdebassiner, der så tappes for energi, når det ikke blæser.

Nu har de fleste set at ting kan ske i fysiklokalerne, men det slemme er, at den generelle forståelse af kraftbehovets størrelse i den virkelige verden.....der er en verdensfjern Marie Antoinette tilgang til problemstillingerne og en fejen problemer ind under gulvtæpperne.....sulter folket fordi der ikke er brød så giv dem da kager!

Der er ingen tvivl om, at alle kulbrinter vil blive brændt af, men lad det ske i en takt, så naturen kan følge med. Den takt kan kun opnås, som jeg ser det, ved at anvende Akraft som krafthovedleverandør sammen med vind vand og solenergifrembringere. VE kan ikke klare det alene.

 • 6
 • 0

Enig Niels. I DK har vi et behov for at få ros af det store udland. Så vi investerer i VE, og mens vi spejler os i vores høje moral, sender vi konkurrencekraft og industri-arbejdspladser ud af landet. Klimaproblemet bliver først løst den dag de to supermagter, Kina og USA, bliver enige om at gøre noget ved det. Hvis vi virkelig vil gøre noget godt, burde vi så ikke bruge pengene på at overtale de to nationer om at skifte kurs? Hver gang det bliver dyrere at være dansker, på grund af en afgift eller højere priser på et eller andet vigtigt som kan findes billigere på det frie marked, så bliver der mindre til velfærd, og landet bliver reelt fattigere.

 • 0
 • 0

Hvis vi antager en fortsat vækstrate på 2.7% i forbruget af kul, så ligger vi og roder med en fordoblingstid på 26år. Dvs at vi i perioden fra 2000-2026 vil have afbrændt mere kul end alt kul menneskeheden har afbrændt i menneskets hidtige historie

- dét ræsonnement er lidt svært at følge! Jeg vil mene, at konklusionen må blive, at 'vi' i 2026 afbrænder kul dobbelt så hurtigt som i 2000, men intet om den samlede afbrænding før 2000; correct me if I'm wrong! :)

 • 2
 • 2

Fra Gyldendals leksikon: Verdens samlede udvindbare kulreserver er i 1996 opgjort til 1030 mia. t med omtrent lige store mængder stenkul og brunkul. Dette tal dækker den kulmængde, der med sikkerhed er kendt, og som kan udvindes med et økonomisk rimeligt resultat og med den nu anvendte teknologi. De udvindbare resurser omfatter derimod alle kendte kulforekomster og er mere usikre; de er mindst tre gange så store som de udvindbare reserver.

 • 0
 • 0

Disse 1030mia t kan vel så blive til 310e15 kg CO2. Mængden af CO2 i atmosfæren skulle være 210e15 kg, og da indholdet i atmosfæren kun stiger med ca. halvdelen af det udledte, betyder det at vi ikke engang opnår en fordobling efter afbrænding af alt dette kul. Jeg ved så ikke helt hvad olie og gas kan bidrage med, men det ser ud som om det bliver svært at fordoble CO2 indholdet med de kendte reserver. Åbenbart skal der arbejdes hårdt for at nå de to grader som IPCC taler om som et rimeligt mål, når det nu har vist sig at vanddamp ikke rigtig gør som rapporterne postulerer.

 • 4
 • 3

Hvis det handler om at der er uendelige kulressourcer til rådighed i forhold til hvad vi mennesker kan forbruge og vi f. eks. fordobler vort kulforbrug for hver 30 år så har vi vel i hver 30 års periode udledt lige så meget CO2 som i al den foregående tid?

Bør det så ikke føre til nogle overvejelser om dansk energi- og klimapolitik ud fra en erkendelse af at vi overhovedet ingen indflydelse har på den udvikling?

Jeg tænker på noget i retning af at: - Vor satsning på vedvarende energi er slået fuldstændig fejl i forhold til at begrænse CO2. - Grøn omstilling lokalt her i landet fra f. eks. kul til træpiller er bare en unødig fordyrelse af vor energi. - Hvis vi fremover vil vinde produktionsjobs tilbage kræver det billig energi, som vi måske kun kan få fra kul? - Verden har måske kun en chance for at bremse CO2-udledning, nemlig a-kraft som vi har fravalgt her i landet. - Så måske skal vi dæmpe vores klimaprofilering en smule hvis vi alligevel er uinteressante for de dele af verden hvor energiforbruget vokser mest? - Måske skal vi bare koncentrere os om at skaffe os billigst mulig energi til alles bedste i stedet. - Og så lidt mere jordnært udbygge regnvandskloakker og diger hvis vi tror der er behov for det?

I det hele taget overveje om ikke vi herhjemme har været lidt for meget velmenende og lidt for lidt rationelle i vores energipolitik?

Så lige i Børsen at vore store rådgivende firmaer så et nyt stort marked for dansk viden i den kommende udbygning af kulkraft i Tyskland, så måske er virksomhederne ved at skifte kurs, så må vi se om vore politikere kan sluge sådan en kamel som det er at droppe noget af al den grønne snak og forholde sig til den virkelighed?

 • 2
 • 1

Så lige i Børsen at vore store rådgivende firmaer så et nyt stort marked for dansk viden i den kommende udbygning af kulkraft i Tyskland, så måske er virksomhederne ved at skifte kurs, så må vi se om vore politikere kan sluge sådan en kamel som det er at droppe noget af al den grønne snak og forholde sig til den virkelighed?

- DR havde forleden et indslag med vicedirektør i Dansk Energi, Anders Stouge. Det er åbenbart ikke muligt at aflytte indslaget, jf.:

http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2...

, men indholdet resumeres således:

Danmarks ry som forkæmper for grøn energi er måske lidt letkøbt. I år har vi nemlig for første gang i syv år eksporteret mindre grøn energiteknologi end "sort"

 • så virkeligheden taler åbenbart sit eget sprog, og vi mangler nu blot kamelen!? :)
 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten