Unikt anlæg skal opvarme Brønderslev

29. april 2017 kl. 12:0027
Unikt anlæg skal opvarme Brønderslev
Det nye CSP-solvarmeanlæg i Brønderslev består af 40 rækker af 125 meter parabolske trug, der tilsammen har et belysningsareal på 26.929 kvadratmeter. Illustration: Aalborg CSP A/S.
Et solfangeranlæg, som både producerer el og varme, indgår i et anderledes energianlæg hos Brønderslev Varme.
Artiklen er ældre end 30 dage

Mange naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker jagter for tiden en vej uden om varmeprisstigninger, når et elproduktionstilskud til kraftvarme forsvinder med udgangen af 2018.

I Brønderslev endte jagten med et anlæg, som kombinerer to flisfyrede biomassekedler og en olie­drevet ORC-turbine med et CSP-solfanger­anlæg, hvor buede spejle fanger solens stråler og koncentrerer dem omkring et oliefyldt rør.

Illustration: MI Grafik.

Undervejs fik chefen for varmeforsyningen i Brønderslev Varme, Poul Vestergaard Jensen, ideen til også at anvende olien fra solfangerne til elproduktion i en såkaldt ORC-turbine, som drives af olie:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi ville både have sol og biomasse ind i forsyningen og kiggede i den forbindelse på et ORC-anlæg. Samtidig indledte vi dialog med virksomheden Aalborg CSP omkring CSP-solfangerne, og så kom jeg til at tænke på, om man ikke også kunne bruge olien fra solfangerne som varmemedie i ORC-turbinen,« fortæller han.

Kombinationen er så unik, at projektet har fået midler fra EUDP-programmet til at få dokumenteret anlæggets driftsresultater.

CSP-solfangeranlægget er færdigt og i drift, mens resten af energi­anlæggets komponenter er under etablering.

Ud over de nævnte komponenter kommer anlægget til at omfatte 2.600 kvadratmeter solceller, der skal levere el til driften af solfanger­anlægget samt to varmepumper, der skal suge den sidste energi ud af røggassen fra fliskedlen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Målet er, at vi skal stå med verdens mest effektive biomasse-kraftvarmeværk,« siger Poul Vestergaard Jensen.

Slukker flisfyret fra maj

Brønderslev Varme havde også kigget på muligheden for at erstatte kraftvarmeproduktion med store varmepumper, men man havde ikke en relevant varmekilde til rådighed for de to temmelig store varmepumper, der var brug for om vinteren.

I stedet valgte man den i Danmark lidt oversete ORC-teknologi, fordi den er et effektivt bud på et mindre biomassefyret kraftvarmeanlæg, og fordi man kunne trække på erfaringer fra Marstal, hvor et sådant anlæg af mærket Turboden kører i dag:

»Dét sammen med 200 referencer fra anlæg rundt om i Europa gjorde, at vi godt turde binde an med teknologien,« siger han.

Ideen med kombianlægget er dels, at man kan lukke flisanlægget ned fra midten af maj til midten af september og i den periode klare sig udelukkende med solvarmen; dels at man i sommerperioder, når solfangerne producerer mere energi end varmeforbruget, kan bruge den overskydende varme til at producere el med, hvilket giver et økonomisk tilskud til driften.

Konkret regner forsyningen med, at solvarmen kan stå for 12-14 pct. af varmeforbruget.

Anlægget løber op i 300 mio. kr. – inklusive 20 mio. kr. i tilskud fra EUDP-programmet – men værket har lovet, at det samlet set ikke må føre til højere varmepriser for de 4.600 fjernvarmeforbrugere i Brønderslev efter 2018.

Desværre er der for nylig dryppet økonomisk malurt i bægeret, idet man kort efter jul fik meddelelse fra Energistyrelsen om, at et el­produktionstilskud fra 2008 til netop ORC-teknologien ville blive sløjfet fra årsskiftet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi har investeret i tiltro til dette tilskud, som står til at indbringe os omkring 10 mio. kr. om året. Hvis vi ikke finder et alternativ, vil varmeprisen stige med ca. 15 pct.,« frygter Poul Vestergaard Jensen.

Ifølge Energistyrelsen er tilskuddet sløjfet, fordi man netop har opdaget, at disse støtteordninger aldrig er blevet godkendt af EU-Kommis­sionen og derfor er ulovlige.

Styrelsen oplyser videre, at man – sammen med Energinet.dk – er i dialog med Brønderslev Varme og de to øvrige anlæg om alternative støtteordninger til anlæggene.

Som minimum vil anlægget kunne få et elproduktionstilskud på 15 øre pr. kWh, hvilket er langt mindre end i den oprindelige ordning.

27 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
30
2. maj 2017 kl. 14:51

Jeg ved ikke om din browser opdatere din version af siden, hver gang nogen poster. Men min gør ikke, så da jeg havde læst artiklen undrede jeg mig over de mnaglende enheder. Og ser dem faktisk først nu, da du giver mig dit svar. Men tak skal du da have for at sørger for jeg blev notificeret.

28
2. maj 2017 kl. 11:52

en god spildvarmekilde (og et ændret afgiftsystem), så kunne en større eldrevet varmepumpe

Jeg tror der skal tal på for at beskrive billedet bedre. Hvad er den termodynamiske eller økonomiske forhindring i at bruge (resten af) røggassen som varmekilde for en eldrevet varmepumpe ? Det meste af varmen kommer jo næsten direkte fra flis.

Jeg læste "2.600 kvadratmeter solceller, der skal levere el til driften af solfanger­anlægget samt to varmepumper" som om at solcellerne også driver varmepumperne. Men ja, den ser ikke ud til at være eldrevet.

Anlægget bygges stadig, og måske vil de holde nogle af tallene for sig selv. Tal for temperaturer og energistrømme kunne forbedre forståelsen til at starte med. Men billedet kan godt være så indviklet at man skal over i exergi og entropi for at vise meningen. Det vigtigste tal er dog nok afgiften, desværre.

27
2. maj 2017 kl. 11:15

Jeg kan dog ikke lige se hvad forskellen er mellem de to valgte varmepumper og de to alternative varmepumper.

Thomas, jeg læste det som om, at de to røggasvarmepumper er drevet af varme fra kedlen, ikke fra el. Det ville give mening, fordi de har allerede en elpatron til overskudsel, og den giver jo ikke meget røggas ;) Der er ikke en el-pil til varmepumpen på skitsen til flisværket på https://www.bronderslevforsyning.dk/Aktuelt/solvarmeogbiomasseanlaeg/principskitser.aspx. Hvis de havde haft en sø, et hav eller en god spildvarmekilde (og et ændret afgiftsystem), så kunne en større eldrevet varmepumpe nok komme på tale.

25
1. maj 2017 kl. 22:36

De har så senere lavet en 75.000 m3 stor dam

Det forklarer et og andet :o)

Jeg undskylder mig med at ingeniørens artikel om emnet i sin tid kaldte det et "dampvarmelager". Jeg har fundet den frem igen. Ingeniøren skrev: "Derfor bygger de et nyt dampvarmelager med en kapacitet på 75.000 kubikmeter vand. Det kan rumme varmen fra en årsproduktion på de nye solfangere, hvilket vil sige 6-7 MWh om året. Det svarer til en måneds varmeforbrug i Marstal, hvor der bor 2.550 mennesker."

Frem for at ryste på hovedet af folkene i Marstal, må jeg til at ryste på hovedet af mig selv i stedet. Jeg er en naiv klovn uden kildekritik og uden almindelig logisk sans. Om forladelse for tidsspildet om damp! Tak til dig og Karsten.

24
1. maj 2017 kl. 22:26

Du mener vel mindre effektiv hvis der tænkes på el-virkning.

Næh. Jeg hævder, at såfremt man dækkede hele arealet med lutter solceller frem for lidt solceller og en masse CSP og benyttede den dannede elektricitet til at drive varmepumper, så ville man kunne opnå al den samme varme som CSP kan levere - og samtidig have en masse el til overs til salg. Samtidig kunne man droppe det flis-fis og købe el om vinteren (hvor det blæser så herligt) hvis man ikke kan lave nok selv...

Det kræver bare at afgifterne på el bringes ned til flis-niveau ...

20
1. maj 2017 kl. 21:53

Der er noget seriøst galt men vores prioritering når vi bygger energisystemer ( og mange andre emner fx, transport) der mere er tilpasset skattelovgivningen end termodynamikken. Når jeg følger med i debatten, her på ing.dk, er der tydeligvis rimelig enighed om at vores økonomiske system, står i vejen for en effektivt energiforsyning og produktion. Det er beskrevet og debateret i årevis, men meget lidt er ændret.

Mon nogen i administrationen læser, og forstår, det der debateres her, for der er tilsyneladende ingen kommetarer der bære præg af at komme fra energimniteriet, eller tilsvarende etater i stat, region eller kommune.

Er dette forum bare et ekkokammer for teknologinørder og brokkehoveder, eller påvirker debaten virkligheden?

17
1. maj 2017 kl. 20:04

hvor mange år ville det have været?

Pas. I hvert fald mange år, da de skiftede til denne model fordi det eksisterende tilskud ville forsvinde i 2019. Marstal og Hillerød har også budgetteret med det mange år frem og er er rasende. I Marstal (som byggede et tilsvarende anlæg i 2011 (hvilket kan få en til at undres over hvorfor Brønderslev anses som først)) har tilskuddet vist stået på i alle 6 år inden det sløjfedes.

men man havde ikke en relevant varmekilde

Hvad forhindrer dem i at grave en slange ned på deres mange hektar fuldfed agerjord? Jeg ved godt den skal være lang; men 5 km vakumisoleret hydraulikslange er jo heller ikke ukompliceret.

I Marstal gemmer de damp (75000 m3 vand) - ikke til døgnudjævning men delvis sæsonudjævning. Jeg mistænker det er en del af planen i Brønderslev også. Det virker lidt gak, sys jeg. Og ORC er jo også temmelig gak - 20% effektivitet. Og CSP er ret beset jo tilsvarende gak her til lands. Ser man bort fra afgifter og tilskud, tror du så projektet ville få luft under vingerne. Jeg så hellere man smed 300 mio efter et projekt med højere effektivitet må jeg tilstå - hver gang der investeres kikset i den branche går pengene jo fra noget der virkelig kunne batte noget

16
1. maj 2017 kl. 14:41

10 mio om året de budgetterede med

Ah, den fangede jeg ikke i første omgang - hvor mange år ville det have været? Det er fint som forsøgsordning - værket leverer testresultater fra praktisk drift som er anderledes end laboratorieforsøg, og den viden er penge værd for samfundet. De første anlæg er ofte dyrere end de næste, og kan/skal ikke nødvendigvis give overskud. Hvis det var nemt, ville det allerede være gjort.

5-10 ha solceller og varmepumper må være billigere at anlægge, have færre risici og give mere energi end CPA, biomasse og lavtemperatur Rankin

Anlægget har solceller og varmepumper : "2.600 kvadratmeter solceller, der skal levere el til driften af solfanger­anlægget samt to varmepumper, der skal suge den sidste energi ud af røggassen fra fliskedlen" "erstatte kraftvarmeproduktion med store varmepumper, men man havde ikke en relevant varmekilde til rådighed for de to temmelig store varmepumper, der var brug for om vinteren"

Så man har flere kilder til at mindske samlet risiko, og selvom el-effektiviteten er lav, så er CSP-parabolrender dog stadig billigere end solceller, når det nu er varmen der er den vigtigste. Jeg kan dog ikke lige se hvad forskellen er mellem de to valgte varmepumper og de to alternative varmepumper.

De 15 øre/kWh bør kunne tjenes hjem som forskellen på middag og aften ved at lagre varmen, især efterhånden som solceller udbredes og trykker middags-prisen.

15
1. maj 2017 kl. 14:17

Og så er det jo 20mio kr i potentielt offentligt tilskud, ikke 300 mio.

De 20 mio er det faktiske, ydede engangstilskud. Hertil kommer (ud over biomassens fravær af afgifter) de 10 mio om året de budgetterede med. Hvis det ikke var sløjfet fordi det faktisk var ulovligt, så kunne det samlede tilskud løbe godt deropad :o)

Projektet skriger af "gå over åen efter vand for det giver tilskud og sparer afgifter". 5-10 ha solceller og varmepumper må være billigere at anlægge, have færre risici og give mere energi end CPA, biomasse og lavtemperatur Rankin - kun afgift/tilskuds mekanismer kan ændre det billede.

9
1. maj 2017 kl. 11:22

Hold nu op med den paranoide holdning mod aktive tiltag mod klimaforandringer. Anlægget reducerer vores forurening.

7
1. maj 2017 kl. 09:51

Er der nogen som kan oplyse mig om de manglende x- og Y-akse enheder på grafe i billed 1 fra artiklen? Det ville være rart, hvis de havde været med fra starten.

4
29. april 2017 kl. 20:40

Det vil være rart med nogle flere data om effekt og virkningsgrad. Hvorfor er der fx valgt CSP solenergi til et ORC anlæg istedet for solceller og varmepumpe.

Hvor meget fylder CSP anlæget på de ca 3 ha effektive areal, 9-10 ha? Hvad betyder den graf i den øverste grafik boks. Der mangler benævnelser på begger akser?

2
29. april 2017 kl. 17:10

300 millioner kroner anlæg til 4600 fjernvarme kunder, men det bliver ikke dyrere for fjernvarme-kunderne?

Tja - de gas-penge som værket tidligere sendte i et hul i Nordsøen skal nu istedet betales til Solguden og de lokale flis-leverandører. https://www.bronderslevforsyning.dk/Aktuelt/solvarmeogbiomasseanlaeg.aspx

Og så er det jo 20mio kr i potentielt offentligt tilskud, ikke 300 mio.

Efterhånden som flere skifter gas ud med sol og biomasse, mindskes efterspørgslen på gas og reducerer gasprisen for de øvrige gasforbrugere. Det er en positiv eksternalitet som sjældent medregnes.

Mon ikke ORC'en er et par megawatt, og så kan det næppe betale sig at lagre middags-varmen i salt for at lave strøm om aftenen hvor elprisen er højest. Men det ville være interessant som eksperiment til forløber for større anlæg.

1
29. april 2017 kl. 15:49

300 millioner kroner anlæg til 4600 fjernvarme kunder, men det bliver ikke dyre for fjernvarme kunderne?