Usædvanlig ekstra-kontrol afslørede graverende fejl i fosfor- og kvælstofprøver
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Usædvanlig ekstra-kontrol afslørede graverende fejl i fosfor- og kvælstofprøver

Lige nu forsøger DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - ved Aarhus Universitet om, man kan korrigere for fejlen, eller om 15 måneders prøveresultater fra søer og vandløb er gået tabt. Illustration: Tomasz Sienicki/Wikicommons

Det var et held, at der kun gik 15 måneder og ikke endnu længere tid, før Miljøstyrelsen i marts i år opdagede, at der var fejl i samtlige analyseresultater af fosfor- og kvælstofprøver fra danske vandløb og søer foretaget i hele 2016 og begyndelsen af 2017.

Det viser svarene på en række spørgsmål, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har givet til Alternativets Christian Poll på baggrund af Ingeniørens dækning af sagen i juni. Dertil kommer uddybende svar fra Miljøstyrelsen til Ingeniøren.

Fadæsen opstod, da laboratoriet ALS Danmark A/S i Humlebæk overtog analyseopgaven fra et andet laboratorium uden at opdage, at man anvendte en forældet metode. ALS havde tidligere haft opgaven og fortsatte med den oprindelige analysemetode.

Dobbeltprøver var vedvarende forskellige

Fejlen blev opdaget, fordi Miljøstyrelsen havde bedt den tidligere leverandør, Eurofins, foretage en ’ekstraordinær supplerende kontrol’. Det betød, at Eurofin udførte et fåtal dobbeltprøver, så både ALS og Eurofin fik vand fra samme prøvetagning og analyserede det.

»I forbindelse med skiftet af laboratorium besluttede vi for en sikkerheds skyld at få foretaget nogle ekstra kontroller,« skriver kontorchef i Miljøstyrelsen Storstrøm Michael Hastrup i en mail til Ingeniøren.

Læs også: Esben Lunde skal forklare vandprøve-fadæse

’En samlet test af de første dobbeltprøveresultater viste ikke signifikante forskelle. Senere indkom der resultater, der indikerede en signifikant forskel i nogle af prøveresultaterne, som dog generelt lå inden for måleusikkerhederne’, skriver ministeren.

I begyndelsen af 2017 besluttede Miljøstyrelsen dog at indlede en dialog med ALS for at finde ud af, hvad årsagen til forskellene kunne være. Og gennem den dialog opdagede styrelsen altså metodefejlene for både fosfor- og kvælstofprøverne.

»Vi havde ikke forventet, at der var nogen metodeproblemer, men resultaterne skulle understøtte vores kontrol af laboratoriernes kvalitet og processer. Der kan være forskelle mellem laboratorierne, som er indenfor usikkerheder m.v., og Miljøstyrelsen ønskede ved dette skift af laboratorium at have et overblik over, om der kunne være en sådan forskel,« skriver Michael Hastrup.

Akkrediteringsorgan godkendte ALT

Ingeniøren var i kontakt med ALS Danmark A/S i juni og citerede dengang direktør Camilla Højsted for:

»Det er helt forfærdeligt. Der er sket en manuel fejl her hos os.«

Læs også: Fejlagtige vandanalyser kan fjerne analysegrundlag for landbrugspakkens første år

Selv om ALS har erkendt fejlen, er det dog Danak - det nationale akkrediteringsorgan i Danmark - der oprindeligt har godkendt ALS' metodebrug for vandprøverne. Analyserapporterne var påført Danaks akkrediteringsstempel.

Det var blandt andet derfor, at der gik så lang tid, før Miljøstyrelsen gjorde yderligere ved sagen.

I ministersvaret skriver Esben Lunde Larsen, at der er ’vanskeligt fuldstændig at gardere sig mod fejlagtige oplysninger fra tilbudsgivere’, for ’der vil altid være et element af tillid i certificerings- og akkrediteringssystemer’.

Miljøstyrelsen vil fremover forsøge at forebygge en lignende situation ’ved at sætte ekstra ind på at gennemgå de oplyste akkrediteringer i tilbuddene og krydstjekke med bl.a. Danaks hjemmeside i forhold til det laboratorium, der planlægges indgået kontrakt med inden selve kontraktindgåelsen.

Miljøstyrelsen er desuden i dialog med Danak om, hvilke muligheder der kan være for at gennemføre tiltag i henhold til laboratorieydelserne, så der ikke opstår lignende fejl igen’, skriver ministeren.

Mangler prøver fra landbrugspakken

ALS rettede øjeblikkeligt analysemetoden i marts, så analyseresultaterne fra 1. april 2017 er udarbejdet med den rette metode.

Læs også: 87 gange har vandværker sendt for mange pesticider ud i danske haner

Eftersom rapporten om den årlige udledning af næringsstoffer til vandløb og søer normalt først foreligger sidst på året det efterfølgende år, har de fejlagtige prøveresultater ikke medvirket til at give et misvisende billede af vandkvaliteten.

Men fejlen betyder, at Danmark mangler vandprøver for fosfor og kvælstof for de første 12 måneder af den megen omdiskuterede landbrugspakke, hvor danske landmænd har lov til at gøde mere, samtidig med at loven sløjfer randzoner ved søer og vandløb, som tidligere var friholdt sprøjtning og gødning.

Samtidig kan Danmark heller ikke indrapportere de korrekte tal for vandmiljøet til EU-systemet.

Eftersom vandprøver kun gemmes i kort tid, har man nemlig ikke kunnet foretage nye analyser med den godkendte metode. Og dobbeltprøverne var som nævnt kun ganske få.

Alternativet: Seriøs håndtering af sagen

Christian Poll fra Alternativet siger til Ingeniøren, at han er tilfreds med redegørelsen og Miljøstyrelsens håndtering af sagen.

»Jeg synes, det er problematisk, at fejlen er sket og over så lang en periode. Men jeg synes egentlig, at Miljøstyrelsen håndterer sagen rimelig seriøst og forsøger at udrede, hvad udredes kan.«

»Måske man kan finde en omregningsmetode imellem ny og gammel testmetode, så korrekte tal kan estimeres. Det vil være mit bud at få et estimat, der kan udfylde datahullet, der er kommet,« siger han.

DCE undersøger, om fejlen kan korrigeres

Forskere på DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi – ved Aarhus Universitet har i flere måneder været i gang med netop at undersøge, om man kan korrigere fejlen. Spørgsmålet er, hvor store konsekvenser den fejlagtige prøvemetode har.

Læs også: Efter vandprøve-fejl: Miljøstyrelsen kontrollerer laboratorier

Lige nu er ALS Danmark ved at foretage dobbeltprøver, hvor man tager samme dunk vand og bruger dels den forældede metode, der har givet fejlen, dels den rigtige metode. Nogle af prøverne bliver desuden analyseret på et andet laboratorium for at se eventuelle forskelle.

»Så der er flere elementer i arbejdet. Og vi er stadigvæk i gang med at gennemgå datagrundlaget for at se, om vi kan genoprette dataene. Det kommer formentlig til at fortsætte hen over efteråret,« siger chefkonsulent Poul Nordemann Jensen fra DCE til Ingeniøren.

"Fadæsen opstod, da laboratoriet ALS Danmark A/S i Humlebæk overtog analyseopgaven fra et andet laboratorium uden at opdage, at man anvendte en forældet metode. ALS havde tidligere haft opgaven og fortsatte med den oprindelige analysemetode".

Ergo har de tidligere analyser været en fadæse.
Det er en indrømmelse, som redaktionen måske burde bearbejde lidt.

  • 11
  • 4

Citat: "Men fejlen betyder, at Danmark mangler vandprøver for fosfor og kvælstof for de første 12 måneder af den megen omdiskuterede landbrugspakke, hvor danske landmænd har lov til at gøde mere, samtidig med at loven sløjfer randzoner ved søer og vandløb, som tidligere var friholdt sprøjtning og gødning.

Samtidig kan Danmark heller ikke indrapportere de korrekte tal for vandmiljøet til EU-systemet."

Konsekvenserne af landbrugspakken vil ikke kunne dokumenteres foreløbigt, på grund af en tilfældig fejl, lavet blandt nogle private firmaer, i samarbejde med nogle udvalgte medarbejdere i en miljøstyrelse, som arbejder for VLAK!

Vi kan spørge os selv, om vi tror på det hændelige i det her forløb. Svaret får vi aldrig, fordi den endelige kontrolinstans, sindelagskontrollen hos dem , som på et hav af områder fifler og lyver performativt, ikke kan gennemføres.

Landbrugspakken kom igennem folketinget via bevidst manipulation med forskerne, dobbelt mundkurv, fyret minister, begyndende kritik af linjen fra bl.a. K (der så alligevel faldt ned som et lam)...

Espen Lunde straffede forskerne for alligevel ikke at have holdt mund, bla ved at ændre på procedure omkring miljøvurderingerne (udsætte det for konkurrence).

De her "hændelser", som kommer til udtryk takket være en lidt mere nidkær omgang med fakta, end den der generelt præger de gamle medier, falder i et mønster, som ikke er til at tage fejl af.

Man respekterer ganske enkelt ikke de problemer, der handler om miljø!

Man lader til dels, som om man gør.

For at få det til at se ud, som om man gør, fusker man med de optegnelser, som foregiver at tegne billedet på bidrag til problemerne.

Man lader som om man er til for at løse problemerne, men bidrager til dem, i forsøget på at komme sit eget politiske bagland i møde, dvs. landbruget, som er i gæld til over skorstenen, landbrugets kreditorer, finanssektoren, og, ikke mindst, man fifler for ikke at blive sat til regnskab i forhold til den store overnationale myndighed, EU!

Donald Trump er ærlig i forhold til de problemer, som vor livsstil fører med sig. Han indrømmer, at menneskeskabt global opvarmning ikke ligger inden for, hvad hans fattige forstand kan kapere, og konkluderer der ud fra, at den slags ikke kan findes i verden, for, hvad der ikke er plads til i hans fattige forstand, det er der slet ikke plads til i verden.

Vor egen regering er langt mere sufistikeret i sin måde at lyve på. Performativt tilsidesætter man hensynet til en lang række af problemer, som bryder med de meget snævre økonomiske interesser, som man plejer i sit bagland. Sænkede bilafgifter for store fossilbrændere, stimulering af en i forvejen noget opkørt økonomi med skattelettelser, fifleri med miljøundersøgelser, gaver til og fra kvotekonger i og omkring statsforvaltningen (kvotekongernes fiskemetoder er langt mindre bæredygtige end småfiskernes metoder), osv. osv.

Organisationerne bag regeringen, især dem der hæmningsløst lyver om sin egen rolle for miljøet, fx Bæredygtigt landbrug, med sine medarbejdere her på linjen, Poul Vejby - Sørensen klapper i hænderne.

Den totale mangel på integritet styrer hæmningsløst! Det eneste bæredygtige bag dansk landbrug, det er evnen til at lade sig bære af offentlige subsidier og falsk liberalisme! Derfor er betegnelsen "Bæredygtigt landbrug" bare fake, ikke news, for vi har kendt det længe, men fake information!
http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-154...
http://arbejdsforskning.dk/ugenskommentar.asp

  • 13
  • 13

Danak har nu altid været mere optaget af danske særbestemmelser end internationalt samarbejde og standarder, så derfra kan næppe ventes hjælp.
Der er vel alt andet lige en række målinger efter den gamle standard.
Det er ikke nyt, at man i analysearbejde ændrer på standarderne. Hver gang taber man i princippet historien.

  • 7
  • 0