Ups! Fjernvarmetvang fortsætter: Regeringen glemte at ændre loven

Efter nytår vil kommuner stadig kunne tvinge nye husejere til at tilslutte sig fjernvarme eller naturgas.

Det sker, selvom regeringen i halvandet år har haft det som deres klare mål, at tilslutningspligten skal ophæves fra 1. januar 2011.

En blanding af forglemmelser og forhandlinger betyder, at der stadig ikke er lavet det mindste om på lovgivningen.

»På nuværende tidspunkt er der intet lovgivningsmæssigt, der siger, at tilslutningspligten er på vej ud,« siger afdelingsleder Mette Hansen fra Dansk Fjernvarme.

Regeringsløfte glemt

Allerede i april 2009 lovede regeringen ellers, at tilslutningspligten ville forsvinde i 2011.

»Med stramningen af energikravene i 2010 vil alle nye bygninger leve op til lavenergiklasse 2, som er fritaget for tilslutningspligt til fjernvarme og naturgas. Tilslutningspligten for nye bygninger bliver dermed overflødig og vil blive ophævet for nybyggeri,« lovede regeringen i sin 'Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger.'

Siden 2006 har lavenergibygninger - forstået som lavenergiklasse 1 og 2 - kunnet slippe for at blive tilsluttet fjernvarme, selvom de blev opført i et område, hvor kommunen i lokalplanen havde bestemt, at der var tilslutningspligt.

Men fordi lavenergiklasse 2 med små ændringer bliver standardkravet i nye boliger fra 2011, så defineres lavenergiklasse 2 ikke længere som lavenergibyggeri.

Det betyder, at nye huse, der kun lever op til standardkravene i 2011, stadig vil skulle tilsluttes fjernvarme, hvis kommunen ønsker det.

Styrelser taler ikke sammen

Opgaven med at fjerne tilslutningspligten for nye huse hviler på Energistyrelsen (ENS) og By- og Landskabsstyrelsen (BLST).

Af historiske årsager har kommunerne nemlig to lovgivninger, de kan benytte sig af, hvis de vil pålægge tilslutningspligt:

Tilslutningsbekendtgørelsen, som ENS har ansvaret for, og planloven, som BLST har ansvaret for.

I sommers sendte ENS deres forslag til en ændring af tilslutningsbekendtgørelsen til Kommunernes Landsforening, fordi alle ændringer af tilslutningspligten ifølge loven skal forhandles med KL. Men By - og Landskabsstyrelsen har ikke gjort noget.

»Vi har ikke været inddraget i arbejdet med udmeldingen (Regeringens strategi for energireduktion i bygninger, red.). Vi er ikke i gang med at ændre planloven på det område,« fortæller byplanlægger Rasmus Hee Haastrup fra BLST.

Ifølge fuldmægtig Renée van Naerssen fra ENS' kontor for energiforsyning, har BLST meddelt, at de ikke har planer om at ændre planloven før næste folketingsår.

Det vil sige tidligst i oktober 2011.

Forløbet får civilingeniør Jesper Møller Larsen fra Aalborg Forsyning, Varme, der har bistået KL med input til den reviderede tilslutningsbekendtgørelse, til at ryste på hovedet.

»Kommunerne har to håndtag, når de vil pålægge tilslutningspligt. Tilslutningsbekendtgørelsen og planloven. Og langt de fleste bruger planloven. Det virkede som om, at styrelserne slet ikke havde talt sammen,« siger han.

Stor usikkerhed kan bremse byggerier

Usikkerheden om, hvad der skal ske med tilslutningspligten kan betyde, at fjernvarmeselskaber nægter at lægge fjernvarmeledninger ud til nye udstykninger, advarer civilingeniør Jesper Møller Larsen.

»Det er bundusikkert, hvor det ender henne. Det betyder blandt andet, at vi ikke kan regne med, at nye huse bliver tilsluttet, så vi ved ikke, om vi i fremtiden kan opkræve byggemodningsbidrag i nye udstykningsområder. Derfor vil der blive skabt usikkerhed omkring varmeforsyningen af nyt byggeri.«

Renée van Naerssen fra Energistyrelsen mener derimod ikke, at forsinkelsen vil få den store betydning.

»Der er ikke så mange udstykninger for tiden, så betydningen af forsinkelsen vil være begrænset,« siger hun.

Forsinkelse glæder kommuner

Trods risikoen for mindre byggemodning og færre indtægter til de slunkne kommunekasser, er kommunerne glade for forsinkelsen.
Forsinkelsen betyder, at kommunerne fortsat kan tvinge boligejere til at tilmelde sig fjernvarmen.

Og det giver bedst samfundsøkonomisk mening, lyder det.

»Med tilslutningspligten kan man lave de bedste kollektive løsninger. Den mulighed fjerner man med den her lovgivning. Du åbner selvfølgelig for en masse smarte individuelle løsninger, men samtidig er det en åben ladeport for dårlige løsninger,« siger Jesper Møller Larsen.

Desuden begrunder KL deres modstand mod at ophæve tilslutningspligten med, at husejere med de nye regler frit kan vælge en samfundsøkonomisk og miljømæssig dårlig opvarmningsform.

Samtidig er der ikke nogen, der tjekker, om individuelle varmeforsyningsanlæg bliver ved med at fungere ordentligt over hele deres levetid.

Det er derimod et krav for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Selvom det glæder Jesper Møller Larsen og KL, at regeringen har sovet i timen, og ikke afskaffet tilslutningspligten som planlagt, frygter han, at det blot er en stakket frist.

Dokumentation

Læs KL's høringssvar

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er godt nok at kollektiv varmeforsyning mange gange er samfundsøkonomisk... Men problemet med lavenergihuse er at varmeforbruget er så lavt at den overvejnde del af forsyningen går til brugsvand. Fremføring af 70 grader varmt fjernvarmevand til brugsvand betyder at halvdelen af varmeleverancen ab værk går til at varme vejen op både vinter og sommer. Hvis varmekilden er affald eller halm, eller solvarme giver det alligevel mening, men både stat og kommuner bør være opmærsommer på dette forhold.

mvh Jens

 • 0
 • 0

er vel bare sende en mail ud til kommunerne om den regel gælder selvom den ikke er kommet med.

 • 0
 • 0

Nærmere planlagt. Det passer fint ind de metoder regeringen historisk har brugt. Beskatning kaldes nu alt andet end skat. Nu har de efterhånden brugt alle de almindelige hundekunstner: Bidrag, Afgift, tilskud, opsparing i privat pension, udvidelse af moms begreb. Nu har de så taget udvidet metoder i brug som: "det var bare en lille fejl" skat.

Det er som om de har glemt at det ikke handler om ordvalget eller formen, men om, hvor stor værdi det arbejdende folk får udbetalt af deres indsats.

 • 0
 • 0

Og så kommer der en rød regering og de vil have at der skal være tilslutning og at det er tvunget.

For det er jo deres egen ide med alle de lokale fjernvarmeværker, som kom til ved lov under Nyrup regeringen. Så slipper man også for at skrabe sne i sin indkørsel, når den opvarmes af fjernvarme vandet og borgerne får giga regninger. Et moderne 120m2 hus i Nordsjælland koster 18.000kr om året alene i opvarmning - totalt vandvittigt.

Tak til de røde og DF, i får desværre ikke min stemme, det har jeg ikke råd til.

 • 0
 • 0

Et moderne 120m2 hus i Nordsjælland koster 18.000kr om året alene i opvarmning - totalt vandvittigt.

Ha, den slår jeg - jeg bruger kr. 23.000,- om året i et 74 kvm. hus i København, med fuld kælder og 1. sal, men så har jeg til gengæld (som du også skriver) sne- og isfri indkørsel, selv i den hårdeste vinter.

 • 0
 • 0

I alverden sørger man ikke for (tvinger) alle de private som almennyttige boligudlejere, der bor i et fjernvarmeområde over på kollektiv varmeforsyning, så vi kan slippe for alle de oliefyr som brøler afsted i den slags byggerier. Lige nu er de fløjtende ligeglade, da det er lejerne der betaler for hele gildet. Så kunne man i samme åndedrag tvinge udlejerne til at energirenovere Deres udlejningsboliger til et aceptabelt leje. Men sandheden er jo nok at det bl.a. er den gruppe der er regeringens faste støtte.

 • 0
 • 0

Selvom det glæder Jesper Møller Larsen og KL, at regeringen har sovet i timen, og ikke afskaffet tilslutningspligten som planlagt, frygter han, at det blot er en stakket frist.

Det glæder vel i endnu højere grad Dansk Fjernvarme - der fortsat mener, at fjernvarme er det 8'ende vidunder. Nå spøg til side, tilslutning til fjernvarme er en bekendtgørelse, så det er vel bare at revidere den nuværende bekendtgørelse hurtigst muligt - det behøver ikke tage flere måneder.

 • 0
 • 0

Jeg bor i Flensborg, hvor vi også har tilsluttningspligt. Her kører vi med to forskellige systemer, et med op til 136 Grader fremløbstemperatur, et med op til 100 Grader. Varmetabet i nettet ligger omkring 50MW, højeste Varmelevering ligger på ca. 350MW. Energiesalget er ca. 1000 GWh, dvs. det samlede varmeenergietab ligger omkring 30%. Jeg selv bor i et lavenergihus med et årligt forbrug på ca. 8000kWh varme, jeg har målt varmetabet på min tilsluttningsledning med 700Watt, dvs. det årlige varmetab er næsten lige så stort som mit egentlige forbrug. Flensborg Varmeværk kører med kul.

For at imødegå indtægttab pga. lavenergihuse i forsyningsområdet, hæver varmeværket siden 2002 stort set kun effektbidraget og ikke energiprisen. Desuden skal der mindst betales for en effekt på 14kW. Alt dette kan kun lade sig gøre med tilsluttningspligt.

Ud over det har vi også en benyttelsespligt, dvs. der er f.eks forbudt at have en brændeovn til rumopvarmning. Men den giver heller ingen mening fordi varmen stort set allerede er betalt via effektgebyret.

Hilsen

Jørgen

 • 0
 • 0

Og så kommer der en rød regering og de vil have at der skal være tilslutning og at det er tvunget.

.

Så var der en artikel med lidt kritik af regeringen og et par indløg der kritisere endnu mere. Straks er der så nogen der skal kaste mudder efter opositionen og fortælle at de er forfærdelig meget værre..... Selv om de ikke har noget med regeringens "glemsomhed" at gøre, som artiklen handler om.

 • 0
 • 0

Er det her Ekstrabladets læsere der er kommet forbi og har slået sig ned? Hvis vi skal være representative for Ingeniør-standen, så skal vi til at stramme op i de her debatindlæg. Ingen nævnt, ingen glemt!

Nu har vi i meget lidt objektive vendinger fået etableret at der er transmissionstab af et ikke ubetydelig omfang ved fjernvarme. Og hvad er så transmissionstabet ved de andre opvarmningstyper? Uden den oplysning er det vel ret svært at foretrække det ene frem for det andet.

Vi mangler også en listning af alternativer? Oliefyr, Elopvarmning med og uden varmepumper og solfangere. Er der andre relevante former?

Tilslutningspligten giver god mening, hvis man kan opnå en samlet effektivitet, der er højere i fællesskab, end med individuelle løsninger. Så i stedet for barnagtige udfald mod den ene eller den anden politiske fløj, kunne man måske ulejlige sig med at stable nogle naturvidenskabelige argumenter på benene.

Man kan ikke benytte forbruger-priser på energi direkte ved sammenligning, da der er forskellige afgifter der kan spille ind og skævvride billedet. (og hvis man ikke har en basal forståelse for afgifters virkemåde, så bør man ikke spilde sin og andres tid med at kritisere dem). Derfor er det ikke så let at være for eller imod tilslutningspligt (hvis det skal være fagligt funderet).

Så nu ser jeg frem til at alle de tidligere indlægsholdere kommer frem på banen med alle de saglige argumenter, så vi kan få en ordenlig debat om emnet. Mere saglighed og mindre holdning tak.

Av, nu får jeg nok nogle hug, men helt ærligt - hvis det er ingeniørerne der skal hjælpe med at styre skibet ind i fremtiden, så bliver vi sgu nød til at holde op med at diskutere på det niveau.

 • 0
 • 0

Tilslutningspligten giver god mening, hvis man kan opnå en samlet effektivitet, der er højere i fællesskab, end med individuelle løsninger.

Nej - tilslutningspligt giver ingen mening i et frit og demokratisk samfund. Hvis den kollektive løsning er bedre og billigere end alternativerne, så vil folk nok også tilslutte sig den kollektive løsning frivillig. Tilslutnings- og/eller forblivepligt bliver i udstrakt grad brugt, som "sovepude" til ikke konstant at optimere den kollektive løsning. Hvorfor skal vi også det, når regningen blot kan sendes videre til forbrugerne?

 • 0
 • 0

[quote]Tilslutningspligten giver god mening, hvis man kan opnå en samlet effektivitet, der er højere i fællesskab, end med individuelle løsninger.

Nej - tilslutningspligt giver ingen mening i et frit og demokratisk samfund. Hvis den kollektive løsning er bedre og billigere end alternativerne, så vil folk nok også tilslutte sig den kollektive løsning frivillig. [/quote]

Der kan godt være forpligtende regler i et frit og demokratisk samfund, der giver mening. Herunder kan der være et optimum, hvor samfundet (os alle) får mest ud af det, men som samtidig forpligter de enkelte individer.

Der kan sagtens opstå en situation hvor 100% tilslutning giver en bedre samfundsmæssig afkast end der ville være ved en individuel tilslutning baseret på forbrugerne/kundernes evne til at gennemskue den reklame/propaganda, der kan være fra konkurrende løsninger/produkter. Der kan sagtens være økonomisk fordel for den enkelte til IKKE at tilslutte sig en central løsning. En af disse grunde kunne være høje etableringsomkostninger, eller at man har planer om at fraflytte og ikke mener at investeringen kan hentes hjem ved salg. Ligeledes kunne der også være nogle individer, der af religiøse-grunde/pga.-overtro/manglende-åndsevner ikke var i stand til at gennemskue, at det var bedre med en centraliseret løsning. Da der ikke i denne debat er blevet fremført overbevisende argumenter for, at det ene eller det andet er bedst, så må du jo tilhøre dem der ikke ville tilslutte sig uanset om det var samfundsmæssigt fordelagtigt.

Tilslutnings- og/eller forblivepligt bliver i udstrakt grad brugt, som "sovepude" til ikke konstant at optimere den kollektive løsning. Hvorfor skal vi også det, når regningen blot kan sendes videre til forbrugerne?

Tilsvarende problemstillinger er udbredte i det private hvor monopol eller oligopol -tilstande hersker. Sådanne problemer kunne let håndteres hvis der var vilje til at stille krav, og bakke dem op med sanktioner.

Men med de holdninger må du også være fortaler for at tilslutningspligten til kloak og vandforsyning skulle fjernes så alt kunne være frit? Så vi kunne have flere udbydere af vand og kloak med hver deres rørsystem? Så kunne man i den frie valgfriheds navn lade alle betale mere for mindre? Så i stedet for at løse det ledelsesmæssige problem, så kan man bare etablere frit valg, så bliver vi alle rigere? Så kunne vi også gøre det friviligt om man vil være underlagt det danske forsvar - så kan alle dem der ikke vil beskyttes slippe for at betale til det.

Og når vi så er færdige med at forholde os til holdningerne til frit valg og ledelsessvigt, så kunne vi måske komme tilbage til det faglige.

Hvordan opnår man den mest samfundsmæssige effektive/fordelagtige distribution af energi til opvarmning?

 • 0
 • 0

[quote

Hvordan opnår man den mest samfundsmæssige effektive/fordelagtige distribution af energi til opvarmning?[/quote]

Energistyrelsen har angivet efter hvilke retningslinier der skal regnes på de samfundsøkonomiske effekter af varmeforsyning. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710... Fjernvarme "vinder" stort set hver gang ved tættere bebyggede områder i nærheden af større eksisterende fjernvarmenet. Det er jo nok også derfor at Varmeplan Danmark 2010, IDA´s Klimaplan 2050 og Klimakommisionens rapport anbefaler udbygning af fjernvarmeforsyningen (til de områder, hvor det er samfundsøkonomisk fornuftigt)

 • 0
 • 0

Da der ikke i denne debat er blevet fremført overbevisende argumenter for, at det ene eller det andet er bedst, så må du jo tilhøre dem der ikke ville tilslutte sig uanset om det var samfundsmæssigt fordelagtigt.

Det der er en forkert argumentation.

Det er klart at den enkelte IKKE vil tilslutte sig bare fordi det er samfundsmæssigt foredelagtigt, hvis det ikke er foredelagtigt for den enkelte, hvorfor skulle man så ønske sig at blive tilsluttet?

Jeg forstår slet ikke den der martyr-ide med at man må bide diverse ubekvemme indretninger i sig, fordi der er en eller anden højt på strå der har stemplet ideen som "samfundsmæssigt foredelagtig". Det får mit pis i kog.

 • 0
 • 0

Der er stor forskel på om alle i en kommune skal være tilmeldt solidarisk kloak, renovation o.lign. og så de forhold, der findes på fjernvarmeområdet. I samme kommune kan 2 forbrugere godt være tvangstilsluttet 2 forskellige fjernvarmeværker, hvor priserne er vidt forskellige. Ofte helt op til en faktor 3-4 stykker. Og der ser vi ikke nogen solidaritetstvang. Enten står vi alle sammen eller også står vi alle frit.

Til den politiske diskution, højere oppe, er der blot at minde om at "barmarksværkerne" blev besluttet under Schlytter-regeringen for at redde naturgasrørene. Derfor er prisen for denne redning blevet tvangsudskrevet til en lille uheldig gruppe forbrugere. Det er sådan man laver skatte-stop.

I Tølløse kommune byggede man en gang et fjernvarmeværk til halm. Varmen blev så dyr, at kommunen for ikke alle husene i byen skulle gå på tvangsaution, søgte tilsynsrådet og indenrigsministeriet om med henvisning til nødret, at bruge kommunale midler til at gældssanere værkets gæld til ½ størrelse. Nu, efter komunesammenlægningen, hedder området Holbæk kommune og da det gamle værk og dets rør nu er slidt op, påtænker man at bygge et nyt af samme slags. På den måde kan man tvangspålægge hver forbruger en gæld på ca. 8.000 kr., som han/hun eller deres husværdi skal forrente og afskrive. De "gamle" fjernvarmekunder går pt. i panik over at den "nye" kommune vil gentage fiaskoen. 90% af dem vil hellere selv stifte en tilsvarende privat gæld og så selv købe varmepumper eller træpillefyr, men nej, en kommune kan "bare" påtvinge dem den fælles løsning og tvangsudskríve dem til at betale for den. Ligner det ikke det, vi grinede af ikke kunne fungere i østlandene?

vh Mogens Bülow SDE

 • 0
 • 0

Der skulle have stået 80.000 kr. omkring værket i Holbæk. En grov fejl. undskyld, vh mogens

 • 0
 • 0

Hvis man for en gældsætning på 80.000 kr. kan få en varmepris der er konkurrancedygtig med varmepumper eller træpillefyr, så lyder umiddelbart som en god privatøkonomisk investering. Idet man ikke vil kunne etablere et varmepumpeanlæg eller træpillefyr med tilhørende installationer for denne pris. Ydermere vil der ihvertfald i forhold til varmepumpeløsningen også være en meget stor CO2 mæssig gevindst.

 • 0
 • 0

Hvis man for en gældsætning på 80.000 kr. kan få en varmepris der er konkurrancedygtig med varmepumper eller træpillefyr, så lyder umiddelbart som en god privatøkonomisk investering. Idet man ikke vil kunne etablere et varmepumpeanlæg eller træpillefyr med tilhørende installationer for denne pris. Ydermere vil der ihvertfald i forhold til varmepumpeløsningen også være en meget stor CO2 mæssig gevindst.

Hvilke træpillefyr koster over 80.000kr inkl. akkumuleringstank og styring???

Du kan sgu få det til 50.000kr som en samlet pakke hvis du vælger at købe et fastbrændselsfyr m 2000liter akkumuleringstank og styring, det skulle da undre mig meget hvis det var så meget dyrere med et pillefyr.

Her er fx et til 27kkr, så er der 23kkr til montering. Det skulle nok kunne lade sig gøre, mon ikke?

http://www.altra.dk/index.php?varenummer=A......

 • 0
 • 0

[quotene. . Ligner det ikke det, vi grinede af ikke kunne fungere i østlandene?

vh Mogens Bülow SDE[/quote]

Meget,men omverdenen ler også af os.

En kvinde født på Grønland mener at danskere ikke er så smarte. Først forærede de folkevalgte noget værdifuldt til en kapitalist. Så lader de befolkningen nedlægge gasrør så han kan tjene mere endnu Så udbygges decentral fjernvarme langt ud over det rimelige Da en af de mest inficerede dør, får han en statsbegravelse. Hun mener det snarere havde været en sag for Kommunekemi

 • 0
 • 0

Jeg glemte at fortælle at hverken det gamle eller det planlagte fjernvarmeværk i St. Merløse er kraft/varmeværker. Fjernvarmen er altså IKKE spildvarme, det er produceret varme. Det er i strid med EU´s direktiv om at der skal bygges til samprodution. Et direktiv som faktisk blev presset igennen af Danmark. Vi er blevet nogle brændsel-svin. Den manglende integrering af vindmøllerne, presser os væk fra at bruge vores brændsel optimalt. Fjernvarme baseret på spildvarme, hvoraf der ikke kan laves mere el, er godt. Fjernvarme baseret på direkte afbrænning er noget skidt. Derfor bør der ryddes op i den branche.

vh Mogens Bülow SDE

 • 0
 • 0

Det er sådant set OK Uffe at du ikke vil agere på det samfundsøkonomisk rigtige.

Problemet er jo bare at hvis du og andre agerer på en måde som binder unødigt mange af dine egne og dermed også samfundets midler, ja så påvirker det os alle negativt.

 • 0
 • 0

[quote] Da der ikke i denne debat er blevet fremført overbevisende argumenter for, at det ene eller det andet er bedst, så må du jo tilhøre dem der ikke ville tilslutte sig uanset om det var samfundsmæssigt fordelagtigt.

Det der er en forkert argumentation.

Det er klart at den enkelte IKKE vil tilslutte sig bare fordi det er samfundsmæssigt foredelagtigt, hvis det ikke er foredelagtigt for den enkelte, hvorfor skulle man så ønske sig at blive tilsluttet? [/quote]

Jeg synes at det fremgår ganske tydeligt af resten af mit indlæg, at der kan være situationer hvor egne interesser kan komme i konflikt med de fælles interesser. Det er derfor jeg anfægter at man bare lader det være op til den enkelte at bestemme. Det må på ingen måde forståes som om jeg er tilhænger af centraliseret fjernvarme, for det er jeg ikke fagligt klædt på til at vurdere. Jeg savner i den grad viden på området (ligesom de fleste andre).

Jeg forstår slet ikke den der martyr-ide med at man må bide diverse ubekvemme indretninger i sig, fordi der er en eller anden højt på strå der har stemplet ideen som "samfundsmæssigt foredelagtig". Det får mit pis i kog.

Kog du bare videre. Vi må alle indordne os under hinanden. Yngre rejser sig naturligvis i bussen for de ældre, gravide og gangbesværede, mænd holder døren for kvinder, de raske passer de syge. Faktisk fungere det meget godt med at lastbiler stopper for rødt lys. Samfundet har bestemt ved lov at de skal stoppe, også selv om de er egoister og har travlt med dem selv. I stedet for at stoppe for cyklister og mindre biler, kunne de bare montere et stort stålgitter foran, men den tvang og afgivelse af selvbestemmelse til fordel for det fælles, er der ikke så mange der er imod.

Hvis du har eksempler på at der er personer der har truffet forkerte beslutninger, så lad os kritisere beslutningen ved at komme med saglige argumenter. Det vrøvl med hovedløs selvbestemmelse frem for det fælles gode, er en nonsens diskussion. Det afhænger naturligvis altid af hvad det er for en personlig frihed der skal opgives til fordel for hvilken fælles gevinst. På nøjagtigt samme måde som eksemplet med lastbilen. Så man kan aldrig diskuttere sagligt om energiforsyning, uden at kende fakta om løsningerne.

Du har utvivlsomt ret i at der er masser af dårlige eksempler på tilslutningspligt, men skyldes det, at det etablerede kraftværk er drevet af idioter, eller er det opført forkert eller er der andre grunde til at det er blevet dyrt eller dårligt? Det er interessant at diskuttere - fordi vi alle bliver klogere. Det er ikke særligt interessant at høre på at du har en stor personlig frihedstrang, eller at du har den ene eller anden holdning til dette eller hint. Det ville være interessant hvis du havde et argument - og gerne fagligt funderet. På den måde kan en diskussion om argumenter skabe ny indsigt. Der bliver ikke skabt ny viden hos mig ved at jeg høre om du kan lide kraftværker af en bestemt type eller ej. Det gør der måske hvis du fortæller hvorfor du ikke kan lide dit eller dat.

 • 0
 • 0

Det er sådant set OK Uffe at du ikke vil agere på det samfundsøkonomisk rigtige.

Problemet er jo bare at hvis du og andre agerer på en måde som binder unødigt mange af dine egne og dermed også samfundets midler, ja så påvirker det os alle negativt.

Hvad er det for noget ævl??

Hvis det er samfundsøkonomisk smart, så vil det jo være en fordel for DE FLESTE at deltage i. Hvis der er særårsager som gør at enkelte hopper fra, så skulle læsset nødig vælte af den grund. I det tilfælde er marginerne ganske enkelt for små, og hvorfor bygge en stor struktur op med en lille margin?

Jeg er træt af at høre på det ord, "samfundsmæssigt rigtige" - hvad med frihed til at vælge og frihed til at bestemme selv i eget hus?

Hvis jeg kan gøre opvarmning af mit hus billigere end det "samfundsmæssige rigtige" hvorfor skulle jeg dermed binde flere resurser op end ved at vælge det "samfundsmæssigt rigtige" ?????

Det er jo idioti!

 • 0
 • 0

Rolig nu Uffe.

Jeg peger bare på at hvis der ofres unødigt mange midler på noget der kunne gøres billigere for samfundet, så har samfundet en hel legitim interesse i at påvirke til at der vælges de samlet set bedste løsninger.

En god samfundsøkonomi er ikke altid lig en god privat økonomi.

 • 0
 • 0

Jeg har for så vidt ikke noget imod en tilslutningspligt, den skal blot være indført enten samtidig med at værket bygges eller før nye boliger bygges. Jeg har noget imod en tilslutnings- eller forblivepligt, der bliver indført i et forsøg på at redde en dårlig investering. Desværre er den sidste type tilslutnings- og forblivepligt særlig udbredt i varmeforsyningsområder ved barmarksværker. Jeg har noget imod, at de personer der frivilliget har fået indlagt fjernvarme med løfte om, at de efter en årrække kan melde sig ud igen, bliver frataget denne ret - i min optik kaldes det løftebrud eller aftalebrud, og hører slet ikke hjemme i et samfund, der gerne vil opfattes som et retssamfund.

 • 0
 • 0

Jeg har hørt i borgmester i Dragsholm kommune stå på et møde forud for bygning af et kommunalt barmarksværk og sige: Fjernvarmen bliver ikke dyrere end olie, tvært imod, den bliver meget billigere. Og hvis i, mod forventning, ikke bliver tilfredse, kan I melde jer ud allerede efter 5 år, mod kun at betale den nedskrevne værdi, for at komme ud og helt gratis efter 10 år."

Fjernvarmen viste sig hurtigt at være væsentlig dyrere end olie (50-100% efter oliefyrets alder) og da der var 1 års udmeldelsesfrist væltede det på 9 års dagen ind med udmeldelser. Dem kvitterede kommunen for at have modtaget, men bagefter brugte de det følgende år på at lave forblivesespligt for allerede tilsluttede og med den i hånden annulerede de alle de indkomne udmeldelser. Og ikke nok med det, man indførte slet ikke tilslutningspligt for de, der, fordi de ikke stolede på borgmesteren, ikke meldte sig til ved hans salgstale. Jeg ved godt at politikere gerne må lyve, men det må sælgere da ikke.

Det er de slags jeg kalder magtmisbrug i offentlig tjeneste. Men tror I politmesteren ville modtage en anmeldelse? Næ, offentlig ansatte dækker over hinandes fejl.

Så, Flemming, al tvang på området bør ophæves. For det vil altid blive misbrugt, når det kniver.

vh Mogens Bülow SDE

 • 0
 • 0

Hej Boe

det er for så vidt en fair holdning.

Det kan blot være af stor interesse, hvis du kan fortælle hvilke varmeværker, der har afgivet løfte om at kunne melde sig ud igen efter en årrække. ?

Hvis jeg ikke tager helt fejl, indeholder Dansk Fjernvarmes standard vedtægter en § om udmeldelse - hvorfor mon det Flemming? Kan du nævne mig et værk, hvor det ikke fremgår af vedtægterne, at man kan melde sig ud?

 • 0
 • 0

Brancheforenings udkast til leveringsbestemmelser indeholder en paragraf om at udmeldelse kan ske med 18 måneders varsel. Det er sandsynligvis det mest normale ved de fleste fjernvarmeværker. Fra årsskiftet 2010 gælder for nye kunder herefter dog iht. Lov om forbrugerbeskyttelse kun 3 måneders opsigelsesvarsel.

Så Boe - derfor forstår jeg heller ikke dit indlæg til Flemming ? Mogens har jo nævnt et eksempel hvor politikere ikke har stået ved deres ord. Det er der jo imidlertid ikke meget nyt i. Men hvis man har det på skrift, så er der grundlag for et sagsanlæg, som man jo med meget stor sandsynlighed vil vinde. Uanset om Mogens så mener at borgmesteren måske snakker for meget med politimesteren. Forøvrigt er politiet forpligtiget til at modtage og sagsbehandle en skriftlig anmeldelse, så jeg har lidt svært ved at tro Mogens´s indlæg. Hvis han virkelig skulle have afleveret en skriftlig anmeldelse, som politiet har nægtet at modtage, så er de jo iht. Forvaltningsloven § 22-24 forpligtiget til at give et skriftligt og begrundet svar. Og så kan afgørelsen jo påklages til Statsadvokaten eller ministeren, alternativt Folketingets ombudsmand. Der er muligheder nok, hvis man har en sag ?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten