Universitet fyrer kontroversiel støjprofessor

Professor Henrik Møller har som en af landets førende støjforskere kritiseret myndighederne og vindmøllebranchen for forkerte beregninger af støj fra vindmøller. Nu fyres han fra sin stilling på Aalborg Universitet med henvisning til økonomiske hensyn, skriver Jyllands-Posten.

Læs også: Professor: Kæmpemøller giver alt for meget lavfrekvent støj

»Den officielle forklaring er, at jeg ikke tjener penge nok. Jeg er åbenbart ikke mine penge værd, fordi jeg har brugt min tid på vindmøller. Men jeg ved, at der har været mange år, hvor mine aktiviteter har medført ganske store indtægter. I øvrigt er det vel statistisk set ca. halvdelen af de videnskabelige medarbejdere, der giver underskud,« siger Henrik Møller til Jyllands-Posten.

Flere kilder, blandt andre Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, peger over for avisen på, at Vindmølleindustriens administrerende direktør, Jan Hylleberg, flere gange har mailet til Henrik Møllers chef, dekan Eskild Holm Nielsen, for at klage over, at Henrik Møller offentligt har kritiseret vindmøllebranchen og Miljøstyrelsen for at manipulere med tal om lavfrekvent støj fra vindmøller.

Eskild Holm Nielsen var ifølge Jyllands-Posten hovedtaler på Vindmølleindustriens møde dagen efter fyringen, men afviser, at der ligger andet end økonomiske hensyn bag fyringen.

Læs også: Regering lover årelang kulegravning af vindmøllestøj

»Det har ikke noget på sig. Tværtimod har vi værnet om forskernes ytringsfrihed, og de er faktisk forpligtet til at ytre sig, hvis de mener, at der er noget, som ikke er korrekt belyst,« siger Eskild Holm Nielsen til Jyllands-Posten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er godt noget der ligner et pudsigt sammenfald. Vi må virkelig håbe det ikke er andet!

Well.... Hvis det er, så kan vi vel bare spørge Se og Hør om Eskild Holm Nielsen faktisk bruger sit eget Visa næste gang han er på ferie... :-)

 • 16
 • 2

Nu ved jeg hvor jeg hvem der skal nederst i bunken når jeg er færdig med uddannelsen om ½ år.

 • 3
 • 4

Stil dig ikke imellem når der er nogen som vil have snablen i elforbrugernes lommer. Politikerne vil have vindmøller. Vindmølleindustrien vil have tilskud.

Så skal trivielle støjproblemer for sagesløse naboer ikke komme på tværs.

 • 17
 • 10

At beslutningstagerne og møllefortalerne selv bor langt pokker i vold væk fra den nærmeste mølle, beviser da, at de ikke er attraktivt.

At de fyrer een der prøver at bevise det videnskabeligt, er for sygt. Hvad med de stakler der sbal bo med en konstant brummen og synet af de monstre der snurrer.

 • 14
 • 4

Det er beklageligt med en sådan indblanding i de kritiske rækker..

Vinmøller støjer lavfrekvent !!!!! Men det må ikke påtales.

Nogle vil have vindmøller for en hver pris........

Vindmølleindustrien vil bare have høje tilskudspriser.

Men INGEN med relevant viden må undersøge.

Her er beviset..

Sørgeligt....

PCN

 • 11
 • 4

Jeg kender til Henrik Møller som ansvarlig for at bygge en fornem akustikafdeling op i international topklasse på Ålborg Universitet, men kender ikke andet til baggrunden for fyringen, end det, jeg har læst her i Ingeniøren i dag. På den baggrund vil jeg alligevel gerne stille følgende spørgsmål:

Bliver denne fyring - hvis den kommer til at stå ved magt - en international skamplet på Ålborg Universitet, som det bliver stort set umuligt at vaske af mange år frem i tiden?

Kommer fyringen til at stemple - hele - Ålborg Universitet som et 3. rangs Mickey Mouse Universitet til varig skade for stedes omdømme? Herunder de studerendes mulighed for at få gode jobs, nationalt og internationalt, med en baggrund fra Ålborg Universitet?

Er det burearukrat-typer, med mangel på overblik, og dybgående forstand på Ålborg Universitets, såvel som samfundets, ve og vel, der står bag dette? Mennesker der viser afgørende mangel på viden om, eller respekt for, de kerneværdier et universitet skal bygge på?

Er dem der står bag denne fyring mennesker i ledende nøglestillinger på Ålborg Universitet, der hverken er deres ansvar eller stilling værdig?

Er dette et eksempel på Berufsverbot anno 2014 - at lukke munden på nogen, man ikke kan lide, ved at udelukke dem fra job, ud fra indspiste interesserer, i strid med almene samfundsinteresser, der er baseret på åbenhed omkring viden, forskning og formidling heraf, samt respekt for faglig uenighed og fri debat. Noget der hører til grundlaget for den moderne vestlige samfundsforms dynamik og succes, og som har været en en nøgle til vores velfærd. Noget universiteterne i allerhøjeste grad er sat i verden for at værne om og styrke. Man kan også spørge, om dette ikke burde være så stor en selvfølge, at det alene er rystende, at der ser ud til at være behov for at pensle dette ud.

Hvilket eksempel sætter denne fyring i universitetsverdenen? Er dette til gavn for Danmark?

 • 17
 • 4

Sammenhængen er vel denne:

Forsker lefler ikke for industrien indenfor sit ekspertiseområde -> Forskeren får ingen projekter fra industrien -> Forskeren fyres af økonomiske årsager

Det betyder jo helt klart at forskeren ikke kan være uafhængig og ikke har ytringsfrihed på Aalborg Universitet! Skandaløst!

Mvh Steen

 • 14
 • 4

Eller også skaffer det bare ikke nok forskningsmidler at være kritisk overfor vindmøller. Aalborg Universitet er en forretning, og de har kæmpet en lang kamp med at holde udgifterne nede siden sidste regering skar i støtten. Man burde kunne stille som krav herinde, at spekulationer kræver beviser eller gode argumenter.

 • 8
 • 5

Publikationsliste hvor man kan se at han er ved at bevise at lavfrekvent vindmøllestrøm måske kan give hjerteproblemer.Det var i sidste øjeblik at han fik kniven. Det næste var måske værre endnu;infralyd giver drivhusskader.

 • 7
 • 5

Dog bør det nævnes, at der også var en anden fyringsgrund. Rektorn siger: "Henrik Møller har været ansat i et område, hvor der ikke længere er nogen studerende. Vi er nødt til at ansætte folk, hvor der er studerende, og hvis der ikke tjenes penge enten i form af studerende eller forskningsmidler, ja så dur det altså ikke,« (http://stilhed.eu/wp/wp-content/uploads/20...)

Men spørgsmålet er to: 1) Ligger han virkelig i bunden på bægge de parametre? 2) Kunne han ikke bruges andre steder i undervisningen?

 • 6
 • 0

Kan det være fordi de studerende der er også er ansat eller ph.d. studerende for Vestas - for mig at se ligner det ikke længere et uafhængigt universitet men en forskningsafdeling for Vestas, helt ned til den supercomputer som benyttes, sponsoreret af Vestas

Det ser meget mystisk ud at det mest ombejlede forskningsområde ikke har nogen studerende? det hænger slet ikke sammen med at den dekan som har fyret Hr. Møller i sin nytårstale på fakultetets hjemmeside skriver at al går helt fantastisk og alle mål er nået og flere studerende end før

 • 11
 • 0

At H. Møller er fyret pga. af hans beviser for, at vindmøller kan medføre skader på naboerne er ikke overraskende, vindsektoren er kendt for at tromle hen over enhver kritik - også selv om den er underbygget. Diverse debatter viser det, bare antydninger om skadeeffekter på naboerne mødes med benægtelser af dokumenterede skadeeffekter, det medfører automatisk masser af "tommel-ned" af anonyme vindtilhængere - de står klar i alle debatter. Man må ønske vindsektoren tillykke med fyringen, det sparer sikkert en masse penge til erstatninger for naboerne, der sidder med en usælgelig ejendom og dårlig helbred, og børnene dårlige karakterer i skolen. Der er sikkert ikke råd til det hele, vi har i forvejen en af klodens højeste el-pris.

 • 9
 • 6

Det er svært for mig at se hvorledes et universitet skal kunne drives idag efter anden model end horehuse. Giv kunderne hvad de har brug for og lad vær at spekulere på hvor pengene kommer fra. Er der sket en forandring siden J C Schou og Niels Bohr og i så fald hvad skyldes den?

 • 9
 • 3

Denne giver et meget fint billede af hvordan man ændrer på tildelingen af forskningsmildlerne for at gøre forskningen kommerciel http://www.risoe.dk/rispubl/risofacts/fact...

Det er jo helt i stil med at man omlægger ulandshjælpen til at være bundet op på salg af afdankede vindmøller til tredieverdens lande - I kan fremover få vindmøller i bistand og ellers får I ikke en skid

Ja der er bestemt lidt mutterkreuz over det hele

 • 2
 • 1

Som ansat på AAU (i et andet institut) er jeg ikke overrasket over denne nyhed. Jeg ser dog ingen ond konspiration:

 1. Vi har meget store underskud over hele linien
 2. Vi har en mindre basisbevilling målt per ansat end andre universiteter, og dermed færre ressourcer til at financiere forskning
 3. ES hvor hr. Henrik Møller var ansat) er i stor krise med for få studerende og for mange ansatte.

Jeg tror faktisk på at det er et rent økonomisk hensyn fra AAU's side der har sendt ham ud. Henrik er hverken den første eller den sidste (min bedømmelse) der får den grå seddel i denne omgang.

På mit institut har vi vel nogenlunde 3-dobblet antallet af studerende over de sidste 5-8 år, og vores økonomi var kun akkurat god nok til at vi har kunnet undgå fyringer af videnskabeligt personnel. ES havde ikke samme luksus, og var derfor mere udsat.

 • 9
 • 0

Tak for info. Der er altid et slutresultat, men hvorfor har instituttet en krise. Er faktum ikke, at man har omlagt de studerende til andre linier som er opstået i rig mængde fordi der netop er mange studerende til faget.. Lavet kurser og fag som er direkte anvendelige her og nu interesser i erhvervslivet, men som ikke bidrager til grundforskningen. Det ser endda ud som om man har fået stort antal nye linier som er erhvervsrettet direkte til Vestas, hvorved man har overflødiggjort de lærerkrafter som ikke ville please det kommercielle og sådan set arbejde for erhvervsvirksomheder. Trods den pæne forklaring ligner det godt nok noget hvor Vindmølleindustrien har omlagt den frie og uafhængige forskning til en pakke som direkte uddanner folk til sig selv og som dermed sikrer sig mod forskning som kommer ud i medierne og til staten og kan modarbejde dem, når de skal sælge deres produkter.

Den mindre basisbevilling skyldes vel det faktum at man har indrettet de nye studier på erhvervsrettet forskning som f.eks, de store EU energiprogrammer, hvorimod den frie grundforskning langsomt glider ud.

Det må være meget svært idag at være en forsker som bare gerne vil finde fakta uden at resultaterne lige skal være det som passer i de store virksomheders kram (med visse gamle moralske virksomheder som undtagelse). Særlig svært når de store virksomheder tillades at medfinanciere uddannelseinstitutionerne og have de studerende til at arbejde for sig. Det har ganske enkelt taget overhånd og bliver meget tydeligt når en af Danmarks dygtigste forskere ikke hører til på et universitet. Det er bare dråben.

 • 5
 • 3

Tak til foregående for en lysende klar fremstilling med passende nedtonet harme. Et eksempel til efterfølgelse. Må jeg foreslå følgende løsning.? Omtalte institution tager navneforandring til Aalborg VE akademi.

 • 3
 • 4

@Benjamin,

Vi har en mindre basisbevilling målt per ansat end andre universiteter, og dermed færre ressourcer til at financiere forskning

Alt er ved det gamle. Man nedlagde en del mindre landbrugsskoler for år tilbage - begrundelsen var økonomien. Problemet var imidlertid, at de små skoler fik det mindste beløb pr. årselev - det store skoler fik de største beløb. De mindste enheder var altså billigst at drive - og mest effektive i øvrigt. Det ser ud til, at man i Ålborg er rendt ind i samme problematik? Det er bare ærgerligt, at en dygtig forsker på et meget vigtigt områder skal ofres.

 • 3
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten