Usikre klimaprognoser kræver flytbare huse

Illustration: Scanpix

Vil vandstanden i havene omkring Danmark stige med 20, 70 eller 200 cm frem mod 2100? Det er der endnu ikke nogen, der kan sige. Ligesom det heller ikke er sikkert, hvor kraftig vinden vil være, hvor den vil komme fra, og hvor høje vandstande en storm vil kunne medføre.

Som om det ikke var kompliceret nok, er der heller ingen, der med sikkerhed kan sige, om der vil komme én eller syv procent mere nedbør, og om skybrud primært vil falde om sommeren, som i dag, eller om både stormfloder og skybrud i 2100 bliver en hyppig følge af ‘en perfekt storm’.

Usikkerheden gør arbejdet svært for de byplanlæggere, arkitekter og ingeniører, der skal bestemme, hvor det er sikkert at anlægge nye bydele, hvordan afløbssystemer skal designes, og hvad bygningerne skal kunne holde til.

Derfor overvejer Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) i en ny rapport, om bygninger skal konstrueres, så de let kan adskilles og genanvendes eller flyttes, fordi nogle områder vil blive ubeboelige. Hvilke ved man endnu ikke.

»I dag prøver vi at klimasikre både de eksisterende og nye bygninger. Men kan vi blive ved med at forudsige, hvad der eksempelvis vil være en 100-års-hændelse i 2100? Måske bliver vi nødt til at sige, at der er nogle områder, som vi ikke kan klimasikre, og derfor giver det i de områder kun mening at bygge noget med en kortere levetid, end vi ellers regner med i dag,« sagde direktør Henrik Stener Pedersen fra Rambøll, der har været med til at skrive den nye rapport, ved præsentationen på FRI’s årsmøde 1. marts.

Politiske tiltag får stor betydning

Og usikkerheden er vitterligt stor, medgiver seniorforsker Peter Thejll fra DMI, der arbejder med statistiske analyser af klimadata og klimamodeller.

»Vi kan med nogen sikkerhed sige, hvordan klimaet vil udvikle sig over de næste 10, 20, 30 og 50 år. Men når man når længere ud i fremtiden, er det meget bestemt af, hvad man politisk beslutter at gøre,« siger han.

Det internationale klimaforandringspanel (IPCC) arbejdede i sin seneste hovedrapport med fire scenarier: RCP2,6, RCP4,5, RCP6 og RCP8,5. Forkortelsen står for Representative Concentration Pathways, mens tallene angiver strålingspåvirkningen i watt pr. m2 ved slutningen af århundredet.

RCP-tallene er således et mål for, hvor meget klimaet påvirkes af en øget koncentration af drivhusgasser i atmosfæren. Omsat til udviklingen i det globale middeloverfladetemperatur svarer RCP2,6 til en stigning på 0,8 ºC, mens RCP8,5 svarer til, at temperaturen stiger 4,5 ºC.

Verdens ledere har aftalt, at temperaturstigningen skal holdes under 2 ºC, og at man skal forsøge at holde den under 1,5 ºC. Men lige nu er der meget langt til det mål.

»De faktiske emissioner af drivhusgasser, vi ser, ligner mest det, der antages i RCP8,5,« konstaterer Peter Thejll.

I rapporten ser FRI to hovedtendenser: Der vil løbende ske klimatilpasning af det eksisterende byggeri, men samtidig er det usikkert, om det fortsat vil være økonomisk muligt at lave løbende klimasikring.

Derfor øjner ingeniørerne en »tendens, der peger mod, at man ikke kan klimasikre tilstrækkeligt og derfor må konstatere nogle områder ubeboelige. Derudover vil bygninger i højere grad konstrueres fleksible, men til en kort levetid, så de lettere kan nedrives og genopbygges andre steder og mere modstandsdygtige«.

Forsikringsbranchen er skeptisk

Hos forsikringsbranchen er begejstringen for FRI’s overvejelser imidlertid til at overse. Branchen udbetaler årligt omkring 40 mia. kr. for skader på fast ejendom, og de store skybrud kan tydeligt ses i statistikken. I 2011, hvor et voldsomt skybrud oversvømmede dele af hovedstadsområdet, udbetalte branchen således 6,2 mia. kr.

Men på årsmødet var underdirektør i brancheforeningen Forsikring & Pension Hans Reymann-Carlsen alligevel afvisende over for ideen om at bygge huse, der er designet til en kortere levetid.

»Vores udgangspunkt er, at det nok er bedre at bygge noget, der faktisk kan holde både 50 og 100 år, blandt andet fordi vi har svært ved at se, hvordan det økonomisk skal hænge sammen. Det er jo ikke helt billigt at bygge et nyt hus,« siger han, da Ingeniøren nogle dage senere fanger ham på telefonen.

»Jeg vil ikke afvise, at kløgtige ingeniører kan komme på en model, så det vil kunne betale sig at flytte byggerier, men i dag bygger vi jo ikke bygninger som samlesæt, der let kan skilles ad igen og flyttes et andet sted hen. Derfor mener vi, at det er bedre at bygge uden for de områder, hvor der er risiko for vandskader, og samtidig sikre, at husene både kan holde til det vand, der måtte komme oppe- og nedefra.«

Ifølge Henrik Stener Pedersen kan modulært byggeri blive den løsning, som Hans Reymann-Carlsen efterspørger.

»Der er i forvejen en tendens til at bygge mere modulært, og måske er det den metode, der kan give fleksibiliteten til at klimasikre på den måde,« siger han, men medgiver samtidig, at det kan virke som en ekstrem løsning.

»Rapporten er tænkt som et diskussionsoplæg, og flytbare bygninger er én mulighed. Og jeg tror, at det vil blive nødvendigt at diskutere denne løsning, for der kan jo komme meget mere vand, end vi går og forestiller os i dag.«

Emner : Klimasikring
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er det ikke bare endnu én af disse "visioner", der "kun" har ét problem - Penge- ?

De første bygninger, der skal flyttes er --KØBENHAVN-- for den ligger med r.... i vandskorpen.

 • 5
 • 0

Byggebranchen synes sikker det er pragtfuldt med en kortere levetid, så undgår de at skulle levere kvalitet. Herudover så blev "det gamle" Bella Center bygget så det kunne skilles ad og flyttes. Da det så blev alvor fandt man ud af at det blev alt for dyrt at flytte det. Det er eftervist at det er en dyr og dårlig løsning. Herudover er det ikke forbudt at bruge sund fornuft. Hvis der er steder hvor man før ikke har villet bygge, så er der nok en grund til det. Gamle ådale har tidligere været oversvømmet, så det kan nok ske igen. Lad så være med at bygge der, selv om der er spekulanter der vil forsøge at udnytte det. Endelig kunne man, som man gør omkring Mississippi i USA. Bygge husene på søjler og f.eks. lave parkering under dem. Der ligger ved siden af Lyngby Station en etageejendom der er bygget på den måde. For almindelige huse kunne man tillade at de bygges med en passende høj sokkel (og uden kælder). Det vil være væsentligt billigere end almindeligt byggeri så snart det første højvande har været der. Diger er en udmærket ting, men der skal nok være 'forsvarsværker' i mere end et led så et enkelt digebrud ikke medfører en voldsom ødelæggelse af det der ligger bagved.

 • 5
 • 0

For almindelige huse kunne man tillade at de bygges med en passende høj sokkel (og uden kælder). Det vil være væsentligt billigere end almindeligt byggeri så snart det første højvande har været der.

Og det er så i modstrid med kravet om jordnær adgang (tror jeg det hedder). Der er mange modsætninger i byggereglerne, som man måske skulle se på. Man kunne jo lempe dette krav i områder der kan oversvømmes. Ligeså er der vist begrænsninger i kotehøjden, så man behøver jo ikke at skyde sig selv i foden.

 • 1
 • 0

De håndøre som man samlet set har fået i Løkken kan København da godt få... Problemet med København er at man har bygget ud i vandet og groft sagt ned i vandet de sidste mange år vel vindende at vandet udgør et problem altså direkte mod bedre vidende.

Problemet med at bygge hvor vejene hedder noget med mose, kær, dal og lign løser sig selv. Forsikringsselskaberne ender med så høje premier at folk ikke har råd til at bo der og dem der har har også penge til at holde vandet ude eller betale for skaderne. Problemet ligger i politikerne har solgt bygge grunde steder der aldrig skulle være bygget på for at skaffe penge og skatte ydere til. Der næst har ingeniøre, arkitekter misset deres profesionelle ansvar ved ikke at råbe højt nok til at politikere og ansvarlige myndigheder kunne høre at det her ender galt. Forsikringsselskaberne har glimret ved fraværet ved først nu at reagere fordi det er blevet for dyrt for dem. Vil taler alle her om byggerier der er mindre end 20 år gamle.

Læg der til hovedløs udførsel af dræn, vand opsamling, kloak, håndtering af regnvand m.m. hvor både politikere og tekniske folk har glimret ved mangel på faglighed.. ja så har man de problemer man har i dag. Når sund fornuft og erfaringer gennem århundrede skubbes til side for "jeg ved bedst" ja så er der en pris at betale.

 • 3
 • 0

@Max Kjeldgaard Penge er ikke problemet, men komfort. Fleksible, flytbare bygninger med kortere levetid er billige. Men tænker at interesseren for at bo i teltlejere er lav.

 • 0
 • 0

Da Københavns havn skulle omlægges fra havn til by var der gode forsøg på at få husbåde på pontoner ind som et væsentligt element. Mit projekt gik på prisbillige pontoner fra Letland lagt i roset formed grupper med en enkelt ponton adgangs kørevej ud til og omkring rosetterne. Det og alle andre større husbådsprojekter strandede imidlertid på lovgivningen omkring kreditforeningslån! Det centrale problem i den nuværende situation er derfor ikke af teknisk art men de fremtidige lånemuligheder. Med mit kendskab til samfundet vil jeg tro at den mest realistiske løsningen bliver huse på forlængbare stylter!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten