Unik bilteknologi skal prøvekøres i Frederikshavn

Et helt nyt bud på en miljøvenlig bil ruller ud på de nordjyske landeveje til sommer.

Det drejer sig om en kombineret el- og brændselscellebil, hvor man for første gang vil afprøve en brændselscelle, der kører på metanol, også kaldet træsprit.

Dermed kan den miljøvenlige elbil få ekstra rækkevidde, uden at man behøver opbygge en dyr infrastruktur til brint. Bilen udgør en del af Energibyen Frederikshavns store satsning på at blive forsynet med 100 procent vedvarende energi i 2015, og brændselscelle-systemet til bilen er udviklet af det nordjyske firma, Serenergy, der er dannet af forskere fra Aalborg Universitet.

Den praktiske indbygning i en stor, modificeret Fiat elbil står firmaet Lithium Balance for sammen med to italienske partnere, og det er Frederikshavns Kommune, som skal afprøve bilen i praksis:

»Vi tror på metanol som fremtidens energibærer og som brændstof til brændselsceller, fordi det er nemt at fremstille og er i væskeform, som ikke kræver en særlig infrastruktur. Og takket være vores brændselscelleteknologi bliver effektiviteten i hele systemet høj,« siger direktør for Serenergy, Anders Korsgaard.

Serenergy har tidligere arbejdet med at integrere en brintdrevet brændselscelle i brintbilen Hywet.

Effektiv sammenbygning

Den nye bil bliver dels udstyret med en elmotor på 80 hk, forsynet af lithium ion-batterier, dels med et brændselscellesystem på 13,2 kW med en indbygget reformer, der omdanner metanol til en brintholdig gas som brændselscellen kan producere strøm på til bilens elmotor.

Disse to elementer er sammenbygget på en effektiv måde, idet Serenergys brændselscellesystem arbejder ved samme spænding som batteripakken i bilen. Det betyder, at brændselcellen kobles igennem batteri-styresystemet på bilen. Hermed undgår man de 5-10 procents tab og udgifter til en konverter. Denne sammenkobling er kernen i Lithium Balance og Serenergys samarbejde. Desuden arbejder cellen ved højere temperaturer (140-180 grader C) end konventionelle PEM-celler.

Anders Korsgaard vurderer, at det samlede system vil være omtrent dobbelt så effektivt som en ny benzinmotor - hvis man ser på energiforbrug og -tab fra brændstoftank til kørt kilometer. Også selv om metanol har en meget lavere brændværdi.

Mange metanol-kilder

Hvor miljøvenlig det samlede system vil være, afhænger af den anvendte råvare til fremstilling af metanol, der kan fremstilles af rigtig mange kilder. Fra naturgas, kunstigt fremstillet syntesegas på biomasse eller fossile brændsler til biogas - som det er planen i Frederikshavn. Man kan også kombinere brint fra vindmøllestrøm med overskuds-CO2 fra biogasproduktionen og fremstille metanol.

»Ved at anvende metanol kan man i dårligste fald opnå en halvering af CO2-emissionen per kørt km. Best case vil være meget tæt på ingen CO2-udledning, når metanolen er lavet på affald eller biomasse,« siger Anders Korsgaard.

Lektor Mads Pagh Nielsen fra Aalborg Universitet arbejder også med brændselscellesystemer som indirekte forsynes med brint fra en metanolreformer. Han kalder det nye demonstrationsprojekt og Serenergys stakdesign for meget lovende:

»Metanol omdannes til brint netop ved brændselscellestakkens arbejdstemperatur, således at overskudsenergien fra den kan forsyne processen. Det giver - sammen med andre systemmæssige fordele - en høj systemvirkningsgrad,« siger han.

Han vurderer, at der er et stort potentiale i at anvende metanol som brændstof til biler i netop denne systemkonfiguration, fordi den er effektiv, enkel og fordi det flydende brændstof ikke kræver en dyr brintinfrastruktur.

Dokumentation

Energibyen Frederikshavn

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Endelig et superfornuftigt forslag. Det ville väre godt at kunne undväre brint i infrastrukturen til transportformaal. Haaber dette projekt kan bringes videre til praktisk brug!

 • 0
 • 0

Batteriet skal vel netop sikre, at brændselscellerne ikke skal dimensioneres til spidsbelastning, men til et gennemsnitsforbrug. Derfor kan 13.2 kW forsyne en 60kW motor

 • 0
 • 0

Endelig et superfornuftigt forslag.

Løsninger som denne der kan scaleres op på kort tid er serdeles velkomne.

Grundlaget for fremtidens biler må være el, og dertil eventuelt noget generator hvis bilen skal bruges intensivt.

Her er generatoren en brændselscelle til sprit, og hvis den kan bruges som overgangsteknologi, så hellere den idag, end at vente år på umoden laboratorieteknologi.

Hvis der blev brugt lige så mange recurser på at udvikle en el generator med en benzinmotor som omdrejningspunkt, med krav som 5-10kw, skal kun kunne fungere ved en bestemt omdrejning og belastning, kompresion 1:50 osv, så landede vi måske på en lige så god brændstoføkonomi.

 • 0
 • 0

Endelig et superfornuftigt forslag. Det ville väre godt at kunne undväre brint i infrastrukturen til transportformaal. Haaber dette projekt kan bringes videre til praktisk brug!

Ja metanol der kan fyldes i eksisterende tankanlæg, og ikke behøver hverken brintpiller eller tryktanke, virker umiddelbart som en lavere hængende frugt end brintteknologien.

Som altid bliver det en cost-benefit analyse der skal til når man skal finde ud af hvad der bedst kan betale sig.....rene batteribiler hvor batterierne kan lynlades/lynbyttes, eller hybrider af den ene eller anden slags.

Hvis de serielle plug-in hybrider skal kunne klare sig imod de rene batteribiler, kræver det dog nok at disse også afgiftsfritages her i landet.

 • 0
 • 0

Ja metanol der kan fyldes i eksisterende tankanlæg, og ikke behøver hverken brintpiller eller tryktanke, virker umiddelbart som en lavere hængende frugt end brintteknologien.

Øh, er methanol ikke korrosivt? Jeg synes at have hørt, at det ikke kan bruges i alle eksisterende tanke uden problemer.

Men under alle omstændigheder blegner det fuldstædig ifht. problemerne ved det tåbelige brintsamfund.

 • 0
 • 0

Øh, er methanol ikke korrosivt? Jeg synes at have hørt, at det ikke kan bruges i alle eksisterende tanke uden problemer.

Det kan der måske være noget om.

http://en.wikipedia.org/wiki/Methanol#Auto...

"One of the drawbacks of methanol as a fuel is its corrosivity to some metals, including aluminum. Methanol, although a weak acid, attacks the oxide coating that normally protects the aluminium from corrosion"

 • 0
 • 0

Er der ikke noget underligt i at bruge netop metanol når stoffet er klassificeret som giftigt? Når man læser sikkerhedsbladet står der blandt andet dette:

Symptomer på udsættelse Metanol kan være dødelig eller medføre blindhed ved indtagelse., Kan ikke gøres ugiftig., Virkninger på baggrund af indtagelse kan være:, Kvalme, Hovedpine, Opkastning, Mave-tarmforstyrrelse, Svimmelhed, Svækkelse, Forvirring., Døsighed, Bevidstløshed, Kan medføre kramper.

Potentielle sundhedspåvirkninger Indånding Giftig ved indånding. Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Hud Giftig ved optagelse gennem huden. Kan medføre hudirritation. Øjne Kan medføre øjenirritation. Indtagelse Gigtig ved indtagelse. Målorganer Øjne, Nyre, Lever, Hjerte, centralnervesystem.

 • 0
 • 0

Hej Nikolaj!

Ved nu ikke om det er så underligt...hvis Metanol er særlig velegnet til disse brændselsceller, er det vel naturligt at bruge netop Metanol.

Metanol, også kaldet træsprit, er som bekendt ikke noget man skal bruge til at lave Irish coffee af.

Man skal nok heller ikke lave Irish coffee af hverken 92 oktan blyfri eller for den sags skyld 95 oktan blyfri benzin.

Jeg er imidlertid sikker på at man godt kan udvikle den nødvendige hardware til sikker håndtering af Methanol.

Enhver kan idag købe forskellige produkter der indeholder Metanol, så der er vel ikke noget specielt dramatisk ved at man nu snart også kan fylde det på sin bil, MP3 afspiller og PC.

http://da.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A6sprit

"Træsprit bruges som:

Antifrostvæske Brændstof, bl.a. i radiostyrede modelfly Opløsningsmiddel Råstof i produktionen af andre kemikalier, herunder formaldehyd Denatureringsmiddel i f.eks. ætanol (husholdningssprit) Brændstof i en brændselscelle "

http://www.version2.dk/artikel/1023

 • 0
 • 0

Metanol omdannes til brint netop ved brændselscellestakkens arbejdstemperatur, således at...

 • nu indeholder metanol jo andre grundstoffer end brint! Så hvad bliver der i grunden af C og O??
 • 0
 • 0

Læs lige artiklen en gang ti Hans Henrik der står blandt andet :-)

»Ved at anvende metanol kan man i dårligste fald opnå en halvering af CO2-emissionen per kørt km. Best case vil være meget tæt på ingen CO2-udledning, når metanolen er lavet på affald eller biomasse,« siger Anders Korsgaard.

 • 0
 • 0

Læs lige artiklen en gang ti Hans Henrik der står blandt andet...

 • tak for tippet; dét havde jeg i første omgang overset! :)(Nu må vi så håbe, at testdata til sin tid belyser også dette aspekt).
 • 0
 • 0

Man skal nok heller ikke lave Irish coffee af hverken 92 oktan blyfri eller for den sags skyld 95 oktan blyfri benzin.

Giftigheden skal vel først sammenlignes ved almindelig håndtering, som lidt spild på hænderne ved tankning, dernæst indåndning, så brandfare og udsættelse for stoffet under fejl eller reperation.

Og til sidst om det frister til bevidst indtagelse.

Hvordan står vi i forhold til almindelig oktan 92?, vi taler stadig kun giftighed.

 • 0
 • 0

Ifølge Wikepeda

http://da.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A6sprit

Metanol er ikke giftigt i sig selv, men det nedbrydes i leveren til formaldehyd og myresyre, som kan medføre blindhed og i værste fald være dræbende. Ud over gennem fordøjelseskanalen og luftvejene kan metanol også trænge ind i kroppen gennem huden. Udsættes man regelmæssigt for dampe eller direkte hudkontakt med stoffet, akkumuleres det i kroppen til skadelige koncentrationer.

Giftvirkningen intræder først nogle timer efter indtagelse, så det er vigtigt at få forgiftningstilfælde til lægen hurtigst muligt: En af behandlingsmetoderne er ætanol (den "rigtige" slags alkohol) i rigelige mængder. Behandlingen holder populært sagt leveren travlt beskæftiget med at nedbryde ætanol, så tempoet for nedbrydningen af metanol sænkes. Derved holdes koncentrationerne af de giftige nedbrydningsprodukter nede under de faretruende niveauer.

 • 0
 • 0

Ifølge Wikepeda

Jo det link står også længere oppe i denne tråd, men jeg får ingen sammenligning.

Jeg kan også slå benzin op og få at vide at det er giftigt.

Det jeg efterlyser er en sammenligning af giftighed/farlighed i alle aspekter, fra almindelig håndtering, nedsivning af spild, haverri osv, af den blanding der nu er aktuel incl tilsætningsstoffer.

 • 0
 • 0

Er der ikke noget underligt i at bruge netop metanol når stoffet er klassificeret som giftigt?

Så vidt jeg lige husker, så ligger methanol i samme sikkerhedsklasse som benzin, når det handler om giftighed og "håndterbarhed". Det ligger dog i en brandklasse lavere, dvs det er mere sikkert sammenlignet med benzin, hvilket også er derfor det bliver brugt til racerløb flere steder i verden. (http://en.wikipedia.org/wiki/Methanol).

Der er dog andre farer ved methanol, nemlig dens evne til at ville opløses i vand. Hvor benzin og olie let let at skille fra vand, bliver methanolen blandet op, og er meget sværere at skille fra igen. Dvs evt grundvand kan være i fare ved store udslip.

Kan dog ikke lige finde en kilde på overnævte sikkerheds klasser.

 • 0
 • 0

Der er ingen der siger at man nødvendigvis skal tanke metanol på samme måde som vi idag tanker benzin.

Det er vel kun fantasien der sætter grænser for hvor mange forskellige, og sikre påfyldnings anordninger, der kan udvikles. ;-).

 • 0
 • 0
     P (bar) *IDLH ppm   Flame     Explosion  

Gasoline 0.047 750 1.4-7.6% 1.1-3.3% Methanol 0.13 6000 6-36% 5.5–44% Hydrogen - - 4-74% 18.3-59% Natural gas - - 5.3-15% 5.7-14% *NIOSH Immediately Dangerous To Life or Health Concentration Flammegrænser og eksplosionsgrænser er i luft.

 • 0
 • 0

Jeg fik googlet lidt på metanol og fandt nogle ret uheldige egenskaber.

Under 0,2% er metanol giftigt men kan ikke registreres af menneskts næse.

Da metanol dampe er tungere end luft vil de samle sig og opkoncentreres mod jorden, hvor benzin dampe vil søge opad og spredes.

Hvor brændene benzin og olie har tydelig flamme og udvikler røg, har metanol usynlig flamme og ingen røg, når kun du kan se lidt varmeflimmer, så ser det ikke farligt ud.

Antændt metanol bekæmbes nemt med vand, det er ikke godt at sprøjte vand på benzin og andre olieholdige væsker, så på det punkt har metanol en fordel.

Der er ingen der siger at man nødvendigvis skal tanke metanol på samme måde som vi idag tanker benzin.

Det skal kunne tankes af hr og fru Jensen, uden et metanol fylde certifikat, ellers bliver det for dyrt.

 • 0
 • 0

Da metanol dampe er tungere end luft vil de samle sig og opkoncentreres mod jorden, hvor benzin dampe vil søge opad og spredes.

 • står dét mon osse til troende?: Methanol må have en molekylvægt på 32 (lig ilt), mens (typisk) benzin, fx. 'iso-oktan' (= 2,2,4 trimethylpenthan, om jeg ikke husker helt galt?) da må ligge væsentligt højere (orker ikke lige tælle det op)!?
 • 0
 • 0

[quote]Da metanol dampe er tungere end luft vil de samle sig og opkoncentreres mod jorden, hvor benzin dampe vil søge opad og spredes.

 • står dét mon osse til troende?: Methanol må have en molekylvægt på 32 (lig ilt), mens (typisk) benzin, fx. 'iso-oktan' (= 2,2,4 trimethylpenthan, om jeg ikke husker helt galt?) da må ligge væsentligt højere (orker ikke lige tælle det op)!?[/quote]

Du har ret Hans Henrik, benzindampe vil ikke stige til vejrs, de er tungere end luft.

Og benzin kan siges at være mere giftgt end methanol. For benzinen indeholder en smule (op til 1 %) benzen, som er carcinogent. Det meste af benzinen er en blanding af alkaner, men hovedkomponenterne kan være toluen og xylener, som holder oktantallet oppe, mens de fleste alkaner har lavere oktantal.

 • Men det er nok ikke det, vi dør af, selv om man tydeligt kan lugte benzinendunsterne de fleste gange, når man tanker bilen op.

I praksis er methanol kun farligt hvis man køber/får forfalsket finsprit (træsprit) og drikker det. I gamle dage sagde man, at man blev blind af det. Men det kommer vel an på mængden.

I engelsktalende lande bruger man methanol til denaturering af laboratoriesprit. Her ilandet bruger man kun ugiftige midler som pyridin og f.x. methyl-isopropylketon. Fidusen er, at begge dele lugter så dårligt, at kun få vil drikke det.

 • Søren
 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten