USA varsler nye emissionskrav til fly

Som enhver, der har besøgt en lufthavn i løbet af sommeren eller bare kastet et blik mod himlen, kan bevidne, så er flytransport utroligt populært. Så populært faktisk, at den FNs luftfartsorganisation ICAO forventer, at lufttrafikken målt i personkilometer næsten vil tredoble mellem 2010 og 2030.

Læs også: Rapport: Flyindustrien halter 12 år efter CO2-mål

Det betyder også at flytransportens andel af det globale drivhusgasudslip vokser dramatisk. Derfor har ICAO arbejdet på at få flyselskaber, flyproducenter og alle medlemslandene til at indgå en aftale om, at flytransportsektorens samlede udledning af drivhusgasser ikke må stige efter 2020. Desuden kræves det, at nye fly skal være markant mere brændstofeffektive end den nuværende flåde.

I dag stammer omkring to procent af verdens CO2-udslip fra flytrafik. Men flytrafikken forventes at vokse markant de kommende årtier. I 2013 forventede ICAO således, at antallet af personkilometer vil stige fra 5 mia. i 2010 til 13 mia. i 2030. Luftfartsindustrien har lovet, at industriens netto CO2-udslip ikke må stige efter 2020. Derfor haster det med at få mere brændstofeffektive fly ind i flåderne, mener organisationen ICCT. Illustration: ICAO

Læs også: Skibe og fly går atter en gang fri af krav om at udlede mindre CO2

Aftalen er imidlertid blevet kritiseret af flere miljøorganisationer for at være for slap. Blandt med henvisning til, at eksempelvis Boeings 787-model og Airbus A350 allerede kan leve op til kravene i dag.

EPA: Forbered jer på krav

Nu øjner miljøforkæmperne imidlertid en ny chance for at få strammet udledningskravene. Den amerikanske miljøstyrelse, Environmental Protection Agency (EPA), har nemlig konkluderet, at udledningerne fra nogle flytyper udgør en trussel mod befolkningens helbred, og at udslip fra fly bidrager til luftforurening.

Den - måske ikke så overraskende - konklusion betyder, at EPA har ret til at opstille krav til amerikansk producerede fly og fly, der opererer i amerikansk luftrum. Derfor varsler EPA i en pressemeddelelse, at styrelsen vil opstille krav til privatejede jet og propelfly.

Kan tvinge EU til at følge efter

Beslutningen kan også få betydning på denne side af Atlanten. Hidtil har EU ikke villet opstille yderligere krav udover dem, der bliver enighed om i ICAO. Men nu har den europæiske transportkommissær, Violette Bulc, en chance for at gøre noget, mener Bill Hemmings, der er direktør for luftfart i miljøorganisationen Transport & Environment.

»Vi har nu en reel chance for, at EU og USA kan arbejde sammen om at reparere den meget mangelfulde effektivitetsstandard, som FN har udarbejdet for luftfartsindustrien,« siger han i en pressemeddelelse.

Læs også: International luftfart skal have CO2-neutral vækst fra 2020

Til sammen står EU og USA for omkring halvdelen af drivhusgasudledningen fra flyindustrien. De to flyproducenter Airbus og Boeing har leveret så stor en del af verdens fly, at de tilsammen er ansvarlige for 90 procent af flyindustriens udledninger.