Usikker succes for ny offentlig indkøbsportal

I dag får det offentlige mulighed for at købe blandt andet inventar, IT-udstyr, hospitalsartikler og hjælpemidler til handicappede ind på Internettet. En ny hjemmeside, der skal håndtere kontakten mellem leverandører og de offentlige kunder, åbner i dag og bliver dermed den første, europæiske indkøbsportal af sin art. Spørgsmålet er, om portalen nogensinde når sit milliardpotentiale.

Portalen er udviklet i et tæt partnerskab mellem Forskningsministeriet og Kommunernes Landsforening og det private firma Gatetrade, som vandt et udbud om portalen.

Videnskabs- og teknologiminister Helge Sander (V) fremhæver i en pressemeddelelse fra Forskningsministeriet, at den offentlige sektor nu kan fungere som lokomotiv for e-handelen i Danmark. E-handel er ifølge de statistiske kilder stadig noget slunken og udgør kun en brøkdel af den øvrige handel i samfundet.

Spørgsmålet er, hvor let det vil gå. Potentialet for den nye offentlige indkøbsportal er formidling af indkøb for 30 milliarder kroner, men det er tvivlsomt, om det tal nogensinde bliver nået. Allerede nu har flere kommuner meldt ud, at man ikke vil gøre brug af portalen. Problemet er, at kommunerne allerede har indgået favorable aftaler med leverandører, og de kommunikerer oven i købet elektronisk i forvejen.

IT-mæssigt har portalen været fremhævet, fordi Gatetrade som private leverandør i et hidtil ukendt omfang skal stå for driften og udbygningen af systemet. Således er det aftalen, at portalen løbende skal udbygges og nye funktioner skal tilføjes, netop for at undgå et storstilet Big Bang IT-projekt a la Arbejdsformidlingens skandaløse Amanda.