USA slukker for kul og tænder for sol og vind

Illustration: Wikimedia Commons

Nye tal viser, at der i 2022 vil blive lukket kulfyrede kraftværker i USA svarende til en produktionskapacitet på 12,6 GW. Det betyder, at 85 procent af al den produktionskapacitet, der forventes at blive taget ud af det amerikanske elproduktionssystem, er kulkraft.

De resterende 15 procent, der tages ud i 2022, vil primært være naturgasfyrede kraftværker (8%) og atomkraft (5%). Det skriver det amerikanske agentur for energistatistik (EIA).

Samlet set viser tal, at over 100 GW kulfyrede kraftværkskapacitet er forsvundet fra det amerikanske marked over de sidste ti år, og at elproduktionen fra kulkraft ikke har været lavere i over 40 år.

Kulkraft vil stå for 85 procent af den kraftværkskapacitet, der forventes taget ud af den amerikanske elproduktion i 2022. Illustration: EIA

Produktionen af el på basis af kul, steg ellers med 17 procent i 2021 oven på et kraftigt fald i 2020 på grund af Covid-pandemien. Men nu ser det altså ud til at kul ikke længere kan konkurrere.

Der er ikke blevet idriftsat nye amerikanske kulkraftværker siden 2013 på trods af, at den tidligere præsident Donald Trump kort efter sin tiltræden i 2016 erklærede, at “kulindustrien er tilbage”.

Men det er ikke overraskende, at de mange kulkraftværker nu tages ud af produktion. EIA oplyser, at de fleste er bygget i 1970’erne og 80’erne og derfor ligger langt over den normale levetid for et kraftværk.

46 procent af al nu elproduktionskapacitet vil i 2022 komme fra solceller Illustration: EIA

Det overraskende er, at de bliver erstattet af naturgasfyrede kraftværker og især VE, som i dag er mere konkurrencedygtigt end kul.

Solceller dominerer ny produktionskapacitet

For samtidig med nyheden om udfasning af kulkraft i 2022, kom EIA med en lignende nyhed om tilkomsten af ny produktionskapacitet i USA. Her viser tal, at der forventes 46,1 GW ny elproduktionskapacitet sluttet til nettet.

Heraf vil 21,5 GW være solceller, 7,6 GW vindkraft og 9,6 GW gasfyret kraftværker. EIA går i oversigten ikke ind og skelner mellem ny elproduktionskapacitet, der kan reguleres (normalt traditionelle termiske kraftværker) og uregulerbar kapacitet som sol og vind.

Over en fjerdedel af udbygningen med solceller og halvdelen af vindkraftudbygningen kommer til at ske i Texas, som ellers har oplevet voldsomme udsving i energipriser de seneste år.

Et eksempel på overgangen fra fossile brændsler til VE kunne man læse om i New York Times, hvor et solcelleprojekt bygget oven på en gammel kulmine i Kentucky til en pris på 1,5 mia. kroner netop er blevet godkendt. Lignende projekter er i gang i flere andre stater.

I den samlede nye kapacitet har EIA også en kategori benævnt “Batterier”, som forventes at ligge på 5,1 GW (en stigning på 84% i forhold til 2021). Heri skal forstås lagerkapacitet, der kan bidrage til forsyningssikkerheden.

Som et sidste bidrag til den amerikanske elforsyning vil der komme to nye atomreaktorer i drift i 2022. Der er tale om reaktor 3 og 4 på kraftværket Vogtle i Georgia. Tilsammen vil de bidrage med 2,228 GW.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

EIA langtidsprognoser.

Det er vel ikke overraskende, hvis man skal leve op til egne langtidsprognoser.

EIA Annual Energy Outlook 2021 Fig. 10 Annual electricity generating capacity additions and retirements

EIA Annual Energy Outlook 2021 Fig. 11 U.S. electricity generation from selected fuels and U.S. renewable electricity generation, including end use

Men måske lidt interessant, at den forventede andel af renewables i 2050 er steget fra 38% til 42% fra EIA Annual Energy Outlook 2020 til EIA Annual Energy Outlook 2021.

EIA Annual Energy Outlook 2020 Electricity generation from selected fuels and Renewable electricity generation, including end use

Og så virker prognoserne om fremtidigt bilsalg noget i skoven.

EIA Annual Energy Outlook 2021 Fig. 18 Light-duty vehicle sales by technology/fuel and New vehicle sales of battery powered vehicles

 • 11
 • 0

Men måske lidt interessant, at den forventede andel af renewables i 2050 er steget fra 38% til 42% fra EIA Annual Energy Outlook 2020 til EIA Annual Energy Outlook 2021.

Med økning i estimat på fornybar energi på 10,5% per år og andel på 18% i 2020 (vind,sol, hydro), vil en ha ca 83% fornybart allerede i 2037!

Prognosene for markedsandel for elbiler var også morsomme å se på. Byråkratiet i EIA jobber sikkert sakte, slik at tallmaterialet er sikkert fra ca 2016 i Outlook 2021!

 • 14
 • 3

Men måske lidt interessant, at den forventede andel af renewables i 2050 er steget fra 38% til 42% fra EIA Annual Energy Outlook 2020 til EIA Annual Energy Outlook 2021.

Med økning i estimat på fornybar energi på 10,5% per år og andel på 18% i 2020 (vind,sol, hydro), vil en ha ca 83% fornybart allerede i 2037!

Prognosene for markedsandel for elbiler var også morsomme å se på. Byråkratiet i EIA jobber sikkert sakte, slik at tallmaterialet er sikkert fra ca 2016 i Outlook 2021!

Gad vide hvilken computer og hvilke data du bruger... https://www.eia.gov/todayinenergy/images/2...

viser da slet ikke nogen speciel stigning i renewable energy (som inkluderer vandkraft, vind, sol, geotermisk og biomasse) men derimod en stor stigning i naturgas... og omtrent samme produktion de sidste 3 år fra renewables, kul og nuklear

Her kan man se produktionstal fra 1949 for alle underafdelimger kul, gas, renewables, nuklear https://www.eia.gov/totalenergy/data/brows...

Som man kan se stiger produktionen fra vind og sol ganske rigtigt - det er her man får forøgelsen i produktionen fra renewables.

Men det ser mere ud som en mere eller mindre lineær stigning per år for både sol og vind - ikke eksponentiel vækst som du mener. Væksten ser ud til at være ca 40.000 millioner kWh per år for sol og vind. Et stort set stagnerende totalt elforbrug fra alle kilder på 4.000.000 millioner kWh. Det er ca 1% af det totale forbrug man kan forvente vil blive udskiftet med renewables per år. ..

 • 6
 • 24

...viser da slet ikke nogen speciel stigning i renewable energy (som inkluderer vandkraft, vind, sol, geotermisk og biomasse) men derimod en stor stigning i naturgas... og omtrent samme produktion de sidste 3 år fra renewables, kul og nuklear

lige p.t. ser det nu også nærmest stik modsat ud:

...the world is now upside down, at least compared to the view from a year ago. Not only is oil consumption heading for record heights, but so is coal, and natural gas. Coal, in particular, had a noose placed around its neck at COP26, but it broke free and is running wild – a scant few months after its planned global demise, we see major exporters like Indonesia halting exports to preserve critical supplies, and consumption in Europe and North America increasing substantially over prior years.

Renewed interest in coal is just the tip of the iceberg. Europe and Asia are outbidding each other for scarce LNG cargoes. Rising energy costs have decreased production of a vast array of industrial products from textiles to aluminum to fertilizer. These shortages and price hikes are destabilizing supply chains for everything, including renewable energy and EV components that were the lynchpin of reducing hydrocarbon demand in the first place.

Even if the supply chains were functioning properly, Europe has shown with savage proof that the idea of reducing emissions by abandoning hydrocarbons and embracing renewables is a recipe for disaster...

https://boereport.com/2022/01/13/column-en...

 • 2
 • 20

Even if the supply chains were functioning properly, Europe has shown with savage proof that the idea of reducing emissions by abandoning hydrocarbons and embracing renewables is a recipe for disaster...

https://boereport.com/2022/01/13/column-en...

HHH har du ingen, som i overhovedet ingen, kritisk sans for det pladder du kolportere?

Er ingen kilde for dårlig i dit selvvalgte ekkokammer?

JEg er med på at man kan have en anden politsk opfattelse og vægtning, men man bør da i det mindste udvise bare en smule kritisk kommentare når man vidrebringer en ensidig artikel fra en olie-bore-rigs lobby-organisation.

Shiiit, et mærkeligt verdensbillede du må opleve til hverdag.....

 • 31
 • 6

Shiiit, et mærkeligt verdensbillede du må opleve til hverdag.....

hvis du nu fjernede solbrillerne og trak din flotte røde tophue en anelse højere op på issen, kunne du måske bedre 'percipere', hvad der lige her og nu foregår om ørerne på dig?:

Rapid economic recovery is driving global coal power generation to a record this year and overall coal demand to a potential all-time high as soon as 2022, underlining urgent need for policy action...

https://www.iea.org/news/coal-power-s-shar...

Nå pyt , dét har IEA nok (heller) ikke forstand på? :))

 • 4
 • 26

Siden det er et citat, så er du vel enig i det citerede?

det er vel ret svært, objektivt at være uenig i den beskrevne (mangel)situation? ;)

Ellers er der vel ingen grund til at bringe et citat

jo, citater kan da udmærket bringes til almen, åndelig vederkvægelse - så kan læserne selv forholde sig dertil.

Lidt supplerende info vedr. den standende energikrise:

Ministers in the five biggest European economies — Germany, the U.K., France, Italy and Spain — have so far come up with a patchwork of grants and time-limited tax cuts to help consumers heat and power their homes. Indeed, the common thread seems to be to hope the problem goes away while also leaning more on companies. Electricite de France SA shares plummeted by a record on Jan. 14 as the French government confirmed plans to force the company to sell more power at a hefty discount.  Gas more than tripled last year and energy companies, analysts and traders all say that high prices are set to persist, already a key driver of now rampant inflation. Contracts have eased from their peak, yet the weather may still get colder. There’s also mounting tension with Russia over a possible invasion of Ukraine, which could disrupt vital supplies

https://www.bloomberg.com/news/articles/20...

Se endvidere:

https://klimarealisme.dk/2022/01/15/vi-har...

 • 3
 • 22

...har du ingen logisk ræsonnement og pointe

som enhver grant kan skue (såfremt skyklapper mv. fjernes): EUropa er lige nu og efter alt at dømme en rum tid endnu energiforsyningsmæssigt på skideren...og det batter ikke at opstille flere vejrmöller mv.:

»Præsident Macron har for eksempel ændret kurs og talt om, at stigningerne i energipriser skal stabiliseres, fordi de truer den globale økonomi og kan resultere i energifattigdom og sociale spændinger. De Gule Veste i Frankrig betyder nok, at Macron er mere opmærksom på den kritiske situation end tyskerne. Men også europæiske økonomer har på det seneste advaret om, at det vil give økonomiske og politiske tilbageslag, hvis politikerne forsøger at gå for hurtigt frem i den grønne omstilling og forhøjer CO2reduktionskravene for 2030 for meget,« siger Yergin. Han noterer sig, at præsident Macron også står stærkt på, at atomkraft skal være en central del af Frankrigs og EUs grønne omstilling. EU Kommissionen barsler derfor efter fransk ønske med planer om at føje atomkraft til EUs såkaldt grønne taksonomi, hvilket vil betyde, at den kan opnå økonomisk støtte fra EU. Det samme gælder i øvrigt også for naturgas, som i den mest klimavenlige form ifølge kommissionen også skal være en del af taksonomien...

 • 3
 • 23

som enhver grant kan skue (såfremt skyklapper mv. fjernes): EUropa er lige nu og efter alt at dømme en rum tid endnu energiforsyningsmæssigt på skideren...og det batter ikke at opstille flere vejrmöller mv.:

Okay, HHH, så fortæl os hvad der batter, indenfor en rum tid, hvis ikke vedvarende energi som vindmøller, biogasanlæg, solceller mv batter?

Hvad batter hurtigere end disse?

Foreslår du at vi melde os ind i en østpagt, ledet af Putin, i håb at han måske holder rørene åbne, indtil Rusland og pagten løber tør for gas?

Eller bore huller, sådan som dit boreselskabs-lobby-link foreslår?

 • 24
 • 2

Okay, HHH, så fortæl os hvad der batter, indenfor en rum tid, hvis ikke vedvarende energi som vindmøller, biogasanlæg, solceller mv batter?

Hvad batter hurtigere end disse?

det skal over hele hovedet slet ikke 'batte hurtigt': Vi skal tværtom klappe hesten, spise brød til, vende skråen usw. - kort sagt: Det har ingen hast..det skal 'batte gradvis', efterhånden som tiden (og teknologien) er inde til det, jf. hvad jeg tidligere skrev:

https://ing.dk/artikel/rapport-fem-lande-s...

https://ing.dk/artikel/analyse-stoerstedel...

 • 0
 • 22

det skal over hele hovedet slet ikke 'batte hurtigt': Vi skal tværtom klappe hesten, spise brød til, vende skråen usw. - kort sagt: Det har ingen hast..det skal 'batte gradvis', efterhånden som tiden (og teknologien) er inde til det, jf. hvad jeg tidligere skrev:

Ja, hastværk ender ofte med lastværk. Suboptimering og dyre løsninger, i særdeleshed når politikere vil styre energimarkedet.

Jeg kan godt frygte for vores gasforsyning, hvis det spidser til i Ukraine. Hvor meget kan EU egentlig true Putin med.

 • 2
 • 19

det skal over hele hovedet slet ikke 'batte hurtigt': Vi skal tværtom klappe hesten, spise brød til, vende skråen usw. - kort sagt: Det har ingen hast..det skal 'batte gradvis', efterhånden som tiden (og teknologien) er inde til det,

Så du har med andre ord intet løsningsforslag på at "Europa er på skideren en rum tid endnu".

Vi klapper bare hesten og lader de sidste langtidskontrakter med Gazprom udløbe, og krydser fingre for at der kommer noget mindre patetisk end "vejrmøller" og redder os.

Er det korrekt forstået?

Hvad er i øvrigt dit rationale for at påstå at de 12 GW "havvejrmøller" med 55-60% kapacitetsfaktor, der installeres i de næste 3-15 år, ikke batter noget?

Jeg troede du havde et problem med at de først batter noget om 3-15 år, men det er jo rigeligt hurtigt til dig, forstår jeg?

Så er der vel ingen grund til at foreslå biogas, som lige er vokset fra 9% til 27% af gasforbruget på kun 3 år, her i Danmark, og ville kunne gøre Europa 100% uafhængig af Gazprom på blot få år, hvis resten af EU følger samme eksempel - for det er jo nok alt for hurtigt til dig.

 • 24
 • 2

Har vi ikke en del mere landbrug end gennemsnitligt til at levere biogas? Størstedelen af EU kan vel ikke komme op på samme niveau som Danmark.

Jo, men vi har jo så også en del større forbrug af gas end gennemsnittet, fordi vi, eksempelvis i modsætning til vore nordiske naboer, bruger forholdsvis meget naturgas til opvarmning.

Desuden udnytter vi kun en lille del af det danske biogas-potentiale, og kun ca halvdelen af den biogas vi udvinder pt, opgraderes og tilføres naturgasnettet.

I 2020 brugte vi 84 PJ naturgas, hvilket iflg. BP er ca det dobbelte af Sverige, som imorterer al sin naturgas fra Danmark, inklusiv ca 1/3 af de 14 PJ biogas vi opgraderede og tilførte nettet i 2020, som dengang svarede til 16,3% af gassen i nettet.

I dag er andelen vokset til 27% biogas (and counting), som vi altså forsyner både Danmark og Sverige med, så i realiteten tilfører vi jo snarere ~40% biogas ift det danske gasforbrug.

(Det aktuelle naturgasforbrug, samt import, eksport, tilførsel af biogas mv, kan følges på "gasnettet lige nu")

Hvis Svenskerne fødte en ligeså stor andel af deres, betydeligt større. biogaspotentiale ind i nettet, ville deres andel jo være tæt på 100% af deres gasforbrug.

Angående biogaspotentialet, så har Danmark Iflg. Biogas Danmark et potentiale på 94 PJ, hvoraf vi i 2020 kun brugte 21 PJ, hvoraf de 14 PJ altså blev tilført naturgasnettet.

Læg også mærke til grafen på side 2, som antyder at kun ca halvdelen af biogasproduktionen i 2020, kom fra landbruget, mens den anden halvdel kom fra husholdning og industriaffald.

Landbruget udnyttede med andre ord kun ~11 PJ ud af landbrugets potentiale på ~85 PJ, så hvor meget landbrug de enkelte lande har, er i sig selv ikke så afgørende for at nå de 27% biogasandel, som Danmark leverer i både Danmark og Sverige.

Rusland har fra Januar 2020 til oktober 2021, eksporteret ca 28 GWh naturgas/uge til Europa, hvilket ligeledes svarer ca 27% af Europa's samlede naturgasforbrug i 2020, så vi kan med en vis ret påstå at Dansk biogas fortrænger hvad der svarer til både den danske og den svenske andel af importeret gas fra Rusland.

Andre lande skal måske udnytte en større eller mindre andel af deres biogaspotentiale, for at nå op på samme 27%, hvilket burde være rimeligt straight forward, og i øvrigt påtrængende nødvendigt, ikke bare for at blive uafhængig af Gazprom, men også fordi vi er nødt til at omsætte disse stærkt klimapotente kulbrinter til energi, i stedet for at lede dem direkte ud i atmosfæren, som desværre sker med det meste af denne ressource i dag.

 • 19
 • 1

Det ser ud til at de opgivne tal er effekt, altså maxeffekt for de forskellige energikilder. Hvis man ganger kapacitetsfaktoren for vind og sol på set der desværre ikke helt så godt ud for den fremtidige CO2-udledning. Vi kan selvfølgelig håbe på at de gasfyrede værker fortrinsvis skal bruges som peak/reserve.

 • 2
 • 19

@ Søren Lund

Det var selve artiklen der fx. sætter solenergi som 46% af tilgangen. Kapacitetsfaktoren for sol er formodentlig ikke bedre end 20%, den burde medregnes.

Okay, følte mig lige truffet, fordi jeg undervejs i mit indlæg, brugte enheden MWh/h, som jeg dog redigerede ud.

Enig i at det havde været mere oplysende at tilføje forventet årlig energiproduktion i artiklen, men budskabet holder jo, da sol og vind, med de gængse kapacitetsfaktorer for nye anlæg, kommer til at generere omtrent ligeså meget som de lukkede kulkraftværker genererede.

 • 12,6 GW lukket kulkraft á 60% Cf = - 66 TWh
 • 21,5 GW ny sol á 20% Cf + 7,6 GW ny vind á 37% Cf = 62 TWh
 • 9,6 GW ny gaskraft minus 1,2 GW lukket á 56% Cf = 47 TWh
 • 2,2 GW ny atomkraft minus 0,8 GW lukket á 90% Cf = 11 TWh

Sidstnævnte må dog vente, da de to Vogtle-reaktorer nu er udsat endnu engang pga “construction quality issues", denne gang til hhv 2023 og 2024. https://www.gpb.org/news/2021/12/03/plant-...

 • 14
 • 0

...Er det korrekt forstået?

nej!: På den korte bane må EUropa selvsagt søge at fremskaffe de akut manglende fossiler på anden vis:

LPG fx. hvor Frankrig, Holland, Belgien, Sverige og Tyskland allerede har en vis import kørende, jf.:

https://www.indexmundi.com/energy/?product...

, fornødent suppleret med (brun)kul, olie, træ(flis) etc. etc.

Hvad er i øvrigt dit rationale for at påstå at de 12 GW "havvejrmøller" med 55-60% kapacitetsfaktor, der installeres i de næste 3-15 år, ikke batter noget?

når der (som sidste år) forekommer længere perioder uden vind, batter de fortsat ikke.

Så er der vel ingen grund til at foreslå biogas, som lige er vokset fra 9% til 27% af gasforbruget på kun 3 år, her i Danmark, og ville kunne gøre Europa 100% uafhængig af Gazprom på blot få år, hvis resten af EU følger samme eksempel - for det er jo nok alt for hurtigt til dig

biogas er da fint, hvis det kan tilvejebringes til konkurrencedygtige priser - og uden alt for betydelige gener for anlæggenes naboer! ;)

https://nejtilbiogas.dk

 • 1
 • 21

nej!: På den korte bane må EUropa selvsagt søge at fremskaffe de akut manglende fossiler på anden vis:

LPG fx. hvor Frankrig, Holland, Belgien, Sverige og Tyskland allerede har en vis import kørende, jf.:

Det batter jo heller ikke rigtig, da de steder LPG'en skulle komme fra, ikke har planlagt kapacitet til pludselig at skulle forsyne hele Europa.

Resultatet er at LPG-prisen bliver præcis ligeså høj som den europæiske naturgaspris + transport.

Skal det batte, er de nødt til at bore nye gashuller og udvide udskibsningskapaciteten, hvilket bliver en dyr omgang, da ingen regner med at kunne udnytte kapaciteten i fremtiden, og det blot betyder at de lande, hvor LPG'en kommer fra, løber hurtigere tør for gas end hidtil havde planlagt, hvorefter rusland ville stå tilbage som den eneste gasudbyder.

Der er ingen vej udenom at udfase fossilerne, så du kan ligeså godt, først som sidst, indse at vind og sol, på sigt batter mere end noget som helst andet, og kan indfases hurtigere end noget som helst andet.

Hvad er i øvrigt dit rationale for at påstå at de 12 GW "havvejrmøller" med 55-60% kapacitetsfaktor, der installeres i de næste 3-15 år, ikke batter noget?

når der (som sidste år) forekommer længere perioder uden vind, batter de fortsat ikke.

Der var 9% mindre vind end i et gennemsnitsår, sidste år.

Hvis det ikke er nok til at holde lagrene oppe, hvad er så problemet i at installere 9% mere vind?

 • 19
 • 3

hvad er så problemet i at installere 9% mere vind?

intet - såfremt det sker for private midler og uden direkte eller indirekte subsidiering.

Andre vejrforhold har også påvirket energipriserne. De høje sommertemperaturer gav et stigende behov for energi til aircondition og kølesystemer. Dertil har det blæst mindre i år på grund af blokeringsvejr. Mens andre lande syd for grænsen har været afhængige af et dyrt fossilt kraftværk til at sætte prisen på elmarkedet, har Danmarks store vindkraftproduktion undgået de værste elprisstigninger i perioder, hvor vinden har blæst.

Oven i købet har nedbørsmængderne over de nordiske fjelde været begrænset. Vandreservoirer der i sommer lå 25 procent under normalkapaciteten, har reduceret produktionen af den billige elektricitet fra vandkraft. Og når en mindre del af strømproduktionen sker fra de billige og vedvarende energikilder, sættes elprisen efter dyrere, fossile produktionsanlæg, hvilket i løbet af 2021 har fået elprisen til at stige. Gaskraftværker har i større omfang end normalt sat prisen på elmarkedet – høje gaspriser har derfor givet høje elpriser

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-e...

 • 1
 • 19

Så du tilbyder ligefrem de private investorer at spare de 2,8 mia kr pr GW havvindmøller, som de betaler i dag, uden subsidiering af nogen art?

det ser jeg nu ikke li...ige, at jeg 'tilbyder' - hvis det er dette:

https://ens.dk/presse/thor-wind-farm-skal-...

, du sigter til(?).

...og så få sat noget fart på de udbud?

for min skyld ingen alarm - men som jeg opfatter artiklen, er de allerede 'i fart'!?

Jamen, skulle vi så ikke ta' og stoppe slagsmålene om de døende fossiler

"wen man tot lügt, der bekommt ein langes Leben"! :)

 • 2
 • 18

Så du tilbyder ligefrem de private investorer at spare de 2,8 mia kr pr GW havvindmøller, som de betaler i dag, uden subsidiering af nogen art?

det ser jeg nu ikke li...ige, at jeg 'tilbyder' - hvis det er dette:

https://ens.dk/presse/thor-wind-farm-skal-...

, du sigter til(?).

Hvad syn's du så der står:

"Det er første gang, der gennemføres et udbud af havvind i Danmark uden støtte. Vinderen forventes inden for få år at betale 2,8 mia. kr. til staten, i takt med, at der produceres strøm."

 • 18
 • 3

EUropa er lige nu og efter alt at dømme en rum tid endnu energiforsyningsmæssigt på skideren...

gælder også ex-EU(ropa):

Ministers have been warned that Boris Johnson’s plan to underwrite bank loans amounting to £20 billion to energy suppliers poses a serious risk of a fresh banking crisis.

In recent days, news media have reported that Downing Street is developing an emergency loan scheme for energy firms to stave off a dramatic increase in bills...

https://mailchi.mp/ef7d48ebf39b/press-rele...

 • 1
 • 16

Skotterne har lige lavet samme nummer?

https://www.crownestatescotland.com/news/s...

Highlights include:

17 projects have been selected out of a total of 74 applications, and have now been offered option agreements which reserve the rights to specific areas of seabed A total of just under £700m will be paid by the successful applicants in option fees and passed to the Scottish Government for public spending The area of seabed covered by the 17 projects is just over 7,000km2 (a maximum of 8,600km2 was made available through the Scottish Government’s Sectoral Marine Plan) Initial indications suggest a multi-billion pound supply chain investment in Scotland The potential power generated will provide for the expanding electrification of the Scottish economy as we move to net zero. The details of the 17 applicants who have been offered option agreements can be found below and in the downloads section.

 • 8
 • 0

når nogle meget få klovner konsekvent ødelægger alle debattråde med kontrafaktuelt sludder - og ikke mindst er totalt uimodtagelige for links til videnskabelige sites, der modbeviser dem?

 • 19
 • 5

Det bliver ligesom med tobak og øl hvor der slet ikke er nogen sammenhæng mellem råvarepris og salgspris efter overklassens har fået deres levebidrag.

Fårehovederne kan ikke lave andelsselskaber og kan heller ikke undvære det. Øl,tobak,stoffer og strøm. Strøm er svært at smugle.

 • 1
 • 17

Det har jeg for længe siden givet dig svaret på,

Nej! - du har "givet mig" dit imho ekstremt naive forslag til at løse problemet med, at internettet oversvømmes af bevidst misinformation om alvorlige emner.

Alle erfaringer viser jo, at dit forslag på ingen måde virker og det er for mig særdeles svært - din historik i klimadebatterne taget i betragtning - ikke at tro, at din agenda med at forsøge at stoppe de saglige inputs i debatten, skyldes din holdning til emnet.

 • 18
 • 5

Dernest er det oppsiktsvekkende at mer enn halvparten av de 17 prosjektene er med med flytende turbiner (15,5 GW)!

Høje kap. faktorer opnået med flydende turbiner: https://www.energylivenews.com/2021/03/24/...

Heroppe på Færøerne har man ønske om pumped storage 80 MW turbin og 140 MW pumpeeffekt og ca 1 GWh storage, Pris 1,5 milliard.

Pengene havde nok været bedre brugt på HVDC kabel ned til Shetland og udbyde havmølleparker heropp. Der var 74 der bød på havmølleparkerne i Skotland, så der var flere der sad efter med sorte Per, de ville så få en ekstra mulighed. Skotland ligesom Danmark vil høste milliarder for tilladelserne og Skotland det samme, kunne man få nogle milliarder heroppe, så ville finansiering til HVDC forbindelse være sikret.

Der er også planer om havmøller ved Island: https://www.oedigital.com/news/487843-mass...

Større spredning mellem parkerne + HVDC forbindelser, mindsker behov for lagring og det er en kæmpe fordel og det man har brug for.

P.S. Elforsyningen heroppe har planer om havmøllepark, det ville da være langt bedre at olieselskaber o.a bød ind med parker i GW størrelse, end et lille lokalt selskab og 52.000 indbyggere. https://www.sev.fo/english/projects/offsho...

 • 8
 • 0

Hej Magnus Thomsen

P.S. Elforsyningen heroppe har planer om havmøllepark, det ville da være langt bedre at olieselskaber o.a bød ind med parker i GW størrelse, end et lille lokalt selskab og 52.000 indbyggere.

Hvorfor dog det?

Det færøske befolkning slår mig ikke som værende uambitiøse eller uefne.

Der er masser af mindre vindkraftudviklere med succes. Jeg tror ikke man behøver hedde Shell eller Chevron for at ringe til Vestas og høre hvad en stak møller måtte koste.

 • 8
 • 0

Det kunne være interessant at vide hvor mange af denne forenings medlemmer, der fyrer med naturgas, og hvor mange der melder sig ud, når de får gasregningen for denne og de kommende vintre. ;-)

Det bliver ikke mange der melder sig ud, for alternativerne lader til at stige ligeså meget. Man er jo ret bundet når man har valgt forsyninger i sin tid, og kan bare håbe at det ikke går helt galt.

Denne markedsgørelse af produktionen af væsentlige forsyninger viser nu sin bagside. Det virkede godt så længe der var overskud af kapacitet, men hvis kapaciteten bliver bare lidt mindre end behovet, kan man opleve disse vilde udsving i priserne som ses på el-spotprisen. Det er jo ikke fordi det fra dag til dag er blevet dyrere/billigere at producere en MWh.

Det er egentlig uhørt at man nu taler om at støtte betrængte kunder. Hidtil er energimarkedet blevet brugt som en uudtømmelig malkeko.

 • 4
 • 10

Hvorfor dog det?

Det færøske befolkning slår mig ikke som værende uambitiøse eller uefne.

Der er masser af mindre vindkraftudviklere med succes. Jeg tror ikke man behøver hedde Shell eller Chevron for at ringe til Vestas og høre hvad en stak møller måtte koste.

Niels Peter Jensen

Jeg har absolut intet problem med Vestas og hvis det går efter planen, så bliver de sidste fundament støbt i indeværende uge:? https://www.vestas.com/en/media/company-ne...

Elforsyningen har sat sig som mål at al el + transport på land + opvarming skal være med VE i 2030 og det er noget af en opgave, især med tanke på at øerne er i ødrift uden udlandsforbindelser.

Som jeg nævnte i #53 så ville det være en fordel at etablere HVDC forbindelse til Shetland og få sat havvindmølleparke op i GW størrelse.

Der er rimelig plads rundt øerne til møller, især om de er flydende: https://www.hav.fo/index.php?option=com_co...

Skotter nøjes med 7.000 km2 til 25 GW, heroppe 20.000 km2 indenfor 0-200m dybde, så 25 GW skulle være muligt at etablere heroppe, uden at skulle alt for langt til havs.

Ellers er havområde omkring Færøerne 275.000 km2. Nordsøen til sammenligning 575.000 km2

Jeg ser fordel ved at de store tunge drenge, stiller havvindmølleparke op og der bliver masser af overskudsenergi der kan omsættes til for eksempel metanol, da den store CO2 synderen, nemlig skibene er ikke løst og det er i næsten samme størrelsesorden som olieforbrug oppe på land for nuværende.

 • 7
 • 1

Ja der er masser af plads. Her var kortet over det skotske 25 GW-projekt:

https://www.offshorewindscotland.org.uk/ne...

Det eneste site uden bud blev dog netop Shetlandsøerne.

Der er vindmøllepark under opførelse på Shetland på 443 MW: https://www.windpowermonthly.com/article/1...

NKT skal levere HVDC kabler 600 MW og 320 kV: https://www.euroinvestor.dk/fondsboersmedd...

Viking Energy Wind Farm skal ikke afholde udgift til kabel mellem Shetland og Skotland: https://www.vikingenergy.co.uk/interconnector

Lidt mærkelig planlægning, 600 MW kabel under opførelse og som stort set magter vindmølleprojekt der er under opførelse og nærmest i samme åndedræt, byde havvindmølleprojekt ud.

Hvorfor mon man ikke har indtænkt kommende havvind ind, når man projekterede HVDC forbindelsen, skal vinder af havmøllefarm måske selv afholde udgifter til HVDC forbindelse til mainland ?

 • 6
 • 0

I EU ser det ud til at kulkraften lukkes via lov hvor det i USA ser ud til at de lukkes af rent kommercielle årsager. Det er nok ikke helt så sort/hvidt, men i EU kan det give anledning til manglende kapacitet.

 • 4
 • 14

Forskellen er vel, at hvis ejeren selv lukker får han et problem med kunderne hvis de ikke får strøm. Hvis regeringen lukker værket er det egentlig regeringens problem

det kan hurtigt blive regeringens problem under alle omstændigheder:

UK government looks at part-nationalisation of energy companies to shield consumers from high bills Financial Times, 17 January 2022

The UK is exploring a radical intervention in the power market, under which the state would make payments to energy suppliers when wholesale gas prices rise sharply in a bid to soften the blow to consumers...

https://mailchi.mp/08ec446a7f9f/boris-john...

 • 1
 • 9

I store dele af USA er det er det varmt og solrigt i store dele af året, så maksimalt energiforbrug er til airconditionering i dagtid

der forekommer dog undtagelser!:

The Texas power grid and the natural gas drillers, wind farms and solar arrays that supply it are facing their second test in less than a month as subzero weather bears down on the Lone Star state.

Temperatures in wide swaths of the second-largest U.S. state are forecast to plunge to well below normal in coming days, according to the National Weather Service.

The freeze will arrive little more than two weeks after the first arctic blast of the year crippled an as-yet undetermined number of gas wells, processing plants and other equipment vital to ensuring the steady flow of fuel to electricity generators.

During the early January chill, more than 10% of Texas gas production was knocked offline over a two-day period, according to BloombergNEF data. It was the most severe cut since the infamous February 2021 disaster that killed more than 200 people and paralyzed the state for the better part of a week…

https://www.bloomberg.com/news/articles/20...

 • 3
 • 10

Er ingen kilde for dårlig i dit selvvalgte ekkokammer?

lidt supplerende kammermusik:

For the last 18 months or so, bullish oil traders had been accumulating huge numbers of contracts that give them the right to buy crude at a particular price and time — call options, in the industry’s jargon. They’ve bought thousands of those contracts pegged to $100, $105, $110, $125 and even $150 a barrel. For many, they were akin to lottery tickets: a cheap way to bet on surging prices in the future.

At the height of the Covid pandemic, the contracts sold for almost nothing. With lockdowns in place and energy demand weak, the likelihood of oil prices surging to triple-digit levels looked freakish. A year ago, one could buy a $100-a-barrel call option for December 2022 for just 24 cents a barrel. Fast forward to today: That lottery ticket is worth $4.2 per barrel. There were even cheaper tickets: The December 2022 call option for $125 a barrel sold for as little a 9 cents a year ago. Today, it’s worth nearly 15 times more: $1.35 a barrel.

Despite the price surge, few are selling their call options just yet. Instead, many hedge funds and other large investors are patiently awaiting a much bigger prize: for oil prices to rise further so they can exercise their call options in full and enjoy the right to buy crude below its market price…

https://www.bloomberg.com/opinion/articles...

 • 2
 • 15

Alle erfaringer viser jo, at dit forslag på ingen måde virker og det er for mig særdeles svært - din historik i klimadebatterne taget i betragtning - ikke at tro, at din agenda med at forsøge at stoppe de saglige inputs i debatten, skyldes din holdning til emnet.

Bare til alle andre end FR, som nægter at forstå, så forsøger jeg ingenlunde at stoppe saglige inputs i debatten. Jeg finder det bare formålsløst at genfremsætte det samme argument 100 gange, og når det ikke rækker, - så gør vi det bare 1000 gange mere. Problemet ved at forsætte med gentageriet er at den formastelige af især FR får serveret en talestol til egen fryd og fornøjelse disse ekstra 1000 gange. Det begriber FR jo tydeligvis ikke.

 • 1
 • 17

Og ovenstående har HJN fremført ca 1.000 gange ? Hmmmm ?

/Bjørn

PS: Den vil jeg give dig HJN. Du har squ humor.

Okay – hvis andre skulle orke at læse med i de seneste indlæg, så kan jeg ikke fortænke dem i at blive rundforvirret, da Bjørn Agger IMO helt har enten afsporet eller komplet misforstået konteksten. Så her kommer en opsummering set herfra.

 1. Lad os starte med #48 af Flemming Rasmussen (FR);”Hvad skal man egentlig gøre når nogle meget få klovner konsekvent ødelægger alle debattråde med kontrafaktuelt sludder - og ikke mindst er totalt uimodtagelige for links til videnskabelige sites, der modbeviser dem?”

 2. Mit #49 var meget let at skrive;”Det har jeg for længe siden givet dig svaret på, men du forbliver i dit gamle spor, som du nu her søger en vej ud af. Skal jeg virkelig gentage? Med mit (vores) kendskab til FR, blev jeg desværre ikke overasket over at gentagelse blev nødvendigt, se #68

 3. FR's #51 er i korte træk et; ”NEJ – jeg VIL ikke forstå, jeg er den klogeste af alle, behøver ikke råd, vil ikke ændre taktik men jeg kommer ingen vegne, men goto #48.

 4. Mit eget #68;”Bare til alle andre end FR, som nægter at forstå, så forsøger jeg ingenlunde at stoppe saglige inputs i debatten. Jeg finder det bare formålsløst at genfremsætte det samme argument 100 gange, og når det ikke rækker, - så gør vi det bare 1000 gange mere. Problemet ved at forsætte med gentageriet er at den formastelige af især FR får serveret en talestol til egen fryd og fornøjelse disse ekstra 1000 gange. Det begriber FR jo tydeligvis ikke.

Lige for at understrege ”argumentet”;

PAH; Global opvarming findes ikke! FR; Jo global opvarming findes! PAH; Nej global opvarming findes ikke! FR; Jo global opvarming findes! PAH; Nej global opvarming findes! FR; Jo global opvarming findes!

og 100 gentagelser senere er ingen ændring sket, så vi tager lige 1000 mere.

Mange af jer har oplevet FR's selvforskyldte fastlåste situation, som jeg beskriver, men vi tager den lige igen; For et par år siden havde vi en debattør Per A. Hansen, som vi kun husker grundet FR's insisterende berømmelse/berygtelse af ham. PAH anerkender ikke global opvarmning så banen var kridtet op. Det kunne de fleste vel så få en fight over på debatten via et par håndfulde indlæg. Jeg mener – hvor længe gad man at debattere med QAnon trumpister? MEN – det gider FR godt, så ”QAnon” skulle da have sit spotlight med – hvad skal man kalde det? - fuld fortrøstning om at PAH nok ville blive overbevist efter 100 indlæg, nå ikke - men så 1000 da. DOH! Jeg tænker at PAH til sidst af perioden må været faldet i søvn til lyden af egen latter.

 1. Så komme denne #69 out of the blue fra Anders Petersen; "Jeg finder det bare formålsløst at genfremsætte det samme argument 100 gange, og når det ikke rækker . . . ” (ref. HJN#68)

”Den lader vi lige stå et øjeblik... PS: Du har bemærket ordet 'Opinion' i dit seneste Bloomberg link, ikke? Altså at din mening linker til en andens mening...” WTF! Så prøver jeg #70 og Hans Henrik Hansen #71 at forklare at Anders nok forveksler ting med hinanden, men så ender vi med #72 Bjørn Agger (WTF ver. 2.0), som er anledningen til at jeg skriver dette indlæg for at støve konteksten af. Sorry det blev lidt langt, men jeg gjorde det gerne, måske grundet min fine humor ??

 • 2
 • 16

FR's #51 er i korte træk et; ”NEJ – jeg VIL ikke forstå, jeg er den klogeste af alle, behøver ikke råd, vil ikke ændre taktik men jeg kommer ingen vegne, men goto #48.

Kniber det med st læse indenad HJN?

Jeg skrev: Dit forslag ER afprøvet, det virker ikke.

Og din tese om, at PAH havde morskab ud af at blive udstillet som det han var (herinde), nemlig faktaforladt og løgnhals (om andre debattører) fik hans apopleksi op i et niveau, der til sidst fik ham smidt ud. Han forlod ing.dk som en gammel bitter mand ?

Og du praktiserer jo nøjagtigt damme “teknik” over for mig, som du anklager mig for - med den eneste forskel, at mit er faktabaseret, mens din anti-AGW kampagne intet sagligt grundlag har.

Mon ikke det er derfor, du høster de mange velfortjente ? - du er så gennemskuelig som et nypudset vindue - - -

 • 20
 • 4

Og du praktiserer jo nøjagtigt damme “teknik” over for mig, som du anklager mig for - med den eneste forskel, at mit er faktabaseret, mens din anti-AGW kampagne intet sagligt grundlag har.

Mon ikke det er derfor, du høster de mange velfortjente ? - du er så gennemskuelig som et nypudset vindue - - -

Hvorledes mener du at jeg fører en anti-AGW kampagne FR? Jeg anerkender som bekendt at der foregår en global opvarmning, plus at jeg debatterer baseret på fakta.

Mine indlæg får ofte nedadvendte tomler, men de fortæller som bekendt intet om baggrunden, så det kan vi ikke bruge til noget. Tag eksempelvis #75 lidt ovenover, set i konteksten giver disse points ingen mening, - så over højre skulder ?

BTW - jeg så forleden et forum, hvor man også anvender likes. Der var til gengæld ikke en tæller op- og ned, men her var angivet navne på dem som kunne lide indlægget. Det er meget mere informativt.

OG - hehe, det er jo fantastisk at man stadig har flere minutter til at redigere en slåfejl i dette indlæg, men den automatiske tommel-down app, som visse debattører tilsyneladende har reagerer allerede. Så "meget" for denne funktion ?

 • 1
 • 13

BTW - jeg så forleden et forum, hvor man også anvender likes. Der var til gengæld ikke en tæller op- og ned, men her var angivet navne på dem som kunne lide indlægget. Det er meget mere informativt.

Her er jeg for en gang skyld helt enig. OG jeg har ikke givet en eneste ? de sidste fire år. Det ville være konstruktivt, hvis man kunne se navn på ? og ?

Ovenstående citat fra HJN var så det eneste, jeg var enig i, så HJN har ikke fået ? fra mig.

/Bjørn

 • 9
 • 1

OG - hehe, det er jo fantastisk at man stadig har flere minutter til at redigere en slåfejl i dette indlæg, men den automatiske tommel-down app, som visse debattører tilsyneladende har reagerer allerede. Så "meget" for denne funktion

Ja, og man har et helt liv til at ændre på sin ?/?, så hvad er din pointe.

At tro, nogen har en automatisk app, der genererer ? til dine indlæg, virker på mig temmeligt paranoidt. Hvad mange derimod bruger, er en notifikation til nye indlæg i en tråd, de følger. Og man behøver ikke læse mange ord af dine, før men ved, det (igen igen) er til ?.

Men JA, jeg er enig i, at de ikke burde være anonyme, og jeg vil hellere end gerne åbent vedgå, at jeg tomler ned på stort set alt, du skriver i klimadebatterne - af årsager, jeg gjorde klart i #76.

Du tilfører imho absolut intet til klimadebatter (andet end personrelateret støj imod de, der taler videnskabens sag), og du har jo også gjort en dyd ud af at fortælle, at du ikke fatter en hat af stoffet, så læs, lær og skriv, hvis du har noget faktuelt at bidrage med.

 • 13
 • 2

At tro, nogen har en automatisk app, der genererer ? til dine indlæg, virker på mig temmeligt paranoidt. Hvad mange derimod bruger, er en notifikation til nye indlæg i en tråd, de følger. Og man behøver ikke læse mange ord af dine, før men ved, det (igen igen) er til ?.

Men JA, jeg er enig i, at de ikke burde være anonyme, og jeg vil hellere end gerne åbent vedgå, at jeg tomler ned på stort set alt, du skriver i klimadebatterne - af årsager, jeg gjorde klart i #76.

Du tilfører imho absolut intet til klimadebatter (andet end personrelateret støj imod de, der taler videnskabens sag), og du har jo også gjort en dyd ud af at fortælle, at du ikke fatter en hat af stoffet, så læs, lær og skriv, hvis du har noget faktuelt at bidrage med.

Jeg deltager i disse debatter "Debat er en meningsudveksling mellem flere mennesker med forskellige holdninger til et givent emne og som kan strække sig over længere tid, for eksempel via læserbreve i aviser. Debatter er også blevet til en særskilt udsendelsekoncept i tv-medierne, her inviteres f.eks. politikere, meningsdannere og almindelige mennesker ind for at debattere."

Ref. Læg mærke til det tredie ord efter 'slash' foroven på denne side for at tilkendegive mine meninger om diverse emner. Emnerne lægges ud med baggrund i faktuelle forhold, hvorefter vi kan diskuterer den eventuelle videre udvikling. Inderligt normalt og jeg byder ind med mine synspunkter. I en debat kan man ikke forvente fuldstændig politisk enighed, hvilket da også ville gøre det hele gudsjammerlig kedeligt. Måske er det for muntert herinde??? ?

Man kan vel godt læse ud af din #79 at dine tomler gives ud fra navnet, især da jeg igen har oplevet points inden jeg har færdiggjort mit forrige. Blandt andet derfor sender tomler ingen signaler til mig udover undren over at denne anakronisme overlever.

Men FR - du skal da bare give mig flere tomler ned, hvis det giver dig et kick, og den fornøjelse skal du da have lov at have og fred med det, (så tæller jeg lige sekunder) ?

Igen - jeg anerkender jo global opvarmning, men på en eller anden måde er det ikke nok for FR (?) Det har jeg selvfølgelig funderet lidt over og har tænkt over om "mit brøde" mon er at jeg ikke er skræmt over det og ikke har købt vaders endnu - eller nowet.

 • 7
 • 16

USA slukker for kul og tænder for sol og vind

det ser ud til at være en betydelig 'skarpvinkling'!: Som det her ses:

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.p...

stiger det forventede forbrug af VE såvel som olie og naturgas uafbrudt frem til 2050.

På den korte(re) bane oplyses vedr. olie bla.:

We forecast that petroleum and liquid fuels consumption in the United States will average 20.6 million barrels per day (b/d) in 2022, which would slightly surpass consumption from 2019. In 2023, we forecast that consumption will surpass 2019 levels and reach 20.9 million b/d. The forecast growth in petroleum and liquid fuels consumption is led by increases in gasoline consumption in 2022 and by hydrocarbon gas liquids (HGLs) in 2023

https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/u...

 • 4
 • 12

Igen - jeg anerkender jo global opvarmning, men på en eller anden måde er det ikke nok for FR (?) Det har jeg selvfølgelig funderet lidt over og har tænkt over om "mit brøde" mon er at jeg ikke er skræmt over det og ikke har købt vaders endnu - eller nowet.

Du kender sikkert 5 trins skalaen for klimabenægtelse. Den har været linket mange gange og jeg orker ikke at finde den her på min mobil.

Jeg mener at der mangler et 6. trin på den skala. Et trin der dækker den person, som godt er klar over at agw er et reelt problem. Men som af forskellige årsager (alderdom, gunstigt levested) godt kan se at de ikke personligt bliver ramt negativt af det. Egoisme driver dem så til aktivt at stille sig sammen med de andre benægtere, fordi de ser negative konsekvenser for sig selv ved den grønne omstilling.

For at opretholde sin benægterstatus er al uvidenhed er erstattet af egoisme på trin 6. De fleste der har opnået den viden, der ligger på trin 6 er heldigvis trådt væk fra stigen.

Kunne man forestille sig, at visse øjne ser trin 6 benægtere som de allerværste?

 • 19
 • 6

Jeg mener at der mangler et 6. trin på den skala.

Skalaen er vel ikke komplet uden et trin til den helt særlige gruppe egoister der råber meget højt om klimaproblemer fordi de lever fedt af at levere helt utilstrækkelige løsninger som vind- eller vandmøller ligesom skrædderne i kejserens nye klæder! Og når resultaterne er så små i forhold til anstrengelserne så argumenterer man bare for at vi skal have meget mere af det samme, så deres levevej kan være sikret langt ud i fremtiden!

Og det giver dem en dobbelt opgave at overdøve både dem der stiller sig skeptiske overfor problemets omfang og dem der er skeptiske overfor skræddernes løsning og mener at kejseren burde klædes bedre på!

Jeg mener at råberiet og ukvemsordene for at overdøve dem der forsøger at tænke selv er gået langt over stregen her i debatten og at den "benægterskala" hvor man forsøger at stemple og psykologisere en modpart er en falliterklæring for debatten og jeg undrer på hvorfor debatredaktionen tolererer sådan noget, er de mon presset af lobbyinteresser?

 • 6
 • 14

Skalaen er vel ikke komplet uden et trin til den helt særlige gruppe egoister der råber meget højt om klimaproblemer fordi de lever fedt af at levere helt utilstrækkelige løsninger som vind- eller vandmøller ligesom skrædderne i kejserens nye klæder!

Nu er det jo en skala over de, der ikke mener, vi har et AGW-problem Jens Arne - derfor passer den nævnte kategori ikke ind overhovedet.

Og det er ikke en skala, der er opfundet sf nogen i disse spalte.

Men du kan da enten google dig til eller selv opfinde en skala for alarmister, så må vi jo hver især se, om vi kan finde den rette hylde.

Disclaimer: Jeg har absolut ingen økonomiske interesser i nogen form for VE (med forbehold for min pensionskasse, som jeg ikke har en skid styr på)

og mener at kejseren burde klædes bedre på!

Vi er helt enige pm, at kejseren skal have den nødvendige garderobe. Men hvis vi skal vente i yderligere 20 år med hænderne i skødet, mens du pisker din stendøde hest, er vi noget værre stillet end, hvis vi kaster ressourcer efter (anden) VE,

Ikke at støtte vind og sol er imho en direkte støtte til fossil.

 • 15
 • 5

Nu er det jo en skala over de, der ikke mener, vi har et AGW-problem Jens Arne - derfor passer den nævnte kategori ikke ind overhovedet.

Og det er ikke en skala, der er opfundet sf nogen i disse spalte.

Men du kan da enten google dig til eller selv opfinde en skala for alarmister, så må vi jo hver især se, om vi kan finde den rette hylde.

For det første er der indenfor miljøområdet nogle navne og begreber, som er misvisende og uopfindsomme. Tag blot ordet "bæredygtighed".

Da global opvarmning kom på agendaen valgte mange ikke at tro på det. Det kunne man så forstå at man ville kalde benægtere, altså at de nægter at der findes global opvarmning, - that's it. Lidt uopfindsom ikke at finde en bedre betegnelse, men det beskriver nok det langt de fleste mennesker forstår ved ikke at anerkende global opvarmning.

Så rakte det pludselig ikke mere og "alarmisterne" (IMO også et skørt ord) opfandt 2-3-4-5 flere kriterier for at udvide muligheden for at udskamme de, som ikke var skræmt nok op.

SÅ - er folk som anerkender global opvarmning ifølge basic definition, men ikke deltager aktivt i at bekæmpe samme så benægtere, som man gerne må skamme ud Flemming?

"Alarmisterne" er beskrevet hist og her, men jeg ved ikke om der er oprettet en fælles list med punkter.

Fælles for listerne er at de er defineret af "dem i den anden grøft", og ikke fra neutralt hold. Jeg kunne så mistænke nogle for ikke at acceptere eksistensen af neutrale holdninger, men langt størstedelen af verdens befolkning har ikke skænket AGW en tanke, og dem kan man ikke bare tage til indtægt for egne eller "de andres" holdninger.

 • 3
 • 14

Du kender sikkert 5 trins skalaen for klimabenægtelse. Den har været linket mange gange og jeg orker ikke at finde den her på min mobil.

Jeg mener at der mangler et 6. trin på den skala. Et trin der dækker den person, som godt er klar over at agw er et reelt problem. Men som af forskellige årsager (alderdom, gunstigt levested) godt kan se at de ikke personligt bliver ramt negativt af det. Egoisme driver dem så til aktivt at stille sig sammen med de andre benægtere, fordi de ser negative konsekvenser for sig selv ved den grønne omstilling.

For at opretholde sin benægterstatus er al uvidenhed er erstattet af egoisme på trin 6. De fleste der har opnået den viden, der ligger på trin 6 er heldigvis trådt væk fra stigen.

Kunne man forestille sig, at visse øjne ser trin 6 benægtere som de allerværste?

Først - respekt for at skrive et så langt indlæg på din mobiltelefon.

Du og dit broderskab her interesserer sig tydeligvis meget for emnet, og følger helt sikkert med når COP xx og Greta mødes en gang imellem. Politikere med trang til ro fra Rådhuspladsen trækker en grøn prop af champagnen og lover milliarder til grøn omstilling, men selv disse politikere kender næppe pensum med de fem ekstra punkter for at bestå eksamen.

Jeg kan så forstå at mange debattører her hemmeligt er blevet holdt op mod broderskabets implicitte punkt 6, og er man ikke ren i sjælen, så er det frit slag for udskamning.

For min egen part er jeg rigtignok ikke ny mere (66 år), men er stadig på arbejdsmarkedet og forventer ifølge mine gener at blive – say 100. Vi har børn og vi er ingenlunde bekymret for yderligere eventuelle efterkommere grundet klimaet. Det er endda så galt fat at vi ser positivt på fremtiden ??

Jeg er villig til at tage min del af slæbet for et bedre miljø, men jeg gider ikke at gøre det alene når det ikke batter noget (læs 70/2030). Fint nok at nogen gør og fred med det, men skulle jeg for eksempel spise kickærtebøf med græs på, så ville det fremstå som ”greenwashing” og det er vist også et ”sort” ord, - eller?

 • 4
 • 13

På den korte(re) bane oplyses vedr. olie bla.:

We forecast that petroleum and liquid fuels consumption in the United States will average 20.6 million barrels per day (b/d) in 2022, which would slightly surpass consumption from 2019. In 2023, we forecast that consumption will surpass 2019 levels and reach 20.9 million b/d. The forecast growth in petroleum and liquid fuels consumption is led by increases in gasoline consumption in 2022 and by hydrocarbon gas liquids (HGLs) in 2023

hvis altså efterspørgslen kan dækkes?:

The International Energy Agency’s latest report, published on Wednesday, shows that, if their supply-and-demand numbers are right, the world’s oil stockpiles are about 660 million barrels higher than they were before the pandemic — that’s equivalent to more than a month’s worth of production by Saudi Arabia and Russia, the two biggest members of OPEC+.

Yet oil inventories in the nations of the Organization for Economic Cooperation and Development — including both commercial and government-controlled (strategic) stockpiles — ended 2021 almost 220 million barrels lower than they were two years earlier. Adding in other things that can be measured with varying degrees of accuracy — such as the volume of oil on tankers and stockpiles in floating-roof tanks in other parts of the world — reduces the gap between theoretical and observed inventories to about 200 million barrels.

That discrepancy is only enough to meet the entire world’s oil needs for two days, or to power the U.S. for a week and a half…

https://www.bloomberg.com/opinion/articles...

 • 2
 • 8

Kan du uddybe hvorledes du mener det skulle sige noget om "skarpvinkling" på en overskrift hvor kul, sol og vind indgår?

s'gerne:

Hvis man kigger her:

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.p...

, vil man se, at prognosen for 2050 viser et energiforbrug baseret på kul og kernekraft på samme niveau som i 2016, mens 'flydende fossiler' og naturgas fortsætter deres nuværende, lineære vækst...så overskriften vil jeg (fortsat) betegne som en skarpvinkling! :)

 • 3
 • 12

..og?

Denne artikel handler om USA - så igen igen whatabouter du - ved at blande både olie, gas og resten af verden ind i debatten for at formudre den.

 • 9
 • 5

ved at blande både olie, gas og resten af verden ind i debatten

det er svært at finde (kvantificerede) langtidsfremskrivninger vedr. USAs energiproduktion, men på kortere sigt forekommer artiklens overskrift fremdeles spidsvinklet!:

U.S. dry natural gas production increased by 2% in 2021, based on monthly data through October and estimates for November and December. In our forecast, improvements in drilling efficiency and new-well production will contribute to production increases of 3% in 2022 and 2% in 2023.

U.S. crude oil production dropped slightly, by an estimated 1%, in 2021, but we expect it to increase by 6% in 2022 and 5% in 2023. We forecast that, in 2022 and 2023, crude oil prices will remain high enough to encourage growth in the number of active drilling rigs and continued improvement in drilling efficiency.

U.S. coal production increased by an estimated 7% in 2021, driven by increased demand for coal because of rising natural gas prices. Coal's comparatively lower prices made coal more economical for use in electric power generation compared with natural gas. In 2020, U.S. coal production had fallen to its lowest level since 1964. We forecast that coal production will increase 6% in 2022 as coal-fired electricity generators rebuild inventory levels. However, we forecast that coal production will only increase by 1% in 2023 as demand for coal in the electric power sector declines.

U.S. NGPL production increased by 4% in 2021. We expect U.S. NGPL production to increase by 9% in 2022 and then by 4% in 2023. Because NGPLs are a coproduct of natural gas, our forecast for rising NGPL production is linked to our forecast for rising natural gas production.

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.p...

 • 3
 • 11

U.S. coal production increased by an estimated 7% in 2021, driven by increased demand for coal because of rising natural gas prices. Coal's comparatively lower prices made coal more economical for use in electric power generation compared with natural gas

og på verdensplan:

All of that means that coal demand is likely to grow nearly 3% from 2019 to 2024, reaching an all-time high of 8,031 million tons, according to the IEA. The forecast is far more pessimistic than the three scenarios the agency mapped last year for future energy demand. One saw demand roughly flat from 2019 to 2024; the two others pointed to consumption falling. Using the IEA numbers, the world would need to reduce coal demand by more than 20% from 2019 to 2024 to be on a trajectory compatible with the agency’s goal of net-zero by 2050. For now, the world is heading in the opposite direction...

https://www.bloomberg.com/opinion/articles...

 • 1
 • 8
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten