Universiteterne kommer til at betale for treårig bevilling med synlige resultater

For første gang nogensinde lægger en finanslov op til, at basisforskningsmidlerne bliver bevilget for ikke bare et, men tre år.

Det fremgår af det finanslovsforslag, som finansminister Bjarne Corydon (S) offentliggjorde på et pressemøde tidligere i dag.

Ifølge lovforslaget videreføres basisforskningsmidlerne i perioden 2013-2015 på 2012-niveuaet. Det vil sige cirka 8,4 milliarder kroner årligt til grundforskningen og forskningsbaseret undervisning.

Formanden for Ingeniørforeningens Uddannelsesudvalg, Flemming Krogh, peger på, at tiltaget vil sikre en bedre langtidsplanlægning.

»Universiteterne får bedre muligheder for at sikre kontinuitet i planlægning af deres forskning, og det kan være med til både at skabe ro og et højere niveau,« siger Flemming Krogh.

Men uddannelsesminister Morten Østergaard (RV) vil tage sig betalt for, at universiteterne nu får bedre mulighed for arbejde langsigtet:

»Med aftalen giver regeringen institutionerne mulighed for at langtidsplanlægge forskning og uddannelse og dermed grundlag for at øge kvaliteten af begge dele. Til gengæld for budgetsikkerheden kræver vi synlige resultater,« siger Morten Østergaard.

Ifølge pressemeddelelsen fra ministeriet forudsætter regeringen, at universiteterne bidrager med større gennemsigtighed i deres virke både med hensyn til faglige resultater og anvendelse af ressourcer.
Det indbefatter blandt andet, at universiteterne samarbejder om at etablere et såkaldt datavarehus for økonomi og faglige aktiviteter samt bidrager til 'bedre prognoser over uddannelsesaktiviteter efter en fælles model på området'.

Lia Leffland, direktør for Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) kalder det 'glædeligt', at basismidlerne til universiteterne øges, men pengene skal bruges rigtigt, understreger hun:

»Men det er samtidig vigtigt, at pengene bliver brugt til uddannelse og forskning, der på sigt skaber værdi for samfundet i form af jobskabelse og vækstmuligheder for virksomhederne,« siger Lia Leffland.