Universiteter støtter dristig plan mod dyre forsknings-tidsskrifter

Udbredelse af offentligt finansieret forskning bør i videst muligt omfang være gratis at tilgå for offentligheden, mener en sammenslutning af over 800 universiteter, som derfor støtter Plan S. Illustration: The European University Association

Omkring 70 procent af forskerne i Europa har ringe kendskab til mulighederne for at publicere i tidsskrifter eller på hjemmesider, hvor andre kvit og frit kan læse om deres forskningsresultater.

Det angiver et rundspørge foretaget af Open Access-afdelingen hos The European University Association (EUA), en sammenslutning af 800 europæiske universiteter.

EUA presser derfor på for, at mere forskning publiceres under Open Acess-aftaler, og at forhold, som forhindrer større udbredelse af forskning, ryddes af vejen.

Vi har på ing.dk den 22. november skrevet en historie, hvor det modsatte fremgår. Det var en beklagelig fejl, der skyldtes en misforståelse. Derfor kommer her den korrekte udgave.

Derfor støtter de 800 universiteter også EU’s Plan S.

»Overordnet set bifalder EUA planens ambitioner om at gøre Open Acces til virkelighed inden 2020. Imidlertid, mens planen udlægger en dristig vision for overgangen, afhænger planen af, at dens principper bliver udmøntet i praksis,« lyder det i en udtalelse fra EUA.

Læs også: 'Plan S’ skal udsulte dyre forsknings-tidsskrifter

S for speed og science

Carlos Moedas, bygningsingeniør og EU-kommissær for forskning og videnskab er en af bannerførerne for Plan S. Plan S dikterer, at fra 2020 skal al forskning, som har modtaget støtte fra offentlige forskningsfonde eller europæiske forskningsråd, offentligøres i Open Acces-tidskrifter eller på tilsvarende Open Acces-platforme.

Gruppen, som skal realisere Plan S kalder sig for cOAlition S. S’et i den planlagte publicerings-revolte står for ‘science, speed, solution, shock’.

Forhåbningen er at ryste de fasttømrede positioner indenfor videnskabelig offentliggørelse. Her sidder de traditionelle abonnementsbaserede tidsskrifter tungt på markedet.

Pengekasse smækker i

Andre støtter til Plan S er 13 nationale forskningsfonde bl.a. Research Council of Norway, UK Research and Innovation, Swedish Research Council for Sustainable Development og French National Research Agency.

Der er ingen danske forskningsfonde, der har meddelt deres støtte til Plan S på nuværende tidspunkt. Men tilsammen råder de eksisterende fonde over 60 milliarder kroner i årlige forskningsmidler. De tegner sig for omkring 3,3 procent af den globale forskningsproduktion. Desuden har The Bill & Melinda Gates Foundation også erklæret sig som medlem af Plan S.

Læs også: Over 100 danske forskere har publiceret i fuptidsskrifter

Disse pengestærke fonde varsler økonomiske sanktioner for at fremskynde en OA-revolte og realiseringen af Plan S i 2020. De forskere, som efter det år vil fortsætte med at nyde godt af fondenes over 60 milliarder af kroner i årlige bevillinger, skal publicere i OA-tidsskrifter. Ellers smækker fondskassen bare i.

God idé synes universiteterne

På nuværende tidspunkt er det givtigt for mange forskeres karriere, at de formår at få deres forskning publiceret i ansete videnskablige abonnementsbaserede tidsskrifter som Nature eller Science. At publicere i et gratis, ukendt Open Access-tidsskrift er derfor næppe det første, mange forskere overvejer, hvis de står med banebrydende, ny videnskab.

Men den kultur håber Plan S og de 800 universiteter altså at ændre. Her lægger EUA ikke skjul på, at overgangen imod øget brug af OA-tidsskrifter fordrer et stort fælles træk fra alle store interessenter herunder forskere, forskningsfinansierende fonde, universiteter, forskningsorganisationer og regeringer.

Læs også: Forlag nasser på forskeres troværdighed

»Dette har potentialet til at ændre forretningsmodellerne bag markedet for forlagstidsskrifter og gøre forretningsmodellerne mere åbne og konkurrencedygtige(…). Vurdering af forskning, vurdering af et CV og rekrutteringen af forskerne skal ændres, så det sker i henhold til praksisser indenfor Open Science og bevæger sig væk fra udelukkende kvantitative målinger såsom tidsskrifters gennemslagskraft( journal impact factor red.),« lyder det i en udtalelse fra EUA, som i den forbindelse håber, at Plan S også vil gøre op med universiteternes dyre brug af abonnementsbaserede forskningstiddskrifter

»Det grundlæggende formål med Plan S er prisværdigt, for det er gøre kål på det fænomen indenfor forskningspublicering kendt som “double dipping”, altså at der først betales for at publicere, dernæst for at åbne op for publiceringen gennem abonnementer),« påpeger EUA.

Korrektion:
Den 22.november bragte vi en historie om, at EUA undsiger Plan S. Denne artikel byggede på en misforståelse af ordlyden i et brev fra EUA. Artiklen er nu rettet, og ovenstående historie bringes desuden for at råde bod på misinformationen fra den forrige artikel om Plan S og EUA.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det højt rangerende tidsskrift er formentlig kun interesseret hvis det får eneret og derved kan tjene penge på at andre skal abonnere for at kunne læse artiklen. Hvis der først publiiceres under Open Access er denne forretningsmodel gået fløjten.

  • 2
  • 0

At publicere i et gratis, ukendt Open Access-tidsskrift er derfor næppe det første, mange forskere overvejer, hvis de står med banebrydende, ny videnskab

  • jeg indrømmer først, at min konkrete viden om emnet er minimal! Når dét er sagt: Jeg har forstået, at (hoved)problemet er, at det er blevet urimeligt dyrt at publicere i disse 'anerkendte' tidsskrifter!(?).

Når man køber medicin, ydes der tilskud ift. billigste præparat med den virkning, der er udskrevet recept til at opnå - vil kunden købe en dyrere version, er det OK, men merprisen er 100% kundefinansieret!

Måske kunne man indrette ('tilskud' til) publicering af forskningsresultater på tilsvarende vis(?).

  • 0
  • 0

Tom er inde på noget centralt. De prestigefyldte tidsskrifter er meget optagede af at styre informationsflow og timing. Men mange fagfelter indeholder muligheden for at lægge manuskripter ud på preprint-servere, og det er ikke ualmindeligt at fonde kræver at forskning udført for deres penge gøres offentligt for alle og ligges på en preprint server. Det kunne godt være en vej frem at styrke tilsvarende krav...

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten