Universitet stopper udlån af omstridt professors vindmøllestøj-måler
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Universitet stopper udlån af omstridt professors vindmøllestøj-måler

Ledelsen på Aalborg Universitet har midlertidigt stoppet udlån af en støjmåler til naboer til vindmøller. Siden 2014 har universitet udlånt måleren til borgere, som er plaget af lavfrekvent støj fra møllerne.

Der har ellers været stor interesse fra borgere, som helt gratis gerne ville måle, hvor meget lavfrekvent støj de bliver udsat for, når støjmålingerne bliver foretaget i afstande, som ligger ud over grænsen for, hvor der ifølge anlægslover skal foretages målinger. Data er blevet sendt online til projektgruppe på universitet, som har analyseret dem.

Naboer til vindmøller, der gerne vil måle støjniveauet med udstyr fra Aalborg Universitet, skal væbne sig med tålmodighed. Udlånet er midlertidigt indstillet. Illustration: Juwi, Vattenfall

Læs også: MIT: Ingen klar sammenhæng mellem møllestøj og helbred

Henrik Møller, professor emeritus, er manden bag støjmåleren. Han blev fyret fra Aalborg Universitet i 2014. I en mail til de borgere, som har deltaget eller vist interesse for støjmålingerne, skriver han:

»For nogle måneder siden blev jeg klar over, at det skyldtes henvendelser fra vindmøllebranchen, som ikke var begejstret over udsigten til, at lydmåleren kunne blive brugt til måling af vindmøllestøj. Universitetets ledelse beroligede – uden projektgruppens viden – branchen med, at lydmåleren ikke er egnet til vindmøllestøj, og at den ikke er kalibreret – altså at man ikke kan regne med, at den måler rigtigt.«

Læs også: Universitet fyrer kontroversiel støjprofessor

Men det passer ikke, siger institutleder ved Aalborg Universitet, Børge Lindberg, til Ingeniøren:

»Beslutningen er taget, fordi der er behov for at klarlægge nogle juridiske og praktiske forhold omkring udlån af udstyr til borgere, der gerne vil have belyst en støjmæssig problemstilling, for eksempel fra veje eller vindmøller. Baggrunden for denne beslutning er, at AAU er bundet af en række regler, som ikke umiddelbart tillader, at AAU gratis udlåner udstyr og gratis leverer ydelser, der er knyttet til dem.«

Institutlederen understreger, at udlånet af lydmåleren kun er midlertidigt indstillet.

Læs også: Sådan lyder de irriterende lavfrekvente støjkilder

Børge Lindberg kan heller ikke genkende anklagerne om, at lydmåleren ifølge universitetet ikke er egnet til vindmøllestøj. Han pointerer, at Aalborg Universitet ikke er akkrediteteret til at foretage lyd- og støjmålinger, og at lydmåleren ikke er typegodkendt.

Han kalder derimod måleren et stykke forskningsudstyr af meget høj kvalitet, som kan anvendes i forskningsprojekter eller til såkaldte orienterende målinger. Han har fuld tillid til at lydmåleren er ordentlig kalibreret, men venter på, at forskerne får udarbejdet dokumentation for kalibreringen.

I konkurrence med rådgivere

Lydmåleren har været udlånt gratis, og ledelsen stiller nu også spørgsmålstegn ved den praksis. Det kan nemlig diskuteres, om et universitet skal gå ind på markedet for lydmålinger, hvor flere danske rådgivningsvirksomheder allerede i dag tilbyder samme produkt.

»Den interesse, lydmåleren har skabt, demonstrerer tydeligt, at der er behov for produktet. Men udlån til forbrugere og analyse ville måske ligge bedre i regi af en specialiseret privat virksomhed end i regi af et universitet,« siger Børge Lindberg.

Han opfordrer interesserede til at komme med forslag til, hvordan viden og teknologi fra projektet kan føres videre, måske i et partnerskab med virksomheder og organisationer.

Læs også: Lavfrekvent støj plager stadigt flere danskere

Til sidst understreger Børge Lindberg, at Aalborg Universitet ikke er i ledtog med vindmølleindustrien:

»Det er altafgørende for et universitets troværdighed og muligheder for samarbejde, at det agerer uafhængigt, sagligt og professionelt i enhver henseende.«

Jeg tænker lidt på de udgifter kul fyrerede kraftværker er blevet på lagt for folkets sundheden. Kan vindenergi så bare få fyret de der kan måle de for folkets sundheden skadelige på virkninger Og der ved slippe godt fra alt - I den grønne energis grals navn HVOR ER I ?? På Vestas/Simens lønnings liste måske ??

  • 10
  • 24