Usynlig korrosion er den værste

Der hænger en usynlig fare over et ukendt antal danske svømmehaller. Spændingskorrosion. Den har været kendt i årevis, men er nu højaktuel. Dels på grund af flere alvorlige ulykker i udenlandske svømmehaller. Dels fordi et stadig mere aggressivt klima i hallerne øger risikoen for nye ulykker - også herhjemme.

Spændingskorrosion kan angribe materialer som rustfrit stål og messing, når de på én gang udsættes for trækspændinger og et stærkt korrosivt miljø. Normalt opdages korrosion som en kraftig misfarvning af materialet, men spændingskorrosion opstår i form af revner inde i materialet, og derfor er korrosionen ofte svær at opdage ved en visuel inspektion.

I løbet af blot et år kan den udvikles så kraftigt, at materialet uden varsel knækker i et sprødbrud. Ikke mindst derfor bliver spændingskorrosion ofte betragtet som den værste form for korrosion, fortæller tidligere professor på DTU, Ernst Maahn, der i mange år har været en af landets førende eksperter i korrosion.

Risikoen for ulykker stiger

Problemet har været kendt i årtier, bl.a. omkring rør- og dampanlæg ved bryggerier og i den kemiske industri. Men faktisk er klimaet i en svømmehal at sammenligne med selv de mest aggressive industrimiljøer.

Rustfrit stål er et flittigt brugt materiale i svømmehaller - dels til trapper, gelændere og tårne, men også til wirer, skruer og andre ophæng, der skal holde loftsplader, lamper og højtalere fast oppe under taget.

I mange år troede eksperterne, at temperaturen skulle over 60 grader, før der var risiko for spændingskorrosion. Men flere alvorlige ulykker i udenlandske svømmehaller har det seneste par år vist, at der selv ved temperaturer på ned til 30 grader kan opstå problemer. Det fortæller civilingeniør Jesper Holst, der er ekspert i materialeprøvning på Teknologisk Institut i Århus:

»Vores undersøgelser viser, at to af de mest anvendte typer af rustfrit stål til ophæng kan blive angrebet af spændingskorrosion ved en væsentlig lavere temperatur, end vi hidtil har troet. Og når vi samtidig ved, at temperaturen i mange haller øges, så stiger risikoen for ulykker også.«

Den øgede temperatur er ikke noget dansk fænomen, det sker over hele Europa, fortæller ingeniør Jens Brandt fra rådgiverkoncernen Rambøll, der har stor erfaring med svømmehaller:

»Der bliver renoveret mange svømmehaller i disse år. Varmtvandsbassiner og rutschebaner gør klimaet varmere og mere aggressivt. Men det er tit lidt tilfældigt, om ejeren får undersøgt, om de nuværende materialer kan holde til den klimaforandring,«siger Jens Brandt, som også er medlem af bestyrelsen i Dansk Svømmebadsteknisk Forening, der repræsenterer cirka halvdelen af de danske svømmehaller.

Også i Sverige er man bekymret over udviklingen. Afdelingsleder Ulf Sender fra Korrosionsinstitutet fortæller, at han årligt hører om to-tre tilfælde af spændingskorrosion i svenske svømmehaller. Og han frygter, at det kun er toppen af isbjerget:

»Vi kan ikke blive ved med at skrue op for temperaturen og øge mængden af klorider i luften. På et tidspunkt når man en grænse for, hvad metallet kan holde til. Den grænse har vi nået nu.«

Halvårlig kontrol i England

Derfor er der behov for en langt større bevidsthed om valget af materialer, mener Jesper Holst:

»Problemet opstår tit, fordi rådgiverne eller bygherren vælger de forkerte materialer, fordi de ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, at miljøet i en svømmehal er langt hårdere end i andre sportshaller.«

Ved at anvende rustfrit stål med et stort indhold af krom og nikkel øges modstandsdygtigheden over for korrosionen. Men samtidig bliver materialerne væsentligt dyrere.

Der findes i dag ingen krav om eftersyn af de kritiske ophæng. Dansk Svømmebadsteknisk Forening har advaret sine medlemmer mod spændingskorrosionen, senest efter sidste års episode i Herning Svømmehal, hvor dele af loftet rev sig løs.

Foreningen har også udarbejdet en vejledning, og en arbejdsgruppe kigger netop i disse måneder på, hvordan man bedst kan rådgive medlemmerne. Samtidig fraråder normen for svømmebadsanlæg, at der anvendes rustfrit stål til bærende ophæng - hvilket altså stadig sker.

I England har myndighederne reageret aktivt på problemet. Organet Health & Safety Executive har skrevet et fire sider langt cirkulære, hvori svømmehallerne bliver opfordret, men ikke pålagt, at inspicere alt rustfrit stål mindst to gange om året for rust eller korrosion.

Herhjemme ligger ansvaret for svømmehallernes sikkerhed hos ejeren af den enkelte hal, hvilket ofte vil sige kommunerne, der samtidig er lokal byggemyndighed.