USA slukker for kul og tænder for sol og vind

Illustration: Wikimedia Commons

Nye tal viser, at der i 2022 vil blive lukket kulfyrede kraftværker i USA svarende til en produktionskapacitet på 12,6 GW. Det betyder, at 85 procent af al den produktionskapacitet, der forventes at blive taget ud af det amerikanske elproduktionssystem, er kulkraft.

De resterende 15 procent, der tages ud i 2022, vil primært være naturgasfyrede kraftværker (8%) og atomkraft (5%). Det skriver det amerikanske agentur for energistatistik (EIA).

Samlet set viser tal, at over 100 GW kulfyrede kraftværkskapacitet er forsvundet fra det amerikanske marked over de sidste ti år, og at elproduktionen fra kulkraft ikke har været lavere i over 40 år.

Kulkraft vil stå for 85 procent af den kraftværkskapacitet, der forventes taget ud af den amerikanske elproduktion i 2022. Illustration: EIA

Produktionen af el på basis af kul, steg ellers med 17 procent i 2021 oven på et kraftigt fald i 2020 på grund af Covid-pandemien. Men nu ser det altså ud til at kul ikke længere kan konkurrere.

Der er ikke blevet idriftsat nye amerikanske kulkraftværker siden 2013 på trods af, at den tidligere præsident Donald Trump kort efter sin tiltræden i 2016 erklærede, at “kulindustrien er tilbage”.

Men det er ikke overraskende, at de mange kulkraftværker nu tages ud af produktion. EIA oplyser, at de fleste er bygget i 1970’erne og 80’erne og derfor ligger langt over den normale levetid for et kraftværk.

46 procent af al nu elproduktionskapacitet vil i 2022 komme fra solceller Illustration: EIA

Det overraskende er, at de bliver erstattet af naturgasfyrede kraftværker og især VE, som i dag er mere konkurrencedygtigt end kul.

Solceller dominerer ny produktionskapacitet

For samtidig med nyheden om udfasning af kulkraft i 2022, kom EIA med en lignende nyhed om tilkomsten af ny produktionskapacitet i USA. Her viser tal, at der forventes 46,1 GW ny elproduktionskapacitet sluttet til nettet.

Heraf vil 21,5 GW være solceller, 7,6 GW vindkraft og 9,6 GW gasfyret kraftværker. EIA går i oversigten ikke ind og skelner mellem ny elproduktionskapacitet, der kan reguleres (normalt traditionelle termiske kraftværker) og uregulerbar kapacitet som sol og vind.

Over en fjerdedel af udbygningen med solceller og halvdelen af vindkraftudbygningen kommer til at ske i Texas, som ellers har oplevet voldsomme udsving i energipriser de seneste år.

Et eksempel på overgangen fra fossile brændsler til VE kunne man læse om i New York Times, hvor et solcelleprojekt bygget oven på en gammel kulmine i Kentucky til en pris på 1,5 mia. kroner netop er blevet godkendt. Lignende projekter er i gang i flere andre stater.

I den samlede nye kapacitet har EIA også en kategori benævnt “Batterier”, som forventes at ligge på 5,1 GW (en stigning på 84% i forhold til 2021). Heri skal forstås lagerkapacitet, der kan bidrage til forsyningssikkerheden.

Som et sidste bidrag til den amerikanske elforsyning vil der komme to nye atomreaktorer i drift i 2022. Der er tale om reaktor 3 og 4 på kraftværket Vogtle i Georgia. Tilsammen vil de bidrage med 2,228 GW.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

EIA langtidsprognoser.

Det er vel ikke overraskende, hvis man skal leve op til egne langtidsprognoser.

EIA Annual Energy Outlook 2021 Fig. 10 Annual electricity generating capacity additions and retirements

EIA Annual Energy Outlook 2021 Fig. 11 U.S. electricity generation from selected fuels and U.S. renewable electricity generation, including end use

Men måske lidt interessant, at den forventede andel af renewables i 2050 er steget fra 38% til 42% fra EIA Annual Energy Outlook 2020 til EIA Annual Energy Outlook 2021.

EIA Annual Energy Outlook 2020 Electricity generation from selected fuels and Renewable electricity generation, including end use

Og så virker prognoserne om fremtidigt bilsalg noget i skoven.

EIA Annual Energy Outlook 2021 Fig. 18 Light-duty vehicle sales by technology/fuel and New vehicle sales of battery powered vehicles

 • 10
 • 0

Men måske lidt interessant, at den forventede andel af renewables i 2050 er steget fra 38% til 42% fra EIA Annual Energy Outlook 2020 til EIA Annual Energy Outlook 2021.

Med økning i estimat på fornybar energi på 10,5% per år og andel på 18% i 2020 (vind,sol, hydro), vil en ha ca 83% fornybart allerede i 2037!

Prognosene for markedsandel for elbiler var også morsomme å se på. Byråkratiet i EIA jobber sikkert sakte, slik at tallmaterialet er sikkert fra ca 2016 i Outlook 2021!

 • 12
 • 3

Men måske lidt interessant, at den forventede andel af renewables i 2050 er steget fra 38% til 42% fra EIA Annual Energy Outlook 2020 til EIA Annual Energy Outlook 2021.

Med økning i estimat på fornybar energi på 10,5% per år og andel på 18% i 2020 (vind,sol, hydro), vil en ha ca 83% fornybart allerede i 2037!

Prognosene for markedsandel for elbiler var også morsomme å se på. Byråkratiet i EIA jobber sikkert sakte, slik at tallmaterialet er sikkert fra ca 2016 i Outlook 2021!

Gad vide hvilken computer og hvilke data du bruger... https://www.eia.gov/todayinenergy/images/2...

viser da slet ikke nogen speciel stigning i renewable energy (som inkluderer vandkraft, vind, sol, geotermisk og biomasse) men derimod en stor stigning i naturgas... og omtrent samme produktion de sidste 3 år fra renewables, kul og nuklear

Her kan man se produktionstal fra 1949 for alle underafdelimger kul, gas, renewables, nuklear https://www.eia.gov/totalenergy/data/brows...

Som man kan se stiger produktionen fra vind og sol ganske rigtigt - det er her man får forøgelsen i produktionen fra renewables.

Men det ser mere ud som en mere eller mindre lineær stigning per år for både sol og vind - ikke eksponentiel vækst som du mener. Væksten ser ud til at være ca 40.000 millioner kWh per år for sol og vind. Et stort set stagnerende totalt elforbrug fra alle kilder på 4.000.000 millioner kWh. Det er ca 1% af det totale forbrug man kan forvente vil blive udskiftet med renewables per år. ..

 • 6
 • 23

...viser da slet ikke nogen speciel stigning i renewable energy (som inkluderer vandkraft, vind, sol, geotermisk og biomasse) men derimod en stor stigning i naturgas... og omtrent samme produktion de sidste 3 år fra renewables, kul og nuklear

lige p.t. ser det nu også nærmest stik modsat ud:

...the world is now upside down, at least compared to the view from a year ago. Not only is oil consumption heading for record heights, but so is coal, and natural gas. Coal, in particular, had a noose placed around its neck at COP26, but it broke free and is running wild – a scant few months after its planned global demise, we see major exporters like Indonesia halting exports to preserve critical supplies, and consumption in Europe and North America increasing substantially over prior years.

Renewed interest in coal is just the tip of the iceberg. Europe and Asia are outbidding each other for scarce LNG cargoes. Rising energy costs have decreased production of a vast array of industrial products from textiles to aluminum to fertilizer. These shortages and price hikes are destabilizing supply chains for everything, including renewable energy and EV components that were the lynchpin of reducing hydrocarbon demand in the first place.

Even if the supply chains were functioning properly, Europe has shown with savage proof that the idea of reducing emissions by abandoning hydrocarbons and embracing renewables is a recipe for disaster...

https://boereport.com/2022/01/13/column-en...

 • 2
 • 18

Even if the supply chains were functioning properly, Europe has shown with savage proof that the idea of reducing emissions by abandoning hydrocarbons and embracing renewables is a recipe for disaster...

https://boereport.com/2022/01/13/column-en...

HHH har du ingen, som i overhovedet ingen, kritisk sans for det pladder du kolportere?

Er ingen kilde for dårlig i dit selvvalgte ekkokammer?

JEg er med på at man kan have en anden politsk opfattelse og vægtning, men man bør da i det mindste udvise bare en smule kritisk kommentare når man vidrebringer en ensidig artikel fra en olie-bore-rigs lobby-organisation.

Shiiit, et mærkeligt verdensbillede du må opleve til hverdag.....

 • 25
 • 6

Shiiit, et mærkeligt verdensbillede du må opleve til hverdag.....

hvis du nu fjernede solbrillerne og trak din flotte røde tophue en anelse højere op på issen, kunne du måske bedre 'percipere', hvad der lige her og nu foregår om ørerne på dig?:

Rapid economic recovery is driving global coal power generation to a record this year and overall coal demand to a potential all-time high as soon as 2022, underlining urgent need for policy action...

https://www.iea.org/news/coal-power-s-shar...

Nå pyt , dét har IEA nok (heller) ikke forstand på? :))

 • 4
 • 22

Siden det er et citat, så er du vel enig i det citerede?

det er vel ret svært, objektivt at være uenig i den beskrevne (mangel)situation? ;)

Ellers er der vel ingen grund til at bringe et citat

jo, citater kan da udmærket bringes til almen, åndelig vederkvægelse - så kan læserne selv forholde sig dertil.

Lidt supplerende info vedr. den standende energikrise:

Ministers in the five biggest European economies — Germany, the U.K., France, Italy and Spain — have so far come up with a patchwork of grants and time-limited tax cuts to help consumers heat and power their homes. Indeed, the common thread seems to be to hope the problem goes away while also leaning more on companies. Electricite de France SA shares plummeted by a record on Jan. 14 as the French government confirmed plans to force the company to sell more power at a hefty discount.  Gas more than tripled last year and energy companies, analysts and traders all say that high prices are set to persist, already a key driver of now rampant inflation. Contracts have eased from their peak, yet the weather may still get colder. There’s also mounting tension with Russia over a possible invasion of Ukraine, which could disrupt vital supplies

https://www.bloomberg.com/news/articles/20...

Se endvidere:

https://klimarealisme.dk/2022/01/15/vi-har...

 • 2
 • 15

...har du ingen logisk ræsonnement og pointe

som enhver grant kan skue (såfremt skyklapper mv. fjernes): EUropa er lige nu og efter alt at dømme en rum tid endnu energiforsyningsmæssigt på skideren...og det batter ikke at opstille flere vejrmöller mv.:

»Præsident Macron har for eksempel ændret kurs og talt om, at stigningerne i energipriser skal stabiliseres, fordi de truer den globale økonomi og kan resultere i energifattigdom og sociale spændinger. De Gule Veste i Frankrig betyder nok, at Macron er mere opmærksom på den kritiske situation end tyskerne. Men også europæiske økonomer har på det seneste advaret om, at det vil give økonomiske og politiske tilbageslag, hvis politikerne forsøger at gå for hurtigt frem i den grønne omstilling og forhøjer CO2reduktionskravene for 2030 for meget,« siger Yergin. Han noterer sig, at præsident Macron også står stærkt på, at atomkraft skal være en central del af Frankrigs og EUs grønne omstilling. EU Kommissionen barsler derfor efter fransk ønske med planer om at føje atomkraft til EUs såkaldt grønne taksonomi, hvilket vil betyde, at den kan opnå økonomisk støtte fra EU. Det samme gælder i øvrigt også for naturgas, som i den mest klimavenlige form ifølge kommissionen også skal være en del af taksonomien...

 • 2
 • 17

som enhver grant kan skue (såfremt skyklapper mv. fjernes): EUropa er lige nu og efter alt at dømme en rum tid endnu energiforsyningsmæssigt på skideren...og det batter ikke at opstille flere vejrmöller mv.:

Okay, HHH, så fortæl os hvad der batter, indenfor en rum tid, hvis ikke vedvarende energi som vindmøller, biogasanlæg, solceller mv batter?

Hvad batter hurtigere end disse?

Foreslår du at vi melde os ind i en østpagt, ledet af Putin, i håb at han måske holder rørene åbne, indtil Rusland og pagten løber tør for gas?

Eller bore huller, sådan som dit boreselskabs-lobby-link foreslår?

 • 16
 • 1

Okay, HHH, så fortæl os hvad der batter, indenfor en rum tid, hvis ikke vedvarende energi som vindmøller, biogasanlæg, solceller mv batter?

Hvad batter hurtigere end disse?

det skal over hele hovedet slet ikke 'batte hurtigt': Vi skal tværtom klappe hesten, spise brød til, vende skråen usw. - kort sagt: Det har ingen hast..det skal 'batte gradvis', efterhånden som tiden (og teknologien) er inde til det, jf. hvad jeg tidligere skrev:

https://ing.dk/artikel/rapport-fem-lande-s...

https://ing.dk/artikel/analyse-stoerstedel...

 • 0
 • 13

det skal over hele hovedet slet ikke 'batte hurtigt': Vi skal tværtom klappe hesten, spise brød til, vende skråen usw. - kort sagt: Det har ingen hast..det skal 'batte gradvis', efterhånden som tiden (og teknologien) er inde til det, jf. hvad jeg tidligere skrev:

Ja, hastværk ender ofte med lastværk. Suboptimering og dyre løsninger, i særdeleshed når politikere vil styre energimarkedet.

Jeg kan godt frygte for vores gasforsyning, hvis det spidser til i Ukraine. Hvor meget kan EU egentlig true Putin med.

 • 0
 • 10

det skal over hele hovedet slet ikke 'batte hurtigt': Vi skal tværtom klappe hesten, spise brød til, vende skråen usw. - kort sagt: Det har ingen hast..det skal 'batte gradvis', efterhånden som tiden (og teknologien) er inde til det,

Så du har med andre ord intet løsningsforslag på at "Europa er på skideren en rum tid endnu".

Vi klapper bare hesten og lader de sidste langtidskontrakter med Gazprom udløbe, og krydser fingre for at der kommer noget mindre patetisk end "vejrmøller" og redder os.

Er det korrekt forstået?

Hvad er i øvrigt dit rationale for at påstå at de 12 GW "havvejrmøller" med 55-60% kapacitetsfaktor, der installeres i de næste 3-15 år, ikke batter noget?

Jeg troede du havde et problem med at de først batter noget om 3-15 år, men det er jo rigeligt hurtigt til dig, forstår jeg?

Så er der vel ingen grund til at foreslå biogas, som lige er vokset fra 9% til 27% af gasforbruget på kun 3 år, her i Danmark, og ville kunne gøre Europa 100% uafhængig af Gazprom på blot få år, hvis resten af EU følger samme eksempel - for det er jo nok alt for hurtigt til dig.

 • 11
 • 0

Har vi ikke en del mere landbrug end gennemsnitligt til at levere biogas? Størstedelen af EU kan vel ikke komme op på samme niveau som Danmark.

Jo, men vi har jo så også en del større forbrug af gas end gennemsnittet, fordi vi, eksempelvis i modsætning til vore nordiske naboer, bruger forholdsvis meget naturgas til opvarmning.

Desuden udnytter vi kun en lille del af det danske biogas-potentiale, og kun ca halvdelen af den biogas vi udvinder pt, opgraderes og tilføres naturgasnettet.

I 2020 brugte vi 84 PJ naturgas, hvilket iflg. BP er ca det dobbelte af Sverige, som imorterer al sin naturgas fra Danmark, inklusiv ca 1/3 af de 14 PJ biogas vi opgraderede og tilførte nettet i 2020, som dengang svarede til 16,3% af gassen i nettet.

I dag er andelen vokset til 27% biogas (and counting), som vi altså forsyner både Danmark og Sverige med, så i realiteten tilfører vi jo snarere ~40% biogas ift det danske gasforbrug.

(Det aktuelle naturgasforbrug, samt import, eksport, tilførsel af biogas mv, kan følges på "gasnettet lige nu")

Hvis Svenskerne fødte en ligeså stor andel af deres, betydeligt større. biogaspotentiale ind i nettet, ville deres andel jo være tæt på 100% af deres gasforbrug.

Angående biogaspotentialet, så har Danmark Iflg. Biogas Danmark et potentiale på 94 PJ, hvoraf vi i 2020 kun brugte 21 PJ, hvoraf de 14 PJ altså blev tilført naturgasnettet.

Læg også mærke til grafen på side 2, som antyder at kun ca halvdelen af biogasproduktionen i 2020, kom fra landbruget, mens den anden halvdel kom fra husholdning og industriaffald.

Landbruget udnyttede med andre ord kun ~11 PJ ud af landbrugets potentiale på ~85 PJ, så hvor meget landbrug de enkelte lande har, er i sig selv ikke så afgørende for at nå de 27% biogasandel, som Danmark leverer i både Danmark og Sverige.

Rusland har fra Januar 2020 til oktober 2021, eksporteret ca 28 GWh naturgas/uge til Europa, hvilket ligeledes svarer ca 27% af Europa's samlede naturgasforbrug i 2020, så vi kan med en vis ret påstå at Dansk biogas fortrænger hvad der svarer til både den danske og den svenske andel af importeret gas fra Rusland.

Andre lande skal måske udnytte en større eller mindre andel af deres biogaspotentiale, for at nå op på samme 27%, hvilket burde være rimeligt straight forward, og i øvrigt påtrængende nødvendigt, ikke bare for at blive uafhængig af Gazprom, men også fordi vi er nødt til at omsætte disse stærkt klimapotente kulbrinter til energi, i stedet for at lede dem direkte ud i atmosfæren, som desværre sker med det meste af denne ressource i dag.

 • 5
 • 0

Det ser ud til at de opgivne tal er effekt, altså maxeffekt for de forskellige energikilder. Hvis man ganger kapacitetsfaktoren for vind og sol på set der desværre ikke helt så godt ud for den fremtidige CO2-udledning. Vi kan selvfølgelig håbe på at de gasfyrede værker fortrinsvis skal bruges som peak/reserve.

 • 0
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten