Universitet vil lave dansk stamcellebank

Alle vordende forældre i Danmark skal have mulighed for at nedfryse deres børns stamceller. Det mener Aalborg Universitet, der netop har etableret en biobank med stamceller fra navlestrengsblod. Universitet vil have amterne med i et samarbejde, der skal gøre nedfrysning af nyfødtes stamceller til et landsdækkende og gratis tilbud.

»Perspektiverne i stamcelleforskningen er så store, at det bør være et tilbud til alle, at de kan få gemt deres børns navlestrengsblod«, siger rektor på Aalborg Universitet, Svend Caspersen.

Han er ved at lægge sidste hånd på et konkret forslag, som han vil bede Amtsrådsforeningen om at tage stilling til. Ifølge forslaget skal det fremover indføres som en fast rutine på landets fødeafdelingerne, at forældrene får tilbudt at få gemt deres børns stamceller. Mens sygehusene skal påtage sig opgaven at tappe blodet fra navlestrengen efter hver fødsel, vil Aalborg Universitet tilbyde gratis at opbevare blodet i hele barnets levetid.

Når Aalborg Universitet er villig til at påtage sig udgifterne med stamcellebanken, hænger det sammen med, at universitetet påtænker at bede forældrene om at få lov til at bruge en mindre del at stamcellerne i forbindelse med forskning. Ifølge idémanden bag universitets biobank, professor Peter Ebbesen, er det endnu ikke fastlagt i planen, om det skal være muligt for forældre at sige nej til, at deres børns stamceller må bruges til forskning.

»Jeg mener ikke, at det ville være urimeligt at forlange, at forældrene donerede en mindre del af navlestrengsblodet til forskning,« siger han.

Tilbud til alle

Blodet i moderkagen, der kan tappes via navlestrengen, er rig på de værdifulde stamceller. Ifølge forskerne vil stamceller i nær fremtid kunne bruges til behandling af livstruende sygdomme og reparation af skadede organer. Ved at få nedfrosset sit navlestrengsblod, kan spædbarnet senere i livet få adgang til sine egne stamceller, der, fordi de genetisk er fuldstændigt lig barnet selv, vil være ideelle til brug i behandling.

Oprindelig var det planen med biobanken på Aalborg Universitet, at den skulle være et tilbud til forældre, der var indstillet på selv at betale for tapningen og opbevaringen af stamcellerne.

»Jeg mener, at det vil være bedst, at vi som universitet ikke skal køre biobanken som et kommercielt tilbud. Det bør være et tilbud til alle,« siger Svend Caspersen.

Ifølge oplægget skal indsamlingen af navlestrengsblod først indføres i Nordjyllands Amt og Viborg Amt, hvorefter ordningen på sigt skal udvides til at være et landsdækkende tilbud.

I Amtsrådsforeningen kender man endnu ikke til detaljerne i planen fra Aalborg Universitet, og direktør for foreningens Sundheds- og Socialafdeling, Lone Christiansen, vil derfor ikke kommentere forslaget på nuværende tidspunkt.

»Amtsrådsforeningen er klar til at drøfte forslaget med Aalborg Universitet, men jeg kan ikke sige, om vi er positive overfor forslaget, før jeg har set den konkrete plan fra universitet,« siger hun.