Usikkerhed om designet af nordkoreansk brintbombe

Kim Jung-un giver gode råd om designet for den nye bombe. Den viste model minder om en konventionel totrinsbombe efter Teller-Ulam-designet, men eksperter mener, at den testede bombe kan have været af et andet og mere simpelt design - en såkaldt boosted bombe - hvor sprængkraften er mindre end for en 'rigtig' brintbombe. Illustration: KCTV

Nordkorea hævder, at deres seneste atombombeprøvesprængning var en test af en brintbombe.

Meget taler dog for, at der ikke var en tale om en ‘rigtig’ brintbombe, men en eller anden form for mellemting mellem en atombombe, hvor sprængkraften kommer fra spaltning (fission) af uran eller plutonium, og en termonuklear bombe, hvor sprængkraften kommer fra sammensmeltning af brintisotoperne deuterium og tritium efter Teller-Ulam-designet (se nedenfor).

Hvor processerne i konventionelle atombomber som de, der blev kastet over Hiroshima og Nagasaki i 1945, svarer til det, som sker i et atomkraftværk, er processerne i en brintbombe at sammenligne med det, som vil ske i en fusionsreaktor som Iter.

Bombens sprængkraft skønnes at have svaret til 120 kiloton TNT - eller otte gange Hiroshima-bomben og seks gange bomben, som Nordkorea testede i september 2016.

Men den nye bombe behøver ikke at have være en ægte brintbombe, den kan lige så vel være en mellemting i form af en boosted bombe, hvor fusionsprocesserne i bomben har til formål at øge sprængkraften fra fissionsbomben snarere end selv at give sprængkraft.

Venter på eventuelt udslip

Hvis der undslipper gasser til atmosfæren fra den nordkoreanske sprængning, som skete under jorden, bliver det måske muligt at bestemme mere præcist, hvilken form for bombe, nordkoreanerne nu har testet.

Men det kan tager uger for gasserne at lække til atmosfæren, og der er usikkerhed om, hvor let det i givet fald bliver at detektere dem.

Formodningen om, at gasser vil undslippe, styrkes dog af, at der 8½ minut efter den første rystelse i Jorden - opgjort til styrke 6,3 af US Geological Survey og forårsaget af bombesprængningen - blev detekteret endnu en rystelse på styrke 4,3.

En sådan hændelse, som kan være en form for kollaps i tunnelsystemet, øger sandsynligheden for, at gasser, som kan detekteres af Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization(CTBTO), er undsluppet til atmosfæren.

Læs også: 170 seismiske målestationer holder øje med Nordkoreas atomprøvesprængninger

Uanset hvad man senere måtte blive i stand til at konkludere om bomben, er der dog ingen tvivl om, at der set fra et nordkoreansk synspunkt er sket betydelige fremskridt, og at der set fra omverdens synspunkt kun er grund til stigende bekymring.

Teller og Ulams design

Alle moderne brintbomber er baseret på den såkaldte Teller-Ulam-konfiguration, der er udviklet af den ungarskfødte fysiker Edward Teller og den polskfødte matematiker Stanislaw Ulam i 1951.

Første trin, fissionsbomben, er baseret på spaltning af plutonium, som skal give energi til at skabe de temperaturer og det tryk, der er nødvendige for at få deuterium-atomerne i det indkapslede lithium-deuterid i andet trin til fusionere med tritium, der dannes, når lithium-6-isotoper bombarderes med neutroner. Af samme grund er det anvendte lithium-deuterid - et farveløst krystallinsk stof med et smeltepunkt på 689 grader celsius og en massefylde på 0,78 - beriget med Li-6, som udgør 7,5 pct. af naturlig lithium.

Første trin sættes i gang af højeksplosive sprængstoffer, der er placeret, så de vil presse et materiale som eksempelvis aluminium eller beryllium ind på en ring af plutonium-239, hvor spaltningsprocessen går i gang, når tætheden i materialet bliver høj.

Der anvendes en tilstand af plutonium, der kendes som delta-tilstanden, idet den kan sammenpresses mest.

En reflektor af et tungt materiale, f.eks. uran-238 holder det hele sammen, så energien fra første trin, der primært findes i form af røntgenstråling, kan overføres til andet trin, før første trin blæses fra hinanden og ødelægger sprænghovedet. Fusionsprocessen, der sker i tritiumgassen, har udelukkende til formål at generere neutroner, der sætter ekstra fart i fissionsprocessen i plutonium-239.

Røntgenstrålingen fra første trin vil efterfølgende presse polysterenskummet sammen om lithium-deuterid-pulveret og sætte gang i trinnets 'tændrør' - en stang af plutonium. Nogle af neutronerne fra fissionsprocessen i 'tændrøret' vil absorberes af lithium-6, hvorved der dannes tritium, som vil fusionere med deuterium - og det udløser slutteligt bombens enorme sprængkraft.

Det er vist i denne grafik:

Illustration: MI Grafik
Emner : Atomkraft
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Termonukleare bomber har normalt sprængkraft over 1.000 kiloton TNT,"

Det passer simpelthen ikke.

B61, USAs nuværende egentlige atombombe (som i: Droppes fra fly) har f.eks et yield der kan indstilles imellem 0.3 og 340 kilotons. (Den præcise fission/fusion fordeling kendes ikke for de to lave indstillinger.)

Alex Wellerstein har et rigtig godt blogindlæg om størrelse og vægt af atombomber:

http://blog.nuclearsecrecy.com/2013/12/23/...

Det er rigtigt at man i starten byggede meget store brintbomber, men det var for at kompensere for at man ramte dårligt, men med forbedret præcision kan man nøjes med meget mindre sprængkraft og dermed spare både vægt og fissilt materiale.

 • 13
 • 2

men uden det burde rokke ved det øvrige vi ved og ikke ved om den nye bombe.

Og vi er langt hen ad vejen enige om den del.

Det jeg personligt bider mærke i er at alt tyder på at de taler sandt i deres press-releases.

Bortset fra vores lønlige håb er der ingen grund til at antage at det er et boosted design, det ville være unødvendig omvej i forhold til NK's annoncerede planer om at sætte atombomber på ICBM'er.

 • 5
 • 2

Tak for en oplysende artikel og flot grafik.

Der er dog et par unøjagtigheder der forstyrrer (min) forståelse: - Når strålingen fra primary rammer uran-beholderen (secondary) udvider den sig ikke; den bliver tværtimod trykket hårdt sammen pga ablationstrykket. - Det er normalt ikke fusionsprocesserne der bidrager med mest sprængkraft i en brintbombe. Fusionsprocesserne genererer enorme mængder neutroner der starter fissionsprocesser i uran-beholderen (tamperen) - hvilket genererer det meste af sprængkraften.

I artiklen er der en linje omkring noget polystyrenskum der bliver trykket sammen. Det er korrekt, at hulrummet mellem primary og secondary formodentlig er fyldt med skum og nogen har spekuleret i om det drev sammenpresningen af secondary, men det er ikke tilfældet i nogen væsentlig grad.

I øvrigt har jeg svært ved at se hvorfor "vi" skulle håbe, at NK "kun" har testet en boosted bombe. Det er teknisk svært at lave en god boosted bombe, der til gengæld kan gøres mindre/lettere og forbruge væsentligt mindre uran/plutonium - alt i alt et mere avanceret og billigere våben der er lettere at fremføre.

 • 4
 • 0

De første amerikanske brintbomber benyttede sig ikke af Litiumdeuterid, men af deuterium og tritium i nedkølet til flydende/frosset tilstand. Den amerikanske Castle Bravo test i Stillehavet viste, at Li-7 også danner tritium og indgår i fusionen, noget forskerne ikke havde regnet med, derfor leverede bomben et yield på 15 mt og ikke 6 mt som planlagt. Den første russiske bombe var ikke af ulam-teller design, men en sloyka(lagkage), en fusionboostet atombombe, hvor der var indlagt lommer med deuterium -tritium. Jeg vil ikke stole på nogetsomhelst af det nordkoreanerne siger, med en yield på 120 kt, så kan det være en helt almindelig atombombe , eller en fusionsboostet bombe af sloyka-typen eller en rigtig atombombe. Atmosfæreprøve vil måske kunne give svaret på, om der er et fusionselement i den nordkoreanske bombe, men næppe om det i givet fald er en fusionsboostet bombe eller en ægte brintbombe.

 • 6
 • 0

Nu er det jo farligt legetøj vi taler om, men jeg kan ikke undgå at bemærke det eviggyldige faktum, at det ikke er hverken køkkenkniven eller skydevåbnet der er farligt, men den person der har det i hånden. Mange omtale NK´s leder som gal, sikkert, men i min verden er det langt farligere med en ustabil og egocentrisk person, der fyrer tvetydige tweets afsted midt om natten. Det gør verden til et mere usikkert sted i min optik.

 • 6
 • 12

Lad vær med at flytte skyld eller fokus her.

Nordkorea har atomvåben i strid med FNs regler. NK udvikler sine atomvåben imod alle andre landes ønske. NK vil sælge atomvåben til hvem som helst til rette pris, terrorister inklusiv. NK udvikler atomvåben helt uden grund, deres alliance med Kina er deres garanti imod invasion og hverken USA eller NATO er overhoved interesseret i nogen invasion eller krig imod NK. Sydkorea og Japan er heller ikke, det vil koste dem alt for mange menneskeliv, potentielt masseudrydelse med atomvåben og radioaktivt nedfald og krig mod Kina. NKs udvikling af atomvåben er en trussel mod mennesker og miljø. NK eksperimenterer på egen hånd, og chancen for en ulykke som kan koste millioner af nordkoreanere livet er overhængende, dyr og planter kan end ikke flygte fra den usynlige dræber.

Der findes masser af grunde til at kritisere Trump, men her skal NK og Kina altså tage et ansvar for menneskeheden.

 • 14
 • 2

Mine seismometre her i Skåne, målte skælvet efter bomben.

Det tog ca 33minutter før dønningerne kom hertil (med et lille blip ved 29 minutter) og de varede ved i ca 20 minutter. Maksimum amplitude efter ca 42minutter. Periodelængden af dønningerne var over 10 sekunder...

RMS amplitude over ca 3minutter (af de relevante frekvenser omkring 0.1Hz) var ca 600nm vertikalt.

Jeg er ikke seismolog, men bruger dem til at måle vibrationer med, men man må vel have lidt sjov engang imellem. Selvom baggrunden måske ikke er så sjov, selvfølgelig...

 • 13
 • 0

@Bent Johansen Hvis den politiske sæk nu alligevel er åbnet, ja så burde man nok lige huske på at det var USA der ledede modstanden mod et globalt forbud mod kernevåben her i starten af 2017. FN har længe kørt et projekt omkring det og det er i det lys at Nord Koreas fortsatte sprængninger skal ses. 120 lande tilsluttede sig aftalen her i juli, men altså uden USA og uden Nord Korea.

Det har været en stor sag internationalt, men som sædvanligt får vi ikke rigtig lov at følge med i hvad der egentligt foregår når vi kun holder os til de hjemlige danske medier. Den internationale dækningen er meget ringe her i landet og har været det længe. Og det betyder selvfølgelig at vigtige sager som denne her overhovedet ikke sættes i perspektiv.

Der er meget baggrundsstof om sagen, men en let tilgængelig, meget kort start kan findes her fra CNN: US leads boycott of UN talks to ban nuclear weapons (fra marts 2017)

 • 5
 • 3

Angående grafikken finder jeg beskrivelsen af brintbomben som A-bombens storebror vildledende.

En A-bombes ydelse har en øvre grænse på ca. 500 kton (som kun kan nås med en særdeles omhyggelig konstruktion).

Omvendt er der ikke nogen øvre grænse for en brint-bombes ydelse, de kan laves vilkårligt store, den største til dato sprængte havde en ydelse der er to størrelsesordner over A-bombens maksimum.

Under anden verdenskrig blev der over enkelte tyske byer på een nat kastet over 1 kton konventionelle bomber (1k+ fly hver med 1 ton eller mere), med ødelæggelser der ikke var væsentligt anderledes end resultatet af de to A-bomber der blev kastet over Japan. Faktisk er en del af de filmklip af atombombeødelæggelser der vises på Bradbury Science Museum i Los Alamos i virkeligheden fra Tyskland, bl.a. ser man i eet klip tydeligt resterne af en klassisk gotisk kirke.

Så selvom moderne brint-bomber typisk har en begrænset ydelse, så er konstruktionen i en klasse helt for sig selv, og hvis man partout vil anvende udtrykket "storebror", så passer det bedre på "Fat man" og "Little boy" i forhold til hvad man på samme tid opnåede med konventionelle våben.

Og det er naturligvis ikke noget jeg selv har været i stand til at udtænke, bortset fra mine egne oplevelser i Los Alamos kommer det fra den højst læsværdige "The Making of the Atomic Bomb" af Richard Rhodes.

 • 4
 • 1

Det er parametre der kan bestemmes i designet og i noget omfang bruges til "dial-a-yield"

I artiklen er der en linje omkring noget polystyrenskum der bliver trykket sammen. Det er korrekt, at hulrummet mellem primary og secondary formodentlig er fyldt med skum og nogen har spekuleret i om det drev sammenpresningen af secondary, men det er ikke tilfældet i nogen væsentlig grad.

Skummet har en eller anden rolle ud over bare at fylde hulrummet ud, det viste "FOGBANK" fiaskoen tydeligt.

Der er fodnoter hist og her der indikerer at det handler om at holde sammen på secondary et par shakes længere, men intet om hvad mekanismen er. Det er dog kun en optimering i forhold til hvor meget materiale der skal til et givent yield.

 • 3
 • 1

Nordkorea har atomvåben i strid med FNs regler.

Det har Frankrig, Israel, Indien, Pakistan og Sydafrika i princippet også.

NK udvikler sine atomvåben imod alle andre landes ønske.

Det eneste land der har spurgt naboen først er England.

NK vil sælge atomvåben til hvem som helst til rette pris, terrorister inklusiv.

Har du modtaget en prisliste ?

Alle de salg af våbendesign man kender til havde Pakistans Khan i den ene ende.

NK udvikler atomvåben helt uden grund, deres alliance med Kina er deres garanti imod invasion

Nej, Kina har aldrig givet NK en garanti for at ville intervenere på NK's side. Tværtimod har de tydeligt sagt at hvis NK gør noget dumt, må de klare sig selv.

Det er et rigtigt godt argument for at bygge sig nogle atomvåben.

NKs udvikling af atomvåben er en trussel mod mennesker og miljø.

Præcis ligesom det var tilfældet med USA, England, Soviet, Frankrig, Israel, Indien, Pakistan og Sydafrika.

 • 13
 • 3

Hvis den politiske sæk nu alligevel er åbnet, ja så burde man nok lige huske på at det var USA der ledede modstanden mod et globalt forbud mod kernevåben her i starten af 2017. FN har længe kørt et projekt omkring det og det er i det lys at Nord Koreas fortsatte sprængninger skal ses. 120 lande tilsluttede sig aftalen her i juli, men altså uden USA og uden Nord Korea.

@ Lasse Enevoldsen

Sikke en omgang vrøvl!

USA, USSR, Kina, GB og Frankrig tiltrådte allerede i 1968 en aftale om ikke at bruge eller sprede atomvåben. Aftalen trådte i kræft 1970.

191 nationer uden a-våben har tiltrædt aftalen, herunder Danmark.

Indien, Pakistan, Nordkorea og Israel er ikke en del af aftalen. De tre første har atomvåben, Israel har måske.

Hverken USA eller Rusland har nedrustet nævneværdigt siden afslutningen af den kolde krig.

Hvordan du kan konkludere: "USA der ledede modstanden mod et globalt forbud mod kernevåben" er mig en gåde.

 • 1
 • 2

Nej, Kina har aldrig givet NK en garanti for at ville intervenere på NK's side. Tværtimod har de tydeligt sagt at hvis NK gør noget dumt, må de klare sig selv.

@ PH

Det passer ikke. Kina har klart og tydeligt sagt, at de vil forsvare deres interesser for at undgå en genforening af Korea under kapitalistisk styre såfremt Nordkorea bliver angrebet først.

Det er en sikkerhedsgaranti, da man naturligvis ikke får en sikkerhedsgaranti hvis man selv vælger at angribe først.

Musketer-eden i NATO gælder jo heller ikke, hvis et NATO-land angriber først.

Kina kan naturligvis ikke forhindre fx. Sydkorea i at bombe militære mål i NK eller at snigmyrde Kim Jung-Un, det kan de jo ikke. Men de har garanteret et Kina-venligt styre i NK, altså en socialistisk stat og ingen genforening.

Det er en garanti som reelt sikrer Kim-dynastiet imod alle trusler udefra.

 • 4
 • 0

NKs udvikling af atomvåben er en trussel mod mennesker og miljø.

    Præcis ligesom det var tilfældet med USA, England, Soviet, Frankrig, Israel, Indien, Pakistan og Sydafrika. 

Igen, det er et indlæg vendt mod USA jeg kommenterer.

Amerikanske a-våben afsluttede 2. verdenskrig, ligesom USA også frelste Europa i 1. verdenskrig.

At USA i dag har atomvåben kan på ingen måde sammenlignes med Nordkoreas paranoide og aggressive motivering for at skaffe sig a-våben.

USA har ingen som helst interesse i at bruge deres a-våben, men NK spiller et spil, som alt for let kan løbe løbsk og eskalere til en storkrig.

 • 2
 • 3

På bekostning af 28 millioner af deres egne borger.

USA afsluttede krigen mod Japan med to krigsforbrydelser, for at statuere et eksempel og skræmme Stalin og Rusland

Nord Korea har, alle andre forhold uimodsagt, ret til at forsvare sig mod en verden omkring dem som de ser som yderst farlig.

Det er USA der idag udgør den største trussel mod verdensfreden, med deres enorme militær, dominerende økonomi og teenagermentalitet.

 • 4
 • 5

"Godaften.

Efter ordre fra den lille leder, Kim Young-one, har folkets hær i dag klokken 12.00 gennemført en særdeles vellykket afprøvning af en brintbombe med en hidtil uset sprængkraft, hvorved vor nations atomvåbenprogram har taget endnu et gigantisk skridt fremad i de fortsatte bestræbelser på at nedkæmpe imperialismens onde kræfter under ledelse af den uvederhæftige præsident Trump, hvis primære mål er at udslette Mordkorea.

Og sporten kort: Den lille leder, Kim Young-one, genvandt i dag sine verdensmesterskaber i hapkido, judo, ludo og moderne femkamp og modtog i den anledning de hjerteligste lykønskninger fra de medlemmer af Centralkomiteen, som endnu ikke er blevet henrettet.

Til sidst vejrudsigten: Det bliver en solrig dag i det meste af landet. Temperaturen kan stige til 300.000 grader på udsatte steder, men det skulle blive lidt køligere hen mod aften."

ATS

 • 11
 • 1

NK udvikler sine atomvåben imod alle andre landes ønske.

    Det eneste land der har spurgt naboen først er England. 

@ PH

Jeg giver op.

Vi er åbenbart kommet til, at end ikke den danske højre- og venstrefløj kan enes om ensidig fordømmelse af NKs handlinger, fordi venstrefløjen plabrer løs om at når USA må, så må NK også.

Hvad blev der af fredsbevægelsen på venstrefløjen? Hvad blev der af blomsterbørnene, som overdyngede deres modstandere med blomster i protest? Hvad blev der af pacifismen på venstrefløjen?

Venstrefløjen vil ikke kritisere deres egne, ikke uden USA skal drages ind i samtalen. Det forplumrer debatten, og gør den uudholdelig.

NK skal ikke udvikle deres a-våben, det skal stoppes, og NK og Kina sidder med nøglen.

Kina vil snakke med NK, nøjagtigt som Enhedslisten foreslog dialog med Islamisk Stat. https://www.bt.dk/politik/enhedslisten-opf...

Bare man er venstreorienteret, så må man gerne være aggressiv, udvikle a-våben, krigerisk, kvindehader, homofobisk etc.

For alt i verden skal vi undgå krig i NK, men vi må som minimum starte med at enes om ensidig fordømmelse, og sanktioner mod landet som ligger tæt på total isolation.

 • 5
 • 9

Vi er åbenbart kommet til, at end ikke den danske højre- og venstrefløj kan enes om ensidig fordømmelse af NKs handlinger, fordi venstrefløjen plabrer løs om at når USA må, så må NK også.

Hvor har du talt med højre- og venstre-fløjen om det ?

Ingen af dem har mig bekendt officielle repræsentanter her på sitet ?

For alt i verden skal vi undgå krig i NK, men vi må som minimum starte med at enes om ensidig fordømmelse, og sanktioner mod landet som ligger tæt på total isolation.

Jeg er helt enig med at vi skal undgå krig i NK og det er Kim tydeligvis også enig med os i, for han har brugt utrolige mængder resourcer på at udvikle det eneste teknologiske redskab der kan forebygge det effektivt.

Men jeg har ikke på noget tidspunkt forsvaret NKs atombombeprogram, lige så lidt som jeg vil forsvare nogen anden atombevæbnet stats program.

Det jeg påpeger er at det er en 100% rationel handling i forhold til NK's strategiske situation, ligesom det var 100% rationelt for USA, England, Soviet, Kina, Frankrig, Israel, Indien og Pakistan at udvikle atomvåben.

Og hvis vi endelig skal til at fordømme lande med hemmelige atombombeprogrammer, må vi rimeligvis starte forfra frem for bagfra: USA, Soviet, Kina, Frankrig, Israel, Inden og Pakistan, i den rækkefølge.

At skelne imellem "gode atomvåben" og "slemme atomvåben" som du gør det giver ihvertfald ingen mening, hverken moralsk eller menneskeligt.

 • 8
 • 2

Det er parametre der kan bestemmes i designet og i noget omfang bruges til "dial-a-yield"

Ja, netop - det er klart min opfattelse, at mekanismen bag variable-yield ligger i at styre neutron-outputtet fra fusionssegmentet som igen bestemmer energioutputtet fra fission i tamper og evt casing. Det gælder for så vidt både boostede og multistage våben. Resultatet er, at hovedparten af energien fra "alm" termonukleare våben kommer fra fissionsprocesser så jeg vil stadig mene at grafikken er misvisende.

Undtagelsen fra ovenstående er neutronbomber hvor tamper og casing er lavet så let som muligt (transparent for neutroner). I denne type våben vil jeg tro, at hovedparten af energien (=sprængkraften) faktisk kommer fra fusionsprocesser men eftersom det ikke er sprængkraft der er målet med disse våben syntes jeg ikke man kan sige at de underbygger påstanden om at fusion i sig selv øger yield.

Skummet har en eller anden rolle ud over bare at fylde hulrummet ud, det viste "FOGBANK" fiaskoen tydeligt.

Helt sikkert, men de kilder jeg har set indikerer, at ablation af tamperen klart er hovedkraften bag kompressionen af secondary. Jeg tror også, at vi er over i fine-tuning her - Man kan formentlig bruge flamingo fra et Ikea møbel og stadig få det til at virke nogenlunde.... Det kan måske være én af (mange) årsager til at NK kun opnåede moderate 50-100kt (hvis det virkelig var et multistage våben de testede).

 • 0
 • 0

Resultatet er, at hovedparten af energien fra "alm" termonukleare våben kommer fra fissionsprocesser så jeg vil stadig mene at grafikken er misvisende.

Der er ikke noget man med rimelighed kan kalde "almindelige termonukleare våben", for der er så mange designparametre at ændre på.

Det er langt fra alle operationelle warheads i USA der har "active tamper", (= 3-trins) formodentlig fordi den ikke nemt kan justeres i dial-a-yield sammenhæng.

I de store gamle brintbomber var dial-a-yield delvist mekanisk og blandt hypoteserne er at en eller anden form for skjold blev indskudt imellem primary og secondary, således at komprimeringen blev reduceret. Muligvis var der også forskel på om primary blev boostet eller ej.

Formodningen om USAs nye kompakte warheads er at dial-a-yield alene piller ved timingen af neutron-initiatoren, for der er intet der tyder på at der kan indføres nogen form for energi indenfor exclusion-zonen, heller ikke mekanisk. (Se f.eks det klassiske billede af en B61 med alle stumperne.

Det kan måske være én af (mange) årsager til at NK kun opnåede moderate 50-100kt (hvis det virkelig var et multistage våben de testede).

Hvis du kigger på USAs "development shots" er de alle i den størrelsesorden.

Når du har brug for at måle ting som neutronspektrum og containment-tid er du nødt til at bruge så lavt yield at dit dataopsamlingsudstyr kan virke og overleve.

Der er ingen designmæssig forskel på at fusionere 1 miligram eller 1kg lithiumdeuterid: Enten når du fusion eller også gør du ikke og derfor er der ingen grund til at fylde ret meget aktivt materiale i andet trin: Du skal bare se nogle få neutroner for at vide at det virker.

Modsat "development shots" prøver man i "effect shots" våbnet i den færdige konfiguration, ofte inklusive heat-shield og hele molevitten, for at se hvordan det vil virke i praksis.

Intet tyder på at nogen af NK's shots har været "effect shots" og derfor er deres yield ingen indikation af hvad yield kan være.

Hvis Kim-6 var et development shot af et to-trins eller tre-trins design, bør vi ved at sammenligne med de USAnske tests antage at NK kunne lave et effect-shot på 1-3Mt nu, alene ved at fylde mere aktivt materiale i secondary og trykke på knappen igen.

Personligt gætter jeg på at NK laver et ca. 1Mt effect-shot i stor højde ude over stillehavet inden længe.

 • 3
 • 0

Implikationer for satellitter? Kunne det have grimme konsekvenser for ISS eller ihvertfald astronauterne ombord? Udsigt til at give en EMP der kan have konsekvenser for passagerfly og overfladefartøjer i området? Hvad med radioaktivt nedfald?

Det er en interessant detalje ved atombomber: Selve bomben er faktisk temmelig ren, der er et par hundrede kg materiale og kun nogle få kilogram af det bliver til radioaktivt nedfald og det meste af radioaktiviteten er meget hurtigt borte.

I forhold til hvorledes vi ellers smider omkring os med tungmetaller er det en forsvindende lille mængde forurening.

Nedfaldsproblemet starter først for alvor når dele af jordoverfladen bliver opblandet i ildkuglen og derved bliver udsat for kraftig radioaktiv bestråling som aktiverer længerelevende isotoper.

Skibet "Lucky Dragon" blev f.eks plastret til med aktiveret koralrev.

En megaton i 10-30 km højde vil naturligvis give nogle elektrodynamiske effekter, i første omgang en masse hjemløse elektroner som dramatisk vil forandre radioudbredelsen, men det er ikke højt nok til at give alvorlige problemer for hverken satelitter eller astronauter.

Et godt sammenligningspunkt er USA Hardtack/Yucca test, 1.7Mt, 26.2 km, det skete der stort set ikke noget ved.

 • 2
 • 0

Et godt sammenligningspunkt er USA Hardtack/Yucca test, 1.7Mt, 26.2 km, det skete der stort set ikke noget ved.

Takker for svaret. Men man kunne vel forestille sig at fly og skibe i området ikke vil have godt af sådan en hændelse. Og dermed at hændelsen har potentialet til at blive klassificeret som massemord. Trist udvikling hvis det sker! Måske var det bedre om detonationen ved et "uheld" skete få sekunder efter launch?

 • 0
 • 0

Mnjae, hvis dette står til troende er EMP en del af strategien:

EMP er en interessant sideeffekt ved atombomber, men strategisk er den inderligt ligegyldig i forhold til alt muligt andet og taktisk er den derfor ikke meget værd.

I teorien kunne man detonere en brintbombe over en storby og brænde en masse elektronik af uden at svide håret af fodgængerne, men det elektronikskrot ville være helt uden betydning i hvad der skete efterfølgende.

Ideen om EMP som angrebsvåben stammer fra håbet om at decapitate en fjende ved at sætte deres Command&Control megastrukturer ud af funktion, men skiftet til fibertransmission har stort set gjort det ligegyldigt.

 • 0
 • 0

Ikke at det har nogen synderlig relevans for dette emne, men måske alligevel. Erindre at have læst i sin tid, at som "fyldmateriale" bruger amerikanerne noget de kalder "Fogbank". Alt omkring det er hemmeligt, men skulle være noget frygteligt stads at producere. Nogen der har den fjerneste ide om hvad dette er? Nysgerrig er man jo altid...

 • 0
 • 0

Ikke at det har nogen synderlig relevans for dette emne, men måske alligevel. Erindre at have læst i sin tid, at som "fyldmateriale" bruger amerikanerne noget de kalder "Fogbank". Alt omkring det er hemmeligt, men skulle være noget frygteligt stads at producere. Nogen der har den fjerneste ide om hvad dette er? Nysgerrig er man jo altid...

Der blev spekuleret meget da det kom frem at de ikke kunne reproducere den oprindelige opskrift og brugte rigtig mange millioner på at reverse-engineere og hjemsøge gamle forladte laboratorier osv.

Der komme ikke noget frem i den forbindelse som var andet end spekulation og det bedste gæt var formodentlig at det var "en eller anden polymer som er stiv nok til at holde secondary på plads under en raket-launch, uden at komme i vejen for den stråling der skal kollapse den."

 • 0
 • 0

Hvis der er andre der ikke ved hvad "Det Globale Forbud Mod Kernevåben" er eller går ud på, ja så er der lidt basis-info at finde her.

Nord Korea var det eneste land med kernevåben som stemte for at indlede forhandlingerne.

 • 0
 • 0

Herr Fos:

Hvis du vil indtage rollen som historielærer, så må du huske på at under 2. verdenskrig styrede Kreml et land der hed USSR.

Det er vigtigt at skelne fordi kun en meget lille (men dog temmelig vigtig) del af sovjetrepublikken Rusland blev invaderet af Tyskland, mens sovjetrepublikkerne Ukraine og Hviderusland (samt de af USSR annekterede baltiske lande) var fuldstændigt under tysk herredømme i flere af krigsårene.

Men med det forbehold vil jeg give dig ret i at det var USSR der besejrede Tyskland, som reelt var overvundet inden landgangen i Normandiet (eller endda landgangen i Italien). Det europæiske bidrag fra USSR's allierede var dermed primært at redde de vestlige dele af Tyskland samt Østrig og muligvis hele Vesteuropa fra at blive indlemmet i USSR, bl.a. var Bornholm jo lige på vippen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten